Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Kresťania a svet
 Kresťania a spoločnosť
 Ježiš povedal svätej Faustíne: „Nech sa žiaden hr
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Hľadám farára, kresťanského, poradíte mi prosím? Téma Next Topic: Co nas caka v buducnosti?  

brotherrr

Stav: offline

 Odoslaný - 24 február 2012 :  20:04:26  Zobraziť profil  Pridať brotherrr do zoznamu priateľov
Poznáš Božiu dobrotu a milosrdenstvo?

V denníku sestry Faustíny nás Ježiš pozýva čerpať z jeho nekonečného milosrdenstva a dôverovať jeho súcitu a odpusteniu. Sľubuje veľkú milosť tým, ktorí budú ohlasovať jeho veľké milosrdenstvo.

„Ja sám ich budem v hodinu smrti chrániť ako svoju chválu. Aj keby hriechy duše boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno pekla“ (Denníček, 378). Kristus neprestajne klope na dvere nášho srdca, aby nám pripomenul, že ak sa budeme utiekať k jeho Božiemu milosrdenstvu, oslobodí našu dušu od zlého, obnoví našu lásku a očistí naše úmysly. Hriech je náš najväčší priestupok, lebo nás vedie k strašnému koncu a k večnému zatrateniu. Dôverovať Ježišovi, modliť sa k nemu a spoliehať sa naňho – to je cesta k našej spáse. Ježiš nás uisťuje, že jeho prebodnuté srdce nás v hodine smrti neopustí. Nikdy nie je neskoro zrieknuť sa zla a vykročiť na cestu spásy. Kristus si vybral Faustínu, jednoduchú, nevzdelanú mníšku, ktorá mu úplne dôverovala, a poveril ju veľmi dôležitou úlohou: hlásať svetu jeho milosrdnú lásku. „Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu“ (Denníček, 1588). Si tajomníčkou môjho milosrdenstva. Vybral som si ťa do tohto úradu v tomto i budúcom živote (Denníček, 1605) ...aby si dávala dušiam poznať moje veľké milosrdenstvo, ktoré mám pre ne, a povzbudzovala ich k dôvere v priepasť môjho milosrdenstva (Denníček, 1567).


Faustinino poslanie rozšíriť posolstvo Božieho milosrdenstva sa začalo 22. februára 1931. Kristus sa jej zjavil vo videní a prikázal jej, aby namaľovala jeho obraz, kde mu zo srdca vychádza červený a svetlý lúč. Na obraze malo byť napísané: Ježišu, dôverujem Ti.
V Denníčku píše: „Uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. (...) Po chvíli mi Ježiš povedal: „Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, dolu s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete“ (47).
„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi a zvlášť v hodinu smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju chválu“ (48).

Keď sa Faustína opýtala Ježiša, čo znamenajú dva lúče na obraze, odvetil: „Tieto dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo kopijou prerazené na kríži“ (299).
Faustininou úlohou bolo pripomínať svetu Božiu lásku ku každej ľudskej bytosti, aj k najväčším hriešnikom; predstaviť nové formy zasvätenia sa Božiemu milosrdenstvu; podnietiť vznik veľkého hnutia stúpencov a apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorí by viedli ľudí k obnove kresťanského života v duchu tejto úcty; t.j. v radostnom duchu detskej dôvery v Boha a lásky k blížnemu.

Božie milosrdenstvo a Faustinin Denníček
Podstatou Božieho posolstva svätej Faustíne je, že žijeme v čase milosrdenstva. Súčasná doba, väčšmi než ktorákoľvek iná, si vyžaduje veľké vyliatie Božieho milosrdenstva. Zjavenia sestry Faustíny sa stali známe pod názvom „Posolstvo Božieho milosrdenstva“, kde „Božie milosrdenstvo“ nahradilo pôvodné „Najsvätejšie Srdce“. Ježiš mnohokrát zjavuje Faustíne, aké veľké je jeho milosrdenstvo.
„Otvoril som svoje srdce ako živý prameň milosrdenstva. Nech z neho čerpajú život všetky duše. Nech sa priblížia k moru milosrdenstva s veľkou dôverou. Hriešnici dosiahnu ospravedlnenie a spravodliví sa upevnia v dobrom. Kto vložil dôveru v moje milosrdenstvo, tomu v hodine smrti naplním dušu svojím pokojom (1520).
„Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti“ (327).
„Som láska a milosrdenstvo samo. Keď sa duša približuje ku mne s dôverou, napĺňam ju takou veľkou milosťou, že sa do nej nezmestí, ale vyžaruje ju na iné duše“ (1074).

Faustinin Denníček nám hovorí, že nestačí dôverovať Ježišovi. Musíme prejavovať milosrdenstvo svojim blížnym skutkom, slovom i modlitbou (742). Ježiš hovorí Faustíne: „Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v deň súdu (1317).

„Pán mi povedal: „Nech ťa vôbec nezaujíma, ako kto koná, ty konaj tak, ako ti ja prikazujem. Máš byť mojím živým odrazom skrze lásku a milosrdenstvo.“ Odpovedala som: „Pane, keď často zneužívajú tvoju dobrotu.“ „To nič, dcéra moja, nech ťa to nezaujíma. Ty buď vždy milosrdná voči všetkým a zvlášť voči hriešnikom“ (1446).
„Ach, ako ma bolí, že duše sa vo svätom prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na ne, a ony sú voči mne ľahostajné. Milujem ich tak nežne a úprimne, a ony mi nedôverujú. Chcem ich zasypať milosťami – ony ich nechcú prijať. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva. Aby si poznala aspoň trochu moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti, avšak deti pohŕdajú matkinou láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou, nikto ju nepoteší. To je slabý obraz a podobenstvo o mojej láske“ (1447).

V Denníčku sa stretávame s nádhernými modlitbami k Božiemu milosrdenstvu, modlitbami, ktoré nás podnecujú uctievať Božie nekonečné milosrdenstvo a zľutovať sa nad dušami, ktoré sa s ním túžia zjednotiť. „Za všetko zvelebuj, duša moja, Pána a oslavuj jeho milosrdenstvo, lebo jeho dobrota je bezhraničná. Všetko pominie, ale jeho milosrdenstvo nemá hraníc ani konca. Hnev má svoj koniec, milosrdenstvo je bez hraníc. Ó, Bože môj, ešte aj v trestoch, ktorými sa dotýkaš zeme, vidím priepasť Tvojho milosrdenstva. Keď nás trestáš tu na zemi, oslobodzuješ nás od večného trestu. Teš sa, všetko stvorenie, lebo si bližšie Bohu v jeho nekonečnom milosrdenstve než nemluvňa k srdcu matky. Ó, Bože, si samé zľutovanie pre najväčších hriešnikov, ktorí úprimne činia pokánie. Čím je hriešnik väčší, tým má väčšie právo na milosrdenstvo Božie (423).

Svätá Faustína nám pripomína význam Eucharistie a Najsvätejšej Trojice: „Ježišu, prichádzaš ku mne vo svätom prijímaní, Ty, ktorý si ráčil urobiť si príbytok (...) v malom nebi môjho srdca. Po celý deň sa snažím byť s Tebou, nenechávam Ťa ani na chvíľu samého. Hoci som v spoločnosti ľudí či spolu s chovanicami, moje srdce je vždy spojené s ním. Keď zaspávam, obetujem mu každý úder svojho srdca. Keď sa prebúdzam, ponáram sa v ňom bez slov. Keď sa prebudím, chvíľu zvelebujem Svätú Trojicu a ďakujem, že mi ráčila darovať ešte jeden deň. Že ešte raz sa zopakuje vo mne tajomstvo vtelenia Tvojho Syna, že ešte raz sa v mojich očiach zopakuje Tvoje bolestné umučenie. Vtedy sa snažím uľahčiť Ježišovi, aby prešiel cezo mňa do iných duší. S Ježišom idem všade, jeho prítomnosť ma sprevádza všade (486).

Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Sám Ježiš nám hovorí, prečo je dôležité modliť sa túto modlitbu: „Modli sa neustále túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva. Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti“ (687).
„Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Hlbiny môjho milosrdenstva sa dávajú do pohybu pre tých, ktorí odriekajú túto korunku (848).
„Každú dušu, ktorá sa pomodlí túto korunku, budem v hodinu smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky (811).
„Korunkou vyprosíš všetko, ak to, o čom prosíš, bude v zhode s mojou vôľou“ (1731).


Posolstvo milosrdenstva
Posolstvo milosrdenstva je jednoduché: Boh nás všetkých miluje, nech sme akokoľvek hriešni. Chce, aby sme sa k nemu obrátili a on nás mohol požehnať. Chce, aby sme spoznali jeho milosrdenstvo a dovolili mu plynúť skrze nás na druhých. Takto budeme mať všetci podiel na jeho radosti. Ešte raz: Je to ľahké ako abeceda: proste o jeho milosrdenstvo. Boh chce, aby sme k nemu pristupovali, ľutovali svoje hriechy a prosili ho o milosť. Buďte milosrdní. Boh chce, aby sme dosiahli jeho milosrdenstvo a a aby ho skrze nás dosiahli aj druhí. Bezhraničná dôvera. Boh chce, aby sme vedeli, že milosti jeho milosrdenstva závisia od našej dôvery.


Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby lepšie poznali skutočnú tvár Boha i svojich bratov... Sestra Faustína Kowalská vo svojom denníku píše: „Pociťujem nesmiernu bolesť, keď vidím utrpenie svojich blížnych. Všetko utrpenie mojich blížnych mi napĺňa srdce; nosím ich muky v mojom srdci, až ma to fyzicky ničí. Kiež by ma zaplavili všetky ich bolesti, aby sa im uľavilo (Denníček, 365). Takýto veľký je súcit, ktorý pramení z lásky, keď je jej meradlom Božia láska! (...) Práve táto láska musí v dnešnej dobe inšpirovať ľudstvo, ak má obstáť v kríze zmyslu života, vyriešiť najrôznejšie problémy, a najmä brániť ľudskú dôstojnosť. Posolstvo Božieho milosrdenstva je teda aj posolstvom o hodnote každého človeka. Bohu je každý človek drahý, Kristus položil život za všetkých, Boh každému dáva svojho Ducha a ponúka dôverný vzťah... Toto utešujúce posolstvo je určené najmä tým, ktorí postihnutí ťažkou skúškou či gniavení váhou svojich hriechov prestali veriť v život a nie sú ďaleko od priepasti zúfalstva. Im Kristus ukazuje svoju nežnú tvár; dopadajú na nich lúče z jeho srdca, zahrievajú ich, ukazujú cestu a napĺňajú nádejou. Koľko duší našlo útechu v modlitbe Ježišu, dôverujem Ti, ktorú Prozreteľnosť zjavila sestre Faustíne! Tento jednoduchý úkon odovzdania sa Ježišovi rozháňa všetky mračná a dovoľuje lúču svetla preniknúť každým životom. Ježišu, dôverujem Ti!


Ježiš svätú Faustínu vyzval, aby si písala denník. Tieto mimoriadne zápisky odhaľujú hĺbku a bohatstvo jej duchovného života a spojenia s Bohom. Dostalo sa jej veľkých milostí a mnohých duchovných darov: darov kontemplácie, zjavení, vízií, proroctiev, skrytých stigiem, čítania v ľudských dušiach a hlbokého poznania tajomstva Božieho milosrdenstva a taktiež zriedkavého daru mystického sobáša.


Keď sa Faustinin duchovný otec dozvedel o jej videniach, najprv ju podrobili psychiatrickému vyšetreniu. Po overení jej duševného stavu dal zavolať maliara, aby pod jej vedením namaľoval verný obraz jej videnia milosrdného Spasiteľa.
Ježiš žiadal Faustínu, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola Nedeľou milosrdenstva, „sviatkom Božieho milosrdenstva“, dňom, keď budú jeho milosti prúdiť všetkým, ktorí o ne prosia. Faustíne povedal: „Túžim, aby kňazi ohlasovali moje veľké milosrdenstvo voči hriešnym dušiam. Nech sa nijaký hriešnik nebojí ku mne priblížiť“(50).
Nedeľu Božieho milosrdenstva teraz slávia tisíce katolíckych farností po celom svete. Denníček svätej Faustíny opisuje Ježišov prísľub tým, ktorí sa zúčastnia slávenia tohto Sviatku milosrdenstva: „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov aj trestov“ (300).
„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov... Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát... Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva“ (699).

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 26  ~  Člen od: 17 november 2011  ~  Posledná návšteva: 24 marec 2012 Upozorniť moderátora 

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 26 marec 2013 :  11:58:30  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Ktovie, ako to s Faustínou naozaj bolo...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Zachariáš

Stav: offline

 Odoslaný - 26 marec 2013 :  13:26:11  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Zachariáš  Pridať Zachariáš do zoznamu priateľov
Vďaka brat brotherrr za túto tému.
Do Krakowa - Lagiewnikov chodievam často,je to veľmi premodlené miesto.Sestra Faustína bola veľká mystička,poslušná všetkému,čo jej predstavení alebo duchovný otec prikázali.Až do jej smrti jej spolusestry nevedeli,že máva zjavenia.Milosť Ducha Svätého pri jej relikvii pôsobí na dušu človeka nesmierne blahodarne.

Prichádzajte k Nemu,k živému kameňu,ktori ľudia síce zavrhli,ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,do svätého kňazstva,aby ste prinášali duchovné obety,príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1.Pt 2,4-5

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1345  ~  Člen od: 30 november 2009  ~  Posledná návšteva: 26 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 26 marec 2013 :  16:50:33  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Škoda, že nevieme ako presne žila, a čo robila... táto "mystička".

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 28 marec 2013 :  08:29:38  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Ako by sme nevedeli? Pfečítaj si životopis a Denníček. Ak neveríš v Božie milosrdenstvo tak ťa skutočne lutujem, pretože len cez Jeho milosrdenstvo môžeme byť spasení.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 28 marec 2013 :  08:48:09  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Práve preto, že ten falzifikát poznám, preto to píšem.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 03 december 2017 :  17:11:41  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
"Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo kopijou prerazené na kríži"

Tieto slová sú podľa môjho názoru v priamom rozpore so Svätým písmom. Viď text Evanjelia podľa Jána:

citácia:
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.


Kopijou teda nebolo prebodnuté Jeho zomierajúce srdce...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 16 jún 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

PeterM

Stav: offline

 Odoslaný - 06 december 2017 :  15:13:17  Zobraziť profil  Pridať PeterM do zoznamu priateľov
Reconquistador,velmi ti dakujem, ze si obnovil tuto temu. Ja som ju predtym necital a vdaka tebe som si konecne nasiel cas.Je to tema, ktora svedci o asi najvacsej mysticke minuleho storocia, jednoducha zena, ktora mala obrovske dary a milosti.Mala zjavenia 3 roky, a zomrela ako 33 rocna, tak, ako Jezis a jeho verejne posobenie a vek smrti. A tak, ako jej Jezis povedal, jej obraz miliosrdenstva teraz visi v mnohych kostoloch a kaplnkach a je namalovany v zivotnej velkosti aj v nasom farskom kostole.Tak, ako povedal Jezis, sv. Faustina dostala velke milosti posobit na duse aj po svojej smrti a pocetne zazraky o tom svedcia. Tak isto aj jej posobenie na nas v duchovnom zivote, mnohi to uz pocitili a aj mne sa okrem inych svatych pripomenula silno pri modleni zaciatkom tohto roku...

K tvojmu konstatovaniu o tom, co nebolo: "lebo litera zabija a duch ozivuje"...a doplatilo na to uz mnozstvo ludi, najma z protestantskeho prostredia pri hladani viery racionalnym rozumom,pri citani sv. Pisma. Skumanie viery rozumom je nutnost, ale najprv treba najst vieru srdcom.A potom mozeme citat sv. Pismo, ked sme v milosti posvacujucej a posobi na nas Duch Svaty.Spominam si, ako som pred styrmi rokmi sam tvrdil na nete,ake srdce ? Srdce je predsa organ. Jednoducho ma iritovalo,ze sa tak casto maluje na obraz s Jezisom srdce, stale sa hovori o vnimani srdcom. Ale nezasluzena milost od Boha mi dala tvrdu lekciu, co je to kracanie zivotom,ako "veriaci", ktory skuma zvacsa iba svojim rozumom.

Luce milosrdenstva, ktore vysli vtedy z prebodnuteho srdca nasho Pana v podobe krvy a vody je jedno z nosnych udalosti a tajomstiev nasej zivej viery.

Doteraz sa vyplnilo uz niekolko sto proroctiev zo SZ,mnohe boli aj o zivote a smrti Mesiasa.Ukrizovanie bol sposob popravy v Rimskej risi. Niekedy pribili na kriz, niekedy iba priviazali (ako neskor aj niektorych ucenikov). Vzdy po muceni, nechali zomriet na krizi.Obcas to trvalo aj par dni.Ked ukrizovany zomrel, mali zvyk polamat kosti (lekarske,sudne potvrdenie smrti, ked mam byt nemiestne ironicky)...teda rozbili lebku a dalsie kosti. Kedze bol pripravny den, zidia nechceli, aby tam ukrizovani viseli cez sviatky a chceli to rychlo ukoncit. Mali im byt teda vsetkym trom polamane kosti,zlocinci,jeden uz Bohom omilosteni este zili. Nas Pan dostal milost od otca a nevyslovne utrpeni bolo skratene. Jeho srdce uz bolo umierajuce, teda mozno v agonii, ale este neotvorene, tak, ako bolo predpovedane:
Kniha proroka Zachariáša 12
10 Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.

Longinus,rimsky zoldnier sa zlutoval nad Panom,a namiesto lamania kosti mu zasadil ranu istoty. Kopijou v bok zdola hore do tela Pana na krizi...a hrot otvoril zomierajuce srdce Bozie. Aby sa splnilo zo SZ: Jn:19,36 Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená."
Rimsky vojaci takto zasadzovali kopijou na bojisku ranu istoty, medzi stvrte a piate rebro. Vtedy uz nevytekala z rany bezducheho tela krv..Ale pri nasom Panovi to bolo ine, vytiekla aj krv a dokonca aj voda. Tak ako povedal Jezis uz pred smrtou:
Jn7

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.
38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."
39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.


Vojak Longinius sa stal neskor svatym, na jeho tvar dopadlo par kvapiek krvi a vody z Panovho srdca. Prvy teda okusil to dlho predpovedane vyliatie milosrdenstva a neskor, po vystupeni Jezisa k Otcovi aj prichod Ducha Svateho (sucast tohto velkeho milosrdenstva).Tradicia tvrdi, ze sa stal krestanom na prihovor Panny Marie, neskor polozil zivot za Pana a jeho kopija je vo Vatikane.
Krv a voda su aj zakladom nasich sviatosti :krstu a Eucharistie. Aj dar slz Ducha Svateho je ako velke milosrdenstvo, ktore z nas doslova zmyva spinu nasho vnutra.Nas Pan prostrednictvom sv. Faustiny nam dal po milostiach pri zasvateni sa Najsvatejsiemu Srdcu aj moznost zasvatit sa Boziemu milosrdenstvu. Ako je v prispevku vyssie od zakladatela vlakna, dnes je cas Bozieho milosrdenstva, ktore je k zlozitosti doby vyliate na ludi viac, ako kedykolvek predtym. Ako sa tam pise, je to doslova cesta ku spase...jedina nasa nadej, ze to pomocou nezasluzenych milosti, ktore takto ziskame aj dotiahneme az do konca, pri dnesnych nastrahach doby. Papez Frantisek v dnesnej doslova masovej rebelii voci cirkvi (vratane jej clenov) postupuje plne v sulade s posolstvom sv Faustiny: vyhlasil rok milosrdenstva, pozyva ku sviatostiam aj najvacsich hriesnikov, prijima ich aj osobne, chodi medzi malickych...a rebelia vnutri aj zvonku narasta...asi je to znak, ze tne zlu do ziveho....Pokoj s Vami a zelam advent plny duchovnych zazitkov s Bozskym Srdcom a milosrdenstvom!

PS:Nevyhol som sa aj vykladu zo subjektivneho pohladu. Ale zdrojom mi bola okrem sv. Pisma aj Tradicia, kedze je neodelitelnou sucastou nasej cirkvi, ktoru vedie Duch svaty pomocou Magisteria. Tam patri aj zivotopis sv.Longinusa,ale aj novsie sukromne zjavenia, ktorym mozeme , ale nemusime bezvyhradne verit...je to na nasom srdci a slobodnej voli.

Vzdy, ak sa objavi clanok o uzasnom a ucinnom tajomstve na nete, pride aj protihlas, ako od "mina", ktory vie, ze to je podvod:)
Je tam aj jedna uzasna veta od mak:
"Ak neveríš v Božie milosrdenstvo, tak ťa skutočne lutujem, pretože len cez Jeho milosrdenstvo môžeme byť spasení."
Za tuto vetu som mu velmi vdacny, skoda, ze ju citam az teraz...Mne bolo dane o par rokov neskor velmi podobne posolstvo:"Iba skrz Jezisovo Srdce moze byt kazdy clovek spaseny." Je to vlastne identicke...a odvtedy sa v mojom duchovnom aj fyzickom zivote deju doslova zazraky...aj vo vasich sa zacnu diat, stante sa malickymi a pokornymi, upnite sa na Bozske Srdce a Jeho milosrdenstvo.
Mt7: 7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 148  ~  Člen od: 26 jún 2015  ~  Posledná návšteva: 08 december 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 07 december 2017 :  21:42:41  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
PeterM, ďakujem Vám za Vašu reakciu. Som rád, že môžem svoje postrehy konfrontovať so zástancom pravosti údajných zjavení sestre Faustíne. Žiaľ, nedostalo sa mi vo Vašom príspevku odpovede na to, čo a zaujíma. A to, ako si vysvetľujete, že podľa tohto údajného zjavenia malo byť prebodnuté umierajúce srdce, zatiaľčo podľa Svätého Písma už bol Pán Ježiš mŕtvy? Mne nejde o nejaké slovičkárenie a ak máte doklad z čias pred týmto údajným zjavením, že sa Jeho srdce nazývalo umierajúcim v katolíckej literatúre, chystám sa to prijať ako postačujúci argument na vyvrátenie mojej námietky. Prípadne, ak by ste mali nejaké iné vysvetlenie, rád si ho prečítam.

Mňa totiž veľmi zaujíma, ako si stúpenci týchto údajných zjavení vysvetľujú tento rozpor, ktorý tam ja vidím. Jednoducho, príde mi zvláštne, že sa vo Svätom Písme píše o Ježišovi ako o mŕtvom a zrazu v nejakom zjavení má byť len zomierajúci...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 16 jún 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

PeterM

Stav: offline

 Odoslaný - 08 december 2017 :  16:48:42  Zobraziť profil  Pridať PeterM do zoznamu priateľov
Ja nebudem a ani nemam zaujem vysvetlovat, ako si stupenci tohto zjavenia vysvetluju rozpor. Ja naopak nie som stupencom (mierne povedane) verejneho hladania rozporov v diskusiach . Jedni hladju rozpor, kto bol pod krizom, podla ktoreho Evanjelia, ini, kto bol pri hrobe, dalsi, co znamena slovo brat.Zaslo to uz tak daleko, ze zacina doba brutalneho chaosu a utoku na cirkev, hlada sa uz rozpor v kazdej vete kazdeho. Niekolko krat ste zdoraznili slovo udajne zjavenie. Mate na to plne pravo, je to vasa slobodna vola. Ale je na taketo diskusie neverim. Odpovedal som zbytocne zdlhavo, ale chcel som napisat to, ze krv a voda z Jezisovho Srdca bola dlho predpovedana aj v SZ aj v NZ a ma plnu teologicku vahu, cerpanie z tohto pramena je nevyhnutne.Starsie zjavenia o Bozskom Srdci boli uznane uz davno, zacalo to uz za papeza Klementa XIII. roku 1765, schvalil liturgiu, dalsi papezi to rozvijali a vydavali k tomu aj encykliky. To by mali tychto papezov "schvalovat" aj sektari, sedevacantisti a podobni,Novsie zjavenie od sv. Faustiny bolo samozrejme velmi podrobne skumane Magisteriom a boli schvalene, kto chce, veri, kto nechce, hlada rozpor. Sv. Faustina bola aj vysvatena, obraz milosrdenstva sa rozsiril "nadpozemsky" rychlo vsade.Vam to samozrejme asi stacit nebude, kedze novsi papezi su problem.


Este k tomu, co som napisal vcera: je tam chyba: zjevenia trvali viac, ako 3 roky, neoveril som si zdroj. A taktiez to subjektivne ,ako napr.agonia nie je spravne.Podla sv. Pisma aj podla Tradicie Jezis skonal na krizi...a srdce bolo prebodnute neskor. Prebodnutie Kristovho srdca na krizii malo uradne dosvedcit, ze sa definitivne skoncil Spasitelov pobyt na zemi a jeho cinnost; ze sa dokoncila obeta. Nemam viac co k tomu dodat

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 148  ~  Člen od: 26 jún 2015  ~  Posledná návšteva: 08 december 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 14 december 2017 :  12:31:28  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
No len z takejto odpovede mi vyplýva, že Vás pravda nezaujíma. Sväté písmo tvrdí A (že On bol mŕtvy), Faustína zas tvrdí, že A neplatí (ešte len zomieral). Pravá viera musí byť postavená na pravde. Dve tvrdenia, ktoré si vzájomne odporujú však nemôžu byť obe pravdivé.

PS: "Nadpozemsky" rýchlo sa v istých časoch rozšírila aj ariánska heréza. To však v žiadnom prípade nie je dôkazom jej správnosti. Podobne, ani rýchlosť rozšírenia úcty k tomuto údajnému zjaveniu nemôže byť dôkazom jeho pravosti. A čo je zvláštne, nie ste prvým človekom, čo mi tento "dôkaz" za posledných pár týždňov predostrel...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 16 jún 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Hľadám farára, kresťanského, poradíte mi prosím? Téma Next Topic: Co nas caka v buducnosti?  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06