Kredo.sk

Slovenská apologetická stránka

Sväté Písmo

Zadajte súradnice

Vyhľadávanie


Na stiahnutie

Sväté Písmo pre:
MS Word
Openoffice.org
Adobe Reader
Súbor pomocníka


Katechizmus KC pre:
MS Word
Openoffice.org
Adobre Reader


Dokumenty .doc a .sxw sú ešte zbalené.


Sväté Písmo a Katechizmus si môžete pozrieť aj on-line na www.avemaria.sk.

Prosba

Stránka je stále vo výstavbe, preto by sme potrebovali nápady čo by ešte mohlo byť obsahom stránky, ochotných grafikov a dizajnérov, ale hlavne PREKLADATEĽOV z angličtiny. Ak by ste chceli pomôcť, alebo máte nejaký nápad, píšte prosím naadresa elektronickej pošty alebo aj anonymne cez náš webový formulár.

Verím

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.


Krátky úvod

Frank Sheed v jednej zo svojich kníh charakterizuje neinformovaného katolíka ako "Potácajúci sa v tme a ani si len neuvedomuje, že to je tma, polosýty a pri tom netúži po prídavku, nie je v stave ukázať iným svetlo, alebo ponúknuť občerstvenie." Kto je takýmto neinformovaným katolíkom? Nie je to len formálny katolík, ktorý už prestal chodiť do kostola. Je to aj katolík, ktorý síce každú nedeľu sedí v kostole, ale viac zo zvyku, ako z presvedčenia. Jeho viera nie je živá, pretože ju takmer nepozná a to znamená, že jeho láska k Bohu je omnoho slabšia, ako by mala byť. Nakoniec nemôžeme milovať niekoho, koho nepoznáme. Nemôžeme poriadne milovať Boha a pritom ho poriadne nepoznať. A nemôžeme ho poriadne poznať, ak nepoznáme Cirkev ktorú založil a nepoznáme pravdu, ktorú učí.


O čom je teda táto stránka?

Táto stránka by chcela pomôcť katolíkom, ale aj iným kresťanom otvoreného srdca, spoznať pravdu, ktorú Cirkvi odovzdal Ježiš, aby ju potom vedeli zdieľať s ľuimi naokolo. Veľká časť tu prezentovaného materiálu bude preložená z Catholic Answers, od ktorých sme získali oficiálny súhlas, ale dúfame, že nás upozorníte aj na iné zdroje, prípade dáte k dispozícii vaše materiály.


Čo zamená krédo?

Krédo, je slovenská forma latinského slova credo, verím. Bežne sa používa na označenie vyznania viery, ktoré nájdete v hornom obrázku. Kredo je ale aj skratka KREsťanská DOména, pretože by sme boli veľmi radi, keby táto stránka bola užitočná všetkým kresťanom.


Diskusné fórum

Na tomto diskusnom fóre môžete diskutovať s ostatnými členmi o viere, náboženstve, Cirkvi, zvykoch a iných veciach aj keď ostatní nie sú pripojený. Nezabudnite si dobre pozrieť pravidlá prispievania.

Chat

On-line chat je určený na rozhovory keď sú obe diskutujúce strany pripojené na internete v ten istý čas. Chat je ideálny na schôzky, kde sa dajú rozoberať spoločné témy. Nezabudnite si pozrieť pravidlá prispievania.