Fórum pre katolíkov
Vitajte do vašej oblasti.
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Pravidlá registrácie a prispievania
Pravidlá pre Fórum pre katolíkov

Ak súhlasíte s nižšie uvedenými pravidlami, kliknite na tlačitko "Súhlasím", v opačnom prípade kliknite na "Zrušiť".

1. Toto fórum je – podobne ako celý portál - neziskovou iniciatívou súkromnej osoby, vychádza v celku i v častiach výlučne z učenia Katolíckej cirkvi a jeho zmysel môže byť vyjadrený mottom: "všetko ku cti, chvále a sláve Trojjediného Boha a spáse nesmrteľných duší"

2. Aktívne budovanie fóra sa deje najmä prostredníctvom príspevkov úprimne angažovaných prispievateľov, ktoré tak slúžia na počesť a prospech Cirkvi neviditeľnej (najmä Matky Božej Panny Márie, anjelov, svätých a duší v očistci) i Cirkvi viditeľnej (tých žijúcich vykúpených, ktorí sa o svoju spásu ešte musia pričinovať živou katolíckou vierou a záslužnými skutkami lásky)

3. K takémuto aktívnemu a záslužnému budovaniu fóra je pozvaný každý človek dobrej vôle. Môže tým participovať na jeho ostatných dobrách a prispieť tak k šíreniu Ježišovej dobrej zvesti, ako ju podáva Ním založená a Duchom Svätým vedená jedna, svätá, apoštolská a katolícka Cirkev, neomylne vykladajúca pravdy Zjavenia z Písma a Tradície prostredníctvom živého Magistéria.

4. V uvedených intenciách je nesené aj apologeticko – informačné zameranie fóra, ktoré má byť pre hľadajúcich vysvetlením, pre pýtajúcich sa miestom odpovedí a pre úprimných záujemcov o veci viery i zdieľaním poznania o živote viery, a to aj formou diskusie.

5. Fórum je pod permanentným aktívnym dohľadom administrátora a moderátorov. Títo zodpovedajú za jeho obraz v zmysle týchto pravidiel a pri správe fóra sa riadia podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sú preto oprávnení vstupovať do diania na fóre bez vyzvania, ak to uznajú za vhodné či potrebné, a nie sú povinní svoje prípadné zásahy zdôvodňovať: hostiteľ má vždy privilégiá, aké hosť nemá.

6. Fórum má dve hlavné časti, verejnú a neverejnú. Neverejná časť je určená pre diskusie a témy, ktoré z dobrých dôvodov nie je múdre riešiť pred anonymnou verejnosťou. Tieto pravidlá sa vzťahujú na obe sekcie, pričom na neverejnú časť sa vzťahuje naviac aj podmienka aktívneho preukázania katolíckeho založenia prispievateľa. Ku každému záujemcovi o prístup do neverejnej sekcie fóra pristupujú správcovia individuálne. Toto členstvo podlieha naďalej právam správcov fóra.

7. Príspevky sú predovšetkým vizitkou prispievateľa, nie fóra, a nemusia sa zhodovať s názormi správcov fóra ako ani s názormi ostatných prispievateľov: toto fórum je slobodné.

8. Príspevky nezhodujúce sa so zameraním fóra však nie sú na tomto fóre vítané a môžu mať za dôsledok aktivitu správcov fóra: toto fórum nie je liberalistické.

9. Príspevky v rozpore s ustanoveniami Desatora, cirkevných a/alebo civilných zákonov nie sú prípustné a podliehajú príslušným právam a/alebo povinnostiam správcov.

10. Každým príspevkom dáva jeho autor najavo, že tieto pravidlá pozná a súhlasí s nimi.

V tomto fóre sa môžu objaviť odkazy na iné stránky a súbory. Nad takýmito stránkami a súbormi nemáme kontrolu a nemôžeme zaručiť, že nebudú urážlivé, či kontroverzné. Takéto odkazy sa však budeme snažiť zmazať hneď, ako sa o nich dozvieme.

Aby ste mohli vo fóre aktívne pôsobiť ako užívateľ, musíte mať aktívne tzv. cookies. Tieto cookies fórum používa na uloženie vašeho mena a hesla a umožňuje tak prihlásenie užívateľa.

Ak súhlasíte s pravidlamia podmienkami uvedenými v tomto dokumente kliknite na "Súhlasím", v opačnom prípade kliknite na "Zrušiť".Ak máte nejaké otázky v súvislosti s týmito pravidlami, alebo všeobecne s používaním tohto fóra, môžete sa obrátiť na administrátora na adrese: forum@kredo.sk


 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06