Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Duchovná časť
 Duchovný život
 Jan Pavol II. a existencia pekla
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Magia - preco nie? Téma Next Topic: Forma liturgie - stara ci nova ci obe?
Strana: z 7

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 13 jún 2012 :  19:30:35  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Vzkriesenie k večnému životu predpokladá zmenu,prechod od porušiteľnosti k neporušiteľnosti,pretože vieme,že :telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva (1Kor 15,50-54)


Čo znamená výraz "telo a krv"?
Český ekumenický preklad podáva tento verš takto:
"Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemúže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemúže mít podíl na nepomíjitelném."

"Telo a krv" označuje celého človeka s jeho slabosťami a nedostatkami (viď Mt 16:17, Gal 1:16), padnutú ľudskú prirodzenosť. A takýto človek nebude mať účasť v nebeskom kráľovstve, čo ale neznamená, že oslávené telo nebude biologickej povahy a že bude čisto duchovné.

citácia:
Apoštol Pavol po dlhom uvažovaní o tom,ako prebehne vzkriesenie,jasne tvrdí : Seje sa telo telesné ale vstáva telo duchovné (tamže,44.verš).


V skutočnosti sa tu o zložení Kristovho vzkrieseného tela nehovorí nič, naproti tomu text objasňuje, že Jeho telo nikdy nezomrie a nezakúsi skazu. Pavol to slovo použil aj v 1 Kor 10:4 („duchovný / nadprirodzený pokrm“).

Slovo „duchovné“ (pneuma) tu neznamená „nehmotné“. Všimnite si, ako Pavol v tej istej epištole (2:14-15) používa rovnaký protiklad:

„Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný (pneuma) posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť“.

„Duchovný“ v tomto verši neznamená „nehmotný“, ale taký, ktorý je riadený Duchom Božím, na rozdiel od toho, kto sa riadi len svojimi prirodzenými podnetmi. Podobne je zmyselné telo opisované v 1 Kor 15:44 telom, ktoré je súčasťou tohto súčasného, hriechom postihnutého sveta; ale vzkriesené duchovné telo je telo, ktoré bude úplne ovládané a riadené Duchom Svätým.

Zaujímavé je, že v Jánovi 3:6 Ježiš hovorí, že ten, kto je znovuzrodený, je „duchom“. Znamená to, že taký človek prestane mať po znovuzrodení hmotné telo? Pravdaže nie. Znamená to, že dovolil Duchu Svätému ovládnuť svoj život a viesť ho duchovne.

Podobne v 1 Kor 2:9-15 Pavol hovorí o „duchovných“ ľuďoch, ktorí chápu Božie Slovo. Znamená to, že títo ľudia majú netelesné telá? Nie, značí to, že svoje životy dali Bohu a stali sa „duchovnými“.

Krátky komentár k 1 Kor 15:44 („seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné“) v katolíckej Biblii hovorí: „Zmyselné telo je telo s náklonnosťami udržať seba a svoj rod, a takéto telo máme teraz, lebo sme smrteľní. Po súdnom dni telo bude nesmrteľné, zbavené pudu udržať seba a svoj rod, a tak telo duchovné. Ako pri vdýchnutí duše pri stvorení ožilo telo človeka, tak nastane pri vzkriesení ďalšie oživenie skrze vdýchnutie „ducha“, čo človeku udelí večné trvanie. Prestáva teda doterajší človek – ktorý mal len psyché – obsiahne vyššiu silu, nadprirodzenosť (pneuma).“

citácia:
Tvrdiť,že oslávené telo našeho Pána má fyzické srdce a krv je BLUD,ktorý vyvracia samotný apoštol Pavol(1Kor 15,50-54).


Aha, takže keď si uctievame Božské srdce, srdce kopijou prerazené, uctievame čo vlastne? Keď uctievame Ježišove rany, ide len o nejaký symbol? Nie, blud tu šírite vy.

Zmŕtvychvstalý Kristus sám povedal, že má „mäso [sarx] a kosti“ (Lk 24:39) a že bude piť víno až v nebi (Mt 26:29).

Po Vzkriesení jedol rybu a med.

Tridentský koncil učí, že eucharistia je Kristovo skutočné telo a krv.

Tridentský katechizmus učí, že Kristovo telo v eucharistii obsahuje „kosti, žili a všetko, čo patrí k telu človeka“.

citácia:
Duchovné telo môže prichádzať z neviditeľného do viditeľného sveta(Zjavenia Pána Ježiša apoštolovi Pavlovi,či Panny Márie v La Salette,Lurdoch,Fatime)


Vzkriesený Kristus potvrdzuje, že nie je duch, ale že to je on sám (Lk 24:39), že má rany po klincoch a mäso a kosti. Keby neboli fyzické, potom aké? Duch telo nepotrebuje. Vy chcete ľudskej duši (duchu) po vzkriesení dať akési duchovné telo, čo je nezmysel – duch s telom zloženom z ducha. Duch nie je matéria, do ktorej sa možno obliecť, duch je samotnou bytosťou.

Ľudské telo je hmotné, a keby ono premenenie pri vzkriesení malo mať za následok, že to telo prestane byť hmotné, znamenalo by to, že prestane existovať. Vzkriesenie by značilo zničenie pôvodného hmotného tela a vytvorenie nového nehmotného tela, ale to už by nešlo o vzkriesenie (t.j. oživenie, znovupovstanie). Kristus potom podľa vás neukazoval to isté telo, ktoré zomrelo, lebo premeniť hmotu na nehmotu, značí zničiť hmotu a vytvoriť čosi iné.

citácia:
Učenie o premenení prírody Cirkev vyjadrila na V.všeobecnom koncile slovami: "Ak niekto tvrdí,že posledný súd znamená zničenie tela a koniec materiálnej prírody a že v budúcom veku nebude materiálneho,len samotný rozum,a.s."

Ak teda hmotná príroda neprestane jestvovať, načo bude? Nie tak náhodou pre hmotno-duchovnú bytosť akou je človek? Tento koncil jasne učí, že telo zničené nebude.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 13 jún 2012 :  20:34:00  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
Medzi telom našeho Pána Ježiša Krista pred oslávením a po oslávení je zásadný rozdiel.Prechádza cez zatvorené dvere,vystupuje k Otcovi do nehmotného Neba.Zjavuje sa,ako napr.sv.Pavlovi.Inak povedané,môže to,čo nemohlo pred oslávením.Cirkevní otcovia Východu(plne katolícki) používajú na takto oslávené telo termín "theosis",teda zbožštenie.Tento termín poznajú aj západní otcovia,no používajú ho menej.Podstatou je to,že telo,ktoré bolo "zbožštené",môže mať účasť na živote Svätej Trojice a to skrze hypostatickú úniu Bohočloveka Ježiša Krista.Takéto telo nepotrebuje na svoju existenciu priestor(čoho dôkazom je,že môže prejsť cez zatvorené dvere,alebo nečakane sa zjaviť tam,kde nebolo).Ako som už v predošlom príspevku uviedol,cirkevní otcovia (napr.sv.Ján Damašský)učia,že "miesto po pravici Otca" nie je priestorom,pretože neohraničeného Boha nie je možné ohraničiť žiadnym priestorom,ale Božou slávou a pri biskupskej vysviacke túto vieru vyznávajú vo Východných cirkvách(a to aj pred rozkolom).Preto všetky takéto vyjadrenia treba chápať v duchovnom význame.

To,že Ježiš po vzkriesení jedol rybu bolo potvrdenie pre učeníkov,že nie je vidinou.Neznamená to však,že u neho prebiehali tráviace procesy :)

To,že v Eucharistii je skutočne prítomný Ježiš Kristus cez svoje telo a krv,neprotirečí tomu,že Jeho oslávené telo sa nachádza v Božej sláve.

To,že pri druhom príchode Krista bude premenený aj materiálny svet,nie je protirečením tomu,že Nebo je nehmotným,neviditeľným svetom.Z Neba(nehmotného sveta) budeme mať(teda tí,čo v ňom budú) možnosť prechádzať do viditeľného sveta,ktorý bude zbavený diabla,hriechu a všetkého zla,kedykoľvek,pretože nám bude všetko podriadené.

Nebo je však Nebo a to nie je materiálne.

Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 14 jún 2012 :  15:33:26  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Takéto telo nepotrebuje na svoju existenciu priestor(čoho dôkazom je,že môže prejsť cez zatvorené dvere,alebo nečakane sa zjaviť tam,kde nebolo).

Nie je to žiadnym dôkazom, viď parapsychologické experimenty.

citácia:
Ako som už v predošlom príspevku uviedol,cirkevní otcovia (napr.sv.Ján Damašský)učia,že "miesto po pravici Otca" nie je priestorom,pretože neohraničeného Boha nie je možné ohraničiť žiadnym priestorom,

Netvrdím, že "po pravici Otca" sa musí chápať materiálne.

Napriek tomu, že Boh je všadeprítomný, môže byť v určitom priestore prítomný iným, špeciálnym spôsobom, viď v SZ ohnivý stĺp alebo eucharistia. Klaniame sa tomuto navonok chlebu, lebo len v ňom je Boh a nie v múroch alebo stromoch. Podobne môže byť určité miesto v nebi (Boží trón), kde je Boh prítomný svojou slávou.

citácia:
To,že Ježiš po vzkriesení jedol rybu bolo potvrdenie pre učeníkov,že nie je vidinou.Neznamená to však,že u neho prebiehali tráviace procesy :)

Či tráviace procesy prebiehali alebo nie, nevieme, ale môžme predpokladať, že Jeho telo túto stravu spracovalo tak ako Adamovo telo pred Pádom. Najmä však, Ježiš jedol, aby učeníkom ukázal, že nie je duch, ale človek z mäsa a kostí. Nerobte z Krista klamára!

citácia:
To,že v Eucharistii je skutočne prítomný Ježiš Kristus cez svoje telo a krv,neprotirečí tomu,že Jeho oslávené telo sa nachádza v Božej sláve.

To mi je jasné. Možné to však je len vďaka Božiemu zázraku. A to "telo a krv" v eucharistii je skutočné "mäso a krv", t.j. hmotná, biologická látka, nie akási duchovná, ako sa vy domnievate. Inak by nebolo možné nazývať eucharistiu "mäsom a krvou", čo vy robiac si protirečíte.

„Kto by popieral, že vo sviatosti eucharistie sú skutočne a opravdivo obsiahnuté telo a krv nášho Pána Ježiša Krista v duši i božstve a tým i celý Kristus, a namiesto toho by vyhlasoval, že je v nej iba ako znamenie alebo symbol alebo sila, nech je vyobcovaný.“ (Tridentský koncil)

citácia:
Nebo je však Nebo a to nie je materiálne.

Pôvodne zaslal Zachariáš - 13 jún 2012 :  20:34:00


Je aj materiálne, lebo materiálne je telo Ježiša a Márie a budúce telá spasených ľudí.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 14 jún 2012 :  16:10:54  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Takéto telo nepotrebuje na svoju existenciu priestor(čoho dôkazom je,že môže prejsť cez zatvorené dvere,alebo nečakane sa zjaviť tam,kde nebolo).

Nie je to žiadnym dôkazom, viď parapsychologické experimenty.

citácia:
Ako som už v predošlom príspevku uviedol,cirkevní otcovia (napr.sv.Ján Damašský)učia,že "miesto po pravici Otca" nie je priestorom,pretože neohraničeného Boha nie je možné ohraničiť žiadnym priestorom,

Netvrdím, že "po pravici Otca" sa musí chápať materiálne.

Napriek tomu, že Boh je všadeprítomný, môže byť v určitom priestore prítomný iným, špeciálnym spôsobom, viď v SZ ohnivý stĺp alebo eucharistia. Klaniame sa tomuto navonok chlebu, lebo len v ňom je Boh a nie v múroch alebo stromoch. Podobne môže byť určité miesto v nebi (Boží trón), kde je Boh prítomný svojou slávou.

citácia:
To,že Ježiš po vzkriesení jedol rybu bolo potvrdenie pre učeníkov,že nie je vidinou.Neznamená to však,že u neho prebiehali tráviace procesy :)

Či tráviace procesy prebiehali alebo nie, nevieme, ale môžme predpokladať, že Jeho telo túto stravu spracovalo tak ako Adamovo telo pred Pádom. Najmä však, Ježiš jedol, aby učeníkom ukázal, že nie je duch, ale človek z mäsa a kostí. Nerobte z Krista klamára!

citácia:
To,že v Eucharistii je skutočne prítomný Ježiš Kristus cez svoje telo a krv,neprotirečí tomu,že Jeho oslávené telo sa nachádza v Božej sláve.

To mi je jasné. Možné to však je len vďaka Božiemu zázraku. A to "telo a krv" v eucharistii je skutočné "mäso a krv", t.j. hmotná, biologická látka, nie akási duchovná, ako sa vy domnievate. Inak by nebolo možné nazývať eucharistiu "mäsom a krvou", čo vy robiac si protirečíte.

„Kto by popieral, že vo sviatosti eucharistie sú skutočne a opravdivo obsiahnuté telo a krv nášho Pána Ježiša Krista v duši i božstve a tým i celý Kristus, a namiesto toho by vyhlasoval, že je v nej iba ako znamenie alebo symbol alebo sila, nech je vyobcovaný.“ (Tridentský koncil)

citácia:
Nebo je však Nebo a to nie je materiálne.

Pôvodne zaslal Zachariáš - 13 jún 2012 :  20:34:00


Je aj materiálne, lebo materiálne je telo Ježiša a Márie a budúce telá spasených ľudí.


Pôvodne zaslal Robel - 14 jún 2012 :  15:33:26S tou parapsychológiu chcete porovnávať vlastnosti osláveného a zbožšteného tela?To o mnohom napovedá.

Robel,viete v čom spočíva Nebo?Verím,že áno,tak si to dovolím iba pripomenúť : V blaženom nazeraní na Boha.Je to stav,kedy Ho tí,čo toho budú hodní,budú vidieť "do tváre" a "poznať Ho takého aký Je".To do zmrýtvychvstania Kristovho nebolo umožnené nikomu.Aj Mojžiš keď videl Boha,videl iba Jeho slávu.
Píšete,že ak má Boh trón,tak musí byť na nejakom mieste.To je úplne detiská viera.Vy však už predpokladám ste dospelý.Nikdy ste nečítal v Písme,že Jeho trónom sú chvály anjelov a svätých?Prečo chcete stále Boha ohraničovať potrebou priestoru???Potrebuje Duch miesto?Viditeľný svet bol stvorený pre nás ľudí,Boh ho nikdy nepotreboval.Prečo stále nechápete 1.článku Kréda?Žiaden Cirkevný otec,žiaden koncil a ani žiaden pápež nikdy neučil,že Nebo je materiálny priestor.Priestor a čas sú spojené iba s materiálnym svetom.Oslávené telo môže existovať aj mimo priestor a čas,pretože Bohu je všetko možné.

Nechápem,prečo mi predkladáte,že neverím v skutočnú prítomnosť tela a krvi Pánovej aj s Jeho Božstvom v Eucharistii???Kde som to spochybnil?Eucharistia je Eucharistia a tak ako o nej učí Katolícka Cirkev je všetko pravda.To však neznamená,že Nebo je materiálne.Nebo je svet neviditeľný,teda duchovný a do Neba môže ísť iba oslávené-duchovné telo.A medzi duchovným človekom,teda takým,čo sa dáva viesť Duchom Svätým a medzi človekom,čo zomrel a bude vzkriesený a oslávený je zásadný rozdiel.Nečítal ste od apoštola Pavla,že budeme ako anjeli?
Vysvetlím vám to na príklade Adamovho tela a tela Ježiša Krista.Adam,ešte pred tým ako zhrešil mal tú istú kvalitu tela ako mal Ježiš pred zmŕtvychvstaním.Keď však Ježiš vstal z mŕtvych,bolo jeho telo oslávené a mohol s ním vstúpiť do Neba.Telá ľudí,ktorí budú v Nebi budú také isté,ako Ježišovo telo.Nebudú ako Adamovo telo pred pádom.Taký človek,čo bude v Nebi už nebude misieť jesť a piť a nebude môcť ani zhrešiť.No Adam toto všetko mohol a jesť a piť musel.Ku osláveniu mal prejsť skúškou,ktorú nezvládol.Oslávené telo už bude mať iný modus existencie.Bude môcť byť mimo priestor a čas "pri" Bohu.Bude však môcť prichádzať aj do premeneného viditeľného sveta.

A kto tvrdí,že Nebo je materiálne,popiera 1.článok Kréda a taký nech a.s.

Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 14 jún 2012 :  20:01:57  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Tvrdiť,že oslávené telo našeho Pána má fyzické srdce a krv je BLUD,ktorý vyvracia samotný apoštol Pavol(1Kor 15,50-54).

Pôvodne zaslal Zachariáš - 12 jún 2012 :  10:05:05


„Predmet teto ucty, jak ze vsech cirkevnich dekretu patrno, jest hmotne, nekonecnou laskou k nam lidem zanicene Srdce Pane. ...Prvym jest hmotne Srdce Krista Pana, ktere v hrudi jeho tlouklo a doposud tluce, druhym jest jeho nekonecna laska k nam lidem.“ (J. Pospíšil, Katolická věrouka, O Bohu vtěleném A, s.238)

„Vsichni vstanou z mrtvych s tymiz tely, ktere meli za ziva. ...Kdyby se duse pri vzkriseni spojily s jinymi tely, bylo by to prijeti novych tel, ale nikdy zmrtvychvstani, kdy to, co zaniklo, musi byti ve drivejsi stav opet uvedeno. ...Vzkrisena tela musi byti celistva a skutecna, ponevadz by to jinak nebyla tela vzkrisena. Otcove sv. Jeronym, Augustin, Rehor Vel. a sv. Tomas Akv. k teto celistvosti vzkrisenych tel pozaduji, aby v nich zustali jak ustroji pohlavni tak rozdil podle pohlavi. Vykony zivota zivocisneho jako prijimani potravy, plozeni ditek prestanou, kdezto ukony smyslovych ustroji sluchu, zraku zustanou, aby svymi vjemy radost blazenych rozmnozovali.“ (R. Špaček, Katolická Věrouka III., s.508-509)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 18 jún 2012 :  11:13:11  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Tvrdiť,že oslávené telo našeho Pána má fyzické srdce a krv je BLUD,ktorý vyvracia samotný apoštol Pavol(1Kor 15,50-54).

Pôvodne zaslal Zachariáš - 12 jún 2012 :  10:05:05


„Predmet teto ucty, jak ze vsech cirkevnich dekretu patrno, jest hmotne, nekonecnou laskou k nam lidem zanicene Srdce Pane. ...Prvym jest hmotne Srdce Krista Pana, ktere v hrudi jeho tlouklo a doposud tluce, druhym jest jeho nekonecna laska k nam lidem.“ (J. Pospíšil, Katolická věrouka, O Bohu vtěleném A, s.238)


A teraz keď toto tvrdenie dotiahneme do dôsledkov,tak v Nebi by malo byť Ježišovo srdce a fyziologicky pracovať a pumpovať krv.Keďže bolo kopijou prebodnuté,tak to si nechcem radšej predstaviť ako to tam vyzerá!

Robel,celé telo našeho Pána bolo po zmŕtvychstaní premenené a a oslávené a to preto,aby mohlo byť účastné nanebovstúpenia - tam,kde nie je žiaden priestor a čas-do sveta neviditeľného,ktorý ako učí Cirkev je nehmotný-duchovný.


Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 18 jún 2012 :  11:31:10  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
citácia:


„Vsichni vstanou z mrtvych s tymiz tely, ktere meli za ziva. ...Kdyby se duse pri vzkriseni spojily s jinymi tely, bylo by to prijeti novych tel, ale nikdy zmrtvychvstani, kdy to, co zaniklo, musi byti ve drivejsi stav opet uvedeno. ...Vzkrisena tela musi byti celistva a skutecna, ponevadz by to jinak nebyla tela vzkrisena. Otcove sv. Jeronym, Augustin, Rehor Vel. a sv. Tomas Akv. k teto celistvosti vzkrisenych tel pozaduji, aby v nich zustali jak ustroji pohlavni tak rozdil podle pohlavi. Vykony zivota zivocisneho jako prijimani potravy, plozeni ditek prestanou, kdezto ukony smyslovych ustroji sluchu, zraku zustanou, aby svymi vjemy radost blazenych rozmnozovali.“ (R. Špaček, Katolická Věrouka III., s.508-509)


Pôvodne zaslal Robel - 14 jún 2012 :  20:01:57V tvrdení,čo ste sem dal,sa opäť nerozlišuje medzi zmŕtvychvstalým telom a osláveným telom.To zmŕtychvstalé bude vzkriesené komplet také aké bolo pozemské.No nie každé pôjde do Neba.Tie,čo budú uznané Najvyšším Sudcom aby boli večne blažené,tie budú premenené a tá premena umožní život v Božej sláve.

Podstatou našej diskusie bolo však to,či je Nebo v priestore alebo nie.Vy ste tvrdil,že je,pretože tam budú naše telá,Boh tam má trón a pod.Ja som vám tvrdil,že neviditeľný svet je podľa učenia Cirkvi nehmotný a duchovný a naše telá po premenení tam môžu byť mimo priestor a čas práve preto,že premenenie po zmŕtvychvstaní,teológmi nazývané "zbožštenie",umožní telám existenciu aj v nevidteľnom svete v Božej sláve.
Učenie Cirkvi o svete viditeľnom-hmotnom a neviditeľnom-duchovnom má silu dogmy "de fide".

Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 18 jún 2012 :  11:34:46  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
Teraz ste sa definitivne zosmiesnili a preukazali ste sa ako kovany modernisticky bludar.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 18 jún 2012 :  11:47:46  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
citácia:
Teraz ste sa definitivne zosmiesnili a preukazali ste sa ako kovany modernisticky bludar.

Pôvodne zaslal Robel - 18 jún 2012 :  11:34:46Dokážte to.Ale to by ste najprv museli zrušiť niektoré články Kréda.

Neberiem vám vašu detinskú materialistickú vieru s predstavou nebíčka,kde je hmotný tón na ktorom sedí Boh a nepochopenie toho,čo sa stalo s Pánom Ježišom po vzkriesení.No ak tu chcete diskutovať o teologických otázach vyžadujúcich poznaie základnej dogmy kresťanstva,naučte sa Krédo a k nemu výklad a tiež prečo jednotlivé články Kréda vznikli a čo vôbec znamenajú.Bez toho sa dalej vo svojom duchovnom živote nepohnete.

Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 18 jún 2012 :  12:43:21  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Jan Pavol existenciu pekla uz nemusi ani popierat ani dokazovat.

On uz velmi dobre vie, ako sa veci maju. Na "vlastnej kozi" spoznal pravdu o pekle.


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 19 jún 2012 :  09:00:17  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
Jan Pavol existenciu pekla uz nemusi ani popierat ani dokazovat.

On uz velmi dobre vie, ako sa veci maju. Na "vlastnej kozi" spoznal pravdu o pekle.Pôvodne zaslal Rarach - 18 jún 2012 :  12:43:21ty si obyvtelom pekla aby si vedel kto tam je a kto nie? Ak nie tak určite nie si katolík. Katolícka cirkev totiž o nikom nepovedal že je zatretný. Naopak ak Cirkev o niekom vyhlási že je Boží služobník, blahoslavený alebo svätý je bez akej koľvek pochybnosti spasený. Len Zlý prska, nenávidí, klame a usiluje sa ulovviť dalšie duše. Ale Boh je mocný! A preto je tvoje úsilie marné

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 19 jún 2012 :  09:27:23  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Prskas ty, hoci som nenapisal nic nepravdive ani zle.
Wojtyla uz teoriu nepotrebuje, uz vie, ako to tam je.

P.S. Zorientovany katolik vie, ze o ktorych konkretnych dusiach je v posvatnej tradicii povedane, ze su v pekle. Mozno je tam aj Wojtyla, keby islo o to, jeho skutky si peklo zasluzili. V nebi nie je naisto, zanechal po sebe spust a vela trapenia a nemoze byt v radosti ten, koho dosledky cinov este produkuju zlo a ublizovanie. Aj pre toto je jasne, ze blahoslavenie Wojtylu je podfuk, ale kedze svet katolicke ucenie neriesi a sami katolici ho masovo uz nepoznaju, v serii srand a inych podfukov, ktore si nadrzovku modernisticky Vatikan dovoluje denne produkovat, je toto blahoslavenie len malickou epizodkou. Ste uz znecitliveni vnimat a rozlisovat.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 19 jún 2012 :  15:01:44  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
Prskas ty, hoci som nenapisal nic nepravdive ani zle.
Wojtyla uz teoriu nepotrebuje, uz vie, ako to tam je.

P.S. Zorientovany katolik vie, ze o ktorych konkretnych dusiach je v posvatnej tradicii povedane, ze su v pekle. Mozno je tam aj Wojtyla, keby islo o to, jeho skutky si peklo zasluzili. V nebi nie je naisto, zanechal po sebe spust a vela trapenia a nemoze byt v radosti ten, koho dosledky cinov este produkuju zlo a ublizovanie. Aj pre toto je jasne, ze blahoslavenie Wojtylu je podfuk, ale kedze svet katolicke ucenie neriesi a sami katolici ho masovo uz nepoznaju, v serii srand a inych podfukov, ktore si nadrzovku modernisticky Vatikan dovoluje denne produkovat, je toto blahoslavenie len malickou epizodkou. Ste uz znecitliveni vnimat a rozlisovat.

Pôvodne zaslal Rarach - 19 jún 2012 :  09:27:23


Staviaš sa do úlohy Boha - súdiť kto má aké skutky, kto je v nebi a kto nie? Tvoj nick hovorí za všetko.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 19 jún 2012 :  20:41:08  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
citácia:
nemoze byt v radosti ten, koho dosledky cinov este produkuju zlo a ublizovanie
Pôvodne zaslal Rarach - 19 jún 2012 :  09:27:23


Toto je Váš názor, alebo to viete niečím podložiť? že ste to Vy, predpokladám to druhé, no výrok je to nesmierne zaujímavý...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 20 jún 2012 :  10:45:27  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
citácia:
Jan Pavol existenciu pekla uz nemusi ani popierat ani dokazovat.
On uz velmi dobre vie, ako sa veci maju.
Pôvodne zaslal Rarach - 18 jún 2012 :  12:43:21

Tak pod toto by som sa mohol s pokojným svedomím podpísať.

Ale...
citácia:
Na "vlastnej kozi" spoznal pravdu o pekle.
Pôvodne zaslal Rarach - 18 jún 2012 : 12:43:21

Ale pod toto už nie, to mi moja pýcha, strach, alebo niečo v mojom vnútri, čo mi je ťažko pomenovať, nedovolí.

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 21 jún 2012 :  18:11:55  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
nemoze byt v radosti ten, koho dosledky cinov este produkuju zlo a ublizovanie
Pôvodne zaslal Rarach - 19 jún 2012 :  09:27:23


Toto je Váš názor, alebo to viete niečím podložiť? že ste to Vy, predpokladám to druhé, no výrok je to nesmierne zaujímavý...

Pôvodne zaslal Reconquistador - 19 jún 2012 :  20:41:08je k tomu kopec homiletickej a spiritualnej literatury, staci aj katechizmus, kapitoly o poslednych veciach cloveka.
Pointa spociva v tvrdeni, ze do neba sa nemoze dostat nic neciste, aj spasene duse (tie ktore su v ocistci) v nom budu dovtedy, kym "nezaplatia do posledneho haliera".
Clovek kym zije, kona skutky a je za ne zodpovedny, rovnako je zodpovedny aj za nasledky mskutkov (vsak prave vdaka nim existuje nieco ako odpustenie viny, nie vsak trestu, ktory absolvovat je jediny sposob ako zadostucinit nasledkom vin - vid nauka o ocistci a o odpustkoch). Je tiez prirodzenym vyjadrenim spravodlivosti, vlozenej do srdca cloveka, aby za nase nasledky z nasich skutkov trvala zodpovednost za ne aspon pokial trvaju tie nasledky. Blazenost je stav vylucujuci vedomie, ze niekto este trpi nesuc nasledky nejakeho vinneho konania - ako Spirago pise v Utrpenim a radosti ocistce, samotne duse v ocistci sa nehrnu do neba, kym vedia/vidia, ze za ich olutovane sice, ale nasledky nesuce skutky, niekto v zivote znasa nejake akekolvek zlo.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 24 jún 2012 :  18:08:33  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Jan Pavol existenciu pekla uz nemusi ani popierat ani dokazovat.
On uz velmi dobre vie, ako sa veci maju.
Pôvodne zaslal Rarach - 18 jún 2012 :  12:43:21

Tak pod toto by som sa mohol s pokojným svedomím podpísať.

Ale...
citácia:
Na "vlastnej kozi" spoznal pravdu o pekle.
Pôvodne zaslal Rarach - 18 jún 2012 : 12:43:21

Ale pod toto už nie, to mi moja pýcha, strach, alebo niečo v mojom vnútri, čo mi je ťažko pomenovať, nedovolí.

Pôvodne zaslal Mx - 20 jún 2012 :  10:45:27Kludne sa mozes podpisat pod obe.
To nema logiku, nebat sa podpisat prve a bat sa podpisat druhe.

Ak je vo veci semioza (ze prvy vyrok sa da interpretovat neposkodiac Wojtylu, no ten druhy je uz nepripustne adresny),
tak si bud isty, ak to teda nepoznas z citania pokoncilnych pisaciek,
ze vasi modernisticki teologovia a pastieri dokazu ovela bravurnejsie interpretacne kotrmelce.
A ak mozu oni, mozeme vsetci. Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 25 jún 2012 :  16:41:20  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
citácia:
nemoze byt v radosti ten, koho dosledky cinov este produkuju zlo a ublizovanie
Pôvodne zaslal Rarach - 19 jún 2012 :  09:27:23


Toto je Váš názor, alebo to viete niečím podložiť? že ste to Vy, predpokladám to druhé, no výrok je to nesmierne zaujímavý...

Pôvodne zaslal Reconquistador - 19 jún 2012 :  20:41:08je k tomu kopec homiletickej a spiritualnej literatury, staci aj katechizmus, kapitoly o poslednych veciach cloveka.
Pointa spociva v tvrdeni, ze do neba sa nemoze dostat nic neciste, aj spasene duse (tie ktore su v ocistci) v nom budu dovtedy, kym "nezaplatia do posledneho haliera".
Clovek kym zije, kona skutky a je za ne zodpovedny, rovnako je zodpovedny aj za nasledky mskutkov (vsak prave vdaka nim existuje nieco ako odpustenie viny, nie vsak trestu, ktory absolvovat je jediny sposob ako zadostucinit nasledkom vin - vid nauka o ocistci a o odpustkoch). Je tiez prirodzenym vyjadrenim spravodlivosti, vlozenej do srdca cloveka, aby za nase nasledky z nasich skutkov trvala zodpovednost za ne aspon pokial trvaju tie nasledky. Blazenost je stav vylucujuci vedomie, ze niekto este trpi nesuc nasledky nejakeho vinneho konania - ako Spirago pise v Utrpenim a radosti ocistce, samotne duse v ocistci sa nehrnu do neba, kym vedia/vidia, ze za ich olutovane sice, ale nasledky nesuce skutky, niekto v zivote znasa nejake akekolvek zlo.


Pôvodne zaslal Rarach - 21 jún 2012 :  18:11:55V Špačkovej vierouke, ani v Podlahovi som o tom nič nenašiel. Ak je to však skutočne tak, znamená to teda, že napríklad renesančný pápeži, ktorý vzbudzovali veľké pohoršenie, či nekonali vtedy, kedy mali a aj oni teda nesú zodpovednosť za rozšírenie protestantizmu, nemohli získať plnomocné odpustky? Alebo ich získať mohli, avšak, hoci už nebudú vďaka nim v očistci trpieť, tak kým sa následky ich činov nepominú, nemôžu vstúpiť do neba a teda sú v stave, akoby boli v limbe?

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 25 jún 2012 :  17:10:27  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov


Ziskat plnomocne odpustky je dost nelahke.
Nie je vylucene, ze clovek ktory sposobil vela zla s dlhotrvajucimi nasledkami, nedostane milost ziskania plnomocnych odpustkov.

Renesancni papezi..kto by chcel byt v ich kozi pred Sudcom? Napada ma, P. Konrad Kubes S.J. vo svojich vybornych viacdielnych Homiletickych prikladoch, stazuje sa citatelom, ako tazko musi byt tymto papezom a inym zodpovednym drzitelom moci na vecnosti, ktori nechali vzplanut burky rebelii a nepokojov..

Uz sominany Spirago v Utrpeni a radosti ocistce spomina pripad, ako jedna omilostena dusa dostala zjavenie ohladom osudu papeza Inocenta III., papeza ktory doviedol Cirkev k vrcholu, aky nikto pred nim ani potom uz nedokazal. Aky to bol zrucny, schopny teolog, politik, muz rozhodneho cinu a schopnosti, vykonal pre Cirkev ako malokto. A dostal sa do ocistca v ktorom bude az do konca sveta.. kde su potom ti renesancni nestastnici, ale aj ini, vratane Wojtylu a jeho predchodcov - likvidatorov viditelnej Cirkvi ?

Takze katolicka teoria je jedna vec, ale vysmyknut sa spravodlivemu udelu skrze poistku plnomocnych odpustkov, to je len pre vyvolene duse.


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 24 september 2013 :  09:41:37  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Keď tu čítam tie bludy neokatolíkov, ktoré dokonca trúbi ich pápež, (samozrejme pre niektorých sú to jeho súkromné názory, a tam si môže trepať čo mu hrdlo ráči, však u svojich fanatických nasledovníkov, ktorí od neho dychtivo preberajú aj recepty na halušky, nijako týmito súkromnými bludnými názormi neohrozí ani vieru, ani mravy...alebo žeby?) tak si naozaj uvedomujem dnešný stav.
Prichádza čas keď bude tento "pápež" povýšený na stôl, a to bude deadline pre nerozhodných.
Nikto kto uznáva tohto "pápeža" nebude môcť od neho zatratiť nič, lebo jeho cesta bude "neomylne" daná ako vzor, pre dosiahnutie spásy.

takže žiadne vyberanie si NOMu a oblátok, a pokecov, a fuj ekumenizmu, fuj Assisi, fuj koncil...

Bude to čas aj môjho odchodu odtiaľto, lebo na tú schizofréniu sa nebude dať pozerať, a už vôbec sa jej zúčastňovať.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

MartinP

Stav: offline

 Odoslaný - 24 september 2013 :  18:12:41  Zobraziť profil  Pridať MartinP do zoznamu priateľov
Rafael, ziskat plnomocne odpustky,
podla mna nie je vecou tych kvalit co si tu o o Inocentovi III uviedol.
citácia:
bol zrucny, schopny teolog, politik, muz rozhodneho cinu a schopnosti, vykonal pre Cirkev ako malokto

Zasluhy vo svete, navonok akokolvek honosne s tym v podstate nic nemaju.

Zo strany cloveka je jediny skutocny dovod na udelenie uplnych odpustkov: uplne odmietnutie akehokolvek hriechu v sebe, aj vsedneho a rozhodnutie duse k uplnemu prilnutiu k Bohu, k zivotu v duchu a v pravde podla Slova.

Jedine o co ide je stav mojej duse,
a ziadne "zasluhy" pred Bohom mat nebudem.

Kazda dusa moze urobit toto rozhodnutie pod vplyvom svetla Evanjelia.
Tento dar je pre vsetkych co to chcu ale az do hrdinskeho vypatia lebo uprostred sveta je to ta najtazsia a najdostojnejsia namaha aku dusa v spolupraci s Milostou vykona.

Obrat od skazenosti k svatosti.

Mame uzasny priklad horlivej hrdinskej lasky Marie Magdaleny aj pravdivej pokory kajuceho lotra na krizi, ktory uz skutocne nic nenapravil a predsa pocul pravdu: "Este dnes budes so mnou v raji"

Bozie Milosrdenstvo je pre vsetkych dokoran. Boh sa s nami nezahrava, ale stedro ponuka Milost a to ci ju prijimame je o nasej aktivnej ucasti.

http://www.deviatnik.estranky.sk/clanky/modlitby-na-rozne-umysly/za-vyslobodenie-tisic-dusi-z-ocistca.html
citácia:
Matka Božia, Spoluvykupiteľka sveta, oroduj za nás!
Času je málo, ale duší v očistci je mnoho, dokonca takých duší, ktoré trpia od čias veľmi vzdialených, čias pohanských ... Ak niekto s otvoreným srdcom vysloví túto krátku modlitbu, tak vtedy môj Syn vyslobodí z očistca tisíc duší...


Svata Brigita dostala Velke prislubenie kde sa Milost vylieva pri mnozstve pravidelnych modlitieb. Dnes je doba tak zmenena, ze Milost, ktora nas vidi Pravdivo, ponuka zasluhy uz aj len za povzdych ak je uprimny a k tomu aj vyvedenie mnozstva dusi s ocistca na pomoc tymto slabym dusiam na zemi.

Nebudme teda tvrdi k slabym ludom ale pozdvihujme ich pravdou k nadeji ved Evanjelium je Dobra zvest. Pan vidi najlepsie tuto biedu, vychadza neschopnym este blizsie naproti len aby podoprel aj slabu volu a zivoriacu alebo priam mrtvu vieru.
Potrebujme svatost, zit akusi krestansku kulturu nestaci hoci dnes sa uz aj to casto poklada za vieru.
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 641  ~  Člen od: 15 január 2008  ~  Posledná návšteva: 29 júl 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 7 Previous Topic: Magia - preco nie? Téma Next Topic: Forma liturgie - stara ci nova ci obe?  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06