Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Duchovná časť
 Duchovný život
 Maria matka vsetkych?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Po čom Boh naozaj túži? Téma Next Topic: Uzdravenie Bozou mocou  

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  11:50:35  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Či zostala Mária pannou aj po narodení Ježiša nie je až tak dôležité, veď sexuálny život v manželstve nie je hriech. Mňa skôr trápia tieto otázky:

Je Mária matkou nás všetkých?

Biblia nikdy nenazýva Máriu matkou nás všetkých. Nový Zákon tvrdí, že Jeruzalem je matkou všetkých veriacich.

Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. (Gal 4,26)

To je naplnenie Božieho sľubu danému Abrahámovi. Tiež Starý Zákon prehlasuje, že Sára – Abrahámova žena, je matkou všetkých národov.

Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej budú pochádzať národy a králi národov."
(G 17,16)

A Boh prehlásil, že Eva je matkou všetkých živých.

Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. (G 2,20)

Nikde v Písmu nie je Mária identifikovaná ako naša matka. Ani nikde Písma nenaznačujú, že je matkou nás všetkých.

Bola Mária bezhriešna?


Písma prehlasujú, že Mária nazvala Boha svojím spasiteľom.

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, (Luk 1,47)

Jedine hriešnik potrebuje Spasiteľa. Navyše, Biblia hovorí, že my VŠETCI sme zhrešili.

Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý, (Rim 3, 9-10)

veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; (Rim 3,23)

A navyše je tu písané, že Mária musela byť očisťovaná podľa Mojžišovho zákona.

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Luk 2,22-24)

Odhalením tejto pasáže sa potvrdzuje, že Mária bola hriešnikom. Prečo? Pretože Mária vykonala podľa Mojžišovho Zákonu obetu za hriech.

Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech.
On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá."
(3 M 12,6-8)

Jedine hriešnik potrebuje očistenie od hriechu. Mária potrebovala očistenie a odpustenie. Mária nebola samospravodlivá.

Bola Mária vzatá do neba?

Pre myšlienku, že Mária bola vzatá do neba neexistuje v Písmach ani jediná podpora. Táto doktrína vychádza z viery, že Mária bola bezhriešna. Ak bola bezhriešnou, potom nespočívala pod všeobecným prekliatím smrti a rozkladu. Preto zástupcovia tejto doktríny zdôvodňujú, že bola bezhriešna a že nezakúsila dôsledok hriechu, doslovne smrti a rozkladu, a bola preto vzatá na nebesia v telesnej podobe. Samozrejme, že Biblia jasne prehlasuje, že všetci sú pod hriechom, preto všetci zažijú smrť a telesný rozklad.

ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý,
(Rim 3,10)

Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. (Gal 3,22)

Navyše ak bola Mária vzatá do neba, prečo to nie je spomenuté v Biblii? Keď bol do neba vzatý Eliáš, biblia podala detailný opis tejto udalosti. (2 Kral 1-18)

Určite by bolo nanebovzatie Márie dokumentované.

Je Mária kráľovnou?

O tom absolútne nie je v Písmach žiadna zmienka, že Mária je kráľovnou. Mnohí odkazujú vo zjavení 12 a tvrdia, že táto žena, korunovaná s dvanástimi hviezdami, je Mária. Ďalej tvrdia, že ak vo Zjavení 12 kapitole tá žena je Mária, musí to byť kráľovná, pretože má korunu.

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. (Zj 12,1-2)

Mnoho biblických učencov verí, že žena zo zjavenia 12 kap odkazuje na dvanásť pokolení Izraela, ktorí sú zapečatení Bohom k spaseniu v Zjavení 7. V Starom Zákone, Izrael je pozemská nevesta Boha Otca.

Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. (Iz 54,5)

Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a akoby sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme. (Iz 26,17-18)

Porodila prv, než kvílila, prv, než ju obkľúčili bôle, porodila chlapca. Kto takéto počul? Kto podobné videl? Či sa zem zrodí v jeden deň? Či sa národ narodí jedným razom? Že rodil, aj porodil Sion svojich synov? (Iz 66,7-8)

Počas posledných časov, Boh opäť jedná s Izraelom. (Zj 7, Daniel 9...)

Obdobie popisované vo Zjavení 6 až 9 je dokonca nazývané „čas úzkosti pre Jakuba,“ (Jer 30,7).

Samozrejme, Boh zmenil Jakubovo meno na Izrael. (Gn 35,10)

Je veľmi dôležité vedieť, čo podľa Jozefovho sna je zapísaných v Genezis 37,5-11 a že dvanásť hviezd reprezentuje dvanásť pokolení Izraela a syn a mesiac reprezentujú Jakuba (Izraela) a jeho ženu. Preto žena vo zjavení, z pohľadu Písma vypadá na Izrael. Navyše, Boh jasne prehlasuje v Rimanom 11, že sa nevysporiada s Izraelom, ale že s ním opäť bude jednať v posledných časoch. (Rim 11,25-32)

To, že je s dieťaťom (Zj 12,2), tiež hovorí o úlohe Izraela v posledných dňoch. Obrátenie Izraela v posledných dňoch odkazuje doslova na Ježišov druhý príchod. Prorok Zachariáš popisuje udalosti, ktoré budú počas Ježišovho príchodu:

Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným. (Zach 12,10)

Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ, a Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východo-západným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. (Zach 14,4)

Povšimnite si, že to je Izrael, ktorý je smutný a narieka, keď nastáva Ježišov druhý príchod. Je to Izrael, kto dal svetu Mesiáša. Mária, ako židovka, bola nástrojom Bohom vyvolená, ale Izrael, ako Božia žena, priniesol Spasiteľa.

Lukášovo evanjelium popisuje prvý zaznamenaný prípad Mariánskej oddanosti. „Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."“ Ale Ježišova odpoveď, ako vždy, bola: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Mária je úžasným vzorom všetkým kresťanom. Je v skutku požehnaná medzi ženami. Biblia nám hovorí tieto fakty, ale nič viac. Pokorné dievča z Nazareta nie je božská, nie je našou matkou, nebola bezhriešna a nie je kráľovnou. Biblia nám opakovane prikazuje, že nemáme ísť nad to, čo je napísané

Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu. Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži. (Pr 30,5-6)Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora 
  Previous Topic: Po čom Boh naozaj túži? Téma Next Topic: Uzdravenie Bozou mocou  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06