Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Kresťania a svet
 Kresťania a spoločnosť
 Ježišovo „posolstvo milosrdnej lásky maličkým duši
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Hlavné myšlienky exorcistu P. Eliasa Velly z Malty Téma Next Topic: Potreba zmeniť svoj život?  

brotherrr

Stav: offline

 Odoslaný - 24 marec 2012 :  17:32:45  Zobraziť profil  Pridať brotherrr do zoznamu priateľov

Napíš čo si o tom myslíš.

Imprimatur
Ježiš /J/, Marguerite /M/ /1965 – 1975/:
(výber z knihy)

J-/Ježiš/ : Nie som pánom lásky. Som Láska. Láska je silnejšia ako nenávisť. Dôveruj. Láska premôže svet.

J : Len niekoľko vyvolených Ma miluje. Ty si medzi nimi. Žiaľ, väčšina Mi v skutočnosti nepatrí.

J : Ja som Svetlo a Pravda. Svetlo, ktoré osvecuje svet a ktorým svet pohŕda. Zákon lásky, ktorý vám dávam, deti Moje, je jediný, ktorý vás môže zachrániť. Svet bez lásky je svetom strateným. Myslíte si, že budete môcť žiť bez nej? Považujete sa za silných a osvietených. Nikdy ste neboli nevedomé. Prečo dávať takú dôležitosť tomu, čo sa pominie? Potrebujete všetky tieto márnosti vo vašej batožine do neba? Uvažujte tiež o o tejto myšlienke: smrť ukončí všetky vaše klamné predstavy... A čo vám vtedy zostane? Chcete sa vtedy predo Mnou objaviť s prázdnymi rukami? Myslíte, že život, ktorý vediete, stojí za to, aby ste pre neho riskovali vašu večnú blaženosť? Čo znamená niekoľko rokov na zemi? Jedného dňa ju opustíte. A slzy, ktoré budete vo večnosti prelievať, že ste opustili svojho Boha. Kiež sa táto myšlienka dotkne vášho srdca. Okúsili ste niekedy svätých radostí Božej lásky? Počúvali ste a začuli ste svojho Boha v tichu svojho srdca?

J : Dieťatko Moje, nevylial som svoju krv nadarmo.
Chcel by som, aby všetky Moje deti boli deťmi svetla.
Musím predsa pomôcť úbohým hriešnikom, niekedy skôr slabým ako hriešnikom. Kto iný by ich mohol zachrániť? Medzi hriechom zo slabosti a hriechom zo záľuby v neresti je veľký rozdiel, Nenapraviteľní pôjdu do večného ohňa.
Čo chceš, to je Môj zákon. Musí sa naplniť.
Pozri na mojich zachránených. Navzdory svetu a jeho nástrahám sú tu, okolo Môjho kríža. Aké opojenie pre Mňa, ponúknuť ich svojmu Otcovi, tých, ktorých som zachránil, živil svojou krvou. A budem ich chrániť proti zlu. A vojdú so svojim Pastierom do kráľovstva svojho Boha.
_________________

J : Tvoja láska je potrebnejšia, ver Mi, než prehnaná činnosť, ktorá sa Mi niekedy nepáči, aj keď je úmysel sám o sebe dobrý a chvályhodný. Nehľadaj nič iné, než to, čo ti chcem dať. Miluj ma a budem ti dávať stále viac lásky.

M-/ Marguerite/: Ježiš môj, daj svetu pokoj.
J: Ja som Pokoj a on ma odstrkuje.
M: Zmiluj sa nad svojimi deťmi.
J: Ony nemajú súcit so Mnou.

J: Moja milovaná dcéra, keď sa modlíš za druhých, tak sa modlíš za seba. Dobro, ktoré im preukazuješ, preukazuješ sama sebe.

J: Je Mi vás tak ľúto. Prečo nemáte zľutovanie so Mnou? Moje milosrdenstvo sa tak veľmi túži rozlievať. Je zadržované Mojou spravodlivosťou. Ale milosrdenstvo zvíťazí.
Nemôžem ich nútiť, aby Ma milovali. Či som im nedal všetkým slobodu?

Pri svätom prijímaní:
J: Nesnaž sa vedieť, nesnaž sa rozumieť, miluj! To je všetko, čo od teba tvoj Boh žiada.

J: Zaznel hlas lásky, prosiaci o pokoj. Hlas nenávisti sa ho snaží prekryť. Modli sa, dieťa moje, veľa sa modli! Svet túži po pokoji, ale pýcha pôsobí spúšť!

J: Nikdy sa nevyvyšuj! Len Ja môžem povýšiť alebo ponížiť. Buď pokorná a milujúca.

J: Hriech človeka ničí. Láska ho zachraňuje. Láska je cestou k nebu. Odpustenie priťahuje vďačnosť. Vďačnosť priťahuje lásku. Láska odo Mňa získa všetko. Moja láska je vážna, strašne vážna, a neznáša delenie.

J: Rozprávaj o dobrote, láske, odriekaní, miernosti, zožneš len posmech. Rozprávaj o klepoch a škandáloch, a nájdeš pozorných a nadšených poslucháčov. To, čo je krásne a čisté, ľudí nepriťahuje. To, čo špiní a znižuje dušu v tom, čo má najhlbšie, to ich zaujíma.

J: Poznať svoju biedu a trápiť sa tým Mi spôsobuje veľkú bolesť. Naopak, milovať ju a vrhnúť všetku svoju dôveru na Mňa je stav dokonalosti, ktorý ma obzvlášť priťahuje.

Na ulici:
J: pozeraj sa na všetky tie chladné tváre, ktoré stretávaš. Veľmi málo ich myslí na Mňa. A predsa, ja myslím na nich všetkých, a na každého zvlášť.

J: Človek nemôže byť v Mojich očiach bohatý, len ak bohatstvom, ktoré mu ponúkam. Ostatné sa stráca v prachu času. Všetko, okrem nebeských statkov, je ničím je márnosť. Moje dieťa, svet nemôže žiť bezo Mňa.
_________________
V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.22. 5. 1966
Rozjímanie
J : Tak je to v živote. Ľudia idú za klamnou vidinou, ktorú nikdy nedosiahnu. Hľadajú šťastie v neporiadku.
Nachádzajú len smútok a sklamanie.
Ja jediný im môžem dať pokoj a radosť. Nech sa obrátia ku Mne a nájdu nie prelud, ale sladkú skutočnosť.
M : Ó, môj milovaný, pripadám si pred Tebou taká hlúpa. Nenachádzam slová, aby som Ti vyjadrila radosť a obdiv môjho srdca, keď čítam vety, ktoré si mi nadiktoval.
J : Moje dieťa, ako si pripadáš, na tom vôbec nezáleží. Je to Duch, ktorý v tebe prehovára, a to je istota. Nie si schopná tak hlbokých myšlienok ako sú tie, ktoré ti vnukám.
Vidíš, ľudia sa naháňajú nadarmo. Sú ako tie bábky, ktorými ťahá zlý duch za špagátik. Materializmus sa zmocňuje všetkých, i samotných Mojich vyvolených. V ľudskom živote je stále menej miesta pre modlitbu.
Vzbura vrie a autorita je zosmiešňovaná. Svet potrebuje ukľudňujúci prostriedok. Ukľudniť neznamená uzdraviť. Ale je nutné, aby hlas zlých bol zastretý volaním lásky spravodlivých.
_________________
V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.


J : Dávno predtým, ako si sa narodila, som ťa miloval.
Teraz máme všetko spoločné. Dobro, ktoré sa ti preukazuje, sa preukazuje Mne. A bolesť, ktorú ti spôsobujú, spôsobujú tiež Mne.

J : Vieš, dieťa moje, ak je toľko duší sklamaných životom a niekedy tak bolestivo zranených, je to preto, že ho chcú žiť bezo Mňa a nedávajú Mi často viac ako jeho obmedzenú časť. Okúsiť rajskú blaženosť už na zemi je možné so Mnou a vo mne.
Ja, Neuchopiteľný, s akou radosťou sa nechám svojimi drahými maličkými dušami. Moje drahé dieťa, keby ľudia počúvali viac v tichu svojho srdca, ako rýchlo by sa naučili rozoznávať Môj hlas. Vidíš, svet vníma len ješitnosť hlukov a bezhlavo sa do nich vrhá.

J : Každý človek dostal svoj podiel na Mojej obeti.
Chcel som tiež dokázať ľuďom, že sa môžu posväcovať za akýchkoľvek okolností a že nemôžu ponížiť to, čo som vyvýšil. Zákon, ktorý im prikazujem, je a vždy bol tento: Milujte svojho Boha z celého srdca a nado všetko. Milujte sa navzájom tak, ako vás Ja milujem. Utešujte sa medzi sebou. Dôverujte Mi. Nepohŕdajte žiadnym zo svojich bratov, pretože i oni sa zrodili zo Mňa, tak ako vy. A Ja vás milujem všetkých rovnakou láskou. Moji služobníci dostávajú za odmenu život v blaženosti, ktorej sa nič nevyrovná. Nezabudnite, že mám všetku moc milovať, odpúšťať, ale tiež vykonávať spravodlivosť.
Život uteká tak rýchlo a je tu večnosť. Uvažujte častejšie o tejto pravde. Ja, jediný posväcujem. Ja jediný dávam skutočné šťastie. Dobrota, spravodlivosť, bratská láska : taký má byť váš život.

J : Dodržujem vždy svoje sľuby.
Časy sa menia. Môj zákon sa nemení a zostáva stále tým istým pre všetkých. Uznaj, ako som svojou podstatou ďaleko od teba a ako Moja láska vyplňuje vzdialenosť, ktorá nás delí.
Pozri, aký som bezmocný na tomto kríži, ktorý pokrývaš svojimi bozkami, ako som na neho pripútaný láskou.
Neha Môjho dieťaťa je tak sladká Môjmu zranenému Srdcu.
Moje rozpäté paže sa stretávajú tak často s prázdnotou.
Maličké duše, nechajte sa nimi uchopiť. Zachráňte svet svojou vernosťou. Nech Mi vaša láska pomôže zabudnúť, že som bol ukrižovaný nadarmo pre mnohých z vás, ktorí Ma nechcú milovať.

J : Láska je to, ktorá tvorí svätých.
Láska je to, ktorá tvorí svet.
Ach! Keby ľudia chceli rozumieť, do akej miery som milosrdný a mierny!
Udalosti, ktoré niekedy dopustím pre vyjasnenie mysle, nie sú často ľuďmi pochopené. Ó, moje úbohé deti, budem vás stále znášať? Až dokedy budete nechávať svojho Boha čakať?
Našťastie je tu Moja Matka, ktorá sa modlí a prihovára bez prestania za svojich nešťastných synov.

J : Moje dieťa, ľudia si nájdu tisíc výhovoriek, aby si neplnili svoje povinnosti voči Mne. Ja nachádzam tisíc zámienok, aby som sa k nim priblížil.


Pozorujem svätú tvár.
M : Prečo si musel trpieť?
Prečo si musel byť privedený do tohto stavu?
Prečo ťa mučili?
Prečo existuje hriech?
Prečo existuje pýcha?
Prečo je ctižiadosť a sebeláska?
Prečo sú nezriadené lásky?
Prečo je všade zlo a jeho spúšť v dušiach?
A prečo poznajú ľudia tak málo nehu, ktorú k nim ich Boh prechováva?
J : Pretože sa človek, nasiaknutý svojim hlúpym pocitom nadradenosti, pokladá za boha na zemi.
Nevidí prázdnotu toho, čo ho napĺňa šťastím.
A napriek tomu ... príde deň ...
Moje perly však nie sú pre svine.
Ale kto je dosť malý, aby ich prijal? Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 26  ~  Člen od: 17 november 2011  ~  Posledná návšteva: 24 marec 2012 Upozorniť moderátora 

guest636

Stav: offline

 Odoslaný - 24 marec 2012 :  18:24:58  Zobraziť profil  Pridať guest636 do zoznamu priateľov
citácia:

V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.
Pôvodne zaslal brotherrr - 24 marec 2012 :  17:32:45podla mna ide o herezu (fatalizmus)

povodny GUEST635

He will learn... no king rules forever...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2291  ~  Člen od: 16 november 2010  ~  Posledná návšteva: 04 február 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Hlavné myšlienky exorcistu P. Eliasa Velly z Malty Téma Next Topic: Potreba zmeniť svoj život?  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06