Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Katolícka apologetika
 Učenie KC pre tých, ktorých to zaujíma
 Odpustky
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Okrem pripadu smilstva? Téma Next Topic: Ruzenec - vsetko o nom  

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 23 júl 2006 :  21:48:40  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
.... Niektorí kresťania si dokonca myslia, že odpustky sú „povolenie na spáchanie hriechu“. Nemyslia to však nadnesene, alebo zľahčujúco, oni skutočne veria tomu, že pápeži udeľovali súhlas na neviazané správanie – samozrejme za predpokladu, že najprv bola zložená správna suma.

A tu sa dostávame späť k reformácii. Každý školák predsa vie, že celá reformácia bola o „predávaní odpustkov“, je to tak? Nie je, hlavné problémy boli celkom iné. Problém odpustkov bol iba vedľajší problém, ktorý umožnil reformačnému hnutiu pohnúť sa z miesta.

Najlepším miesto, kde sa môžeme dozvedieť čo sú to odpustky je Enchiridion odpustkov. Enchiridion znamená „príručka“ a Enchiridion odpustkov je oficiálna cirkevná príručka, ktorá hovorí o tom, ktoré skutky a modlitby sú spojené s odpustkami a aj o tom, čo sú vlastne tieto odpustky. Odpustky sú definované ako „odpustenie časných trestov za hriechy pred Bohom, ktorých vina už bola odpustená“. Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť, je že odpustenie hriechu je oddelené od trestu za hriech. Cez sviatostnú spoveď získavame odpustenie, ale nezbavujeme sa trestu.
Odpustky sú dojaké: čiastočné a úplné. Čiastočné odpustky odstraňujú časť časného trestu za hriechy, úplné ho odstraňujú celý. Tento trest môže prísť buď v tomto živote, vo forme rôzneho utrpenia, alebo v budúcom živote, v očistci. Čoho sa nezbavíme tu na zemi, to si odtrpíme tam.

Ak niekde objavíte staré sväté obrázky, alebo modlitebné knižky, môžete si všimnúť, že nábožné skutky, alebo modlenie nesú so sebou číselný údaj (napríklad tristo dní, alebo dva roky). Veľa iných kresťanov a dokonca aj mnoho katolíkov si myslí, že tieto čísla znamenajú to, „o koľko sa vám skráti pobyt v očistci odmenou za dobré skutky“. Ak napríklad spravíte nábožný skutok, označený ako „tristo dní čiastočný odpustok“, strávite v očistci o tristo dní menej.
Jasne tu vidíme, ako sa zle informovaní katolíci roky snažia zbierať odpustky, ako si do malého denníka robia záznam, koľko dní získali a snažia sa nazbierať dosť dní na to, aby sa dostali priamo do neba. Je to ale iba strata času, pretože v očistci nie sú žiadne dni, ani roky – a keď už o tom hovoríme, tak ani v nebi a pekle. Tento číselný údaj, priradený k čiastočným odpustkom nikdy neznamenal to, o koľko dní sa vám skráti pobyt v očistci. Znamenal, že získate čiastočné odpustky rovnakého charakteru, ako prví kresťania, keď činili pokánie túto určitú dobu. Nikdy ale neexistoval spôsob, ktorým by sme zistili koľko času sme tak „ušetrili“. Jediné, čo Cirkev môže povedať, a čo aj vždy hovorila je, že vaše časné tresty budú skrátené o dobu, ktorú Boh uzná za vhodnú.

Pretože niektorí katolíci boli týmto priraďovaním dní k čiastočným odpustkom zmätení, a pretože takmer všetci protestanti to pochopili zle, v roku 1967 sa pravidlá na udeľovanie odpustkov zmenili. Podľa Enchiridionu „je udeľovanie čiastočných odpustkov spojené iba so slovami čiastočné odpustky, bez uvádzania akéhokoľvek časového údaja v dňoch, či rokoch.“

Aby ste získali čiastočné odpustky musíte sa pomodliť určenú modlitbu, alebo vykonať predpísaný dobrý skutok. Musíte byť v stave milosti, najneskôr pri dokončení týchto predpísaných úkonov. Pravidlo hovorí „pri ukončení“, pretože často je súčasťou predpísaných úkonov aj spoveď a pred jej vykonaním sa nemusíte nachádzať v stave milosti. Ďalším potrebným úkonom je úmysel získať odpustky. Ak robíte požadovaný skutok, ale nechcete získať odpustky, je zrejmé, že ich nezískate.

Požiadavky na získanie úplných odpustkov sú ťažšie ako na získanie čiastočných. Koniec koncov úplné odpustky odstraňujú všetky časné tresty za hriechy spáchané až do tohto momentu. (Ak zhrešíte neskôr, časný trest spojený s novým hriechom už samozrejme nespadá pod úplné odpustky získané pred tým. Trest za staré hriechy sa už ale neobnoví.)
Enchiridion hovorí, že „na získanie úplných odpustkov treba vykonať dobrý skutok obdarený úplnými odpustkami a splniť tri nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.“

Najväčší problém predstavuje posledná podmienka. Nie je príliš zložité dobre sa vyspovedať a rovnako nie je zložité ísť na prijímanie a modliť sa na úmysel pápeža. Je to tá absencia záľuby k hriechu, ktorá je skutočne ťažká. Je celkom možné, že dokonca aj zjavne dobrí ľudia, ktorí sa snažia získať úplné odpustky, za celý svoj život neuspejú, lebo sa odmietajú vzdať svojich malých hriechov.
Existuje príbeh sv. Philipa Neri, ktorý zomrel v roku 1595, ktorý hovorí, že keď sv. Philip kázal v preplnenom kostole o jubilejných odpustkoch, dostal videnie, v ktorom sa dozvedel, že iba dvaja ľudia tieto odpustky skutočne získajú – stará upratovačka a sám svätec. Nie je to príliš povzbudzujúce, však? Ale nebojte sa, ak aj nie ste dokonale disponovaný a nemôžete získať úplné odpustky, stále vám ostávajú odpustky čiastočné.

Treba ešte poznamenať, že prvé tri uvedené podmienky je možné splniť niekoľko dní pred vykonaním predpísaného dobrého skutku, alebo po ňom, vhodné je však, aby sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca boli vykonané v ten istý deň, ako skutok obdarený odpustkami. Mimochodom, štandardné modlitby na úmysel pápeža sú raz Otče náš a raz Verím v Boha, máte však možnosť pomodliť sa akúkoľvek inú modlitbu.

Augustín poznamenáva, že hriešnici sú potrestaní nie iba potom, ale aj v tomto živote (1Kor 11,31-32). V svojom Traktáte o Evanjeliu podľa Jána napísal: „ Človek musí trpieť aj keď sú jeho hriechy odpustené, pretože trest má dlhšie trvanie ako vina, lebo ak by trest končil spolu s vinou, vina by bola považovaná za malú. Z tohto dôvodu je človek v tomto živote trestaný, aj keď mu už nehrozí trest večného zatratenia.“

Musíme si jasne uvedomiť, že trest za hriechy nie je odstránený súčasne s vinou. Môže nám byť odpustené a aj tak musíme trpieť. Napríklad rodičia môžu akceptovať ospravedlnenie svojho potomka a odpustiť mu, ale potomok môže stále dostať na víkend domáce väzenie. Nie je v tom nič nespravodlivé. Utrpenie môžeme podstúpiť po smrti v očistci, alebo aj počas života. A tu môže mať rôzne formy. Jednou z foriem je aj pokuta, ktorú dostaneme ako pokánie po spovedi. Spätne si potom Cirkev uvedomila, že ak môže byť táto pokuta zmiernená v prípade, že kajúcnik prejavuje dostatočnú ľútosť, musí platiť táto možnosť zmiernenia trestu aj po smrti.

Pavol toto chápal. Napísal Kolosanom: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24). Teraz môžeme pomôcť jeden druhému. Môžeme pomôcť tým, ktorí tu už s nami nie sú. A svätí nám tiež môžu pomôcť. Ak Mystické telo niečo znamená, je to práve toto. Musí to znamenať, že svätý sa za nás môžu modliť a že my sa môžeme modliť (a konať pokánie) za duše v očistci. Ak neznamená, potom solidarita Mystického tela musí byť iba podfuk.

Pavol VI. v svojej apoštolskej konštitúcii o odpustkoch hovorí, že z týchto úvah pochádza viera, že Cirkev môže jednotlivcovi odpustiť trest pre zásluhy Krista a svätých. V priebehu storočí potom vzniklo používanie odpustkov. Týmto prehĺbil učenie Cirkvi, nezmenil ho však.
V prvých storočiach boli pokuty veľmi tvrdé. Dnes môže kňaz udeliť hriešnikovi pokutu vo forme pomodlenia sa niekoľkých modlitieb, alebo vykonania dobročinného skutku. V tých časoch mohol hriešnik dostať príkaz stáť rok pred dverami kostola a tým čo idú na omšu vyznávať svoje hriechy a prosiť ich o modlitby. Bol to veľmi tvrdý spôsob. Spovedník ho ale mohol zmierniť odpustením zvyšku pokuty, ak kajúcnik vykonal nejaký nábožný skutok. Kajúcnikov trest v tomto živote bol zmiernený prostredníctvom niečoho podobného odpustkom. Počas rokov Cirkev pochopila, že zásluhy Krista a svätých môžu byť použité na skrátenie zostávajúceho trestu, ktorý by prišiel v očistci, trestu, ktorý sme si neodpykali na tomto svete.

Karl Keating, Comu skutocne veria katolici

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora 

Ales

Stav: offline

 Odoslaný - 03 november 2011 :  07:10:09  Zobraziť profil  Pridať Ales do zoznamu priateľov
z clanku mi vyplyva:
utrpenie je sposob ktorym sa zbavujem pychy ktoru som ziskal hresenim. Ocistec je stav pri ktorom sa utrpenim zbavujem pychy ktora je vo mne.

Dostal som ban, nereagujte na moje prispevky prosim.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 10389  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 11 november 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 04 november 2011 :  19:50:26  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
je prospesnejsie pre dusu ziskavat odpustky pre duse v ocistci alebo skor iba pre nu samu?...alebo rozdelit si to a napr. jeden den mat umysel ziskat odpustky pre seba, druhy den za duse v ocistci...?

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ambrobene

Stav: offline

 Odoslaný - 28 február 2012 :  07:19:13  Zobraziť profil  Pridať Ambrobene do zoznamu priateľov
Tak nejako... to znamená, že človek, keď zomrie bez ťažkého hriechu, ale nemá úplné odpustky, tak jeho duša akoby sa "hanbila" za tie skutky, čo napáchal na zemi a preto nemôže vystúpiť do neba, ale musí sa najprv očistiť... aké dlhé sú tie tresty v očistci?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 175  ~  Člen od: 28 august 2011  ~  Posledná návšteva: 06 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 01 január 2013 :  20:39:57  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Tema ma pekne rozvinutie tuto
http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=3728

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2013 :  11:31:09  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
To síce má, ale nie každý tam má prístup.

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 03 február 2013 :  19:51:41  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Urcite kazdy, kto ma o temu seriozny zaujem.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Okrem pripadu smilstva? Téma Next Topic: Ruzenec - vsetko o nom  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06