Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Katolícka apologetika
 Apologetické pohľady
 Je morálne nazývať Jorgeho Bergoglia ničomníkom ?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Exkomunikácia a cirkevná daň Téma Next Topic: POSLEDNÝ BOJ, alebo  KEĎ SA ĆAS NAPLNÍ...
Strana: z 4

misojogi

Stav: offline

 Odoslaný - 24 jún 2013 :  23:36:35  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: misojogi  Pridať misojogi do zoznamu priateľov
citácia:
přestali škodit Církvi svaté, nahlédli své rozpory, obrátili se a činili pokání.

velmi pekne povedane
suhlasim s tym

Aby sme vo všetkom dosiahli pravdu, musíme sa vždy pridržiavať zásady, že to, čo sa mne zdá bielym, budem pokladať za čierne, keď to hierarchická Cirkev tak rozhodne, pevne veriac, že medzi ženíchom Kristom, naším Pánom, a medzi jeho nevestou Cirkvou je ten istý Duch, a náš Pán, ktorý nám dal Desatoro prikázaní, riadi a spravuje aj našu svätú matku Cirkev.
sv.Ignac z Loyoly

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1231  ~  Člen od: 06 november 2010  ~  Posledná návšteva: 01 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 25 jún 2013 :  07:23:38  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
citácia:
[quote]
Mino,
přečetl jsem toho celkem dost z tématu.

Papež František víme kdo je, kde byl biskupem, zřejmě se dá dohledat jeho biskupské svěcení a doložit apoštolská posloupnost. Víme jaké má názory a biskupové ustanovení po celém světě mohou reagovat na jeho myšlenky a nechat si případně vyložit jeho názory. Je pod kontrolou celé církve, jako byl každý papež v dějinách.

Podle mě už toto zamyšlení by Ti mohlo signalizovat hrozící rozpor ve Tvé teorii o spiknutí.

Na víc pokud už jsi měl možnost někdy posuzovat různé kauzy z různých oblastí, jak je možné je překroutit, potom bych byl velice opatrný v odsuzování kohokoli, natož posvěcených osob i méně nevybíravými výrazy, jak jsi to učinil Ty.

Možná je Ti známo, že katolická církev se za své biskupy a papeže pravidelně modlí, mimo jiné na každé mši. Neboj, i já se za své pastýře modlím.

Pokud někdo potřebuje modlitbu z důvodů tebou tu podsouvaných, jsi to zejména Ty a ostatní, kteří splňujete definici pro církevní tresty z dokumentů katolické církve tu kopírovaných. Zjevně jste členové nějakého tajného spolku (není známá apoštolské linie svěcení biskupů ani kněží, a už vůbec ne ustanovení papežem) a z  Tvých textů tu jasně vyplývá snaha škodit papeži a s ním sjednoceným biskupům.

Proto se tedy v tomto smyslu raději pomodlím za Tebe i ostatní, abyste přestali škodit Církvi svaté, nahlédli své rozpory, obrátili se a činili pokání.

Pôvodne zaslal rad.ek - 24 jún 2013 :  21:39:44
áno, modlí sa, napr. z jedných litánií bola odstránená prosba, aby Boh pápeža a sv. cirkev vo viere zachovať ráčil.

"Svätenie" bergoglia som si pozrel, "vysvätený" po novom- teda pochybne (ja ale radšej hovorím neplatne, ale aj pochybne stačí aby som ho mal v paži), takže ja sa za laika bergoglia(toho času pobehujúceho v mini pápežskom odeve) modlím, tú modlitbu čo som tu dal od Leva XIII, kde sa modlí za tých, čo sú v spároch sekty slobodomurárov. A odpustky z nej venujem dušiam roncalliho, wojtylu, montiniho... ak sú im vôbec potrebné a nesmažia sa tam, odkiaľ niet návratu.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Elo

Stav: offline

 Odoslaný - 02 júl 2013 :  08:13:48  Zobraziť profil  Pridať Elo do zoznamu priateľov
Keďže na pápeža Františka tu bolo už nakydané už dosť, patrí sa o ňom povedať aj čosi pozitívne . Svedectvá, tak, ako som sa ich dočítal v časopise Posol 5/2013. Od ľudí, ktorí ho poznali v Argentíne osobne a dhé roky:

Dom Lorenzo, farár: "Pred občianskymi autoritamni /v Argentíne/ vystupoval pevne, s múdrosťou evanjelia...Oslovujúca je jeho pokora. Nikdy necestoval reprezentačným autom. Vynikal veľkou askézou a jednoduchosťou v konaní. je to muž, ktorý sa môže stať majákom našej Cirkvi: nielen majákom slov, ale živým svedectvom... Aj meno, ktoré si vybral, úplne sedí s jeho voľbou chudoby, lebo žije veľmi chudobne...Neplytvá slovami a má srdce otvorené pre druhých."

Učiteľ v Buenou Aires - ateista: "Pomáhal obetiam útlaku a psokytoval im ochranu, sociálnu i právnu pomoc. Tu ho majú všetci radi, nielen katolíci... Je stelesnením pokory..."

Nositeľ Nobelovej ceny za mier A.P.Esquivel: "Bol vždy mierumilovný a skromný. Vie počúvať a hovoriť so všetkýámi z rozličných oblastí spoločnosti... Počas kázní hovoil jasne, so silou a vo svetle evanjelia..."

Kňaz Marcelo Pettinaroli: "Pozorne načúva a potom vám povie presne tie správne slová. Má dobrý úsudok a vždy má poruke povzbudenie... Veľmi duchovný človek, angažovaný a jednoduchý. Je ranostaj, lebo deň začína modlitbou, na ktorú potrebuje čas. Ako biskup sa veľmi staral o kňazov, aj o tých na chôchodku. Často navštevoval seminár a dovolenku trávil s bohoslovcami."

 Krajina: Russia  ~  Počet príspevkov: 370  ~  Člen od: 27 február 2013  ~  Posledná návšteva: 05 november 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 08 júl 2013 :  18:36:28  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
papež Bonifác VIII. v bule Unam Sanctam jasně vykládá...
A dochází k závěru, kdy s konečnou platností říká, že nikdo nemůže „soudit“ papeže. „Soudit“ dle Bonifáce VIII. neznamená dogmaticky nebo mravně hodnotit myšlení nebo chování papeže, ale spíše si osobovat moc jej sesadit.
Když dnes někdo tvrdí, že koncilní papežové nejsou papeži, pak si takový člověk nepřímo osobuje takovouto moc. A to i tehdy, když se chce takové domýšlivosti vyhnout a říká, že papež přestává být papežem automaticky a papežský stolec je tedy uprázdněný. Zdá se mi, že nemá právo dojít k závěru, že „papežský stolec je tedy uprázdněný“, protože zde přímo vstupuje do zakázané oblasti.


citácia:
můžeme kritizovat papeže a vzdorovat mu, když pohoršuje věřící. Ani sv. Pavel, ani žádný jiný apoštol však nevyhlásil, že je papežský stolec neobsazený. Ani v Písmu svatém nenalézáme žádný takový příklad.


citácia:
Když zkoumáme dějiny, vidíme, že papež sv. Lev II. prohlásil svého předchůdce papeže Honoria několik desítek let po jeho smrti za heretika, neanuloval však žádný jeho právní nebo svátostný akt.citácia:
Když čteme Quo primum sv. Pia V. o formě tridentské mše, vidíme v závěru přísná odsouzení těch, kdo by se odvážili změnit tuto formu. Na první pohled bychom si mysleli, že nikdo – dokonce ani papež – by nemohl změnit mši, a pokud by tak učinil, byl by automaticky exkomunikován a „přestal by tedy být papežem“.
Tentýž sv. Pius V. však sepsal i bulu Quod a nobis o formách breviáře a Božského oficia, kde jsou analogická odsouzení proti komukoliv, kdo by je změnil.
Navzdory těmto sankcím se sv. Pius X. rozhodl změnit breviář i Božské oficium a učinil tak s naprosto klidným svědomím, když vydal konstituci Divino afflautu. Vůbec nikdy nebylo řečeno, že by toto opatření narušilo proces jeho svatořečení, a to ještě v době, kdy jistota procesů svatořečení byla odrazem neomylnosti Církve. Analýza těchto dvou bul sv. Pia V. a jejich „porušení“ Piem X. nás vede k prvnímu závěru: Sankce sv. Pia V. v bule Quo primum nejsou aplikovatelné na žádneho nasledujiciho papeže.


citácia:
Ze skutečnosti, že sv. Pius X. nebral v potaz anatémy buly Quod a nobis lze logicky vyvodit druhý závěr:
Pokud by papež schválil zákon i pro budoucí papeže [bez možnosti jeho změny], uzurpoval by si pravomoc, která patří jen Našemu Pánu.


citácia:
případ buly Cum ex apostolatus papeže Pavla IV.
Když Pavel IV. deklaruje, že žádný kandidát papežství nebo zvolený papež nemůže být heretikem, je to věroučně správné.
Pavel IV. něco opomněl, protože neustanovil církevní orgán, který by byl schopen prohlásit za neplatný pontifikát platně zvoleného papeže, jehož volba byla zneplatněna herezí. U hypotézy volby heretického papeže pak mohou nastat dva hlavní případy:
- případ papeže, který by byl veřejným heretikem,
- nebo papeže, který by byl skrytým heretikem


citácia:
V prvním případě, jestliže již papež byl veřejným heretikem, musí se obvinění z hereze rozšířit i na kolegium kardinálů, kteří jej zvolili. Pak bula Cum ex měla předpokládat takový případ a uvést jiný církevní orgán, který by soudil a zbavil funkce papeže
vidíme, že orgán, který by zbavil funkce papeže, v Církvi neexistuje. Pavel IV., ani žádný jiný papež, jeho existenci nenaznačil.


citácia:
Ve druhém případě, kdy je papež tajným heretikem, je řešení nejspíš ještě složitější, protože by tento předpokládaný orgán musel mít rozsáhlejší pravomoc, aby mohl anulovat a zrušit všechny právní a svátostné akty, jež papež vykonal, než se jeho hereze stala zřejmou, což by mohlo být krátké nebo dlouhé časové období.


citácia:
Analýza těchto dvou případů vede ke třetímu závěru: v Církvi neexistuje orgán, který by zbavil papeže funkce; kdyby takový orgán existoval, byl by v naukovém řádu zavržen a v praktickém řádu by Církev zavedl do chaosu.
Z toho by mohl vzejít obecný závěr: Právní a svátostné postihy uvedené v Cum ex, které se týkají papežů, nejsou použitelné.


citácia:
Současné dějiny potvrzují nemožnost uplatnit Cum ex. Kardinál Mastai Ferratti byl předtím než usedl na papežský trůn naprostým liberálem – někteří dodávají, že byl také svobodným zednářem. Poté, co si zvolil jméno Pius IX. a obrátil se, prohlásil katolický liberalismus v podstatě za herezi. Člověk by tudíž mohl říci, že deklaroval, že byl před svým zvolením heretikem. Kdyby byla bula Pavla IV. aplikována na tento případ, nemohl by být kardinál Mastai Ferratti nikdy papežem. Jeho volba by musela být anulována a všechny právní a svátostné akty jeho pontifikátu by pozbyly platnost.
To je absurdní, protože dvě dogmata vyhlášená Piem IX. by nebyla platná a ekumenický První vatikánský koncil by byl také neplatný.


citácia:
Pokud by se aplikovala bula Cum ex, platnost volby arciliberálního kardinála Pecciho, budoucího papeže Lva XIII., a na půl modernistického kardinála della Chiesy, buducího Benedikta XV., by také musela být prohlášena za neplatnou.


citácia:
Důležitým závěrem je, že mezi teology neexistuje jednomyslná názorová shoda ohledně toho, co se stane, pokud by papež upadl do hereze. ..... I kdyby byl názor teologů jednomyslný, neměl by definitivní váhu.
V této fázi diskuze ale ani takovou váhu nemá.


citácia:
Zdá se mi, že vzhledem k této diskuzi by příznivci sedesvakantismu měli být ke svým stoupencům čestnější. Na místo toho, aby prezentovali dílčí názory toho či onoho světce nebo učitele Církve, jako by šlo o definitivní jistotu, měli by svým stoupencům ukázat, že jde o téma, které se vyvíjí a bude uzavřeno teprve tehdy, až Církev vyjde ze současné krize a dobrý papež v této věci řekne konečné slovo.

citas to Mino? sedesvacantisti by mali byt argumentacne cestnejsi !!!!


riesenie navrhovane autorom?
citácia:
Kdy přestane být špatný papež papežem? Stejným způsobem jako přestane být špatný král de facto králem. A kdy se to stane? Když mu značná část jeho poddaných odmítne poslušnost. V případě koncilních papežů tehdy, když budou katolíci přesvědčeni, že tito papeži jsou heretici, budou vzdorovat jejich příkazům a budou šířit postoj odporu, dokud se vláda takových papežů stane neudržitelnou.
Zdá se mi, že na tuto podmínku obecné veřejné notoriety se odkazovali někteří teologové, když říkali, že heretický papež by zůstával papežem, dokud by se jeho hereze nestala „notorickou a veřejně známou“.

zatial vidime pravy opak:
sedesvacantistov je 5 a pol cloveka uz vyse 50 rokov a nevyzera to ze ich bude vyrazne viac, (a este sa aj zeriete medzi sebou ako tulave psy) takze sedes vacante nehrozi !!!! a po 100 rokoch(vzhladom na CIC z r. 1907) mate smolu !!!!! zhasla fajka !!!
mozete to zabalit !!!

zdroj:
http://rexcz.blogspot.sk/2012/01/pohled-na-nektere-zakladni-myslenky.html

precitaj si to Mino bud taky laskavy a opakuj si to kazdy vecer pred spanim

.

Pôvodne zaslal misojogi - 26 máj 2013 :  00:17:21misojogi, ja sa pred spaním modlím, nemám čas čítať nejaké tradicionistické rozprávky. Tie sú akurát tak pre teba.
Quo primum a Cum ex apostolatus stoja ako betón, a to nezmenia nijaké fantazmagórie nejakých tradijcov, ktorým pri tých nezmysloch vypomáhajú tak jedine lóže.
Nakoniec tieto lóžové drísty (vydané tradijcami) poznám, sú to také blbosti ako celú murársky tradicionizmus.
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

misojogi

Stav: offline

 Odoslaný - 09 júl 2013 :  00:08:36  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: misojogi  Pridať misojogi do zoznamu priateľov
citácia:
Quo primum a Cum ex apostolatus stoja ako betón

jasne som ti vysvetlil preco ich interpretujes chybne a kde je pes zakopany v Tvojej uvahe
nezobral si tiez dio uvahy z akeho dovodu boli uvedene buly napisane
Napr Cum exy apostolatus napisal jeden papez prave preto ze sa bal ze sa na miesto papeza dostane konkretny verejne znamy heretik, ktory mal v Rime vela privrzencov
cize islo o jednoucelovu bulu a nie pravidlo pre celu cirkev
(treba aj dejiny poznat ze ano ... :-)

tak isto co sa tyka Quo primium
tak keby bol papezov umysel zaviest len jednu moznu liturgiu pre cely Zapad tak by zakazal uplne vsetky ostatne rity
ale prave z toho ze ich povolil je jasne ze principialne je mzen mat rozne rity, teda ze aj NOM ma pravo na existenciu co vy zial usilovne popierate

nehladiac na to ze papez ma pravo zmenit liturgiu podla vlastneho uvazenia
a to je nieco co neustale popierate
proste chcete diktovat aj papezom a ked vas ti papezi neposluchaju tak ich vyobcujete z Cirkvi
aka to opovazlivost
stavat sa vyssie ako papez ...
zabudate na to ze [b]papeza nema pravo dusit nik ale on ma pravo sudit vsetkych[/b
to je veta ktoru zjavne ignorujete hoci patri pod mimoriadne Magisterium
je teda jasne ze si vyberat len co sa Vam hodi od Vasej predstavy a ostatne odseknete alebo natiehnete aby Vam to vyhovovalo .... rovnako ako Prokrustos ....

Aby sme vo všetkom dosiahli pravdu, musíme sa vždy pridržiavať zásady, že to, čo sa mne zdá bielym, budem pokladať za čierne, keď to hierarchická Cirkev tak rozhodne, pevne veriac, že medzi ženíchom Kristom, naším Pánom, a medzi jeho nevestou Cirkvou je ten istý Duch, a náš Pán, ktorý nám dal Desatoro prikázaní, riadi a spravuje aj našu svätú matku Cirkev.
sv.Ignac z Loyoly

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1231  ~  Člen od: 06 november 2010  ~  Posledná návšteva: 01 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 09 júl 2013 :  09:15:15  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
ty si nič nevysvetlil, iba si si ctrl c a ctrl v odkopíroval rozprávky, ktorá nemajú hlavu ani pätu.
A pokiaľ v tých rozprávkach okrem- lebo medveď a stará mama povedali nebude to čo tam má byť, tak sú tak bezcenné, ako aj ten "integrálny katolicizmus" z ktorého stránky si to bezducho a účelovo prekopíroval.
Takých rozprávok ti napíšem do rána aj 300.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 19 september 2013 :  08:31:08  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Som zvedavý aké tempo nahodí tento arciničomník pri zavádzaní "novej liturgie". Otázku celibátu už do diskusie posunul... tam nebude ďaleko čas keď si ho zrušia.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 01 november 2016 :  13:16:50  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
https://svetkrestanstva.postoj.sk/18400/skandinavski-biskupi-vyrocie-reformacie-si-nezasluzi-oslavu-ale-kajucnu-spomienku

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2016 :  21:02:36  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
A to je len jeden z mnohych cudesnych cinov tohoto cloveka...

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 07 november 2016 :  11:12:20  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
nazývať pápeža ničomníkom a ešte sa tváriť ako katolík? to môže len chňup

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 07 november 2016 :  11:18:18  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
Mňa reakcia škandinávskych biskupov veľmi ale že veľmi prekvapila. A musím priznať, že príjemne.

@Maťo:
Každý robí, čo vie a možno aj čo má. Vari nebolo toto všetko predpovedané?

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 08 november 2016 :  09:16:10  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
https://svetkrestanstva.postoj.sk/18595/co-frantisek-vidi-na-lutherovi-a-protestantoch-vatikanska-sedma

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 09 november 2016 :  09:52:53  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
K tomu článku len dve poznámky. Prvá je poznámka k začiatku reformácie. Reformácia nebol len Luther a on nebol prvý, mohol a mal vidieť, čo to prináša, ak by mu teda naozaj išlo o reformu Cirkvi. Aj František Assiský reformoval Cirkev.
Luther bytostne nenávidel pápeža a pápežský úrad. Môžeme pripustiť, že naozaj bol obeťou politických hier, ale kto nie je? Aj dnes predsa platí "toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".

Druhá poznámka je k motivácii. Ja osobne si myslím, že pápež robí všetko v dobrej viere. Predpokladajme, že má aj dobrých poradcov, ktorých je Vatikán plný (keď sa tam slúžia satanské omše katolíckymi duchovnými, tak ako by aj nie) a pekne zabalená lož sa predávala už v raji, bolo to v podstate takmer zdarma, cenou bola len milosť posväcujúca. Kto si myslí, že Vatikán nie je infiltrovaný nepriateľmi Cirkvi, tak mu držím palce ohľadom jeho spásy (stačí si pozrieť film o pátrovi Piovi, aj tam je vidno jedného bojovníka za pravdu a vieru).

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 09 november 2016 :  13:08:18  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
citácia:
... Predpokladajme, že má aj dobrých poradcov, ktorých je Vatikán plný (keď sa tam slúžia satanské omše katolíckymi duchovnými, tak ako by aj nie) a pekne zabalená lož sa predávala už v raji, bolo to v podstate takmer zdarma, cenou bola len milosť posväcujúca. ...
Pôvodne zaslal Mx - 09 november 2016 :  09:52:53Tu si už riadne prestrelil.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 10 november 2016 :  10:15:50  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
baránok, nože daj, čím som prestrelil, keď samotný pápež Pavol VI. mi dáva za pravdu keď hovorí, že "satanov dym vystúpil až do božieho chrámu", čím chcel povedať, že diablovi sluhovia sa infiltrovali nielen do Cirkvi ale aj na najvyššie miesta. A exorcisti Ríma to svorne tiež potvrdzujú. Taktiež zistenia kňazov v hnutí založenom tuším Piom XII na odhaľovanie SM v hierarchii hovoria, že je ich tam plno. Uvádzali dokonca zoznam hierarchov a kňazov aj s uvedením členstva v konkrétnej lóži SM.

Ja som tým len chcel povedať, že pápež František môže mať dobré úmysly a konať v dobrej viere. Potešilo ma, že zmenil plány a neoslavoval reformáciu ale dokonca slávil sv. omšu pre katolíkov. Myslím, že je veľmi dôležité sa za neho modliť, aby mu Boh dal dobrých priateľov a spolupracovníkov a dar rozlišovania. Boh môže robiť zázraky a my sme všetci hriešni, takže nechcem nikoho súdiť.

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 18 november 2016 :  18:55:52  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Moje informacie su skor take, ze sa na tu oslavu pozval sam, svedski protestanti nemali nejamnesiu potrebu ho tam mat o com svedci aj velmi odmerane prijatie jeho osoby.

Omsu sa rozhodol sluzit az na naliehanie tej tazkej katolickej mensiny, ze je tam papez po x rokoch a bolo by dobre, aby im odsluzil aspon omsu, ked uz vacsinu casu venoval oslavam druheho najvacsieho rozkolu v Cirkvi...

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 21 november 2016 :  18:09:34  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
Priznám, že sa mi to ťažko čítalo ...
https://svetkrestanstva.postoj.sk/19015/papez-frantisek-reaguje-na-kritikov-veci-nie-su-cierno-biele

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 4 Previous Topic: Exkomunikácia a cirkevná daň Téma Next Topic: POSLEDNÝ BOJ, alebo  KEĎ SA ĆAS NAPLNÍ...  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06