Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Katolícka apologetika
 Apologetické pohľady
 Čo robiť bez omše I./ Desatoro katolíka súčasnosti
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: memento 3 kralov alebo Pozvanie k zmene Téma Next Topic: Ucenie o vseobecnom koncile
Strana: z 2

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 29 máj 2015 :  17:40:01  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov


"Čo mám robiť, keď nemám možnosť ísť na sv. omšu?"

Predovšetkým, nie je hriechom nebyť na sv.omši kvôli veľkej vzdialenosti, alebo kvôli iným závažným ospravedlňujúcim okolnostiam.
Avšak je hriechom, zúčastniť sa na čomkoľvek, čo nie je skutočnou sv. omšou, aj keby ju tak nazývali.
Tiež je hriechom, brať účasť na inak platnej omši, ak je ponúkaná v spojení s vodcami modernistickej hierarchie.
Cirkev takúto účasť ani v minulosti nikdy nedovolila. Veď ide o svätokrádež a to je hroznou urážkou Boha.


„Ale čo robiť, ak dlhodobo nemám sv. omšu k dispozícii?“

Rada je jednoduchá a prostá. Odpoveď by nebola iná, ani keby omša všeobecne dostupná bola:


"neprestajne sa modliť a konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva,
prehĺbiť svoje vlastné znalosti katolíckej viery,
poučovať sa v rozpoznávaní zhubnej náuky modernistov,
formovať členov rodiny vo viere slovom i príkladom,
robiť všetko najlepšie ako len sily stačia a možnosti dovolia, aby zostala zachovaná veselosť ducha, tvárou v tvár nepriazni osudu,
... a dať s dôverou všetko do Božích rúk.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!“
Tu sú k tomu niektoré špecifiká, vyjadriteľné ako:
1. Domáci oltár alebo kaplnka
2. Pomoc svätenín
3. Žehnaj
4. Pravidelný čas na 3 nedeľné resp. sviatočné aktivity
5. Odbavuj si špeciálne nedeľné a sviatočné pobožnosti
6. Počúvajte, čítajte, zdieľajte medzi sebou katolícke duchovné reči a debaty
7. Sledovanie omše na internete
8. Nemáte internet? Použite DVD. Alebo, najmä v pôste, si rozjímavo pozrite Umučenie Krista...
9. Ak máte ešte nie školopovinné deti, nezabúdajte na vašu zodpovednosť za aktuálny stav ich duchovného vývoja
10. Staňte sa "virtuálnymi" farníkmi

1. Domáci oltár alebo kaplnkaPredovšetkým, ak nemáte domácnosť zasvätenú Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu ako Kráľovi lásky v rodine, vykonajte tzv. intronizáciu Božského Srdca.
Urobte tak niektorým z rôznych obradov, či pobožností, ktoré hojne môžeme nájsť napríklad v starých dobrých katolíckych modlitebných knižkách.
Ak môžete, využite na tento závažný úkon kňaza, ktorý vám istotne rád vyhovie a tak obohatí váš príbytok i životy o ďalšie nesmierne milosti.

Ďalej, zriaďte si domáci rodinný oltár, k modlitbám a duchovným aktivitám vyhradené posvätné miesto.
Oltárik ozdobte vhodnými posvätnými (a posvätenými!) devocionáliami (sviecami, náb. obrazmi, soškami, v centre s Krížom aj s Ukrižovaným), vhodné sú živé kvetinové doplnky a dekorácie.
Stráňte sa všetkého, čo je nevkusné, gýčovité, lacno pôsobiace.
Učiňte všetko podľa vašich dostupných možností, ktoré časom môžete zveľadiť.
Úprava oltára môže byť (aspoň v počiatkoch) aj jednoduchá, len nech je jednoducho vznešená.

Nech je tento oltárik pre vás vždy v rámci aktuálnych možností čo najkrajší a čo najdôstojnejší, veď na tomto posvätnom mieste sa máte stretávať so Svätosťou samou, ktorú preto aj svojou úpravou má toto miesto zároveň reprezentovať :
Boha a Pána všetkej pravdy, dobra, krásy.

Pri tomto oltári vykonávajte všetky svoje náboženské povinnosti v domácnosti.
Odmenou a nie jedinou, vám bude pocit prirodzenej vážnosti, svoje duchovné povinnosti budete konať radostne, vrúcne, ba budete sa na ne tešiť.
(Otvoríte si tak cestu k oduševnenejšiemu zvládnutiu aj náročnejších pobožností ako ruženec, krížová cesta, hodinky,..).
Modlitieb nikdy nie je dosť, tým viac dobrých modlitieb, spĺňajúcich jednu z nevyhnutných podmienok, aká má modlitba byť: zbožná. Nuž si toto miesto zriaďte a vyzdobte tak, aby vašu zbožnosť čím viac podporovalo a roznecovalo.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!
2. Pomoc svätenínMajte a používajte posvätené sviečky, svätenú vodu a priebežne dbajte, aby ste najmä tieto dve sväteniny mali vždy v dostačujúcom množstve, aby ste kvôli ich nedostatku nešetrili s ich užívaním.
Majte tiež posvätené (nie gýčové, ani moderným umením deformované!) Krucifix, plastiky svätých a sväté obrázky, medailky, autá, pracovné nástroje pre výkon povolania, rôzne posvätené predmety (ako napríklad ružence, soľ, kriedu, zápalky, olej, tzv. nepravé relikvie, zvonky, a i).
Tiež sa snažte získavať a užívať rôzne sväteniny požehnané pri príležitosti špeciálnych sviatkov liturgického roka, na niektoré mariánske sviatky a sviatky niektorých svätých (veľkonočné ratolesti, posvätené byliny, ovocie, pokrm či kvietky tiež vodu a soľ žehnanú na Zjavenie Pána, hromničné sviece, exorcizovanú vodu veľkonočnú aj s olejom a krizmou, svätoblažejské požehnanie, trojkráľové požehnanie príbytkov, žehnania na sv.Marka a pod.).
Získavajte k užívaniu tiež sväteniny, ktoré síce ordinárne sú závislé na posviacaniach viazaných na vybrané dni liturgických sviatkov alebo na špeciálne fakulty udelené vybraným klerikom, ale v súčasnosti - pri nájdení akéhokoľvek katolíckeho kňaza - sú extraordinárne dostupné kedykoľvek (napríklad voda sv. Ignáca, kríž sv. Zachariáša, rôzne mariánske i nemariánske škapuliare, devocionálne šperky ako napr. manželské obrúčky, stavovské odznaky, a pod.)

V bohatej pokladnici Cirkvi máme k dispozícii premnoho rôznych žehnaní a svätení, aby nám sväteniny boli k získavaniu i rozmnožovaniu milosti, podobne ako sviatosti, ktorých rozšírenú absenciu môžu sväteniny pre disponovaných suplovať.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!


3. Žehnaj!Často kropte váš domov svätenou vodou, vždy požehnávajte svoje jedlo, svoje činnosti a svoje deti.
Vykonávajte často kríž (prežehnávanie sa) aj na sebe.
Sila znaku Kríža je nevýslovná, ako nás poučujú staršie pramene.
Užívajte pri tom a i mimo toho aspoň strelné modlitby, ktoré nájdete v modlitebných knižkách v hojnom počte.
Užívaním svätenín a žehnaním získavajte tiež i rôzne odpustky, ktorými sú prehojne tieto skutky zbožnosti Cirkvou obdarovávané a ku škode premnohých nepoužívaním premrhávané.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!


4. Pravidelný čas na 3 nedeľné resp. sviatočné aktivityVyhraďte si čas, ktorý potom bezpodmienečne striktne a presne dodržiavajte (a vyžadujte toto dodržiavanie od každého v domácnosti), najmä pokiaľ máte deti:

a)- čas na ustálené, nedostupnosť omše nahradzujúce modlitby a pobožnosti, ako súčasť svätenia dňa v zmysle cirkevného prikázania,
b)- čas na duchovné čítanie, najmä ak niet možnosti počúvať kázeň od služobníka Cirkvi učiacej (možno vhodne spojiť s predošlým)
c)- čas na „nedeľný katechizmus“ ako zadosťučiňovanie povinnosti pravidelne sa starať o zodpovedný a systematický vzrast vo viere.

Nestrácajte zo zreteľa, že v našich časoch práve takto musíte prevziať svoj diel povinnej zodpovednosti aj v tých veciach, ktoré kedysi ešte dokázala v podstatnej miere zabezpečiť kresťanská spoločnosť, kresťanská škola a kresťansky organizovaná, všade dostupná všeobecná cirkevná hierarchia s jej vplyvom a autoritou.
Nehovorte nikdy, že aspoň na tieto tri veci pravidelne nemáte čas.
Nehľadajte dôvody, prečo by vraj toto všetko nešlo, ale hľadajte spôsoby, ako toto všetko môžete pravidelne uskutočňovať.
Čas nezastavíte.
V plynutí času buď budete siať a po čase i žať dobro, alebo prenecháte váš čas nepriateľovi duší.
Ten časom nemrhá nikdy a svoje dielo koná bez prestania a bez oddychu, vediac, že čas sa nedá vrátiť a že vaša strata času je jeho ziskom a časom úrody pre neho.
Pamätajte, že ak ste rodičmi, manželmi či v postavení nadriadených iným, tak z vašich rúk ako Bohom ustanovených správcov duší vám zverených, bude raz Pánom času vyžadovaný prísny odpočet – ale tiež Ním udelená o to väčšia odmena, ak hodnotu času najmä v dnešných dobách defraudácie hodnôt oceníte, tým, že sa aj skutočne zariadite podľa vyššiespomenutého trojbodového starostlivého upomínania Cirkvi.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!5. Odbavuj si špeciálne nedeľné a sviatočné pobožnosti

Vaša nedeľná chvíľa vyhradená pobožnostiam (tzv. nedeľná hodina, alebo svätá hodina) môže mať viacero podôb:

#61607; V rôznych starých knižkách (Hore srdcia, Pán s nami, Nábožné výlevy, misálky pre ľud,..) sú dostupné rôzne modlitby + Kolekty (=modlitba Cirkvi, modlíte sa spolu s celou Cirkvou) + epištoly a evanjelia (aj s poučeniami a vysvetleniami, vynikajúco podáva napr. Goffine), vždy s aktom duchovného sv. prijímania

#61607; Ruženec (klasický i rôzne iné), rôzne sezónne pobožnosti z modlitebných knižiek (najmä vzhľadom na aktuálne obdobie v liturgickom roku), napríklad krížová cesta v pôste, loretánske litánie na mariánske sviatky (napr. počas celého mája) atď.
Alebo, môžete si zostaviť aj vlastné schémy pobožností z modlitieb, ktoré budú pred Bohom o to úprimnejšie, lebo ako vlastné dielo z námahy duše, sú viac z vrúcnosti srdca a dokonalejšie napomáhajú spĺňať podmienky dobrej modlitby

#61607; Odbavovanie tzv. „Omše pre prípad jej absencie", či už na spôsob modlenia sa celej omšovej pobožnosti z ľudových misálkov, alebo na spôsob upravenej omšovej pobožnosti.
V minulosti k tomuto účelu boli odbavpvané tzv. suché omše, missae siccae, bez premieňania.
Pre veriacich bez omší, podujali sa predložiť kompetentnú pomoc, ako odbavovať náhradnú omšovú pobožnosť doma bez omše, mnohí katolícki dušpastieri. Vyšlo i tlačou s imprimatur.
(V prípade potreby máme k dispozícii.)

#61607; Pre deti: napr. takéto „K anjelovi strážcovi“ – naučiť ich naspamäť – kratučké, ale obsahuje všetko hlavné, čo v zástupnej pobožnosti namiesto sv. omše treba mať:Jednoducho: Robte všetko, čo môžete doma, aj bez kňaza!6. Počúvajte, čítajte, zdieľajte medzi sebou katolícke duchovné reči a debaty

Katolíci po 2000 rokoch cirkevného života, majú veľký arzenál vynikajúcich kázní a materiálov, ba v súčasnosti aj webové stránky, s množstvom tematík: liturgia, hagiografia, vierouka a mravouka, apologetika viery a Cirkvi , časové témy, súčasné problémy, otázky osobitného záujmu na akékoľvek problematiky.
Ku všetkému dôležitému sa naša Cirkev ako matka a učiteľka (Mater et Magistra, in: Vyznanie viery tridentsko-vatikánske) už vyjadrila, ku všetkému dôležitému sa aj jej dejinná skúsenosť už stihla viackrát zopakovať.
Ak máte dispozície a možnosti počúvať pravoverné kázne on-line (nadostač v rôznych jazykoch), robte tak, príp. si ich stiahnite do mp3 prehrávača. Prekladajte pre ostatných, aspoň tie, ktoré oslovujú katolíckym riešením nejakého aktuálneho diania.
Obzvlášť potrebnú bohatú pokladnicu katolíckych zdrojov máme z pera mnohých kompetentných katolíckych tradicionalistov, ktorí dostali ešte tradičnú formáciu a - paradoxne vďaka Bohu - dožili sa desov novodobého odpadu od Krista, Jeho Cirkvi a Jej viery – aby tak tým lepšie, cielene a aplikovane, mohli interpretovať večné katolícke pravdy pre katolíkov, narodených už v dobách všeobecnej apostázy.

Tieto kázne nenahrádzajú samotnú nedeľnú pobožnosť, iba k nej podporným spôsobom pripravujú cestu.
Sú vhodným integrálnym doplnkom, v zmysle tom, ako o kázni pekne poučujú napr. Nábožné výlevy.
Pripravujú cestu do našich myslí (rozvíjaním rozhľadu do šírky a hĺbky) a odtiaľ do našich sŕdc (nemilujeme, čo nepoznáme – a kto spozná krásu katolíckej náuky, aj s jej učením o omši, nebude netúžiť i bez príkazu a dobrovoľne, brať na seba radostné bremeno hoc i improvizovaného odbavovania ako spájania sa v aktívnej účasti s niekde slúženou skutočnou omšou).

Kedykoľvek môžete, i cez týždeň, využite každú príležitosť na duchovné obohatenie sa aj týmto spôsobom.
Vyhľadávajte tých, ktorí vás môžu obohatiť na duchovné témy a vyhýbajte sa tým, ktorí najprv sami musia byť duchovne obohatení, aby vás náhodou „neobohatili“ zvedením z cesty.
Nestrácajte čas ani s týmito, ani s nepreverenými zdrojmi a webmi. Nezahlcujte si mysle ničím, čo nie je načisto katolícke.
I čas je dar a milosť, a kto ním zle hospodári, bude sa zodpovedať ako onen zlý sluha, ktorý svoje talenty zakopal.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!


7. Sledovanie omše na internetestačí nastaviť počítač a využívať internet na sledovanie naživo vysielaných omší.

Tip: čím väčšia obrazovka a kvalitnejší obraz, tým viac môžete výrazne zlepšiť svoj zážitok zo sledovania omše na internete.

Takéto samotné sledovanie nenahrádza samotnú nedeľnú či sviatočnú pobožnosť, pretože byť divákom je iba pasívnym aktom vôle a ku sväteniu nedele sa vyžaduje aktívna účasť na obetnom úkone omše.
Je však výborným podporným prostriedkom k osvojeniu si praktických poznatkov o omši, o jej skladbe, o jej priebehu, ako ona vyzerá v nie domácich či inak obmedzených podmienkach.
Je to obzvlášť dôležité pre každého katolíka, ktorý nezažil staršie časy, alebo ktorý nemá inak možnosť zúčastňovať sa regulérnej omše v regulérnych podmienkach, slúženej niekde vo svete, obyčajne veľmi ďaleko od domova.

Sledovanie cez médiá dáva katolíckemu divákovi plastický vhľad do tejto prekrásnej formy bohopocty, bohopocty kultivovanej samotným Duchom Svätým, bohopocty s dogmatickou definitívou v tridentských anathematických kánonoch, s historicky aj fakticky evidentným hojným dobrým ovocím (a naopak, evidenciami skazenosťou ovocia všade tam, kde táto quammaxime bohopocta nebola vo výkone kultu zachovaná).
Pretože cez zmysly skrze TV onen výraz tejto bohopocty preniká do našich myslí a odtiaľ - ako tam rozpoznaná krása - môže lepšie vplývať aj na našu vôľu a na naše city, vyvolávajúc v nás pochopenie a z pochopenia vrúcnosť, túžbu a záujem.
To je ovocie, ktoré potom pomáha oveľa lepšie a zbožnejšie prežívať akúkoľvek, formálne menej dokonalú krásu každej domácky odbavenej „omšovej“ pobožnosti.V neposlednom rade, dáva pocit spolupatričnosti s katolíckymi spolu-veriacimi vo svete, že nie sme osamotení, že sme súčasťou Cirkvi bojujúcej, ktorá má stále – aj v dnešných strašlivých dobách odpadu – svoje miesta, kde sa svätá obeta ešte zatiaľ stále aj verejne prináša a kde sa schádzajú k prosbám naši súverci.
(To sa už onedlho zmení, pripravujte sa na to!)

Kedykoľvek môžete, i cez týždeň, využite každú príležitosť na duchovné obohatenie sa aj týmto spôsobom.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!8. Nemáte internet? Použite DVD. Alebo, najmä v pôste, si rozjímavo pozrite Umučenie KristaAk nemôžete sledovať jeden zo živých webových vysielaní, zaobstarajte si DVD s omšami, ...tu platí všetko v súlade s predošlým bodom.
Tiež dobrý film dokáže veľa dobrého.
Sledovanie týchto nie je pobožnosťou samou, ak však plní duše diváka dôraznejším uvedomovaním si rôznych trvalých hodnôt, Kristovou smrťou vydobitých pre všetkých a pripravených k udeľovaniu pre mnohých, disponuje tak ich srdcia k následne ich vrúcnejšej zbožnosti pri modlitbách.
Tie potom o to lepšie dokážu prenášať srdcia modliacich sa na Kalváriu, keď sa budú už ako pobožnosť modliť omšu.

Uváž. Všetko, čo modliaceho dokáže lepšie dostať na Kalváriu, kde môže stáť spolu s Pannou Máriou a Máriou Magdalénou a uvedomovať si, čo vlastne tento Kríž na Golgote znamená
– to všetko je v súlade s hlavným dôvodom, kvôli ktorému existuje omšová obeta vôbec a kvôli ktorému je bytostne nevyhnutné, byť jej aktívnymi účastníkmi.
Bez Kalvárie, nebolo by sprístupnenia neba (vykúpenia všetkých), bez tejto štvornásobnej nekrvavo obnovovanej kalvárskej Obety niet milostí, bez ktorých niet spásy (mnohých, nie všetkých).
Omša bola ustanovená pre nás a kvôli nám, aby sme sa jej aktívne zúčastňovali svojím spoluobetovaním a na základe krstom legitimizovaného všeobecného kňazstva mohli vôbec spájať obetu svojich bytí s Obetou Kríža.
Odtiaľ, ak účasť na omši, tak jedine účasť aktívna. Keďže je nutná účasť iba skutočne aktívna a nijaká iná, preto je aktívna účasť možná aj vtedy, keď omše poruke niet.
Tomu je tak zase preto, lebo nie je významom pojmu „aktívna účasť“ oná fyzická prítomnosť v kostole, so spartakiádnou synchronizáciou slov, spevov a gest! To, čo tieto vonkajškovosti presahuje, nie je viazané na konkrétne miesto a čas slúženia omše kňazom.
Takže „byť na omši“ sa nielen že , aj keď omše poruke niet, ale sa to aj má, môže ba musí, u každého, kto to myslí s katolíckou vierou vážne. Nauč sa aktívnej účasti, a aby sa ti to lepšie darilo, použi k tomu i prostriedky vizuálne - dvd, filmy, čokoľvek.

Kedykoľvek môžete, využite každú príležitosť na duchovné obohatenie sa aj týmto spôsobom.
Dobrých filmov, záznamov sv.omší, je stále mnoho k dispozícii.
A nehanbite sa o videnom kedykoľvek s dôveryhodnými blížnymi aj pozhovárať.
Časom zistíte, že iba takto porastiete, keď spolu s vami dáte možnosť skrze duchovné rozhovory rásť i iným.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!9. Ak máte ešte nie školopovinné deti, nezabúdajte na vašu zodpovednosť za aktuálny stav ich duchovného vývojaNečakajte, až dospejú do veku, kedy už aj pre ne vstúpi do platnosti kánonická povinnosť (viaže už pod ťažkým hriechom) svätiť nedele a prikázané sviatky.
Deti je nutné odmalička, takpovediac od materského prsu, privykať na domáce „katolícke rituály“, ktoré spolu s materinským mliekom a skrze neuvedomené vnímanie budú nasávať ako potravu pre svoj duchovný vývin.
Nech je samozrejmosťou nielen každodenná bežná modlitba rodičov (kedykoľvek čo len trochu ak je možné, tak spoločná a nahlas), každodenné používanie svätenín, žehnaní a i viditeľných skutkov lásky, ale tiež častá a samozrejmá rozprava o veciach náboženských.
Takto najlepšie zabezpečíte, že vaše dietky v čase, kedy už dôjdu užívania rozumu (a teda už budú schopné i záslužných skutkov i hriechu), budú samé a zo samozrejmosti začínať vyvíjať svoj vlastný duchovný život, ktorého samozrejmou súčasťou sa stanú i domáce nedeľné pobožnosti.
Samozrejme, primerané ich možnostiam a chápavosti. V opačnom prípade sa stane, že si omšu (žiadnu - ani domácu ani skutočnú) nezamilujú a to skôr či neskôr sa prejaví i v iných situáciách, podľa ktorých bude zjavné, že je tomu tak preto, lebo si ony nezamilovali Ježiša, vieru, Cirkev, kresťanské mravy a katolícke zmýšľanie.
Aby k tomuto scenáru nedošlo, aj preto je dôležité, obzvlášť v časoch bez dostupnosti omše, spájať sa duchovne na diaľku aktívne s niekde vo svete slúženou omšou, vyprosujúc si i tieto tak prepotrebné a nikde inde nijako inak nezískateľné milosti.

Jednoducho: Robte všetko, čo môžete - doma, aj bez kňaza!


10. Staňte sa "virtuálnymi" farníkmi!Dobrovoľne sa ustanovte, najlepšie ako celé spoločenstvá rodín, ako "virtuálni" členovia niektorej zvolenej katolíckej farnosti.
To urobíte tak, že si starostlivo vyhľadajte niektorého z ešte pôsobiacich kňazov a skontaktujte sa s ním, v posledku osobne.
Po príslušných zoznamovacích krokoch a prísnom spravodlivom posúdení podmienok, možností, súvislostí a okolností (ktorými predídete zbytočným budúcim nedomyslenostiam, ktoré vás opäť vrhnú do nebezpečnej osamotenosti), dajte jasne a zrozumiteľne najavo svoj záujem, že sa stávate jeho plnohodnotným duchovným dieťaťom , ktoré zveruje seba i svoju rodinu do pastierskej starostlivosti jeho duchovného a sviatostného vedenia.
Predsavzaté potom dôsledne aj dodržte, prekážky prídu no nesmú vás zviklať.

Vykonajte si generálnu svätú spoveď a prípadne doplňte si všetky chýbajúce sviatosti či obrady k už prijatým sviatostiam (najmä ak boli doteraz u vás prijaté ako neúplné, neisté či pochybné – spravidla sa to týka všetkých absolvovaných sviatostí).
Bez ohľadu na časové, vzdialenostné a jazykové bariéry, s plnou vážnosťou sa mu zverte do rúk, veď on nie nadarmo prijal posvätné pomazania na ne.
Takto môžete využívať v miere možnej a v prípade nevyhnutnosti i miere potrebnej, prístup ku milostiam, ktoré Boh naviazal iba na svojich posvätených služobníkov oltára.
To oceníte nielen pri možnosti kňazského rozhrešenia, kedy vám vďaka jeho existencii postačí i nedokonalá ľútosť.

Pravidelne sa zaujímajte, ako sa má, ako žije, či vôbec žije a či žije dôstojne, podľa možnosti bez neúnosného strádania.
Podporujte ho tak, ako by ste si podporovali svojho kňaza svojej vlastnej farnosti: duchovne i hmotne.
Nezabúdajte, že v súčasnej situácii sú karty rozdané tak, že katolícki kňazi verní Bohu a Cirkvi, spravidla žijú a fungujú iba vďaka jedincom, ako ste vy.
Zostaňte v kontakte s ním aj vtedy, keby ste sa mali i dlhodobo s ním nestretnúť.


Mať svojho duchovného otca a kňazskú ruku k dispozícii dnes, v časoch kataklizmatického odpadu, je výsada, milosť a dar – nestraťte ho ľahkovážne, kvôli neudržaniu povinnej úcty, bázne a z toho vyplývajúcich povinností voči svojmu duchovnému otcovi.
Po Otcovi nebeskom a vašich rodičoch, i on je vaším otcom a už i vy vzájomne máte voči sebe svoje práva i povinnosti.
Možno jeho žehnajúca ruka bude sprevádzať nielen členov vašich rodín pri radostných chvíľach krstov a sobášov, ale zrovna vás i pri odprevádzaní na poslednú cestu do večnosti, vďaka ktorému s milosťami posledného pomazania a Viatika, budete môcť čeliť poslednému, najnebezpečnejšiemu útoku nepriateľa vašej spásy.
Ďakujte za takto získaného a darovaného duchovného otca, modlite sa za neho denno-denne, obetujte za neho i iné svoje skutky, využívajte možnosť omšových intencií i za neho, ako aj za obec jeho veriacich, vám známych či neznámych.
Najmä počas štyrikrát do roka ustanovených tríduí tzv. kántry.
Veď týmto sa modlíte vlastne i za seba a pomáhate i samým sebe.
Konajte tak trpezlivo a s vierou i dôverou, a možno práve vďaka vašim takýmto duchovným prispeniam, vyprosíte zveľadenie počtu verných kňazov, zda i pre vás dostupnejších.
V neposlednom rade, práve on je cestou k príp. sprostredkovaniu všetkého potrebného od niektorého katolíckeho biskupa.
Čo teda máš robiť, keď nemáš omšu?

Urob niečo. Niečo je opak nič, a znamená všetko, čo dokážeš, najlepšie ako vieš.

Rob všetko, čo môžeš!

Boh nežiada viac.

Nech Srdce Ježišovo vládne ako Kráľ lásky vo vašich domovoch!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora 

stela

Stav: offline

 Odoslaný - 30 máj 2015 :  06:59:27  Zobraziť profil  Pridať stela do zoznamu priateľov
citácia:
"... je hriechom, zúčastniť sa na čomkoľvek, čo nie je skutočnou sv. omšou, aj keby ju tak nazývali.
Tiež je hriechom, brať účasť na inak platnej omši, ak je ponúkaná v spojení s vodcami modernistickej hierarchie. "


Rafael, môžeš uviesť zdroje, na základe ktorých to tvrdíš?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1  ~  Člen od: 18 máj 2015  ~  Posledná návšteva: 05 júl 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 22 jún 2015 :  15:13:42  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Na vyziadanie, pridavkom k teme odpovedam.

K spomenutemu:

citácia:

5. Odbavuj si špeciálne nedeľné a sviatočné pobožnosti

Vaša nedeľná chvíľa vyhradená pobožnostiam (tzv. nedeľná hodina, alebo svätá hodina) môže mať viacero podôb:

a.) V rôznych starých knižkách (Hore srdcia, Pán s nami, Nábožné výlevy, misálky pre ľud,..) sú dostupné rôzne modlitby + Kolekty (=modlitba Cirkvi, modlíte sa spolu s celou Cirkvou) + epištoly a evanjelia (aj s poučeniami a vysvetleniami, vynikajúco podáva napr. Goffine), vždy s aktom duchovného sv. prijímania


...preco spominam zrovna Goffineho?
Lebo je v danej veci jednym z autorov, ktorým sa usiel titul "nedostizny". To znamena, ze je v danom predmete neprekonanym.
Zaroven, tohto autora som uviedol z dovodu, ze aj u nas bolo tlacou vydane jeho zakladne dielo a to viackrat:a
Pri troske snahy, este stale sa daju tieto skvosty zohnat.
Ked uz je rec o tomto velikanovi premonstratskom, uvedme si tiez, ako je Ctihodny pater Goffine sucasne jednym zo skvelych rieseni aj nasledovneho:

citácia:
b.) (...)Alebo, môžete si zostaviť aj vlastné schémy pobožností z modlitieb, ktoré budú pred Bohom o to úprimnejšie, lebo ako vlastné dielo z námahy duše, sú viac z vrúcnosti srdca a dokonalejšie napomáhajú spĺňať podmienky dobrej modlitby

c.) Odbavovanie tzv. „Omše pre prípad jej absencie", či už na spôsob modlenia sa celej omšovej pobožnosti z ľudových misálkov, alebo na spôsob upravenej omšovej pobožnosti.
V minulosti k tomuto účelu boli odbavpvané tzv. suché omše, missae siccae, bez premieňania.
Pre veriacich bez omší, podujali sa predložiť kompetentnú pomoc, ako odbavovať náhradnú omšovú pobožnosť doma bez omše, mnohí katolícki dušpastieri. Vyšlo i tlačou s imprimatur.
(V prípade potreby máme k dispozícii.)
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 25 jún 2015 :  16:16:06  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Slovenske vydanie Goffineho k domacej omsi vyzera takto (uvodna strana):

Podla Goffineho bola domaca omsa vydana tlacou aj v cestine:nasleduje 12 stran poboznosti, so zaverom:

Tolko k tomu, preco odporucat prave Goffineho ako vyborne riesenie svatenia dna omsovou ucastou mimo kostola.
Je to natolko komplexne dobre spracovane a naservirovane aj s oblohou priamo pod nos na zlatom podnose, ze takmer nevyzaduje ziadnu osobnu iniciativu pri uzivani.
Je okrem ineho priamym dokazom do ruk a pred oci, ze s domacou poboznostou svatej omse, to v katolickej Cirkvi nie je ziadna nevidana vec.


===========================

Na zaver k tomuto, pristavme sa pri Goffineho predlozeniach, este dvoma podotknutiami.


1.

Vidime, ze v uvodej poznamke a nasledne i v pripravnej modlitbe (vzbudenie si dobreho umyslu), sa nachadza aj toto:


Je to vyraz poplatnosti dobe, v ktorej Goffine resp. jeho neskorsi akomodatori, spristupnovali dane duchovne texty svojim veriacim citatelom.
Podobne vtedy pisali aj ini katolicki autori, spomenme situ jeden taky priklad ako pars pro toto:


Zial, tieto udaje uz davno nie su pravdive.
Dnes je ovela blizsie k pravde skor toto (a aj to este mozno prilis optimisticky prehaname!, nech je nam odpustene):

Odtial, preto bolo napisane, ze sa u Goffineho jedna o "dobre spracovane a naservirovane aj s oblohou priamo pod nos na zlatom podnose, ze takmer nevyzaduje ziadnu osobnu iniciativu pri uzivani".
To "takmer" znaci, ze urcita minimalna uprava pri uzivani Goffineho - alebo inych, obdobnych zdrojov, ktorych mame niekolko desiatok len v slovencine - predsa len bude potrebna.
Aby sme z modlitby neurobili výhosť lži ci klamstiev, je potrebne determinovat spravnym sposobom prislusny umysel.

Napriklad takto:

a ostatne pokracuje bezo zmeny.


Vo vsetkom ostatnom su uz spominani katolicki autori zajedno, co ucl a odporucal Goffine, to ucili a odporucali aj ostatni, vratane tu spomenuty priklad autora Mullera:

Tak uz len "chod a cin podobne" (copyright JK).2.

V slovenskom vydani Goffineho knihy o domacej omsi, sa nachadza aj nasledovne:

Tyka sa vsetkych, ktori chcu mat ucast na omsi.
Ci uz sa jedna o omsu s fyzickou aj moralnou pritomnostou v kostole, alebo o omsu fyzicky doma a s moralnou pritomnostou pri oltari.
Toto je pravy vyznam a vyklad toho, ako prezivat omsu.

Kto tak necini - a najma podla bodu 2, ktory je podmienkou spravneho obetovania - tak sa moze hrat na omsovu ucast a na udajne obetovanie na nej, kolko chce: anekdoty omsove ucinky nesposobia.

Katolicka nauka o omsi hovori, ze je spritomnenim kalvarskej obety. Odtial, ten ritus, ktory vedie zucastnenych na nom lepsie na Kalvariu, je lepsim.
Preto, je lepsie, radsej zostat v zboznej uzobranosti doma a mat moralnu istotu o moralne nerusenej pritomnosti v spojeni s niekde sluzenou katolickou omsou, nez sa fyzickou pritomnostou vynasnazovat dostavit sa na spartakiadne agape s bezprecedentnym neustalym ne-tichom, co je eliminaciou Kalvarie a absolutizaciou spolocenskej interakcie.

Je to lepsie i preto, lebo je to nielen mozne, ale i dovolene a spasonosne - o vsetkych tychto troch atributoch sme si v kratkosti uz doteraz pohovorili.

Avsak lepsie nerovna sa lahsie. To je vsak tiez sucastou kalvarskeho mysteria a kto chce mat na nom ucast, vie, ktory sposob ucasti ho na Kalvariu lepsie privedie.

Pochop kto mozes.P.S.

Zaroven je posledna Goffineho ukazka - najma to v cervenom ramceku - tym, co sa urcitym sposobom tyka podstaty odpovede na stellin problem. Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 26 jún 2015 :  10:42:24  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Téma je pomerne osožná teraz pred prázdninami a mnoho ludí ide na dovolenku (a mnohí aj na dlhšie za prácou) do nekresťanských krajín kde nemá možnosť zúčastniť sa katolícke sv. omše.

V bežnom živote to je zbytočná pretože nieto na Slovensku (a asi ai v Európe) mesta alebo dediny kde by nebola možnosť zúčastniť sa katolíckej sv. Omše.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 27 jún 2015 :  20:40:45  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:
Téma je pomerne osožná teraz pred prázdninami a mnoho ludí ide na dovolenku (a mnohí aj na dlhšie za prácou) do nekresťanských krajín kde nemá možnosť zúčastniť sa katolícke sv. omše.

V bežnom živote to je zbytočná pretože nieto na Slovensku (a asi ai v Európe) mesta alebo dediny kde by nebola možnosť zúčastniť sa katolíckej sv. Omše.

Pôvodne zaslal mak - 26 jún 2015 :  10:42:24


Mam otazky, nielen pre Vas:

-k duchovnej ucasti:

Prosim vas, ako prakticky vyzera u Vas duchovna ucast na vasich omsiach, ked si ju odbavujete uplne sami, bez inych ludi?
Ak ste ju este nevykonavali, ako by vyzerala?

-ak mate moznost zucastnit sa:

Kedy si predstavujete utrapeneho Pana Jezisa visiaceho na krizi?

Modlievate sa pocas omse Sv. Ruzenec, ak nie, viete si to predstavit?
(Je odporucany vasimi.)

Dakujem vopred za odpovede.
 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 29 jún 2015 :  17:30:55  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Téma je pomerne osožná teraz pred prázdninami a mnoho ludí ide na dovolenku (a mnohí aj na dlhšie za prácou) do nekresťanských krajín kde nemá možnosť zúčastniť sa katolícke sv. omše.

V bežnom živote to je zbytočná pretože nieto na Slovensku (a asi ai v Európe) mesta alebo dediny kde by nebola možnosť zúčastniť sa katolíckej sv. Omše.

Pôvodne zaslal mak - 26 jún 2015 :  10:42:24


Mam otazky, nielen pre Vas:

-k duchovnej ucasti:

Prosim vas, ako prakticky vyzera u Vas duchovna ucast na vasich omsiach, ked si ju odbavujete uplne sami, bez inych ludi?
Ak ste ju este nevykonavali, ako by vyzerala?

-ak mate moznost zucastnit sa:

Kedy si predstavujete utrapeneho Pana Jezisa visiaceho na krizi?

Modlievate sa pocas omse Sv. Ruzenec, ak nie, viete si to predstavit?
(Je odporucany vasimi.)

Dakujem vopred za odpovede.

Pôvodne zaslal janka - 27 jún 2015 :  20:40:45Janka, pravdepodobne si túto otázku mienila adresovať Rafaelovi (autorovi témy) Ak ťa naozaj zaujímajú moje odpovede rád odpoviem.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 29 jún 2015 :  21:06:02  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:


Janka, pravdepodobne si túto otázku mienila adresovať Rafaelovi (autorovi témy) Ak ťa naozaj zaujímajú moje odpovede rád odpoviem.

Pôvodne zaslal mak - 29 jún 2015 :  17:30:55


Otazky som adresovala Vam a clenom vasej nab. spolocnosti.
Odpovede ma zaujimaju koli porovnaniu s Rafaelovymi prispevkami,
s ktorymi som stotoznena.
Mate moznost dokazat, ze katolicke sv. omse su naozaj v kazdej dedine, pre milovnikov tzv. tridentskej aspon v kazdej 456-tej (obrovsky vykricnik!).
Ak sa vyskytne nejaky "zadrhel", tak je to dalsi a velky vykricnik, ze tato tema je otazkou zivota a smrti, nielen nejaka prazdninova tema.

Zakoncim clankom viery, ze naozaj ziaden "zadrhel" nemoze existovat:
" Ucelem Cirkve jest, aby skrze ni a v ni dosahli lide nadprirozene spasy."

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 05 júl 2015 :  21:47:26  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
Dovolim si pridat modlitbu, ktoru sa modlievam pri duchovnej ucasti na sv. omsi:

"Na obetovanie:

Otče nebeský, spojujem svoju modlitbu s čistou, nepoškvrnenou obetou na oltári, ktorú pokorne prednášam tebe, stvoriteľovi, udržovateľovi a spravovateľovi za premnohé dobrodenia, ktorými si ma od narodenia až po túto chvíľu obdaroval.

A keďže viem, že za vernosť a milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, nič iného nežiadaš, iba moje srdce, obetujem Ti ho teda v detinskej pokore, ako Ti obetujem aj všetky svoje schopnosti, sily a celý svoj život.

Z vďačnosti, z lásky k Tebe chcem podľa Tvojich prikázaní žiť a hriechu sa chrániť; z vďačnosti , z lásky k Tebe chcem dobre robiť svojim blížnym a Teba za požehnanie, mne preukázané, nielen slovami, ale i skutkami zvelebovať; lebo Ty si najvyšší, svätý Boh a chceš, aby plnením tvojej vôle stal(a)som sa Tebe podobným (nou), hodným (nou) Tvojho blahoslavenstva, ktoré mi Tvoj Syn, Ježiš Kristus, svojím umučením a smrťou zaslúžil a pre mňa nadobudol.

Duchu svätý, buď so mnou, aby som nespustil(a) tento večný cieľ z očú, ale aby som ho iste dosiahol(a) a raz sa ta dostal(a), kde v nebeskom raji anjeli prespevujú: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov, nebo i zem plné sú Tvojej slávy! "Aky to vzacny dar katolicka viera! A najma v dnesnom svete. A dobry Pan Boh chce iba nase srdce. Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 06 júl 2015 :  12:18:40  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:


Janka, pravdepodobne si túto otázku mienila adresovať Rafaelovi (autorovi témy) Ak ťa naozaj zaujímajú moje odpovede rád odpoviem.

Pôvodne zaslal mak - 29 jún 2015 :  17:30:55


Otazky som adresovala Vam a clenom vasej nab. spolocnosti.
Odpovede ma zaujimaju koli porovnaniu s Rafaelovymi prispevkami,
s ktorymi som stotoznena.
Mate moznost dokazat, ze katolicke sv. omse su naozaj v kazdej dedine, pre milovnikov tzv. tridentskej aspon v kazdej 456-tej (obrovsky vykricnik!).
Ak sa vyskytne nejaky "zadrhel", tak je to dalsi a velky vykricnik, ze tato tema je otazkou zivota a smrti, nielen nejaka prazdninova tema.

Zakoncim clankom viery, ze naozaj ziaden "zadrhel" nemoze existovat:
" Ucelem Cirkve jest, aby skrze ni a v ni dosahli lide nadprirozene spasy."

Pôvodne zaslal janka - 29 jún 2015 :  21:06:021. nie som člnom žiadne "náboženskej spoločnosti" ako podsúvaš. Som kresťan katolík verný Katolíckej cirkvi a sv. Otcovi. Vyprosím si aby si na katolíckom fóre používala také dehonestujúce vyjadrenie na katolíkov.
2. k otázkam: Ty nežiješ na slovensku? V každej dedine je katolícka kostol, va každom meste niekoľko. V každom kostole sa denne slúži katolícka sv. omša a to v rímskom, alebo gréckom obrade. Sú aj kostoly v ktorých sa slúži sv. omša v tridenstkom obrade. Na platnosť sv. omše, duchovný úžitok z nej a stretnuti s Pánom vo sv. prijímaní nemá nijaký vplyv v kom obrade je slúžená. Správne si použil výraz "pre milovníkovTridentského obradu" Skutročne sa jedná o milovníkov obradu ale bez väzby na rozdiel v skutočnom duchovnom úžitku z tohot obradu voči rímskemu alebo gréckemu.
3. Stotožňujem sa s Rafaelom príspevkom v prípade že nie je možné fyzická účasť na katolíckej sv. omši napr na dovolenke v mohamdeánskom prostredí. Tam nazoaj treba prežiť sv. Omšu len duchovne podľa uvedených návodov.
4. Za normálnych okolností som často fyzicky prítomný na katolíckej sv. omši a preto ju nepotrebujem duchovne prežívať a už vôbec nie sám. Toto duchovné prežívanie môže byť hriešne až rúhavé a to v prípade že sa v kostole koná Kristova obeta, človek má možnosť sa jej zúčastníť a túto možnosť ignoruje z rôznych dôvodov a výhovoriek. Oblúbenou výhovorkou sektárov tzv. Tradijcov je že katolícke sv. Omše sú neplatné. Tým okrem pohŕdania sv. omšou sa stavajú aj proti Katolíckej Cirkvi a jej záväznému učeniu danému Božím slovom, posvätnou tradíciou, učením koncilov a sv. otcov.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 06 júl 2015 :  21:00:18  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:


1. nie som člnom žiadne "náboženskej spoločnosti" ako podsúvaš. Som kresťan katolík verný Katolíckej cirkvi a sv. Otcovi. Vyprosím si aby si na katolíckom fóre používala také dehonestujúce vyjadrenie na katolíkov.
2. k otázkam: Ty nežiješ na slovensku? V každej dedine je katolícka kostol, va každom meste niekoľko. V každom kostole sa denne slúži katolícka sv. omša a to v rímskom, alebo gréckom obrade. Sú aj kostoly v ktorých sa slúži sv. omša v tridenstkom obrade. Na platnosť sv. omše, duchovný úžitok z nej a stretnuti s Pánom vo sv. prijímaní nemá nijaký vplyv v kom obrade je slúžená. Správne si použil výraz "pre milovníkovTridentského obradu" Skutročne sa jedná o milovníkov obradu ale bez väzby na rozdiel v skutočnom duchovnom úžitku z tohot obradu voči rímskemu alebo gréckemu.
3. Stotožňujem sa s Rafaelom príspevkom v prípade že nie je možné fyzická účasť na katolíckej sv. omši napr na dovolenke v mohamdeánskom prostredí. Tam nazoaj treba prežiť sv. Omšu len duchovne podľa uvedených návodov.
4. Za normálnych okolností som často fyzicky prítomný na katolíckej sv. omši a preto ju nepotrebujem duchovne prežívať a už vôbec nie sám. Toto duchovné prežívanie môže byť hriešne až rúhavé a to v prípade že sa v kostole koná Kristova obeta, človek má možnosť sa jej zúčastníť a túto možnosť ignoruje z rôznych dôvodov a výhovoriek. Oblúbenou výhovorkou sektárov tzv. Tradijcov je že katolícke sv. Omše sú neplatné. Tým okrem pohŕdania sv. omšou sa stavajú aj proti Katolíckej Cirkvi a jej záväznému učeniu danému Božím slovom, posvätnou tradíciou, učením koncilov a sv. otcov.

Pôvodne zaslal mak - 06 júl 2015 :  12:18:401. Ste clenom nabozenskej spolocnosti. Aj Katolicka cirkev je nabozenska spolocnost. Na tomto slovnom spojeni nie je nic znevazujuce. Ze to Vas uraza, je Vas problem a odo mna si vyprosovat nic nemusite.

2. Na moje otazky ste neodpovedali. Zijem na Slovensku a preto viem, ze nehovorite pravdu a protirecite aj napr. stranke dokostola.sk, kde sa pise: „V mnohých kostoloch sa však sv. omše neslúžia každý deň, prípadne sú počas týždňa nepravidelne podľa farských oznamov.“

3. Rafael nehovoril len o velkej vzdialenosti, ale aj o zavaznych ospravedlnujucich okolnostiach.

4. Otazka bola aj, ze ak ste si duchovnu ucast na sv. omsi este nevykonali, ako by vyzerala.
Kludne ste mohli odpovedat, nikto z nas nevie dopredu, ci zo dna na den neostane sam, ci priputany na lozko...
V teme sa bavime o duchovnej ucasti na sv. omsi zo zavaznych ospravdlnujucich pricin.

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 07 júl 2015 :  13:58:57  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Žmyslim ze som jasne odpovedal ze ak nie je moznost ( sem patti vzdialenost, ale aj ospravedlnujuce dovody) sa stotoznujem s rafaelovymi postojmi. Ospravedlnujem sa za neresne vyjadrenieskutocne su na Slovensku obce kde sa sv. Omsa nesluzi denne.
;
Bezne sa hovori " Cirkvi a nabozenske spolocnosti" z toho vyplyva ze cirkev a nabozenska spolocnost su dve rozne veci.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 10 júl 2015 :  22:19:36  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:
Žmyslim ze som jasne odpovedal ze ak nie je moznost ( sem patti vzdialenost, ale aj ospravedlnujuce dovody) sa stotoznujem s rafaelovymi postojmi. Ospravedlnujem sa za neresne vyjadrenieskutocne su na Slovensku obce kde sa sv. Omsa nesluzi denne.
;
Bezne sa hovori " Cirkvi a nabozenske spolocnosti" z toho vyplyva ze cirkev a nabozenska spolocnost su dve rozne veci.

Pôvodne zaslal mak - 07 júl 2015 :  13:58:57


V Rafaelovych prispevkoch nie je rozpisane, ako si vykonavat vynahradu.

Zaujima ma:

Mam otazky, nielen pre Vas:

-k duchovnej ucasti:

Prosim vas, ako prakticky vyzera u Vas duchovna ucast na vasich omsiach, ked si ju odbavujete uplne sami, bez inych ludi?
Ak ste ju este nevykonavali, ako by vyzerala?

-ak mate moznost zucastnit sa:

Kedy si predstavujete utrapeneho Pana Jezisa visiaceho na krizi?

Modlievate sa pocas omse Sv. Ruzenec, ak nie, viete si to predstavit?
(Je odporucany vasimi.)


K tej nab. spolocnosti- zalozim sem temu k tomu.

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 19 október 2015 :  21:16:10  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:
Uz som odpovedal ale dobre: nikdy som nebol v situacii aby som si musel sam odbavovat duchvnu ucast na sv. Omsi. Ucastnim sa sv.omse v plnom spolocenstve s Cirkvou a pri jej vysluhovani knazom. Ziadne sukromne tzv. Duchovne prezivanie sv. Omse nedokaze plnohodnotne spritomnit Kristovu obetu a uz vobec nie sviatosti.
Mame dostatok moznosti k dennej ucasti na sv. Omsi vysluhovanej knazom spoluprezivanej v spolocenstve veriacich.
Sv.ruzenec sa modlim ale nie pocas sv omse. Sv.ruzenec je modlitba cirkvi, zasluzna a mocna modlitba ale Kristova obeta spritomnena vo sv.omsi je nekonecne viac a preto sa nehodi modlit ruzenec pocas sv.omse.

A teraz ty! Ako si vysvetlit ze citujes katolicke texty a nemas ani tolko slusnosti aby si papeza nazvala papezom. Co si zac?

Pôvodne zaslal mak - 18 október 2015 : 21:35:37


Vy Bergoglia nazyvate papezom, ale nehovorite ako katolik.
Davam to naschval sem, aby Vas skeny a prispevky od Rafaela usvedcili aspon pokym tu budu.

A teraz teda ja: katolik je ten, co je pokrsteny a vyznava vieru katolicku.
Tie katolicke texty co citujem a vsimli ste si, ze su katolicke, s nimi sa stotoznujem a preto ich sem davam. Som katolicka.

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 20 október 2015 :  08:23:49  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Obávam sa Jaka že nie si katolíčka. Nestačí poznať katolícku náuku a citovať texty. Do dokáže aj Diabol. Katolík je v jednote s celou Cirkvou, s biskupmi a predovšetkým pápežom. Pápežom je sv. otec František. Predtým Bendikt XVI, predtým sv. Ján Pavol II atď. Ak niekto neuznáva pápeža nie je katolík, nemá účasť na tajmstvách cirkvi a nie je schopný žiť sviatostným životom. Je mi ťa lúto. spamätaj sa. Tváriš sa ako katolík ale rútiš sa do záhuby a ťaháš tam aj iných. Neuznávaš KC, neuznávaš pápeža, neuznávaš koncil jasne vidím že vo vzťahu k pápežovi a KC hovoríš to staré : "Non serviam" Podľahla si vábeniu Starého hada. Spamätaj sa kým je čas!!!!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 20 október 2015 :  08:28:23  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
A ešte jednu vec. Nemáš ani základnú slušnosť tak si zaslepená nenávisťou voči katolíkom. Pápeža treba oslovovať titulom ktorý mu patrí a to je "pápež". Dalajlámu každý osloví dalajláma - som presvedčený že aj ty. Prezident sa oslovuje ako prezident, predseda ako predseda teda každý podla názvu úradu ktorý zastáva. Ty určite nie si tá ktorá môže posudzovať a upierať niekomu jeho úrad. Ty by snáď chcela aj predpisovať Pánu Bohu koho môže spasiť a koho nie! Spamätaj sa dievčatko!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 21 október 2015 :  09:26:52  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Skeny a príspevky od Rafaela usvečujú jedine jeho samého z toho že je shcizmatik a sektár. On s Katolíckou cirkvou nemá nič spoločného. Je to zaslepený sektár.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 21 október 2015 :  21:01:46  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
Mozno by bolo dobre nechat sa poucit o tom, ze verejnost a socialnost sv. omse nezalezi od pritomnosti veriacich na sv. omsi. Myslim, ze je to dobre koli pochopeniu duchovnej ucasti na sv. omsi vysvetlenej v prispevku od Rafaela :Odoslaný - 22 jún 2015 : 15:13:42

Papez Pius XII nas poucuje:

„ 95. Nesprávně se v této věci poukazuje na sociální povahu eucharistické oběti. Neboť kdykoliv kněz obnovuje to, co božský Vykupitel vykonal při poslední večeři, skutečně se dokonává oběť: a tato oběť má vždycky a všude, nutně a svou vlastní podstatou ráz veřejný a sociální, neboť ten, kdo ji obětuje, jménem Kristovým a věřících, jejichž je Hlavou božský Vykupitel a přináší ji Bohu za svatou církev katolickou a za živé a za mrtvé. (Římský misál, mešní kánon). A to se nepochybně děje, ať jsou věřící přítomni – a my si přejeme a doporučujeme, aby se účastnili v co nejhojnějším počtu a co nejzbožněji – nebo nejsou, protože se nijak nevyžaduje, aby lid schválil, co koná přisluhovatel svatých tajemství.

96. Ač tedy z toho, co jsme právě vyložili, jasně vysvítá, že se svatá mešní oběť platně obětuje jménem Kristovým a církve a že nepozbývá ani své užitky sociální i když je sloužena knězem bez ministranta, přece pro důstojnost tohoto vznešeného tajemství si přejeme a naléhavě žádáme – jak ostatně Matka Církev přikázala – aby žádný kněz nepřistupoval k oltáři, není-li přítomen ministrant, který by mu přisluhoval a odpovídal, jak předpisuje kánon 813.“

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 23 október 2015 :  21:02:23  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
Kazda svata omsa (i bez ministranta, mala ci velka) ma vseobecne uzitky a zvlastne uzitky.

„ Tim, že Kristus pokolení lidské vykoupil a milost mu zjednal (t. j.
objektivní vykoupení), neni však vykoupen a spasen každý jednotlivý
člověk.
Má-li byti jednotlivý člověk účasten na vykupitelském díle
Kristově, t. j. jeho zásluhách a milosti, musí si tyto přivlastniti. Milost
a zásluhy Kristovy se podobají léku; uzdravují pouze toho, kdo jich
užívá. Krásně to vyjádřil sv. Augustin: „Ten, který tě stvořil bez tebe
neospravedlňuje tě bez tebe.“ (Salajka, Ve svetle viry)“

Musime si teda privlastnovat uzitky vykupitelskej obety Pana Jezisa, aby sme dosli spasy.

Pan Jezis ustanovil obetu sv. omse nielen aby nam pripominal svoju krvavu obet na krizi, ale aby nam privlastnoval ovocie a uzitky svojej vykupitelskej obety.

„78. Vznešená oběť oltářní je výtečným nástrojem, kterým se rozdělují věřícím zásluhy plynoucí s kříže božského Vykupitele; „kdykoliv se slaví památka této oběti, koná se dílo našeho vykoupení“ (Římský misál, sekreta 9. neděle po sv. Duchu).“ (Mediator Dei)

Este nieco o cene svatej omse z Katechizmu:

„Modlitby a poboznosti vsetkych svatych celeho sveta dohromady nemaju taku cenu, ako jedna svata omsa.
Preco?
Su to modlitby obycajnych ludi.
Pri svatej omsi vsak sam Pan Jezis ako clovek Otca nebeskeho chvali, jemu dakuje, uzmieruje ho a prosi v nasom mene a zvlast v mene tych, ktori su zbozne pritomni na sv. omsi.
Mozeme teda omsou svatou Boha naozaj nalezite chvalit, jemu dakovat, uzmierovat ho a prosit. Mame preto nesmierny uzitok zo svatej omse.“

No a to hovorime stale este o svatej omsi a nezacali sme o tom, co sposobuje hodne prijimanie Najsvatejsej sviatosti oltarnej!

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 27 október 2015 :  09:39:59  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
ale to je predsa úplne samozrejmé a každému katolíkovi jasné. Ale ty s Rafaelom tu predsa podsúvate niečo úplne iné. Tvrdí a ty sa stotožňuješ že tzv. duchovná účasť na sv omši ktorú si odbavíš sama v súkromí nahrádza skutočnú účasť na sv omši - Kristovej obeti odslúženej kňazom.
Tá duchovná účasť má miesto v prostredí kde nie je možnosť zúčastníť sa na sv. omši slúženej kňazom. Napr. v pohanskom prostredí, v odlúčení od civilizácie a pod. Ale aj takáto duchovná účasť, hoci má určité duchovné účinky v žiadnom prípade nenahradí stretnutie sa sviatostným Kristom vo sv. prinjímaní. A v našom prostredí kde sa denne slúžia stovky sv. omší môže takáto duchovná účasť hriechom pokial je možnosť v nedelu alebo sviatok isť na sv. omšu a človek neide hoci vládze a môže.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 27 október 2015 :  20:05:00  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:

Ale aj takáto duchovná účasť, hoci má určité duchovné účinky v žiadnom prípade nenahradí stretnutie sa sviatostným Kristom vo sv. prinjímaní.

Pôvodne zaslal mak - 27 október 2015 :  09:39:59


Mame uzitok zvlast zo svatej omse a zvlast z prijimania Najsvatejsej Sv. oltarnej. Nielen z prijimania.


citácia:
ale to je predsa úplne samozrejmé a každému katolíkovi jasné.
Pôvodne zaslal mak - 27 október 2015 : 09:39:59


Ako vidiet ani velmi nie.

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Koki

Stav: offline

 Odoslaný - 28 október 2015 :  01:21:51  Zobraziť profil  Pridať Koki do zoznamu priateľov
Keby mi niekto zadal úlohu vymyslieť blud ktorý by katolíka odvrátil od Cirkvi a sviatostí, tak určite rezignujem a pokladal by som to za nadľudskú prácu. A predsa je to možné ako aj tu vidno, keď niektorý veriaci nie je v plnej zbroji...

http://3.bp.blogspot.com/-MS5eDahIO_I/UmP7f9TWfgI/AAAAAAAABlI/0zivFGVFL1c/s1600/fanoa%25C3%25B1odelafe_cl.jpg

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1460  ~  Člen od: 14 september 2013  ~  Posledná návšteva: 25 marec 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 28 október 2015 :  08:34:04  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:

Ale aj takáto duchovná účasť, hoci má určité duchovné účinky v žiadnom prípade nenahradí stretnutie sa sviatostným Kristom vo sv. prinjímaní.

Pôvodne zaslal mak - 27 október 2015 :  09:39:59


Mame uzitok zvlast zo svatej omse a zvlast z prijimania Najsvatejsej Sv. oltarnej. Nielen z prijimania.Pôvodne zaslal janka - 27 október 2015 :  20:05:00áno, ale tzv. duchovná účasť nenahradí fyzickú účasť. Z tzv. duchovnej účasti nie sú rovnaké užitky ako z fyzickej účasti. Ak niekto uprednostňuje tzv. duchovnú účasť pre fyzickou účasťou tak hreší.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 28 október 2015 :  19:42:54  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:


áno, ale tzv. duchovná účasť nenahradí fyzickú účasť. Z tzv. duchovnej účasti nie sú rovnaké užitky ako z fyzickej účasti. Ak niekto uprednostňuje tzv. duchovnú účasť pre fyzickou účasťou tak hreší.

Pôvodne zaslal mak - 28 október 2015 :  08:34:04


Nikto tu nehovoril o uprednostnovani duchovnej ucasti pred fyzickou.
Otazka bola, co mam robit, ked nemam moznost ist na sv. omsu?
Ake su teda uzitky z duchovnej ucasti a ake z fyzickej?
Ja som mala zatial moznost sa docitat "len" o uzitkoch svatej omse.

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 28 október 2015 :  19:59:27  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Opakujem celá debata je v našich podmienkach zbytočná pretože nie sme v situácii že by nebola možnosť fyzickej účasti na sv. omši. V každom meste na Slovensku sa slúžia sv. omše niekoľko krát denne a v každej dedine kde je kostol alebo kaplnka aspoň raz za týždeň.

Vo všetkých katolíckych spisoch sa píše o úžitku účasti na sv. omší. Myslí sa tým výlučne fyzická účasť na sv. omši slúženej kňazom. Tzv. duchovná účasť je náhrada s omedzenými úžitkami pretože chýba prítomnosť Kristovej obety. V takomto prípade sa nejedná plnohodnotné prežívanie sv. omše. Je to náhrada v situácii kde ni je možná fyzická účasť.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 30 október 2015 :  20:12:48  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
citácia:

Vo všetkých katolíckych spisoch sa píše o úžitku účasti na sv. omší. Myslí sa tým výlučne fyzická účasť na sv. omši slúženej kňazom. Tzv. duchovná účasť je náhrada s omedzenými úžitkami pretože chýba prítomnosť Kristovej obety. V takomto prípade sa nejedná plnohodnotné prežívanie sv. omše.

Pôvodne zaslal mak - 28 október 2015 :  19:59:27


Ako sa o tomto moze pisat v katolickych spisoch co pisete, ked by popierali
i tie katolicke, ktorych skeny tu uz uverejnene boli?

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 2 Previous Topic: memento 3 kralov alebo Pozvanie k zmene Téma Next Topic: Ucenie o vseobecnom koncile  
 Verzia pre tlač
Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06