Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Duchovná časť
 Duchovný život
 Nebezpecenstvo charizmatickeho hnutia
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Ježiš mení hriechy na charizmy. Téma Next Topic: Koinonia
Strana: z 17

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 09 apríl 2012 :  21:10:04  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Je uctievanie svätých / Márie biblické?

Biblia úplne jednoznačne hovorí, že máme uctievať jedine Boha. Jediný prípad, keď sa v Biblii uctieva niekto iný ako Boh, sú falošní bohovia, čo je Satan a jeho démoni. Všetci nasledovatelia Pána Boha odmietajú vlastné uctievanie. Peter a apoštoli odmietli vlastné uctievanie (Skutky 10:25-26; 14:13-14). Aj svätí anjeli odmietli vlastné uctievanie (Zjavenie 19:10; 22:9). Reakcia je vždy rovnaká, „Bohu sa klaňaj!”

Pôvodne zaslal silas - 05 apríl 2012 :  14:51:09


Treba rozlišovať druh úcty. Jednak existuje úcta, napr. k rodičom, jednak úcta patriaca len Bohu, bohopocta. Všetci nasledovníci Boha odmietajú vlastné uctievanie úctou patriacou len Bohu, ale nie uctievanie napr. pre ich postavenie v spoločnosti, ako boli králi či proroci:

“A stalo sa, keď bol Abdiáš na ceste, že hľa, Eliáš sa s ním stretol. A keď ho poznal, padol na svoju tvár a povedal: Či si to ty, môj pane, Eliášu? A riekol mu: Som. Idi, povedz svojmu pánovi: Hľa, Eliáš prišiel!” (1 Kráľ 18:7-8)

Eliáš bol prorok, ktorý silno potieral modlárstvo, napriek tomu Abdiáša nenapomenul, keď mu ten poklonou vyjadril úctu, pretože vedel, že Obadiáš si ctí prorokov, lebo sa bojí Pána (1 Kráľ 18:3-4).

Ďalším príkladom môžu byť Kristove slová filadelfskej cirkvi:

„Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami.“ (Zj 3:9)

citácia:
Rímski katolíci sa snažia „obísť” tieto jasné biblické princípy vyhlásením, že oni sa Márii ani svätým „neklaňajú”, ale si Máriu a svätých skôr len „vážia”. Použitím iného slova sa nezmení podstata toho, čo sa vykonáva. Definícia slova „klaňať sa” je „prijímať niekoho alebo niečo s rešpektom alebo úctou”.

Z mnou vyššie citovaných veršov vyplýva, že na poklone nie je nič zlé.

citácia:
Nikde v Biblii nie sme vyzývaní k tomu, aby sme sa klaňali komukoľvek okrem samotného Boha.

Napriek tomu Kristus donútil falošných židov prísť a pokloniť sa filadelfskej cirkvi. Biblia zakazuje vyjadrovať bohopoctu tvorom klaňaním alebo inakým skutkom, slovom či myšlienkou. Ak aj k dovolenému klaňaniu tvorom nevyzýva, nezakazuje ho, ako bolo ukázané vyššie.

citácia:
Nie je nič zlé na rešpektovaní tých verných kresťanov, ktorí nás predišli (pozri Židom kapitola 11). Nie je nič zlé na uznávaní Márie ako pozemskej matky Ježiša. Biblia popisuje Máriu ako „obdarenú milosťou” od Boha (Lukáš 1:28). Zároveň sa však v Biblii nenachádza žiadny pokyn k uctievaniu tých, ktorí šli do neba. Áno, máme nasledovať ich príklad, ale zbožňovanie, uctievanie či klaňanie, to určite nie!

Opäť nerozlišujete medzi úctou a zbožňovaním, medzi úctivým úklonom a bohopoctou.

citácia:
Keď sú katolíci nútení priznať, že v skutočnosti Máriu naozaj uctievajú, vyhlásia, že vlastne uctievajú Boha prostredníctvom nej, a to tým, že chvália nádherné stvorenie, ktoré Boh stvoril.

Katolíci Máriu uctievajú.

citácia:
Mária predstavuje v ich mysliach najkrajšie a najúžasnejšie stvorenie od Boha, pričom jej chválou chvália jej Stvoriteľa. Pre katolíkov je to analogické nasmerovaniu chvály na umelca tým, že chvália jeho sochu alebo maľbu. Problém však v tomto prípade spočíva v tom, že Boh výslovne zakazuje, aby ho niekto chválil prostredníctvom stvorených vecí. Nemáme sa klaňať ani slúžiť nijakej podobe tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi (Exodus 20:4-5).

Katolíci sa neklaňajú tvorom tak ako Bohu, ani im neslúžia tak ako Bohu.

citácia:
Verš v Rimanom 1:25 to ani jasnejšie nemohol vyjadriť, „ako takí, ktorý premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi — ktorý je požehnaný na veky. Amen.” Áno, Boh stvoril nádherné a úžasné veci. Áno, Mária bola zbožná žena, ktorá je hodná nášho rešpektu. Nemáme však v žiadnom prípade ctiť Boha „sprostredkovane” uctievaním vecí (alebo ľudí), ktoré On stvoril. Také konanie je zjavné modlárstvo.

Toto ste vzali skadiaľ?

citácia:
Hlavný spôsob, akým katolíci „uctievajú” Máriu a svätých, je modlitba k nim. Ako uvádza nasledujúci odsek, modlitba ku komukoľvek inému ako Bohu, je protiibiblická – modlitba k svätým a Márii. Či sa už vykonáva modlitba k Márii a/alebo svätým, alebo sa prosia o orodovanie – žiadna z týchto praktík nie je biblická. Modlitba je súčasť bohoslužby. Keď sa modlíme k Bohu, pripúšťame, že potrebujeme Jeho pomoc. Nasmerovanie našich modlitieb ku komukoľvek inému ako Bohu, je olúpenie Boha o slávu, ktorá prináleži jedine Jemu.

Čím môžete toto podoprieť?

Modlitba k svätým je v skutočnosti prosba o ich modlitbu k Bohu za nás. Ak môžeme prosiť o modlitbu našich živých bratov (1 Sol 5:25; Kol 4:2-4), môžeme vediac, že „veľa zmôže modlitba spravodlivého“ (Jak 5:16), o to isté žiadať aj svätých v nebi, ktorí sú dokonale posvätení a spravodlivejší ako ľudia na zemi.

citácia:
Ďalší spôsob, akým katolíci „uctievajú” Máriu a svätých, je vytváranie ich sôch a obrazov. Mnohí katolíci používajú obrazy Márie a/alebo svätých ako „talizmany pre šťastie”. Akékoľvek zbežné čítanie Biblie odhalí takéto konanie ako zjavnú modloslužbu (Exodus 20:4-6; 1 Korinťanom 12:12; 1 Jánova 5:21). Trenie korálok ruženca je modloslužba. Zapaľovanie sviečok pred sochou alebo podobizňou svätého je modloslužba. Pochovávanie sochy Jozefa v nádeji, že predáte svoj dom (ako aj nespočetné množstvo ďalších katolíckych praktík) je modloslužba.

Modlárstvo je uctievanie stvorenia alebo niečoho, čo neexistuje, akoby to bol Boh. Vytváranie obrazov ako také modlárstvom nie je, veď Boh prikázal zhotoviť cherubínov (1 Kráľ 6:23-28), sochy paliem a kvetov (1 Kráľ 6:29) alebo sochy volov (1 Kráľ 7:23-26).

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 09 apríl 2012 :  21:15:08  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Je potrebne byť poslusnym božiemu slovu a nie cirkvi.

Pôvodne zaslal silas - 09 apríl 2012 :  19:22:09


"Cirkev je stĺp a opora pravdy" (1 Tim 3:14), nie Biblia.
"A keby cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik." (Mt 18:17)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 09 apríl 2012 :  21:23:43  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:Čítate azda vo vašej sekte aj knihy, ktoré Luther vynechal?
Pôvodne zaslal Reconquistador - 07 apríl 2012 :  22:52:04

Ako vieme že v biblii mame správne knihy?
Ako vieme že slova biblie sa presne dochovali v priebehu storočí ?
Ako vieme že tieto knihy boli spravne preložené do našho jazyka ?
Je známym faktom, že v protestantskej Biblii sa nachádza 66 kníh. Tieto knihy sú rozdelené do dvoch častí: Starý a Nový Zákon. Starý Zákon obsahuje 39 kníh, ktoré napísalo asi 30 rozličných autorov v priebehu asi tisíc rokov. Naproti tomu v katolíckej Biblii je asi o 14 až 15 kníh, či ich častí, viac. Tieto knihy bývajú často nazývané "Apokryfy", čo znamená "skrytý" (význam). Tieto knihy boli napísané v priebehu posledných dvoch storočí pred Kristom a odrážajú populárne predstavy tej doby.
Ortodoxní Židia uznávali za inšpirované 39 kníh, aj keď ich počítali, či zoraďovali inak než dnešné vydania Biblie. Avšak v gréckom preklade SZ (Septuaginte), takom
populárnom zvlášť mimo Palestínu (kde Židia boli liberálnejší) tieto apokryfné knihy boli zahrnuté. Odtiaľ sa dostali aj do latinského prekladu Biblie a neskôr zase do katolíckych prekladov.

Ortodoxní Židia ich neuznávali, Kristus z nich necitoval, Jeroným, ktorý prekladal Bibliu do latinčiny, ich neuznával za autoritatívne, spočiatku ich nechcel vôbec do svojho prekladu ani zaradiť. Martin Luther ich umiestnil do stredu Biblie a pridal vhodnú poznámku: "Tieto knihy zaujímavé a užitočné na čítanie, ale nemali by sa používať na vierouku." sú Do katolíckej Biblie boli tieto knihy oficiálne prijaté až na Tridentskom koncile v roku 1546.

Ako môže človek rozpoznať, či tieto knihy sú inšpirované, alebo nie? Myslíme, že hodne pomôže vedieť niečo z histórie týchto kníh, o ich pôvode. Autor zväčša nie je ten, ktorému je kniha pripisovaná, ale niekto sa schováva za slávnu osobnosť, aby tak dodal svojmu dielu vážnosť a autoritu.

Názory veriacich, ktorí žili bližšie k týmto knihám, by sa tiež nemali ľahkovážne prehliadnuť. Cirkevný otec Jeroným bol prvý, kto ich nazval apokryfmi preto, že obsahujú historické a zemepisné nepresnosti, ich literárny štýl a hĺbka nie je na úrovni ostatných biblických kníh a chýba im presvedčujúca a premieňajúca moc a vplyv, ktoré sprevádzajú ostatné biblické knihy.

Avšak niet nad to, keď si človek sám tieto knihy prečíta spolu s ostatnými knihami SZ, porovná ich, a tak si utvorí svoj vlastný názor. Niektoré z nich učia veci, ktoré sú v jasnom protiklade k tomu, čo Biblia hovorí na inom mieste: Napr. v Makabejských knihách sa hovorí, že "DOBRE SA MODLIT ZA MRTVYCH,ABY BOLI ZBAVENI SVOJICH HRIECHOV ". Kniha Tobit hovorí, že "ALMUZNY ZAHLADZUJU HRIECHY". Je vidieť, že chápanie hriechu u autorov týchto kníh (hriech ako zlý skutok, ktorý je možné odčiniť) bolo DIAMETRALNE ODLISNE od toho, čo je v ostatných knihách Biblie. Aj toto svedčí pre to, že tieto knihy nemožno dávať na rovnakú úroveň s ostatnými knihami Biblie.

Otázka dochovania textov je tiež veľmi dôležitá a zaujímavá. Hoci neexistuje jediný originál biblickej knihy, dochovali sa nám tisíce manuskriptov, ktoré boli v priebehu stáročí ručne opisované. Keďže ručné opisovanie nie je také spoľahlivé ako tlačené slovo (a koľko tlačových chýb sa často vlúdi aj tam!), je pochopiteľné, že existujú určité varianty čítania na viacerých miestach Biblie. Vlastne celá jedna disciplína teológie, textová kritika, sa zaoberá týmto problémom. Je pozoruhodné, že často práve tí, čo o tejto práci veľa nevedia, spochybňujú vierohodnosť zachovania rukopisov. Odborníci, ktorí tejto vede venovali celý svoj život, nás svorne uisťujú, že je možné dopracovať sa k výnimočne vysokej pravdepodobnosti zmyslu pôvodného textu.

Posledná otázka je otázkou prekladu slov a myšlienok z jedného jazyka do druhého. Toto tiež nie je jednoduchá záležitosť, čo je dané inou dobou, kultúrou, tiež vývojom jazyka, ako aj typom prekladu, ktorý môže byť doslovný, voľný alebo dynamický. Dnes sa za najvhodnejší považuje preklad dynamického ekvivalentu, až potom preklad doslovný (hoci je verný, môže byť hodne vzdialený nášmu jazyku, a tým nezrozumiteľný) a nakoniec preklad voľný (parafráza), ktorý však dokáže stimulovať myslenie, aký by mohol byť zmysel daného textu. Preto neexistuje jednoznačná odpoveď na to, ktorý preklad je najlepší. Každý preklad Biblie je zároveň aj výkladom a má svoje výhody i nevýhody. Pre súkromné štúdium je dobrý akýkoľvek preklad, ktorý je človeku zrozumiteľný. Pre vieroučné štúdium je nutné preklady porovnávať, čím viacero, tým lepšie. Všeobecne platí, že preklady skupín sú lepšie než preklady jednotlivcov, modernejšie preklady sú založené na najlepších rukopisoch a sú zrozumiteľnejšie a preklady výlučné (Nového sveta, Špiritistická Biblia, NZ preložený z numerológie) sú prinajmenšom podozrivé.

Spoľahlivosť Biblie okrem toho potvrdzujú mnohé naplnené proroctvá, ako napr. proroctvá o Babylone (Iz 13,19-22), Týre (Ez 26,3-5), Sidone (Ez 28,21-23), mieste Ježišovho narodenia (Mich 5,2), apod., ako aj archeologické nálezy, ako napr. Moábsky kameň, Lachišské listy, Kumránske zvitky od Mŕtveho mora, apod.


[i]
Pôvodne zaslal silas - 09 apríl 2012 :  17:23:28


Tento váš text obsahuje toľko omylov, že sa mi ich korigovať naozaj nechce. Ale nad touto vetou som sa dobre zasmial:

"Vlastne celá jedna disciplína teológie, textová kritika, sa zaoberá týmto problémom."

To akože charizmatici majú aj nejakú teológiu?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 09 apríl 2012 :  22:57:04  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
No tieto robelove argumenty su naozaj pravdive. Silas,ak ani toto nepochopis, ak ani tieto Bozie slova nezoberies vazne, vedz, ze z nejakeho dovodu si velmi zaslepeny a naozaj zmanipulovany.
Sam si povedal, ze si nemal velke vedomosti, ked si bol v katolickej cirkvi a ze si necital Bibliu.Iba tak sa im podarilo nahovorit ti bludy.A samozrejme v tychto sektach je velke diabolske posobenie.
prosim ta, bud k sebe uprimny a nevyhybaj sa otazkam, aj ked ti pastori povedia ,aby si sa nimi nezaoberal.nech Ti nas Boh pomaha.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 17 Previous Topic: Ježiš mení hriechy na charizmy. Téma Next Topic: Koinonia  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06