Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Kresťania a svet
 Kresťania a spoločnosť
 Hľadám farára, kresťanského, poradíte mi prosím?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: vakcína proti covidu Téma Next Topic: Ježiš povedal svätej Faustíne: „Nech sa žiaden hr  

Milan_R

Stav: offline

 Odoslaný - 09 november 2018 :  21:58:57  Zobraziť profil  Pridať Milan_R do zoznamu priateľov
Na úvod by som chcel povedať, že nepatrím do žiadnej cirkvi či nejakej sekty. Niektorí čitateľa sa môžu cítiť mojim vyjadrovacím jazykom dotknutí, za čo sa im vopred ospravedlňujem. K štúdiu Biblie, či vlastne hlavne Ježišovho učenia, sa snažím pristupovať nezaťažený dogmatikou jednotlivých cirkví. Pri mojom potulovaní sa internetom som narazil i na Vaše fórum kredo.sk. Tak ma napadlo, či by ste mi náhodou nedokázali poradiť.

O čo mi ide?

Pri čítaní Nového zákona som narazil na značné množstvo Ježišových pokynov. Keď som sa zamyslel nad reálnymi možnosťami ich všetky naplňovať, tak som dospel k záveru, že takýto úkol je nemožný v ľudských silách realizovať. Pritom som sa nechcel upnúť na naplňovanie nejakých menej podstatných či okrajových pokynov s tým, že by mi to najpodstatnejšie, to najdôležitejšie mohlo uniknúť. Tak som teda hľadal to, čo práve Ježiš považuje za to najdôležitejšie, za to najpodstatnejšie vo svojom učení. No a našiel som tieto dve vety:

1. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! (Mt 22,37; Mk 12,30)
2. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba! (Mt 22,39; Mk 12,31)

Ježiš ich jednoznačne vyzdvihol nad ostatné svoje pokyny a označil ich za prikázania nad ktoré niet!!

Keď som sa nad týmito dvoma vetami hlbšie zamyslel a pokúsil sa pozrieť na ich naplňovanie kresťanmi posledných 2000 rokov, tak som dospel k týmto záverom.

Tú prvú vetu kresťania nejak v tichosti vypustili a pokúsili sa ju nahradiť, zo začiatku rôznymi výraznými ľuďmi, ktorých nazývali svätými a stavali dokonca i chrámy nesúce ich mená v ich názvoch. Niekedy si však vystačili i s obyčajnými soškami. Po čase určitú časť kresťanov omrzelo uctievanie sošiek či svätých a začali hľadať nejakú inováciu. No a objavili, že hlavne čo potrebujú, je úžasná viera, avšak bez lásky - viz. Luther. Niektorým sa toto nejak až-tak nepáčilo a rozhodli sa, že najdôležitejšie bude, keď budú uctievať sobotu. Iným sa ani toto nepáčilo a tak dospeli k záveru, že najpodstatnejší je krst, a to ponorením celého človeka a hlavne dospelého do vody. Niektorým sa ani toto nepozdávalo a tak dospeli k záveru, že najpodstatnejšie je pri zhromaždení kresťanov hovoriť jazykmi, ktorým stejne nik nerozumie. ... No a niektorí zase považovali za to najpodstatnejšie to, akým menom majú vlastne oslovovať Boha.

U tej druhej vety si zase kresťania zobrali príklad z duchovných vodcov izraelského národa z Ježišovej doby. Tí síce pritakali Ježišovi, že je najdôležitejšie milovať blížneho svojho ako samého seba, no následne im nerobilo najmenší problém urobiť si u Ježiša výnimku a poslali ho na krutú smrť. No a tak si i kresťania narobili kopu rôznych výnimiek v tejto druhej Ježišovej vete nad ktorú niet. Však len v minulom storočí tí, ktorí o sebe tvrdili, že sú kresťania, poslali na krutú smrť minimálne desiatky miliónov ľudí, no možno to presiahlo i 100 miliónov. Však ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia sa hlásila v Nemecku ku kresťanstvu drvivá väčšina obyvateľov, t.j. cca 95 % (cca 2/3 obyvateľov sa hlásilo k protestantizmu a cca 1/3 ku katolíckej cirkvi), teda v dobe keď si za svojho národného vodcu zvolili slobodne, dobrovoľne - demokraticky práve Hitlera. Keby sa boli títo kresťania zachovali tak, ako to bolo bežné u kresťanov v prvých storočiach, kto by bol vlastne za toho Hitlera bojoval, keby to kresťania odmietli?! Kto by povraždil ty milióny Židov, Slovanov, ... keby tie vraždenia kresťania odmietli?!

Je to už dosť rokov, čo som si začal viac všímať praktickú realitu v súčasných cirkvách (ktoré o sebe tvrdia, že sú kresťanské) a porovnávať s tým, čo je napísané v evanjeliách, či s tým, ako Ježišove pokyny realizovala v praktickom živote prvá kresťanská cirkev. Vo viacerých prípadoch som zistil vyslovene až protichodné výklady či konania, ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich, ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo.

Tak som sa pokúsil nejako vymedziť obdobie, v ktorom v histórii kresťanstva nastal tento BOD ZLOMU, v ktorom sa kresťanstvo začalo ZÁSADNÝM spôsobom odkláňať od pôvodného Ježišovho učenia.

Ako iste viete, kresťanstvo bolo v počiatkoch prenasledované, v lepšom prípade tolerované. No Rímu sa ho v žiadnom prípade nedarilo pokoriť či ovládnuť. Až prišiel na scénu cisár Konštantín I. (roky cca 273 až 337). Ten urobil geniálny štátnický ťah, ktorý sa s obľubou praktizuje dodnes – v roku 313 sa rozhodol ukončiť prenasledovanie kresťanov a aby si ich mohol podrobiť (keď to dovtedy nešlo po zlom), rozhodol sa ich SPRIAHNUŤ SO ŠTÁTNOU MOCOU. Korunu tomu nasadil cisár Theodosius I., keď v roku 380 definoval kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Od tohto obdobia začali kresťanskí duchovní vodcovia prispôsobovať kresťanskú náuku viac potrebám štátnej moci ako potrebám Boha.

Môžeme teda konštatovať, že vzniklo nové náboženstvo, ktoré si ponechalo v názve pôvodnú osvedčenú ochrannú známku Ježišovho učenia, a to:

Kresťanstvo verzia 2.0

Na toto kresťanstvo verzia 2.0 sa postupom času nabaľovali rôzne ohavnosti. Niektorí duchovní vodcovia ako napr. Luther, Kalvín, a pod. to už nevydržali, a tak sa snažili aspoň čiastočne zbaviť nahromadeného balastu v cirkvi. Hlavný problém ale u väčšiny z nich vidím v tom, že sa snažili reformovať cirkev iba v rámci kresťanstva verzia 2.0. O reálnom návrate k tým najdôležitejším hodnotám kresťanstva verzia 1.0 však prakticky neuvažovali. Jediným známejším (v našich zemepisných šírkach) reformátorom, ktorý chcel realizovať návrat k tým najdôležitejším hodnotám kresťanstva verzia 1.0 v tomto období, bol Petr Chelčický.

Za zjavné rozpory medzi kresťanstvom verzia 1.0 a kresťanstvom verzia 2.0, ktoré sú dôsledkom spriahnutia sa moci štátnej a moci duchovnej, ktoré sú aktuálne práve i v súčasnej dobe a ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo, s minimálne s desiatkami miliónov násilne usmrtených ľudí (len v minulom storočí to možno bolo i cez 100 miliónov), môžeme zaradiť práve tieto dva:

1. Vzťah k válčeniu alebo k násiliu celkovo.

Ježišovo učenie môžeme charakterizovať, z hľadiska vzťahu k násiliu, ako učenie nenásilia. Dá sa to odvodiť na základe viacerých statí z Nového zákona. Postačujúci a jednoznačný dôkaz nájdeme napríklad u Matúša, 5. kapitola, 38. až 48. verš. Tak to chápali prví Ježišovi učeníci a na základe tohto učenia prví kresťania odmietali účasť na akýchkoľvek vojenských výpravách. Až Augustín (cca 400 rokov po Kristovi), po spriahnutí sa cirkvi so štátnou mocou a v dôsledku tohto aktu, začal vymýšľať doktríny, ktoré postupne schvaľovali válčenia kresťanov. V súčasnosti (v dobe kresťanstva verzia 2.0) situácia dospela do takého štádia, že štát ani nemusí kresťanov nútiť ísť válčiť - oni do toho idú dobrovoľne. Čo je však ešte šokujúcejšie, vo vojenských mundúroch nájdeme značné množstvo farárov – duchovných vodcov kresťanov, a to nie ako obyčajných vojakov, ale rovno s dôstojníckymi frčkami. Ak by boli išli do týchto vojnových ohavností farári samostatne ako vojaci bez požehnania, posvätenia či súhlasu cirkví, dalo by sa to brať ako zlyhanie jednotlivca, čo je síce smutné, ale stáva sa to. No ich vyslali priamo cirkvi, a to naprieč denominačnému spektru!! Toto konanie cirkví však zaraďujem do kategórie vedomého spreneverenia sa svojmu poslaniu, no nie som si istý, či sú súčasné cirkvi ešte vôbec schopné takýto pojem pochopiť.

2. Vzťah k majetku, v súčasnosti v ČR cirkevné reštitúcie.

Obhajovanie cirkevných reštitúcií bolo sprevádzané krásnym sloganom – „co bylo ukradeno, musí být vráceno“. Cirkev si v reštitúciách nárokujú majetok, ktorý údajne legálne nadobúdala stáročia spätne. Tento majetok (okrem iného) pochádzal z POVINNÝCH odvodov desiatkov cirkevníkmi.

Zásadná otázka číslo 1 ohľadom právno-morálneho nároku na reštituovaný majetok teda znie:
Ako sa mohli poddaní slobodne, demokraticky rozhodnúť pred 200, 300, 500, 1000 rokmi, či budú členmi cirkvi alebo nie?!! Nedávno sme si znova pripomínali, že pred viac ako 600 rokmi „nejaký Hus“ ani nechcel vystúpiť z cirkvi, len ju chcel trochu reformovať, a všetci dobre vieme, ako skončil.

Skúsme sa na cirkevné reštitúcie pozrieť i zo stránky kresťanskej vierouky. Na pomoc si zoberiem 16. verš z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Zásadná otázka číslo 2 teda znie:
Asi koľko neveriacich ľudí prijalo Ježiša ako svojho spasiteľa, keď videli u cirkví, naprieč denominačnému spektru, dobrý skutok vo forme cirkevných reštitúcii?!!

Alebo, že by mala otázka skôr znieť:
Koľko ľudí asi nadobro odradila hamižnosť cirkví v presadzovaní cirkevných reštitúcii od toho, aby sa stali kresťanmi?!!

V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že ani v Novom zákone, ani v žiadnych iných zdrojoch som nenašiel zmienku o tom, že by sa na živobytie apoštolov Petra, Pavla či iných nasledovníkov Krista v dobe kresťanstva verzia 1.0, povinne museli skladať pohanskí daňoví poplatníci rímskeho impéria!

Ja sa pokúšam o nájdenie nejakých rezíduí toho kresťanstva, ktoré tu bolo cca prvých 300 rokov. Snažím sa nájsť tých duchovných vodcov, tých kresťanov, ktorí sa i dnes snažia naplňovať tie dve najdôležitejšie Ježišove vety nad ktoré niet tak, ako sú vyššie napísané. Avšak bez všelijakých zmien, doplnkov, náhrad či výnimiek a nebazírujem pritom na nejakých menejpodstatných detailoch kresťanskej dokonalosti. Prečo sa odvolávam na život kresťanov prvých cca 300 rokov? Nevidím v nich nejaký ideál, stačí si prečítať iba listy apoštolov - samé napomínania. ZÁSADNÝ rozdiel voči súčasným cirkvám však vidím v tom, že sa aspoň snažili napĺňať tie dve vety nad ktoré niet (a obzvlášť tú druhú) tak, ako sú napísané. Nikde som sa nedočítal, že by na ich rukách zostávala krv ich blížnych. To sa mnohokrát radšej nechali zabiť od svojich panovníkov ako by mali ísť válčiť do armády a spolupodieľať sa tak na krviprelievaní svojich blížnych. Nepožadovali od nikoho povinné desiatky, nedožadovali sa žiadnych reštitúcií od rímskeho impéria a ani nepotrebovali aby sa na platy ich duchovných vodcov povinne skladali pohanskí daňoví poplatníci rímskeho impéria. I keď mali mizerné podmienky k životu, dokázali vyžiť iba z peňazí, ktoré si dobrovoľne vyzbierali sami medzi sebou. Pritom dokázali rozšíriť evanjelium za cca 300 rokov po celom Stredomorí.

Keď už nemôžem nájsť cirkev, tak sa snažím nájsť aspoň nejakého farára či prostého duchovného vodcu so zborom, ktorý sa však VEREJNE DIŠTANCUJE od tých najväčších ohavností, ktoré rozkvitli práve v pokonštantínovskej verzii kresťanstva (a ktoré majú nejak na svedomí až stovky miliónov násilne usmrtených ľudí a ktoré najviac odradzujú neveriacich od prijatia Krista), teda akéhokoľvek válčenia kresťanov a chorého vzťahu k majetku.

Po Vašom prečítaní vyššie uvedeného textu mám na Vás otázku.

Poznáte nejakého farára so zborom, ktorý by spĺňal tieto moje požiadavky, prosím?

 Krajina: Czech Republic  ~  Počet príspevkov: 4  ~  Člen od: 09 november 2018  ~  Posledná návšteva: 13 jún 2020 Upozorniť moderátora 

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2018 :  06:43:34  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Najvacsi problem tohto clanku je, ze Vy sa ste si urcili ideal knaza a Cirkvi, teda mate svoju predstavu ako by to cele malo byt a tu sa snazite najst.
Ak sa Vam to nepodari, tak si pravdepodobne zalozite nieco vlastne, co Vam bude vyhovovat.

Ako sa presne lisite od tych vsetkych, ktorych ste vyssie znosili pod ciernu zem?

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12051  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 05 august 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Azuritko

Stav: offline

 Odoslaný - 13 február 2019 :  23:46:15  Zobraziť profil  Pridať Azuritko do zoznamu priateľov
Podľa Vášho príspevku odporúčam pri hľadaní cirkev, ktorú vedie Milan_R. Má taký názor aký potrebujete a aký asi ako jediný budete schopný akceptovať.
Ak hľadáte pravdu, tak odporúčam začať odznova a inak.

Rímskokatolík

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4003  ~  Člen od: 15 máj 2007  ~  Posledná návšteva: 27 apríl 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Milan_R

Stav: offline

 Odoslaný - 15 február 2019 :  18:25:01  Zobraziť profil  Pridať Milan_R do zoznamu priateľov
Mato a Azuritko,

žiaden ideál kňaza a ani ideál cirkvi som si neurčil a ani NEHĽADÁM!! Taktiež ani nemienim zakladať nejakú cirkev, ktorú povedie Milan_R.

Hľadám však nejakého duchovného vodcu (kňaza, farára, kazateľa či popa), ktorý je i dnes schopný sa VEREJNE DIŠTANCOVAŤ od akéhokoľvek válčenia kresťanov tak, ako to bolo bežné u prostých kresťanov v prvých storočiach. Teda tak, ako to vyjadril napríklad i Hippolyt Rímsky, žijúci cca v rokoch 170-235, v diele Apoštolská tradice, ktorý v súvislosti s uverivšími vojakmi v Ježiša riekol toto:

"Voják, který je podřízený, nezabije člověka. Dostaneli k tomu rozkaz, nevykoná ho. Nebude skládat přísahu. Když však nechce, bude odmítnut."

Áno, uvedomujem si, že v súčasnej dobe (v dobe kresťanstva verzia 2.0) je to veľký problém. Avšak veľmi ma potešilo keď som zistil, že v minulom storočí na území Československa žili minimálne dvaja takí kresťanskí duchovní vodcovia, ktorí tú druhú najdôležitejšiu Ježišovu vetu o láske k blížnemu brali vážne - dokonca smrteľne vážne. Bol to český laický kazateľ Přemysl Pitter a slovenský (pôvodne luteránsky kňaz) Ján Maliarik. Obaja mali tak trochu podobný osud. Oboch cisár pán odsúdil na smrť za to, že sa odmietli spolupodieľať na vraždení svojich pomyselných nepriateľov a obaja, dá sa povedať zázrakom, prežili. Keď sa však Maliarikovi šéfovia (pravoverní luteráni) dozvedeli, že Maliarik nemieni akceptovať žiadne výnimky v najdôležitejšom Ježišovom prikázaní o láske k blížnemu, tak ho vykázali z farárskeho postu. Skúsil som sa aj popýtať generálneho biskupa slovenských evanjelikov, či náhodou nepozná nejakého farára, ktorý by obdobným spôsobom aplikoval lásku k blížnemu ako Ján Maliarik. Odpoveď znela, že áno, dokonca viacerých. Keď som ho však poprosil o kontakt aspoň na jedného z nich, odmietol mi ho poskytnúť.

 Krajina: Czech Republic  ~  Počet príspevkov: 4  ~  Člen od: 09 november 2018  ~  Posledná návšteva: 13 jún 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

hadec

Stav: offline

 Odoslaný - 17 február 2019 :  23:39:45  Zobraziť profil  Pridať hadec do zoznamu priateľov
Super ide Vam to velmi dobre. Uz ste zlavili zo svojich poziadaviek, treba v tom staaaale pokracovat. Byt na vasom mieste ja, tak si vyhladam ako spravne milovat svojho blizneho.
Vela zdaru.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 196  ~  Člen od: 06 február 2010  ~  Posledná návšteva: 05 júl 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 27 február 2019 :  16:17:29  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Aby som to teda spravne pochopil, hladate niekoho, kto verejne hlasa, ze krestan nesmie za ziadnych okolnosti chopit do ruky zbran a bojovat?

Ak je toto pre Vas kriterium pravdivosti, potom napriklad svedkovia Jehovovi toto splnaju.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12051  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 05 august 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Milan_R

Stav: offline

 Odoslaný - 01 marec 2019 :  08:14:21  Zobraziť profil  Pridať Milan_R do zoznamu priateľov
Mato píšete: ".. hladate niekoho, kto verejne hlasa, ze krestan nesmie za ziadnych okolnosti chopit do ruky zbran ..".

Možno sa Vám moje požiadavky na prvý pohľad javia tak, ako ste to vyššie uviedol. Avšak dovoľte, aby som Vám to vysvetlil. V mojich požiadavkách sa snažím sa vychádzať práve z Ježišových postojov, z Ježišových pokynov, skrátene z Ježišovho učenia. Teda sám seba neradím medzi pacifistov ale radím sa k presadzovateľom aktívneho nenásilia podľa Ježišovho vzoru. Neradím sa ani k nejakým sentimentálnym naivkom a uvedomujem si, že sú i situácie, kedy je nutné "zapráskať i bičom" (Jn 2,15). Neradím sa ani k panickým či nenávistným odporcom akýchkoľvek zbraní. Taktiež mi nerobí problém chopiť do ruky zbraň. Znova i v tomto sa snažím vychádzať z Ježišovho učenia, kde v Lk 22,38 je napísané: "Pane, hľa, tu sú dva meče. A on im povedal: Dosť je.". Nepovažujem sa ani za tak bigotného, že by som bol ochotný pripustiť iba dva meče. Dokonca sa považujem za takého liberála, že poviem tomu, komu sa mália dva meče, nech si ich kúpi trebárs 10. Ak sa vidí i toto niekomu málo, nech si teda kúpi guľovnicu či kanón, ak si na tieto zbrane vybaví príslušné povolenie a ak nebude týmito zbraňami obmedzovať či ohrozovať slobodu, zdravie či životy niekoho iného. No i napriek tomuto môjmu liberalizmu som konzervatívnym zástancom Ježišovho pohľadu na násilie. Teda zastávam obdobné postoje, ktoré prezentoval práve sám Ježiš pred 2000 rokmi v:
a) Mt 26,52: "Daj svoj meč späť na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom." - keď sa jednalo o jeho vlastný život,
b) Mt 10,23: "A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného.." - keď sa jednalo o život jeho nasledovníkov,
c) Mt 5,43-44: "Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú," - keď kázal svojim poslucháčom nielen o násilí.

No a, že kresťan nesmie bojovať? To však takto zjednodušene nevravím! Dokonca vravím, že kresťan by mal bojovať a vzorom v jeho boji by mu mal byť práve Ježiš. Preto si práve u Ježiša všímam akú On zvolil válečnícku stratégiu, aké On použil zbrane, aký On zvolil spôsob válčenia vo svojom spravodlivom boji: "A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty." - Mt 26,39

Ďalej píšete, že svedkovia Jehovovi spĺňajú moje požiadavky. Sú to teda kresťania alebo nie!? Podľa toho čo som počul z katolíckych kruhov, nie sú. To ale nie je pohľad iba katolíckeho krídla, podobné názory na svedkov Jehovových sú aj u protestantov. Treba však kvitovať to, že počas existencie nacizmu v Nemecku, boli to práve jednoznačne hlavne svedkovia Jehovovi a zopár jednotlivcov z iných cirkví, ktorí povedali tomu válečníckemu šialenstvu jasné NIE a mnohí za to zaplatili svojim životom. No i tak by som radšej našiel nejakého duchovného vodcu, ktorý by spĺňal moje požiadavky, z tých majoritných kresťanských kruhov, ktoré sa navzájom za kresťanov uznávajú.


 Krajina: Czech Republic  ~  Počet príspevkov: 4  ~  Člen od: 09 november 2018  ~  Posledná návšteva: 13 jún 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Riman

Stav: offline

 Odoslaný - 07 máj 2019 :  00:58:12  Zobraziť profil  Pridať Riman do zoznamu priateľov
Milan_R, píšete: "V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že ani v Novom zákone, ani v žiadnych iných zdrojoch som nenašiel zmienku o tom, že by sa na živobytie apoštolov Petra, Pavla či iných nasledovníkov Krista v dobe kresťanstva verzia 1.0, povinne museli skladať pohanskí daňoví poplatníci rímskeho impéria!"

A keď to tam nie je napísané, znamená to pre Vás, že to tak ani nesmie byť? Trápi Vás cirkevný majetok, no ten majetok jej obvykle darovali členovia cirkvi, štát jej ho ukradol, (už pred tým všeličo ukradli niektorí vladári), a štát povedal, že on sa za to o cirkev postará, hlavne preto je to tak. Keby sa malo cirkvi naozaj kompletne všetko vrátiť, aj tie obrovské územie, čo v dávnych časoch patrili kláštorom, možno i polovica štátneho územia ČR by bola vlastne cirkevná, z čoho by potom cirkev už asi vyžila aj bez pomoci od štátu.


A ste teda proti vojenskej službe? To môžem byť aj ja ako katolík. Ale Ježiš proti nebol. Nekázal vojakom opustiť armádu, naopak, kázal im aby boli spokojní so svojim žoldom. Byť vojakom je čestné remeslo, ak sa čestne vykonáva. A je i veľmi potrebné pre zaistenie bezpečnosti ľudí.

Som Katolík

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 122  ~  Člen od: 29 november 2011  ~  Posledná návšteva: 07 máj 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Riman

Stav: offline

 Odoslaný - 07 máj 2019 :  01:30:08  Zobraziť profil  Pridať Riman do zoznamu priateľov
Milan_R, píšete: "Tú prvú vetu kresťania nejak v tichosti vypustili a pokúsili sa ju nahradiť, zo začiatku rôznymi výraznými ľuďmi, ktorých nazývali svätými a stavali dokonca i chrámy nesúce ich mená v ich názvoch."

Možno mám pre Vás prekvapenie, tu prvú vetu vôbec nevypustili a nepokúsili sa ju ani nahradiť. Tú vetu vždy vyznávali a vyznávajú. To si len niečo zle vysvetľujete. Tá prvá veta nám totiž nezakazuje mať lásku a úctu aj k ľuďom, ktorí sú blízko k Bohu. Veď nie je prikázané, že iba a výhradne Boha máme milovať už nikoho iného. To ste si veru celé moc zle vysvetlil.

Otázkou len je, či viete byť aj pokorný a prijať vysvetlenia, otvoriť svoje srdce novým poznaniam a vedomostiam. Tým chápaniam a vnímaniam daných vecí. Alebo to, čo ste dal na začiatku, je už vaše presvedčenie, a teda niet tu viac o čom.

Kňaz je pre Vás ešte asi priskoro, ak sa chcete naozaj učiť ako sa čo chápe, najprv by ste si mal prečítať nejaké základy, na začiatok nejaký ľahší katechizmus - http://katechizmus.szm.com


Je vidieť, že máte sklon si vykladať bibliu i všetko po svojom. Pozor na to, to je pýcha. Si namýšľate, že správne chápete Písmo, čo bolo napísané pre tisícročiami? Ani doboví súčasníci si to netrúfali hovoriť, len si spomeňte:

"A aj rozumieš, čo čítaš?"
On odvetil: "Ako by som mohol,
keď mi to nik nevysvetlí?
(Sk 8, 30-31)

Ako sa píše na tejto stránke – http://exegeza.czechian.net

Je ťažké vždy úplne správne pochopiť Písmo, ktoré bolo napísané odlišnou rečou pred tisícročiami. Preto tým sa zaoberajú odborníci - exegéti. Študovali pôvodné jazyky, ako sa rôzne slová a vety v tej dobe chápali a vnímali, históriu, dobovú kultúru... Vieme, že jedna veta môže dnes dávať v doslovnom preklade iný zmysel, než aký mala v minulosti vo svojej dobe.

Tú stránku si tiež prečítajte, je tam pár príkladov, v ktorých sa ľudia pri čítaní biblie často pomýlia. Je tam aj niečo pre Vás – o majetku i o vojakoch. Môžete si tiež zohnať samotné knihy s exegézou, ak máte hlbší záujem chápať bibliu.


Správne ste ale dospel k záveru, že asi pre Vás nebude možné plniť všetko to, čo je v Novom Zákone (iste napr. plná chudoba, celibát...), no to sa ani nevyžaduje, len odporúča. Však tiež sa tam píše, že máme i slobodu. A správne ste vybral ako najdôležitejšie tie prvé dve vety. Áno, láska k Bohu a ľuďom.

No ešte aj iné je pre Vás dosť potrebné, napríklad jesť Ježišovo telo, možno ste plne nepostrehol čo o tom tam máte napísané:

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život...
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

(Jn 6, 54 - 56)

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo!" Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.
(Mk 14, 22 - 24)

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.
(1 Kor 11, 26 - 29)


O tom si nejaké základy môžete prečítať tu - http://eucharistia.wz.sk

To je to, čo kňazi dávajú ľuďom na omšiach. Ale vy to ešte jesť nesmiete! Až si prečítate toto i nejaký katechizmus a s pokorou prijmete vysvetlenia, až potom je čas navštíviť najbližšiu faru a oznámiť, že by ste chcel vstúpiť do cirkvi. Tam Vám už dajú ďalšie inštrukcie, dostanete sa i ku kňazovi, ktorý vám dovysvetlí ostatné veci a hlavne pripraví Vás na prijatie dôležitých sviatostí (krst (ak ste ešte nebol pokrstený), prvé sv. prijímanie, birmovanie)

Nečakajte ale, že nejaký kňaz sa bude s vami naťahovať, hádať sa a presviedčať vás o niečom, čomu nechcete uveriť. Tak to u nás nefunguje. Ak neplánujete prijať tieto vedomosti a vysvetlenia, ani neuvažujte o kňazovi.

K tomu by možno bol ochotný nejaký teologicky vzdelaný laik, akého spomína napr. tu jeden bývalý protestant, ktorý predkladá biblické dôvody, ktoré ho viedli k prestupu do katolíckej cirkvi - http://viera.wz.sk

No moc s tým nepočítajte, že takého stretnete, málokto má čas, aby sa Vám toľko venoval. Musíte si to asi väčšinou prejsť sám, je to Váš život.

Prajem Vám hodne šťastie, ak budete dosť pokorný, Boh Vám azda pomôže. On miluje pokorných a odporuje pyšným. V hodne dávnej minulosti som vlastne bol na tom podobne ako Vy, mal som aj podobné názory. Tak nech sa Vám darí.

Som Katolík

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 122  ~  Člen od: 29 november 2011  ~  Posledná návšteva: 07 máj 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Azuritko

Stav: offline

 Odoslaný - 07 máj 2019 :  11:56:55  Zobraziť profil  Pridať Azuritko do zoznamu priateľov
Milan_R. Zaujímala by ma Vaša predstava, ako budete komunikovať s potencionálnym kandidátom na dokonalého kňaza (inak asi viete, že tí čo hľadajú dokonalého partnera sú celý život nešťastní). Dáte mu 5 otázok, a keď na piatu odpovie inak ako ste si Vy z písma svojvoľne vykonštruovali, tak mu poviete: čau kámo, ale hľadal som ozajstného kňaza?

Prestaňte hľadať kňaza, samého seba v iných... Hľadajte Boha a ostatné príde "samé". Ale nie takého boha, ktorého si Vy vytvoríte. Skutočného Boha.

A k tomu pozeraniu sa do minulosti. Ja mám na to takú analógiu. Pri starožitnostiach sú ľudia, ktorí používajú argument, že niečo je choré predávať za 50€ keď to kedysi stálo 200kčs. Nezohľadňujú aktuálne pomery minulosti, výšku platu, infláciu, dostupnosť danej veci, hodnoty vecí v danej dobe..... Doslova porovnávajú neporovnateľné. Vtedy mám vždy chuť povedať: nech sa páči, choďte si danú vec kúpiť do roku 1975 za Vaších 200kčs. Keby ste Milan_R žili v dobe Mojžiša, ako by ste asi hľadeli na Ježiša, ktorý zdanlivo nehľadel veľmi na minulosť a upravoval rokmi zaužívané hodnoty otcov.
Mt 5,17 - Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Nová doba prináša zmeny. Preto tu musí byť niekto, kto na zmeny reaguje a ďalej napĺňa zákon. A to nedokáže niekto, kto si prečíta pár kníh. To môže dokázať len Bohom strážené spoločenstvo, ktoré je Bohom sprevádzané od začiatku.

Rímskokatolík

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4003  ~  Člen od: 15 máj 2007  ~  Posledná návšteva: 27 apríl 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Milan_R

Stav: offline

 Odoslaný - 08 máj 2019 :  22:40:20  Zobraziť profil  Pridať Milan_R do zoznamu priateľov
Azuritko,
stále sa mi snažíte podhodiť, že hľadám nejakého dokonalého kňaza. To ale nikde neuvádzam!! Znova zopakujem, žiaden ideál kňaza a ani ideál cirkvi NEHĽADÁM!! To čo u kňaza hľadám, je iba to NAPROSTÉ MINIMUM, ktoré vyplýva iba z tých dvoch najdôležitejších Ježišových viet nad ktoré niet. Mne ide iba o to, nájsť nejakých ľudí s nejakým duchovným vodcom, ktorí berú tieto dve Ježišove vety nad ktoré niet, za najzákladnejší základ Ježišovho učenia a aspoň sa snažia ich aj naplňovať, avšak bez akýchkoľvek náhrad, výnimiek či zmien. Teda všetky ostatné skutočnosti či prikázania beriem nie až tak dôležité, ako sú dôležité práve tieto dve vety, ktoré práve sám Ježiš označil za prikázania nad ktoré niet.

U tej prvej Ježišovej vety nad ktorú niet som vymenoval (dňa 9. novembera 2018) viacej skutočností, ktoré by sa dali chápať ako šialenstvo, i keď o niektorých by sa dalo aspoň diskutovať. Avšak prihlásenie sa k cirkevným reštitúciam chápem ako VEDOMÉ prihlásenie sa ku všetkým tým ohavnostiam čo cirkev celý stredovek predvádzala a na základe existencie ktorých majetok získavala. Prihlásenie sa k reštitúciam chápem ako prihlásenie sa k inkvizícii, prihlásenie sa k upaľovaniu kacírov a čarodejníc, prihlásenie sa k šíreniu kresťanstva mečom, prihlásenie sa k dobe pobielohorskej - k dobe temna, prihlásenie sa k vyznávaniu viery poddanými POVINNE podľa viery panovníka, prihlásenie sa k predaju odpustkov, prihlásenie sa k plateniu POVINNÝCH desiatkov poddanými cirkvi nech to videli s vierou v Boha akokoľvek (u nás boli zrušené povinné platenia desiatkov až v polovici 19. storočia). Prihlásenie sa k reštitúciam je v konečnom dôsledku znovuzavedením povinných platieb cirkvám daňovými poplatníkmi prostredníctvom štátnej kasy, i keď sa to nenazýva desiatky. A toto sa deje v čase najväčšej slobody, v čase keď sa ľudia v tejto krajine majú najlepšie v dejinách ľudstva, no úžasne veriaci členovia drvivej väčšiny cirkví sú na tom tak biedne, tak mizerne, že i na platy ich vlastných farárov (a to jak v Česku, tak i na Slovensku), na ich aktivity, sa musia POVINNE skladať v značnej miere práve POHANSKÍ daňoví poplatníci prostredníctvom štátnej kasy. V prihlásení sa k reštitúciam nevidím ani štipky lásky k Bohu ale chápem to skôr ako VEDOMÉ kolektívne napľutie Ježišovi do tváre, a preto tu nenachádzam miesto pre diskusiu.

U vzťahu kresťanov k tej druhej vete by som mohol taktiež popísať kopec zlyhaní o ktorých by sa dalo diskutovať. Avšak válčenie kresťanov či tiché pritakávanie válčeniu kresťanov, a z toho vyplývajúce hromadné vraždenia svojich blížnych, hromadné ničenie majetku svojich blížnych, zase chápem ako ten najextrémnejší, najviac do očí bijúci protipól tej druhej Ježišovej vety nad ktorú niet, vety o láske k blížnemu. Preto ani tu nenachádzam miesto pre diskusiu.

Práve pre tieto skutočnosti som si dal požiadavok, že by som chcel nájsť v súčasnej dobe nejakého žijúceho kresťanského duchovného vodcu a s ním nejak previazané kresťanské spoločenstvo, ktoré sa VEREJNE DIŠTANCUJE aspoň od týchto dvoch najviac do očí bijúcich ohavností, teda od akéhokoľvek válčenia kresťanov a chorého vzťahu k majetku, čo v ČR v súčasnosti predstavujú cirkevné reštitúcie. Avšak kto nie je ochotný sa verejne dištancovať aspoň od týchto dvoch vyššie uvedených najväčších ohavností, tak ťažko s ním nájdem nejakú spoločnú reč o Ježišovom učení, o Ježišovom systéme hodnôt, o tom že vôbec berie Ježišove slová vážne.


Riman píšete:
"A ste teda proti vojenskej službe? To môžem byť aj ja ako katolík. Ale Ježiš proti nebol. Nekázal vojakom opustiť armádu, naopak, kázal im aby boli spokojní so svojim žoldom."

Dovolím si Vás ZÁSADNE poopraviť a doporučujem Vám i tým Vašim úžasným exegétom na webe http://exegeza.czechian.net/ prečítať si poriadne evanjelia!!! V tomto prípade konkrétne Lukášovo, 3. kapitolu, 14. verš a zistíte, že tieto slová: "... buďte spokojní so svojím žoldom" neriekol vojakom Ježiš (ako Vy a Vaši priatelia na http://exegeza.czechian.net/ tvrdíte) ale Ján Krstiteľ! Teda ten Ján Krstiteľ, ktorý hlavne pôsobil tesne pred Ježišom a za ktorého pôsobenia stále ešte platilo to starozákonné "Oko za oko a zub za zub" či "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa".

No a keď si ešte prečítate Matúšovo evanjelium, konkrétne 5. kapitolu, 38. až 44. verš zistíte, že až Ježiš tieto starozákonné praktiky zrušil a nahradil ich novými pravidlami:
"Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé" či
"Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú".

Riman ďalej píšete:
"Je vidieť, že máte sklon si vykladať bibliu i všetko po svojom. Pozor na to, to je pýcha. Si namýšľate, že správne chápete Písmo, čo bolo napísané pre tisícročiami? Ani doboví súčasníci si to netrúfali hovoriť, len si spomeňte:
"A aj rozumieš, čo čítaš?"
On odvetil: "Ako by som mohol,
keď mi to nik nevysvetlí? (Sk 8, 30-31)"

Áno, len by bolo vhodné v tejto súvislosti pripomenúť, že v Sk 8, 30-31 sa hovorí o knihe Starého zákona - knihe proroka Izaiáša a Starý zákon je fakt v mnohom ťažké pre bežného čitateľa pochopiť. Preto sa ja ani na state zo Starého zákona nikde neodvolávam. Avšak u evanjelií je situácia z cela odlišná! Tu práve uznávaní vykladači Starého zákona (kňazi, farizeji, zákonníci, ..) totálne zlyhali. Neboli totiž schopní (či skôr kvôli vlastnému pokrytectvu a pýche neboli ochotní) Ježišove slová pochopiť. Ježišove slová zachytené v evanjeliách však chápal prostý ľud - rybári, publikáni (colníci), hriešnici či spodina spoločnosti - prostitútky. Možno sa Vám to bude u mňa javiť ako prejav drzosti ale k tomu prostému ľudu, k tým hriešnikom ktorí chápali Ježišove slová tak, ako sú zapísané v evanjeliach, radím aj sám seba. No a ako napríklad poslucháči Ježišovho kázania na vrchu (Mt 5-7) nepotrebovali špeciálny výklad Ježišových slov od kňazov či iných erudovaných vykladačov písiem tej doby, tak ani ja nepotrebujem výklad týchto slov od súčasných kňazov či Vami doporučovaných študovaných odborníkov - exegétov.

Riman, no a už vôbec nechápem na základe čoho usudzujete, že by som chcel v budúcnosti vstúpiť do cirkvi, a to rovno do tej Vašej?! Viz Vaše slová: "Až si prečítate toto i nejaký katechizmus a s pokorou prijmete vysvetlenia, až potom je čas navštíviť najbližšiu faru a oznámiť, že by ste chcel vstúpiť do cirkvi."

Viete, po mnohoročnom hľadaní cirkvi v tejto dobe, som to už nejak vzdal. Už sa snažím nájsť iba nejakého farára či prostého duchovného vodcu so zborom, ktorý sa však VEREJNE DIŠTANCUJE aspoň od tých najväčších ohavností, ktoré rozkvitli práve v pokonštantínovskej verzii kresťanstva (a ktoré majú nejak na svedomí až stovky miliónov násilne usmrtených ľudí a ktoré najviac odradzujú neveriacich od prijatia Krista), teda akéhokoľvek válčenia kresťanov a chorého vzťahu k majetku.

Žiaľ, medzi čitateľmi tohoto webu asi kontakt na takéto kresťanské spoločenstvo s takýmto duchovným vodcom asi nezískam.

 Krajina: Czech Republic  ~  Počet príspevkov: 4  ~  Člen od: 09 november 2018  ~  Posledná návšteva: 13 jún 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: vakcína proti covidu Téma Next Topic: Ježiš povedal svätej Faustíne: „Nech sa žiaden hr  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06