Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Tradiční a ich pohľady
 Ostatné témy
 Rozdiel medzi obetovaním darov a ofertória
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Prečo ja uprednostnujem Tridentsku omsu Téma Next Topic: Náboženská sloboda  

juja

Stav: offline

 Odoslaný - 27 september 2007 :  11:34:49  Zobraziť profil  Pridať juja do zoznamu priateľov
OK
NAŠLA SOM TIE SLOVÁ, ktoré kňaz hovorí počas omše! Tu sú:

Príprava obetných darov, čiže ofertorium:

Kňaz vezme platénu s chlebom (nádoba s hostiami), pozdvihne a hovorí:
"Dobrorečíme ti Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života."

Kňaz vezme do rúk kalich s vínom a trochou vody, pozdvihne ho a hovorí:
"Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe, ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom."

Kňaz potom potichu hovorí:
Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných a v srdci skrúšených, a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach."

Potom kňaz vyzve veriacich s istými súbežne konanými úkonmi, pričom hovorí:
"Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu."

Ľud odpovie:
"Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej Cirkvi.

Takže, slovo obeta sa tu spomína nie raz.

A neskôr v prefácii, keď sa blíži permenenie , kňaz pozdvihne kalich aj nádobu a zvolá: "Hľa tajomstvo viery!"
A ľud odpovedá: "Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
Takže si nemyslím, že by "veriacemu ľudu" nebolo jasným, že sa jedná a koná obeta.


Judith

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3217  ~  Člen od: 30 október 2005  ~  Posledná návšteva: 30 máj 2020 Upozorniť moderátora 

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 27 september 2007 :  12:04:56  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Ofertórium tridentskej omše (preložené do češtiny):

S.: Pán s vámi.
M.: I s duchem tvým.

Poté kněz je vyzývá:
S.: Modleme se.

Zatímco chór zpívá (v tiché Mši předčítá kněz sám) Offertorium (obětování), při každé Mši jiné, přináší k oltáři podjáhen kalich s hostií. Kněz bere hostii na paténě do rukou, pozvedne zrak a obětuje:
Přijmi, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, tuto neposkvrněnou obětinu, kterou já, nehodný sluha tvůj, přináším tobě, Bohu svému živému a pravému, za nesčíslné hříchy, urážky a nedbalosti své a za všechny kolem stojící, jakož i za všecky věřící křesťany, živé i zesnulé, aby mně i jim prospěla k spasení pro život věčný. Amen.

Kněz učiní patenou znamení kříže a pokládá hostii na korporál. Pak nalévá víno do kalicha a vpouští do něho kapku vody, kterýžto prastarý zvyk připomíná nejen vodu, jež vytekla s krví z otevřeného boku Spasitelova, ale také naše lidství, které se v Kristu spojuje s Božstvím a tím nabývá jeho lahodných vlastností. Kněz při tom praví:
Bože, + jenž jsi důstojnost lidské podstaty podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil, dej nám skrze tajemství této vody a vína státi se společníky Božství toho, jenž člověčenství našeho ráčil státi se účastným, Ježíš Kristus, Syn tvůj, Pán náš, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh, po všecky věky věkův. Amen.

Při obětování kalicha praví:
Obětujeme ti, Pane, kalich spasení, vzývajíce tvou milostivost, aby před tváří božské velebnosti tvé pro naši a celého světa spásu s vůní líbeznou se vznesl. Amen.

Kněz činí kalichem znamení kříže a pokládá jej na korporál. Chléb a víno jest obětováno, nyní přináší kněz v oběť i sebe a své spolubratry a sestry. Skloněn modlí se:
V duchu pokory a se srdcem zkroušeným nechť jsme přijati tebou, Pane, a tak děj se dnes oběť naše před tváří tvou, aby se ti líbila, Pane Bože.

Žehná dary a vzývá Ducha Svatého.
Přijď, Posvětiteli, všemohoucí, věčný Bože, a po+žehnej tuto oběť, připravenou tvému svatému jménu.

To, co se Bohu obětuje jest chléb, víno a věřící sami. Všecky tyto tři dary jsou při slavné Mši okuřovány.
Kněz žehná kadidlo:

Na přímluvu svatého Michala Archanděla, stojícího po pravici oltáře zápalného, a všech svých vyvolených nechť Hospodin ráčí zápal tento po+žehnati a jako vůni líbeznou přijmouti. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Okuřuje obětiny:
Zápal tento tebou požehnaný nechť vystoupí k tobě, Pane, a sestoupí na nás milosrdenství tvé.

Okuřuje oltář:
Ž. 140,2-4. Modlitba má nechť se vznese jako vůně kadidla před obličej tvůj; pozdvižení rukou mých buď jako oběť večerní. Postav, Pane, stráž k mým ústům, pevné dveře ke rtům mým, aby srdce mé se neuchylovalo ke zlým slovům, k omlouvání výmluv k hříchům.

Vraceje kadidelnici:
Nechť zanítí v nás Hospodin oheň svého milování a plamen věčné lásky. Amen.

Jáhen pak okuřuje kněze a lid. Kněz myje si ruce, což napomíná kněze i věřící, aby neposkvrněni na duši a na těle slavili nejsvětějsí Oběť.
Ž. 25,6-12.
Umyji mezi nevinnými ruce své a choditi budu kolem oltáře tvého, Pane.
Abych slyšel hlas chvály a vyprávěl o všech divech tvých.
Pane, miluji krásu domu tvého a místo, kde přebývá sláva tvá.
Nezhub, Pane, s bezbožnými duši mou; s lidmi vražedných vin život můj.
Na jejichž rukou lpí neřesti, pravice jejichž plna jest úplatných darů.
Já však v nevinnosti své jsem kráčel; spas mne a smiluj se nade mnou.
Noha má stála na cestě přímé. Ve shromáždění chci tě oslavovati, Pane.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jakož bylo na počátku i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

Kněz vrací se ke středu oltáře, klade naň sepjaté ruce a modlitbou vyjadřuje, že Mše svatá slouží se na památku Kristovu a ke cti Svatých, které vzývá o přímluvu a pomoc:
Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, kterou ti přinášíme na památku umučení, vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista, Pána našeho, a ke cti blahoslavené Marie, vždy Panny, svatého Jana Křtitele, svatých Apoštolů Petra a Pavla a těchto (jejichž ostatky jsou v oltářním kameni), jakož i všech Svatých, aby jim prospěla ke cti, nám pak ke spáse, a ti aby za nás orodovati ráčili na nebi, jejichž památku konáme na zemi. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Kněz políbí oltář a obrátiv se k věřícím vyzývá je, aby jej modlitbou podporovali, by jejich společná oběť byla bohumilá:
S.: Modlete se, bratří, aby moje i vaše oběť příjemnou se stala u Boha, Otce všemohoucího.

Ministrant tlumočí odpověď přítomného lidu:
M.: Nechť přijme Pán oběť z rukou tvých k chvále a slávě jména svého, jakož i k užitku našemu a veškeré Církve své svaté.
S.: Amen.

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

juja

Stav: offline

 Odoslaný - 27 september 2007 :  12:10:09  Zobraziť profil  Pridať juja do zoznamu priateľov
citácia:

Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, kterou ti přinášíme na památku umučení, vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista, Pána našeho,

Pôvodne zaslal sasulnik - 27 september 2007 : 12:04:56takže, ako vidno, aj v tridentskej omši sa spomína aj pamiatka a nie len obeta, takže...
platné sú prosto obe, zatiaľ...

A je tu aj odpoveď na amiho upozornenie:

citácia:
citácia:
Nemám iné po ruke, tak narýchlo, ako KKC, tam kánon 1365, s. 350 hovorí, že "Keďže Eucharistia je pamiatkou Kristovej Veľkej noci, je aj obetou. Obetný charakter Eucharistie vysvitá už zo samotných slov ustanovenia: "Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás" a "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás." (Lk22, 19-20) V Eucharistii dáva Kristus to isté telo, a tú istú krv, ktorú vylial "za mnohých na odpustenie hriechov" (Mt 26,28)"

OK, to, čo vyššie píšeš, je podľa tridentu, hej?

Pôvodne zaslal juja - 23 september 2007 : 12:25:37Aj obetou ? Tradicia hovori , ze je obetou
Mame tu nejaky rozdiel nie ?

Pôvodne zaslal amerika1 - 23 september 2007 : 12:34:02


Judith

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3217  ~  Člen od: 30 október 2005  ~  Posledná návšteva: 30 máj 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 27 september 2007 :  12:19:53  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Juja, juja, nič nevidíš. Medzi obetovaním darov v NOM a ofertóriom tridentskej omše je podstatný rozdiel.

Ak budem mať čas, momentálne všetky materiály nemám poruke, ukážem na podstatné rozdiely. Pre nedočkavcov je tu Ottavianiho intervencia, viď ARTICLE III, 3. IMMANENT PURPOSE.

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  05:54:27  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Nemam po ruke Rimsky misal, cize to poviem iba volnym slovom, ako si to pamatam z ministrantskych cias:
V misali su 4 kanony-modlitby obetovania. Juja sem napisala myslim ze tretiu, najcastejsie pouzivanu modlitbu. a Myslim, ze prva (rimsky kanon) je dost podobna tomu, co sem napisal sasu v cestine. Tento kanon sa zvykne u nas pouzivat vo sviatocne dni... cez Velku noc, Narodenie Pana..a podobne.

Veď ma, Pane, vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  08:56:41  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Nie Mirec. Toto je obetovanie, orfetórium, či príprava obetných darov, ktorá sa robí ešte pred samotným kánonom, teda slovami premenenia.

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  09:53:33  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Ak mozes, skus sa dostat k tomu textu (I.rimsky kanon) a precitat si ho cely...


mrzi ma, ze nemam ten text poruke, a nemozem ho pre nedostatok casu teraz hladat na nete

Veď ma, Pane, vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  10:06:45  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Hej, viem čo myslíš, ale ty myslíš 1. eucharistickú modlitbu, čo je kánon. My sa s jujou bavíme o príprave obetných darov, resp. orfetóriu, teda tomu, čo mu predchádza.

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

amerika1

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  10:21:29  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: amerika1  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: amerika1  Pridať amerika1 do zoznamu priateľov
Nevedia co je ofertorium Zbytocna diskusia Im unika podstata toho o com je rec
Proste NOM obetovanie nema , tak nemozu vediet co to je

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Jud 1,3

 Počet príspevkov: 8817  ~  Člen od: 15 február 2005  ~  Posledná návšteva: 24 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  19:14:54  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Amerika, skoda, ze ma odpises, miesto toho, aby si sa to snazil teda vysvetlit... ale, aj toto je cesta.

Veď ma, Pane, vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

amerika1

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  20:11:05  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: amerika1  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: amerika1  Pridať amerika1 do zoznamu priateľov
Vy si nic vysvetlit nenechate , vsetkemu len odporujete

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Jud 1,3

 Počet príspevkov: 8817  ~  Člen od: 15 február 2005  ~  Posledná návšteva: 24 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  22:37:57  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
citácia:
Vy si nic vysvetlit nenechate , vsetkemu len odporujete

Pôvodne zaslal amerika1 - 28 september 2007 :  20:11:05


Zacinas byt unavny tymi neustalymi utokmi na vsetko a vsetkych. Boli casy, ked boli aspon niektore Tvoje prispevky pouzitelne aj na ine, ako nahradu kofeinu, zda sa vsak, ze tieto casy su davno prec.

P.S. Pre ucastnikov konferencie - toto je priklad toho, co som spominal

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

amerika1

Stav: offline

 Odoslaný - 28 september 2007 :  23:33:20  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: amerika1  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: amerika1  Pridať amerika1 do zoznamu priateľov
Posluz si

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Jud 1,3

 Počet príspevkov: 8817  ~  Člen od: 15 február 2005  ~  Posledná návšteva: 24 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 29 september 2007 :  00:01:27  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
citácia:
Posluz si

Pôvodne zaslal amerika1 - 28 september 2007 :  23:33:20


Ver mi, rad by som si nesluzil. Ale co je vela, to je vela.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

amerika1

Stav: offline

 Odoslaný - 29 september 2007 :  11:03:45  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: amerika1  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: amerika1  Pridať amerika1 do zoznamu priateľov
A co som take strasne povedal ?
Upozornil som Sasu , ze debata nema vyznam ked oponenti nevedia o com je rec
Kazdi sa moze presvedcit ze to tak skutocne bolo
Reakcie oponentov boli uplne od veci , nepochopili podstatu
Po druhe som upozornil , ze oponujete aj ked nerozumiete o com je vlastne rec Forum je plne dokazov
Tak co ma nenechas na pokoji a provokujes ma ?

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Jud 1,3

 Počet príspevkov: 8817  ~  Člen od: 15 február 2005  ~  Posledná návšteva: 24 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Prečo ja uprednostnujem Tridentsku omsu Téma Next Topic: Náboženská sloboda  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06