Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Duchovná časť
 Teológia tela - otázky
 Ozaj je to také zlé s RKC v Europe?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Mimomaternicové tehotenstvo Téma Next Topic: významná rola otca v rodine
Strana: z 2

slovak

Stav: offline

 Odoslaný - 02 november 2012 :  21:16:25  Zobraziť profil  Pridať slovak do zoznamu priateľov
A je to potrebné podľa tohoto návrhu takto riešiť?
http://www.facebook.com/notes/mária-vyšňovská/sexualizovaná-spoločnosť/10151234616144605

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 288  ~  Člen od: 10 august 2010  ~  Posledná návšteva: 15 máj 2014 Upozorniť moderátora 

slovak

Stav: offline

 Odoslaný - 03 november 2012 :  18:15:23  Zobraziť profil  Pridať slovak do zoznamu priateľov
Preklad z nemeckého originálu Die sexualisierte Gesellschaft
Prednáška Gabriele Kuby 19. 03. 2011 4. Medzinárodný kongres Treffpunkt Weltkirche in Würzburg Cirkev sa ocitla v núdzi. Nielen v našej krajine (v Nemecku, pozn. prekl.), je to problém celej Európy. Keď Werenfried von Straaten pred rokmi založil charitatívnu organizáciu s týmto názvom „Cirkev v núdzi“ („Kirche im Not“), bolo to na pomoc brutálne utláčaným kresťanom v komunistických krajinách. Dnes však prežívame iný problém, pretože cirkev sa v podmienkach kapitalistickej prosperity Západu nachádza v procese „seba-sekularizácie“ (sekularizácia ako „zosvetštenie, strata významu náboženstva oddelenie náboženstva a súkromného života, pozn. prekladateľa). Mnohí veriaci v dnešnej spoločnosti nie sú dostatočne vybavení na ceste k spáse a v húfoch ju opúšťajú. Zdá sa, že centrom argumentov pre odkresťančovanie sa stáva sexualita. Za čo je dnes katolícka cirkev najviac kritizovaná? Za svoje učenie o sexualite, ktoré je verné biblickému zjaveniu. Je to paradox, veď kde sa v našej spoločnosti o takto ponímanej sexualite hovorí, kde je v našej spoločnosti ešte živá? Pápež ako zástupca Svätej stolice ju deklaroval v OSN. Ale kedy ste naposledy počuli kázeň na tému sexuality vo vašej farnosti? Veriaci diecézy Kolín nad Rýnom, ktorí boli na prvú pôstnu nedeľu v kostole, si vypočuli pastiersky list kardinála Meisnera o láske, manželstve, sexualite. Sú v ňom vyzývaní k prijatiu nasledovného:

#9632;posolstvo viery je „áno“ pre prijatie tela;
#9632;posolstvo cirkvi je „áno“ láske;
#9632;posolstvo viery znamená „áno“ životu.
Toto trojité „áno“ pre prijatie tela, pre lásku a pre život je prameňom sexuálnej morálky cirkvi. Hovorí:

#9632;jediným legitímnym miestom na žitie sexuality je manželstvo;
#9632;manželstvo je nerozlučné spojenie medzi mužom a ženou.
Mnohým sa to zdá byť ťažké jarmo. Ten, kto ho berie na seba ale zistí, že toto jarmo je ľahké, že ho Ježiš dáva tým, ktorí chcú ísť s jeho milosťou po ceste lásky. Je to sociálny základ, ktorý umožnil vysokú kultúrnu úroveň Európy.

Dnešná spoločností hovorí:

· „nie“ telu cez ideológiu rodovej rovnosti, „gender mainstreamingu“;

· „nie“ láske cez uvoľnenie sexuálnych noriem;

· „nie“ životu tým, že v miliónoch zabíjame nenarodené deti.

Možnosti, ktoré Boh predložil pre svoj vyvolený ľud, platia aj pre nás: Predložil som pred tebou život a smrť, požehnanie a prekliatie. Vyvoľ si život, aby si ostal na žive ty aj tvoje potomstvo. Miluj Pána, svojho Boha, počúvaj Jeho hlas a pevne sa ho drž, veď je to tvoj život a dlhodobé prebývanie v krajine... (Dt 30,19-20). Zdá sa, že sme ľudia, ktorí už nie sú schopní vybrať si život. Sme starnúci, umierajúci národ, a to sa týka nielen Nemcov, ale takmer všetkých európskych národov. Každý to vie, každému politikovi je to jasné celé desaťročia, ale nik nerobí korekciu sociálnej politiky, ktorá nás vedie k neúprosnej demografickej katastrofe. Systematicky sme oddelili sexualitu od plodnosti prostredníctvom:

#9632;antikoncepcie;
#9632;potratu;
#9632;homosexualizácie spoločnosti.
Súvislosti medzi sexuálnym správaním a populačnou krízou sa však zamlčiavajú. Toto tabu je chránené zavrhovaním, ohováraním, zákazmi výkonu povolania a právnymi sankciami. Antikoncepcia, potrat a homosexuálna agenda sú propagované najsilnejšími inštitúciami sveta, OSN a EÚ.

· Programom rozvojovej pomoci z USA sa znižuje rozpočet a namiesto toho sú investované miliardy dolárov do „reprodukčných“ programov pre antikoncepciu (označovanú ako prevencia), sterilizáciu a potraty v chudobných krajinách.

· So sexualizáciou mládeže sa začína od narodenia s podporou Organizácie Spojených národov, vrátane detskej organizácie UNICEF.

· Homosexualizácia populácie je globálnou agendou OSN a EÚ.

Spoločnosť, ktorá už dlho mala poznanie a úctu k zdravému rozumu, si teraz zatvára oči, uši a srdce k znameniu časov. Tu už nie je potrebný žiaden prorocký dar, aby sme mohli rozpoznať že:

#9632;Sexualizovaná spoločnosť potrebuje antikoncepciu a potraty.
#9632;Systematická antikoncepcia a beztrestné masové zabíjanie nenarodených detí vedie k hrozivej redukcii populácie.
#9632;Sexualizácia obyvateľstva a zrušenie všetkých sexuálnych noriem vedie k rozpadu rodiny.
#9632;Rozpad rodiny vedie k masovým pocitom úzkosti, depresiám a psychickým a somatickým poruchám všetkého druhu, najmä medzi mladými ľuďmi. 31% detí a dospievajúcich medzi 11. a 17. rokom majú problémy so správaním (sú agresívne, klamú, kradnú a podvádzajú), 22% má poruchy príjmu potravy, 16% emocionálne problémy, 25% pravidelné bolesti. (pozn. prekl. štatistika v Nemecku)
#9632;Sociálny chaos, ktorý je následkom zničenia morálky a rodiny, nedokáže dlhodobo udržať žiaden sociálny štát. Takýto stav je vhodnou živnou pôdou, ktorá sa môže stať základom stavu diktatúry.
Ako prišlo vo svete k sexuálnej revolúcii?

Prvý veľký boj proti kresťanským hodnotám viedla Francúzska revolúcia. Markíz de Sade priniesol všetky mysliteľné a nemysliteľné zvrátenosti do slov. Rozum bol povýšený na úroveň boha, podoba prostitútky bola umiestnená na oltár – názorný obraz ako sa z rozumu stane prostitútka žiadostivosti, keď nie je smerovaný k Bohu. Mnoho učencov a uznávaných osobností prišlo s filozofickými a psychologickými myšlienkami, ako zmeniť spoločnosť a akým spôsobom to dosiahnuť: Jean Jacques Rousseau, Marx a Engels, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud a Carl Jung, Wilhelm Reich, Alfred Kinsey, Simone de Beauvoir, Judith Butler - aby sme vymenovali len niekoľko najvýznamnejších. Mnohí z nich žili v sexuálnom chaose a rozbitých vzťahoch, zanedbávali svoje deti, boli drogovo závislí, alkoholici, skončili v zúfalstve, šialenstve, okultizme, spáchali samovraždu. Ak budete načúvať ich životným príbehom, môže vám napadnúť jedno bavorské príslovie: „Diabol pomáha svojim ľudom, ale si ich aj berie.“ Všetci hlásali tézu, že sloboda je zbavenie sa Božích prikázaní. Zamlčali však, že neobmedzeným uspokojovaním svojich žiadostí sa človek stáva otrokom svojich vášní. Zamlčali, že ľudia, ktorí stratia svoju vnútornú slobodu, čoskoro stratia aj svoju vonkajšiu slobodu, pretože môžu byť manipulovaní a ovládaní tými, čo sú pri moci. Jeden z prvých, ktorí si uvedomili túto súvislosť, bol Wilhelm Reich. Podľa jeho teórie je v záujme vytvorenia beztriednej spoločnosti nutné zničiť manželstvo a rodinu ako vzdelávacie zariadenia. Prostriedkom bola sexualizácia más, najmä detí. Reich hovorí: „Patriarchálna rodina je základnou štruktúrou reprodukcie a zriadenia celého spoločenského poriadku, na základe princípu autority. Nebudeme diskutovať o existencii alebo neexistencii Boha, jednoducho eliminujeme sexuálne represie a uvoľníme infantilné väzby na rodičov." Čo je založené na princípe autority? Vzťah s Bohom, vzťah k cirkvi, k štátu, k rodičom, najmä otcovi, učiteľovi. Sexualizácia je prostriedok, ako obrať všetky tieto vzťahy o ich silu. Ako je to dnes so vzťahom k otcovi, k rodičom, k učiteľovi, k štátu, k cirkvi, k Bohu? Semená, ktoré sial Wilhelm Reich a ďalší ateistickí bojovníci proti kresťanstvu, Adorn, Horkheimer, Marcus, de Beauvoir, vyklíčili. Krok za krokom boli zmenené alebo zrušené zákony, ktorých cieľom bolo stanoviť hranice sexuality. Kľúčovými krokmi v Nemecku boli: uvoľnenie pornografie (1973), uľahčenie rozvodu (od roku 1969), beztrestnosť pri umelom prerušení tehotenstva (1992 - 1995), gender mainstreaming (ideológia rodovej rovnosti) ako vedúci princíp politiky (1999), homosexálne manželstvá (2001), zrušenie nemorálnosti prostitúcie (2001). Teraz je „na rade“ začlenenie „práva voľby sexuálnej orientácie“ do ústavy ako kritérium diskriminácie. Takto môže byť sankcionované a kriminalizované konanie, ktoré je v rozpore s týmto chápaním. Rúcanie hraníc sexuálneho obmedzenia sa rozvíja vo vlastnej dynamike. Spotreba pornografie je už samozrejmosťou pre mladých aj starých. Zo všetkých internetových „stiahnutí“ má 35% pornografický obsah. Obrat obchodu s pornografiou na celom svete predstavuje ročne 57 000 000 000 dolárov. Pornografia už nie je len doménou dospelých mužov. Pornografia je návyková. V Nemecku je 10% mužov považovaných závislých na pornografii. Dokonca aj tí, ktorí nechcú konzumovať pornografiu, sú v našej spoločnosti pod neustálym tlakom sexuálnej energie. Prekvapuje nás potom, že sexuálne zneužívanie sa stalo masovým fenoménom? Každý rok je popísaných v článkoch približne 15.000 prípadov sexuálneho zneužívania detí a mladých ľudí. Skutočné číslo sa odhaduje na desať- až pätnásťkrát vyššie, čo znamená, že každé piate dievča a každý desiaty chlapec sú obeťami sexuálneho zneužívania. Na porovnanie, v cirkevných inštitúciách to bolo len približne 350 prípadov v rozpätí 30 rokov. Prečo tento nevysloviteľný hromadný zločin proti deťom a mladým ľuďom nevyvolá žiadny alarm v médiách alebo radikálnu akciu politikov? Sexualizácia mládeže

Základom sexuálnej revolúcie je sexualizácia mládeže. Kto má mladých, má budúcnosť. Svoj vplyv realizujú médiá a štátna politika v školách, škôlkach a detských domovoch, ale aj v domovoch seniorov (situácia v Nemecku). Centrálnou inštitúciou pre sexuálnu výchovu v nemecky hovoriacich krajinách je Inštitút pre sexuálnu výchovu v Dortmunde, spolupracujúcou organizáciu je Spoločnosť pre sexuálnu výchovu. Najmocnejším štátnym partnerom je Spolkové centrum pre výchovu k zdraviu (BZgA), v rámci Ministerstva zdravotníctva a rodiny. BZgA poskytuje učebné materiály a distribuuje milióny bezplatných brožúr, ktoré podnecujú deti, mládež a ich pedagógov k hedonistickej rozkoši zo sexuality. To všetko sa deje pod plášťom vedy, aby sa pred zdravým rozumom trochu zakryla „prostitútka žiadostivosť. Takzvaná „emancipačná sexuálna výchova“ používa zahmlievaciu terminológiu, ako napr.

#9632;Celoživotná sexuálna socializácia
#9632;Pluralizácia vzťahov, lásky a životných foriem
#9632;Rozpustenie kultúrnych, etnických a náboženských príslušností
#9632;Flexibilita rodových identít a sexuality
#9632;Vytvorenie priestoru na zdieľanie skúseností prostredníctvom nových mediálnych technológií
V preklade to znamená:

#9632;Aktivácia sexuality od kolísky do hrobu
#9632;Uvoľnenie a zánik manželstva a rodiny a legitimizácia akýchkoľvek sexuálnych preferencií a foriem
#9632;Boj proti kultúrnym, etnickým a náboženským hodnotám, ktoré sú v rozpore s touto ideológiou
#9632;Rozpustenie bipolárnej identity pohlavia a heterosexuálneho správania ako normy
#9632;Použitie médií na dosiahnutie tohto všetkého
Toto je pohľad na to, ako je definovaná sexualita, na ktorej je založená povinná sexuálna výchova v školách v Nemecku. Toto je pohľad na sexualitu, ktorú učia učitelia: deti by mali byť vedené, aby uspokojovali sexualitu prostredníctvom masturbácie a sexuálnych hier a ich sexuálna orientácia má byť uvoľňovaná vplyvom médií. Vôbec sa nespomína manželstvo, rodina, viera, deti ako želané životné ciele. Všetko je dovolené, všetko je pútavo prezentované príjemným slovom a / alebo obrazom, vrátane orálneho alebo análneho sexu. Vzhľadom na to, že deti sa potrebujú naučiť, „bezpečný sex", deti sa učia v triede naťahovať kondómy na drevené alebo plastové penisy. Novinkou sú kondómy v detských veľkostiach. Problémom, o ktorom sa ale nehovorí je, že neexistuje žiadny „bezpečný sex" mimo manželstva, ako ukazuje explózia sexuálne prenosných chorôb. Pilulka „ráno po“? Potrat? Žiadny problém! Tu je adresa „Pro Familia“ (nemecká organizácia), so štátnym príspevkom na potraty a so sloganom: „My sme sa už postarali, aby sa tvoji rodičia nič nedozvedeli.“ "Emancipačná sexuálna výchova" bojuje proti katolíckemu učeniu o sexualite a podkopáva osobné predpoklady pre vieru. S touto „výchovou“ sa začína v stále skoršom veku, zaberá čoraz viac miesta a je stále viac a viac prepĺňaná pornografickým obsahom. Keby bola „sexuálna veda " o vede a nie o kultúrnej revolúcii alebo ideológii, bolo by potrebné preskúmať, aký vplyv má „sexuálna výchova" na deti a dospievajúcich, na ich fyzické a duševné zdravie a na ich výkon, ich tendenciu páchať násilie, na ich schopnosť vytvárať manželstvá a rodiny. Môže sa ukázať, že tzv. „sexuálna výchova" detí a dospievajúcich spôsobuje presne to, čo má v úmysle potlačiť: hlboké citové rany, odcudzenie od rodičov a rebelanstvo proti nim, trvalé duševné poruchy, šírenie pohlavne prenosných chorôb, skoré tehotenstvá, sexuálne zneužívanie medzi mládežou, neschopnosť k rodičovstvu a založeniu rodiny. Sexuálne zneužívanie prijalo nový rozmer. Stále viac mladých ľudí sa dopúšťa sexuálneho násilia na mladých ľuďoch a deťoch. Zničenie kresťanských základov, hodnôt a kultúry

To čo sa tu deje, je útok na základné hodnoty, predovšetkým kresťanskej civilizácie Európy. Sexuálne normy sú jadrom osoby a spoločnosti. Povedzme si to jasne: Bez znovuzískania cudnosti a zdržanlivosti je kresťanská kultúra stratená. Nepriateľ to vie. Kresťania zatvárajú oči. Prečo, prečo je taký malý odpor? Christa Meves plnila úlohu proroka od začiatku, upozorňovala na hrozbu zničenia kultúry, varovala pred katastrofálnymi následkami. Prečo jej varovania nenašli odozvu v akcii – či už zo strany cirkvi alebo politikov? Mohlo by to mať niečo do činenia s tým, že veľa ľudí samo žije v sexuálnom neporiadku? Vedomie hriechu mizne, viera sa stráca. Ale čo rastie, je nenávisť voči každému, kto sa dotýka svedomia, ktoré je Bohom vpísané do našich sŕdc. Táto nenávisť zúri proti katolíckej cirkvi, ktorá prostredníctvom svojho učiteľského úradu prepožičiava svedomiu hlas. Na tohtoročnej novoročnej recepcii diplomatického zboru hodnotil pápež Benedikt XVI. sexuálnu výchovu v Nemecku ako neprijateľné obmedzenie slobody náboženského vyznania. Povedal: "Nemôžem mlčať tvárou v tvár obnoveného útoku na náboženské slobody rodín, kde je povinná účasť na kurzoch sexuálnej výchovy alebo „občianskej výchovy", ak je sprostredkovaný údajne neutrálny obraz človeka a života, ale v skutočnosti odráža obraz, ktorý je namierený proti viere a jej správnemu chápaniu."

Cesta k obnoveniu

Začína pri nás samých. Sila pochádza z obnovenia, z vlastného obrátenia. Kto z lásky k Ježišovi ide cestou prikázaní, otvoria sa mu oči a on dostane právomoc konať.

#9632;Potrebujeme skupiny odporu rodičov a združení. Musíme prerušiť špirálu mlčania. Vo Švajčiarsku dosiahlo veľa „Združenie sexuálna výchova". Jeho rada znie: angažovať sa na dvoch úrovniach, tak vysoko, ako je to možné v politickej hierarchii, a v miestnej škole.
#9632;Rodičia musia mať štátom zaručené právo na výchovu. Štát nemá právo realizovať v škole kultúrnu revolúciu a pokúšať sa nahovárať nám akési nové sexuálne pohlavie ľudí. Učitelia a vychovávatelia musia rešpektovať rodičovské práva a súkromie detí a mladých ľudí a chrániť ich.
#9632;Rodičia musia byť plne informovaní o forme školského vzdelávania sexuálnej výchovy, použitých materiálov a médií. Musia mať právo odhlásiť svoje deti zo sexuálnej výchovy.
#9632;Katolícka cirkev potrebuje svoju vlastnú inštitúciu, ktorá sa bude venovať uvádzaniu katolíckej sexuálnej výchovy do praxe, bude ju rozvíjať v práci s mládežou v škole aj mimo nej. Tento ústav má byť miestom modlitby a katechézy, kde sa modlí k Duchu Svätému, pretože iba on môže urobiť naše úsilie plodné.
Triumf „emancipačnej sexuálnej výchovy", bol tiež možný, pretože cirkev neponúka žiadnu alternatívu. Nikto nemá väčšie porozumenie a znalosti v tejto oblasti ako katolícka cirkev, a to najmä prostredníctvom celoživotného diela Jána Pavla II. (najmä diela Teológia tela a Láska a zodpovednosť, poznámka prekladateľa). Tento poklad musí byť sprostredkovaný mladým ľuďom, aby im ukázal cestu k plnohodnotnému životu. Toto potrebuje cirkev. Kto z biskupov, kto z občanov, ktorí disponujú potenciálom a finančnými zdrojmi, si uvedomí túto potrebu a začne sa v nej viac angažovať? Nepotrebujeme gender mainstreaming, potrebujeme rodinný mainstreaming. Je to jediný spôsob, ako môžeme s Božou milosťou nájsť cestu von z krízy kultúry smrti ku kultúre života. Dnes, na sviatok svätého Jozefa, ktorý nosí na znak čistoty v ruke biele ľalie, prosím jeho a jeho nevestu Máriu o príhovor, aby sa posolstvo čistoty, cudnosti, sexuálnej abstinencie pred svadbou a vernosti v manželstve dostalo k ušiam mladej generácie, pretože je to jediný spôsob, ako naplniť sen o pravej láske. © 2012 Gabriele Kuby

Tento článok sa v mnohom odvoláva na nemecké reálie. To je prostredie, v ktorom vznikol a ktorému bol adresovaný. No vnímame podobnosť faktami, ktoré sa dejú u nás. Chceme, aby naša spoločnosť dospela až do tohto bodu? Ak nie, je čas konať.

Preklad som okopíroval - slovak

.Sdílet

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 288  ~  Člen od: 10 august 2010  ~  Posledná návšteva: 15 máj 2014 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 03 november 2012 :  22:18:27  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
Strasne,ja nemam slov.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 03 november 2012 :  22:28:26  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
A toto tu píše niekto(slovak), ktorý tuším v téme o manželstve po 40-tke sa blysol tým ako rieši určité antikoncepčné problémy? Tak mu radím len jedno- začať od seba. Radar, nevzdychajte, nie za všetkým sú len diablovi zapredanci mimo KC, ale práve naopak, aj tí vnútri. Kto asi diablovi postupne zbúral všetky hradby, ktoré mu mali brániť v útokoch? Vzdychať teraz, keď sú hradby zbúrané, nad tým, že diabol sa chystá na masívny útok je trošku schizofrenické (katolíci sú zlí?, sú, ale len preto, že poslúchali nariadenia čo nemali)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  12:45:44  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
A toto tu píše niekto(slovak), ktorý tuším v téme o manželstve po 40-tke sa blysol tým ako rieši určité antikoncepčné problémy? Tak mu radím len jedno- začať od seba. Radar, nevzdychajte, nie za všetkým sú len diablovi zapredanci mimo KC, ale práve naopak, aj tí vnútri. Kto asi diablovi postupne zbúral všetky hradby, ktoré mu mali brániť v útokoch? Vzdychať teraz, keď sú hradby zbúrané, nad tým, že diabol sa chystá na masívny útok je trošku schizofrenické (katolíci sú zlí?, sú, ale len preto, že poslúchali nariadenia čo nemali)

Pôvodne zaslal mino - 03 november 2012 :  22:28:26
ach, ten váš všemohúci stvoriteľ má ešte stále problémy s diablom? ja že sa ho už zbavil.. mino pre teba odporúčam túto prednášku: http://www.youtube.com/watch?v=_7dzdwxtkvc je plná diablov, jednorožcov a lietajúcich čajníkov vo vesmíre :)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  13:00:22  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Zeby aj dostojevskij bola jednou z obeti?

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  13:14:00  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
dostojevskij je len obeť vlastnej blbosti, ktorú si zdôvodnila... tak ju už treba nechať.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  13:41:41  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
dostojevskij je len obeť vlastnej blbosti, ktorú si zdôvodnila... tak ju už treba nechať.

Pôvodne zaslal mino - 05 november 2012 :  13:14:00
:D ja som diablov vyslanec!!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  13:44:21  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
a nielen to dostojevskij, nedá sa dokázať, že vôbec existujete, i keď podľa toho že sa tu prejavujete písaním, by bolo celkom rozumné to predpokladať... a ja sakra nechcem byť rozumný...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  13:46:03  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
a nielen to dostojevskij, nedá sa dokázať, že vôbec existujete, i keď podľa toho že sa tu prejavujete písaním, by bolo celkom rozumné to predpokladať... a ja sakra nechcem byť rozumný...

Pôvodne zaslal mino - 05 november 2012 :  13:44:21
zatiaľ sa VÁM to celkom úspešne darí pán mino ;) zase zo mňa prehovára diabol.. sorry..

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  19:02:34  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
však dostojevskij, ono je to taká smola, človek si nabehne a strašne má nutkanie sa pousmievať nad (ne)existencou Boha, diabla... a nakoniec ako naschvál jeho samotná (ne)existencia je pochybná, taká škoda, a mal to pritom tak "dobre" vymyslené, mne sa tá tragikomičnosť takého schizofrenického postoja strašne páči a celkom sa na tom bavím...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  19:39:42  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
však dostojevskij, ono je to taká smola, človek si nabehne a strašne má nutkanie sa pousmievať nad (ne)existencou Boha, diabla... a nakoniec ako naschvál jeho samotná (ne)existencia je pochybná, taká škoda, a mal to pritom tak "dobre" vymyslené, mne sa tá tragikomičnosť takého schizofrenického postoja strašne páči a celkom sa na tom bavím...

Pôvodne zaslal mino - 05 november 2012 :  19:02:34
ale veď ty sa sám diskredituješ týmto argumentom :D ak je pre teba vlastná matka/otec/kamarát rovnako reálny ako diabol tak potom ľutujem.. ja na rozdiel od teba sa zdržiavam úsudku a NETVRDÍM že niečo existuje(či neexistuje).. takže už nespomínaj to že nedokážem obkecať tú moju.. alebo keď chceš dokazovať existencie- dokáž existencu diabla a vyvráť mi existenciu spomínaného špagetového monštra, ktoré ťa potrestá po smrti :) taký rozumný chlap a takýýý nekritický..

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  19:49:43  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Ale dostojevskij, toto čo je za mätež, ja mám dokázať existenciu, ale no, ja sa bavím ako tvrdia niektorí že niečo neexistuje a pritom neexistujú ani oni sami... na popukanie. Takže dostojevskij chytila chorobu, ktorá by sa tu dala nazvať syndrom amerikaniensis, vymyslieť zástupnú tému a odviesť pozornosť. Pobavila ma, ale nato je vlastne odkázaná. Dokáž existenciu diabla- nie, nech dokáže existenciu seba, ak nevie dokázať svoju "evidentnú" prečo vyžaduje dokazovať existenciu "neevidentnú"... dobrý úskok, ale strašne priehľadný, ale čo iné teraz možno napr. od nej čakať. A ja som sa vraj diskvalifikoval a pritom som jej dal jednoduchú úlohu- dokázať svoju "evidentnú" existenciu, veď by to mala byť hračka... ale prečo by mal byť, keď jednoduchšie je vymyslieť zástupný problém. A dokonca zakryla aj to, kto sa tu vlastne diskvalifikoval. Ja milujem takýchto diskutérov, priam zbožňujem, fakt úprimne.

a na pobavenie: ja sa zdržujem úsudku... no to zdržiavanie jej teda nejde, lebo to by tu ani čiaročku nenapísala. Ale veď to by bol svet pre mňa nudný, nemať klaunov. Ja mám ale najradšej, keď sú nútení byť uvedomelí klauni, to je zábava.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 05 november 2012 :  19:57:19  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
A zabúdam na fórum, ono to nie je až tak zlé, ono je to ešte horšie než to vôbec vypadá. Diabol má radosť, však už je len súhrnom ľudského morálneho zla, mýtom, strašiakom, kolektívnou nevedomosťou, kolektívnym pocitom odcudzenia... dobre sa mu hrá úloha v takomto prisrihnutom háve. A ja sa len divím, že iní(katolíci) sa divia.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  09:28:16  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
A ešte pre dostojevskij: nie diabol, samo nebo mi vás sem zoslalo, samo nebo... modlím sa, aby takých ako vy bolo tu čo najviac. Príklady proste priťahujú. Ja vás jednoducho musím využiť, keď už mi vás sem nebo poslalo. Po ateistoch, ktorí majú všetkých "päť ateistických" pokope, treba aj nejakých prispatejších.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  09:39:59  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
A ešte pre dostojevskij: nie diabol, samo nebo mi vás sem zoslalo, samo nebo... modlím sa, aby takých ako vy bolo tu čo najviac. Príklady proste priťahujú. Ja vás jednoducho musím využiť, keď už mi vás sem nebo poslalo. Po ateistoch, ktorí majú všetkých "päť ateistických" pokope, treba aj nejakých prispatejších.

Pôvodne zaslal mino - 06 november 2012 :  09:28:16
ty vo svojom svete plnom diablov a bohviekoho nedokážeš ani len počuť dokola opakujúce sa odpovede - ad 1 nie som ateistka, ad 2 ty sám by si si mal zdôvodniť prečo je pre teba diabol rovnako reálny ako ty sám (niečo asi nieje v poriadku nie?) ad 2 mňa zoslalo špagetové monštrum sídliace na chopku, nie nebo :) a opováž sa tomu neveriť

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:06:25  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
ale dostojevskij, čo je mimo kresťanstva je pre mňa ateizmus, nemám chuť ich parcelovať, nech si potom ďalej veria aj v Tašunkavitku, či v bradavicu na svojom nose. Tá druhá otázka má pre mňa iba zmysel, využijem prispatého ateisu, nech sa bavia aj iní.

dostojevskj sa nám tu nejako mení, na začiatku ešte bola evidentná existencia, potom po intervencii, keďže sa v "múdrych" "ateistických" knihách píše o tom, že existencia sa nedá dokázať, tak už musí byť na vlne a teda - nijaká existencia sa nedá evidentne dokázať. A treba si všimnúť myšlienkové pochody, ktoré sú za tou parcelizáciou- moja existencia versus diabol. Ja predsa "musím" o sebe povedať že existujem, cítim, vidím hmatám... toto dostatočné nie je a nebude na dokázanie existencie (viď Berkley či Ladislav Klíma, kto môžeš vyvráť) tak ma teda chce ukecať na rozumnosť prijatia aspoň svojej existencie na základe tých "evidentných" zmyslových pocitov... lebo zrejme (podľa nej) diabla mám len na základe viery ako existujúceho. No katolíci, niektorí vedia čo píšem inde o demytologizácii. Pre dostojevskij- moje dôkazy ne existenciu diabla sú na tej istej úrovni ako tie "evidentné" pre moju. Bodka

A inak katolíci by nemali hovoriť o existencii či neexistencii Boha, lebo veta Boh neexistuje je samozrejme pravdivá, ale nechajme prispatých ateistov ďalej v ich fantáziách. Lebo je tu potom nuda, a ja zbožňujem oživenie.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:14:46  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
ale dostojevskij, čo je mimo kresťanstva je pre mňa ateizmus, nemám chuť ich parcelovať, nech si potom ďalej veria aj v Tašunkavitku, či v bradavicu na svojom nose. Tá druhá otázka má pre mňa iba zmysel, využijem prispatého ateisu, nech sa bavia aj iní.

dostojevskj sa nám tu nejako mení, na začiatku ešte bola evidentná existencia, potom po intervencii, keďže sa v "múdrych" "ateistických" knihách píše o tom, že existencia sa nedá dokázať, tak už musí byť na vlne a teda - nijaká existencia sa nedá evidentne dokázať. A treba si všimnúť myšlienkové pochody, ktoré sú za tou parcelizáciou- moja existencia versus diabol. Ja predsa "musím" o sebe povedať že existujem, cítim, vidím hmatám... toto dostatočné nie je a nebude na dokázanie existencie (viď Berkley či Ladislav Klíma, kto môžeš vyvráť) tak ma teda chce ukecať na rozumnosť prijatia aspoň svojej existencie na základe tých "evidentných" zmyslových pocitov... lebo zrejme (podľa nej) diabla mám len na základe viery ako existujúceho. No katolíci, niektorí vedia čo píšem inde o demytologizácii. Pre dostojevskij- moje dôkazy ne existenciu diabla sú na tej istej úrovni ako tie "evidentné" pre moju. Bodka

A inak katolíci by nemali hovoriť o existencii či neexistencii Boha, lebo veta Boh neexistuje je samozrejme pravdivá, ale nechajme prispatých ateistov ďalej v ich fantáziách. Lebo je tu potom nuda, a ja zbožňujem oživenie.

Pôvodne zaslal mino - 06 november 2012 :  10:06:25
ty žiješ týmto fórom tuším :) toľko aktivity nevyvíjha snáď nikto, treba viac žiť ako teoretizovať ;) .. "pre teba je ateista každý kto neverí v kresťanského boha"? :D tak potom už sa nečudujem že debata nevie nabrať zmysel - veď ty si všetko chápeš po svojom, skúsil si počúvať niekedy aj iných? pre mňa za mňa ver aj v tých ružových jednorožcov ale nechci potom po druhých aby sa prplali v nejakých rozumových dôkazoch.. veď ty sám o ratio ani len nezakopneš.. ja nepotrebujem niečo dokazovať či nedokazovať, ale ako som vravela- netvrdím že existuje či neexistuje naisto. ale taký ako ty môžu veriť aj v to že sú napoleon bonaparte a nie je na tom nič zlé.. akurát tým získavajú inú "kvalitu" života.. a ja som zo sveta rozprávok od detstva postupne vyrástla. :) dúfam že to s tým diablom nebudeš hovoriť svojim deťom, mohlo by sa im stať to isté a do dospelosti si prenesú podobne ustrašený a agresívny postoj k svetu :/

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:20:21  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
dostojevskij, všimli ste si niekedy aj taký detail aké je toto fórum? čo má pri vstupe ? ja sa napr. na fóra ateistov nehrabem, je mi fuk čo tam píšu či nepíšu. ale keby som sa hrabal, určite nebudem písať ako tu, to je jasné. (pochopí toto dostojevskij? stavím sa že nie)

Tá zvyšná reakcia je mimo mísu... ale snaha zakryť neodpoveď kvantitou písmen sa (ne)podarila... to nech si posúdi každý.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:26:37  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
dostojevskij, všimli ste si niekedy aj taký detail aké je toto fórum? čo má pri vstupe ? ja sa napr. na fóra ateistov nehrabem, je mi fuk čo tam píšu či nepíšu. ale keby som sa hrabal, určite nebudem písať ako tu, to je jasné. (pochopí toto dostojevskij? stavím sa že nie)

Tá zvyšná reakcia je mimo mísu... ale snaha zakryť neodpoveď kvantitou písmen sa (ne)podarila... to nech si posúdi každý.

Pôvodne zaslal mino - 06 november 2012 :  10:20:21
ale veď ty sám sa tu hádaš ešte aj s katolíkmi- čo ťa vlastne spája s touto cirkvou a ľuďmi keď s nikým z princípu nesúhlasíš v ničom? prišiel si sa predvádzať a mudrovať- katolíkom si možno preto lebo si sa tak nazval ( a rovnako ako ateista jke pre teba aj neateista, aj to čo znamená byť katolíkom ti podľa mňa nie je jasné).. nazvať by som sa tak vedela aj ja.. a potom už môžem začať diskutovať? ;) neverím ti takmer nič z toho čo píšeš.. v podstate si tu z ľudí robíš prdel, hráš sa na katolíka a vŕtaš.. tak dajme tomu že odteraz som konvertovala :)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:32:26  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
vyhral som stávku- nepochopila. Len som sa zabudol staviť o niečo. Nech si ju vezmú do parády teda tí katolíci čo vraj ja do nich... tí jej aspoň nadhadzujú smeče, večer aspoň môže kľudne zaspať. Vraj mi neverí... ja neverím že existuje a ona furt a dookola ... no dobre, vyždímal som čo sa dalo, idem ďalej. Ale aj tak ju milujem.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slovak

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:39:26  Zobraziť profil  Pridať slovak do zoznamu priateľov
Ja zas trochu k veci. Neprirodzený, puritánsky a dogmatický postoj RKC k pohlavnému pudu a z neho vyplývajúcej prirodzenej sexuality môžu mať ozaj značný vplyv na odchod z Cirkvi u tých ľudí, ktorí majú záujem konať čestne. Do určitej miery to naznačujú aj hlasy z kňazského prostredia volajúce po zrušení celibátu. Podľa môjho názoru, dogmatizmus RKC v tejto veci dáva podnet, medzi veriacimi, aj v cirkevnej hierarchii, k farizejstvu, keď naoko odsudzujú rôzne sexuálne praktiky a sami ich realizujú. A badať to aj na týchto stránkach. Buďme čestní!!!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 288  ~  Člen od: 10 august 2010  ~  Posledná návšteva: 15 máj 2014 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

dostojevskij

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  10:44:32  Zobraziť profil  Pridať dostojevskij do zoznamu priateľov
citácia:
vyhral som stávku- nepochopila. Len som sa zabudol staviť o niečo. Nech si ju vezmú do parády teda tí katolíci čo vraj ja do nich... tí jej aspoň nadhadzujú smeče, večer aspoň môže kľudne zaspať. Vraj mi neverí... ja neverím že existuje a ona furt a dookola ... no dobre, vyždímal som čo sa dalo, idem ďalej. Ale aj tak ju milujem.

Pôvodne zaslal mino - 06 november 2012 :  10:32:26
neexistujem mino, veď vravím že som len diablov hlas! tebe ide vždy najmä o výhru že? vyhral si :) krásny deň! nabuduce :)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 448  ~  Člen od: 09 jún 2012  ~  Posledná návšteva: 08 október 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  11:33:38  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
aj tak ju milujem

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  14:54:31  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
...
citácia:
využijem prispatého ateisu, nech sa bavia aj iní.


mino, dostojevskij neveri, ze clovek ma nesmrtelnu dusu a ze jediny s tvorov je schopny spoznavat Boha a komunikovat s nim, preto veri, ze clovek je rovnocenny zveri, ci zvieratam.

Naozaj si myslite, ze sa Bohu paci, ked sa na takychto ludoch bavite?

Vsetci potrebujeme modlitbu, aj ona.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

giggi

Stav: offline

 Odoslaný - 06 november 2012 :  15:13:49  Zobraziť profil  Pridať giggi do zoznamu priateľov
citácia:
Ja zas trochu k veci. Neprirodzený, puritánsky a dogmatický postoj RKC k pohlavnému pudu a z neho vyplývajúcej prirodzenej sexuality môžu mať ozaj značný vplyv na odchod z Cirkvi u tých ľudí, ktorí majú záujem konať čestne. Do určitej miery to naznačujú aj hlasy z kňazského prostredia volajúce po zrušení celibátu. Podľa môjho názoru, dogmatizmus RKC v tejto veci dáva podnet, medzi veriacimi, aj v cirkevnej hierarchii, k farizejstvu, keď naoko odsudzujú rôzne sexuálne praktiky a sami ich realizujú. A badať to aj na týchto stránkach. Buďme čestní!!!

Pôvodne zaslal slovak - 06 november 2012 :  10:39:26Čo je čestné na tom, že prestaneme odsudzovať nemorálne sexuálne praktiky? Sme ľudia, každý môže padnúť. Ale tvrdiť, že je normálne niečo, čo normálne nie je považujem za nečestné.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 325  ~  Člen od: 04 júl 2012  ~  Posledná návšteva: 24 november 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 2 Previous Topic: Mimomaternicové tehotenstvo Téma Next Topic: významná rola otca v rodine  
 Verzia pre tlač
Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06