Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Mimo pôvodnú myšlienku fóra
 Polemiky, filozofovanie
 Sexualita aj po vskriesení
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Naše denné starosti Téma Next Topic: Panna Mária a Boh
Strana: z 4

rudy

Stav: offline

 Odoslaný - 09 január 2012 :  18:37:19  Zobraziť profil  Pridať rudy do zoznamu priateľov
Myslím, že nejde ani tak o prístup, ako skôr o stav duše schizmatika. Kým u aktuálneho schizmatika je vysoká pravdepodobnosť, že si je vedomý svojho prehrešku proti cirkevnej jednote, a teda je aj subjektívne vinný, u toho, čo sa v schizme narodil, je vo všeobecnosti táto pravdepodobnosť podstatne nižšia. A teda aj pravdepodobnosť subjektívnej viny je podstatne nižšia. Pravda, v konkrétnom prípade môže byť i habituálny schizmatik kvôli schizme v stave zatratenia. A to vtedy, ak zatvrdlivo odporuje poznanej pravde.
Podobne je to aj s heretikmi.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 286  ~  Člen od: 15 február 2010  ~  Posledná návšteva: 17 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 09 január 2012 :  18:54:00  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
Ja by som sa ešte chcela šimona opýtať, kolko má rokov.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 11 január 2012 :  19:12:14  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Neviem, čo sa vám na myšlienke, že láska medzi mužom a ženou bude existovať aj po vzkriesení nepáči. Podporuje ju aj francúzsky kapucín Páter Raniero Cantalamessa.

V odpovedi na otázku, ktorú saduceji položili Ježišovi, aby ho podchytili v reči o žene, ktorá mala na zemi sedem manželov, Ježiš predovšetkým zdôrazňuje skutočnosť vzkriesenia, a súčasne koriguje jeho materialistickú karikatúru saducejov.
Večná krása nie je iba nárast a predĺženie pozemských radostí, maximalizáciou potešení tela a stola. Druhý život je skutočne novým životom, životom odlišnej kvality. Je pravdou, že je to naplnenie všetkých túžob človeka na zemi, no je to nekonečne viac, na odlišnej rovine.
„T í, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“ Na záver tohto odseku evanjelia, Ježiš vysvetľuje dôvod, prečo musí byť život po smrti.
„ A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána ´Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba´. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú“. Kde je v tom dôkaz, že mŕtvi vstanú z mŕtvych? Ak je Boh definovaný ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba a ak je Bohom živých, nie mŕtvych, potom to znamená, že Abrahám, Izák a Jakub sú niekde živí, dokonca aj keď sú stáročia mŕtvi v čase, keď Boh hovorí k Mojžišovi.
Niektorí vykladajú Ježišovu odpoveď saducejom mylným spôsobom tak, že manželstvo už nemá pokračovanie v nebi. Ale touto odpoveďou Ježiš odmieta karikatúru, akou saduceji prezentujú nebo, karikatúru, ktorá predpokladá, že je to jednoduché pokračovanie pozemských vzťahov manželov. Nepopiera, že by mohli znovu objaviť v Bohu zväzok, ktorý ich spájal na zemi.
Bolo by možné, že manžel a manželka po živote, ktorý ich priviedol do vzťahu s Bohom skrze stvorenie, nebudú mať vo večnom živote už nič spoločné, akoby všetko bolo zabudnuté, stratené? Či by to nebol pravý opak Ježišových slov, podľa ktorých to, čo Boh spojil, nech sa nerozdeľuje? Ak ich Boh spojil na zemi, ako by ich mohol rozdeliť v nebi? Mohol by celý život strávený spoločne skončiť v ničom bez zrady významu tohto súčasného života, ktorý je prípravou na Božie kráľovstvo, na nové nebo a novú zem?
Samotné Sväté písmo, a nie iba prirodzená túžba manžela a manželky, podporuje túto nádej. Manželstvo, hovorí Sväté písmo, je veľkou sviatosťou, pretože symbolizuje jednotu medzi Kristom a Cirkvou: „ Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi (Ef 5,32). Bolo by možné, že bude vymazané v nebeskom Jeruzaleme, kde sa bude sláviť večná svadba Krista a Cirkvi, ktorej obrazom je manželstvo muža a ženy?
Podľa tohto pohľadu, manželstvo sa smrťou celkom nekončí, ale je transformované, zduchovnené – stráca obmedzenia, ktoré poznačujú život na zemi – rovnako ako nebudú zabudnuté ani zväzky medzi rodičmi a deťmi, alebo medzi priateľmi. V prefácii svätej omše za zosnulých, liturgia uvádza, že smrťou sa život mení a neberie; to isté musíme povedať o manželstve, ktoré je integrálnou súčasťou života.
Ale čo s tými, ktorí mali negatívnu skúsenosť pozemského manželstva, skúsenosť neporozumenia a utrpenia? Či by pre nich myšlienka, že manželský zväzok sa nepretrhne smrťou nebola útechou, ale skôr dôvodom strachu? Nie, pretože pri prechode z času do večnosti dobro zostáva a zlo odpadáva. Láska, ktorá ich spájala, možno iba na krátky čas, zostáva; nedostatky, nedorozumenia, utrpenie ktoré si navzájom spôsobili, odpadnú. Mnohí manželia zakúsia pravú lásku k sebe, až keď budú znova spojení v „ v Bohu“ a s touto láskou tu bude radosť a plnosť zväzku, aké nepoznali na zemi. Toto je to, čo sa stalo aj s láskou medzi Faustom a Margarétou v Goetheho príbehu: „Iba v nebi sa nedosiahnuteľné – to znamená totálne a mierumilovné spojenie dvoch bytostí, ktoré sa milujú – stane skutočnosťou.“ V Bohu budú všetci pochopení, všetci ospravedlnení a všetko bude odpustené.

A čo možno povedať o tých, ktorí boli zákonne zosobášení s rôznymi ľuďmi, o vdovcoch a vdovách, ktorí sa znovu zosobášili. (Toto je prípad prezentovaný Ježišovi o siedmych bratoch, ktorí mali postupne za manželku jednu ženu.) Aj pre nich musíme zopakovať tú istú vec. To, čo bolo pravou láskou, zrieknutím sa samého seba medzi jednotlivými manželmi a manželkami, čo prišlo dobré od Boha, nebude rozlúčené. V nebi už nebude rivality v láske ani žiarlivosti. Tieto veci nepatria k pravej láske, ale k vnútorným obmedzeniam ľudskej bytosti.


Zdroj: http://www.modlitba.sk/htm/uvahy/kazne/can/can_15.htmKeby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  08:32:01  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Dávnejšie som tu na fóre žiadal o vysvetlenie veršov z Genezis 6. kapitoly.

A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. (1M 6,1-2)

V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. (1M 6,4)

Žiaľ, nikto mi nedokázal podať žiadne vysvetlenie, prečo Božie slovo hovorí o pohlavnom styku žien s anjelmi. Našťastie mi Duch Svätý pomohol a prezradil mi dôvod. Je to preto, lebo Boh vedel, že Ježiš povie:

lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjelia Boží v nebi. (Mt 22,30)

Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjeli v nebesiach. (Mk 12,25)

lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia. (L 20,36)


Je to dôkaz,že aj anjeli sú schopní pohlavného styku. Potom to znamená, že ľudia neprídu o svoju sexualitu, lebo budú podobní anjelom.

Vďaka ti Pane, že si mi poskytol odpoveď!

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  15:12:42  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
Toto su dobre chore uvahy, ktore nam Simon serviruje, a potom ze ma problem s modlidbou ,ked kade chodi tade pise a mysli iba na jedno...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  15:16:05  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Toto su dobre chore uvahy, ktore nam Simon serviruje, a potom ze ma problem s modlidbou ,ked kade chodi tade pise a mysli iba na jedno...

Pôvodne zaslal Lucia - 14 január 2012 :  15:12:42Marquis de Sade II. ..
ale.. možno z toho vyrastie..

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

saxsax

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  15:18:57  Zobraziť profil  Pridať saxsax do zoznamu priateľov
citácia:
Toto su dobre chore uvahy, ktore nam Simon serviruje, a potom ze ma problem s modlidbou ,ked kade chodi tade pise a mysli iba na jedno...

Pôvodne zaslal Lucia - 14 január 2012 :  15:12:42a ty ako podradna, podruzna zena co sa k tomu vobec vyjadrujes ? ...

aspon ukazuje ze je chlap, aj katolicky ...

„ Nech nachadza ktokolvek vo viere svoje svetlo a svoju utechu, nech je blazeny, avsak mnohi nepotrebuju toto svetlo a tuto utechu, lebo ich maju vo svojom rozume a ludskej bytosti – a tychto nech nechaju tiez zit a byt stastnymi „

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2129  ~  Člen od: 10 september 2009  ~  Posledná návšteva: 25 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  15:42:05  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
Saxsax, my podradne a podruzne zeny, nemame zakazane citanie,pisanie a ba ani reagovanie.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

saxsax

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  15:50:37  Zobraziť profil  Pridať saxsax do zoznamu priateľov
citácia:
Saxsax, my podradne a podruzne zeny, nemame zakazane citanie,pisanie a ba ani reagovanie.

Pôvodne zaslal Lucia - 14 január 2012 :  15:42:05chcem verit ze nie
ale su individua, ktore by vam to radi upreli

„ Nech nachadza ktokolvek vo viere svoje svetlo a svoju utechu, nech je blazeny, avsak mnohi nepotrebuju toto svetlo a tuto utechu, lebo ich maju vo svojom rozume a ludskej bytosti – a tychto nech nechaju tiez zit a byt stastnymi „

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2129  ~  Člen od: 10 september 2009  ~  Posledná návšteva: 25 august 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  18:14:40  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
citácia:
Dávnejšie som tu na fóre žiadal o vysvetlenie veršov z Genezis 6. kapitoly.

A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. (1M 6,1-2)

V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. (1M 6,4)


Simon, podla katolickeho vykladu /uz ti to tu bolo raz povedane /Synovia Bozi su ti isti, ktorych Boh znici potopou, teda ludia ktorych Boh stvoril a v prvom rade su to Setiti, medzi ktorymi sa zboznost udrzala dlhsie ako u ostatnych Adamovych synov.Pre tento uzky vztah k Bohu sa volaju Setiti "Synmi Bozimi".
Dcery ludi alebo synovia ludi- v Pisme je to nazov pre tych, co ziju nemravnym zivotom. Autor chce naznacit, ze aj ti, co boli doteraz zbozni nerozumne sa dali zviest krasou zien a narusili poriadok ustanoveny este v raji.Nielen ze nezili v jednozenstve ,ale brali si tolko zen "kolko chceli".V raji to bola pycha a tu je to zmyselnost, ktora vhana ludstvo do zahuby.Ludstvo pred potopou zilo, ako keby ani dusu nemalo, preto Boh o nich hovori-"su len telom".
Obri zili na zemi pred potopou, Pismo o nich hovori i na inych miestach
o silnych a slavnych muzoch/Nm13,33,Mud14, ci Bar. 3, 26,28.


citácia:
Žiaľ, nikto mi nedokázal podať žiadne vysvetlenie, prečo Božie slovo hovorí o pohlavnom styku žien s anjelmi. Našťastie mi Duch Svätý pomohol a prezradil mi dôvod. Je to preto, lebo Boh vedel, že Ježiš povie:

lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjelia Boží v nebi. (Mt 22,30)


Simon tento vyrok jasne hovori, ze anjeli sa ani nezenia a ani nevydavaju. z coho naozaj nevyplyva, ze anjeli ziju pohlavnym zivotom.
Prajem ti,aby si nasiel spravnu cestu a zbavil si sa neresti smilstva.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  21:08:42  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Ísť tak ďaleko a tvrdiť, že synovia Setha sú synovia Boží, proste od narodenia, pretože Seth bol dieťa alebo "Syn Boží? " To ide príliš ďaleko pre mňa. Je pravda, že Sethovi potomci začali volať k Pánovi, a preto musia byť o niečo spravodlivejší než ostatné rodiny. Ale hovoriť, že on bol "syn boha" od narodenia, alebo že "synovia Boží" všetci spravodliví muži, a že ženy sú potom samozrejme zle? Fúha! To zaváňa mužským šovinizmom!
Okrem toho, všetci potomkovia Setha, okrem najbližšej rodiny Noacha, neverili Božiemu posolstvu a odmietli ich spasenie a utopili sa v záplave rovnako!
"Synovia Boží" je uvedené v Biblii 11 krát, 6 krát v odkaze na Božie deti skrze vieru v Novom zákone, ale 5 krát v Starom zákone, z ktorých 3 sú v knihe Jób. Týchto 3 krát, nemožno odkazovať na telo a krv ľudí, ale iba k anjelom. Aj slovo v hebrejčine sa zvyčajne prekladá ako anjeli alebo poslovia. Takže význam "anjelov", by bolo v prevahe podľa Písma.

Myslím si, že "synovia Boží", sa líšia od "ľudí" tým, že oni boli viac ako "ľudia", ktorí sa rozmnožujú, samozrejme aj s "dcérami" mužov! A pokiaľ ide o gigantov, keby sa nenarodili z iných obrov, potom musia byť inej ľudskej rasy.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  21:26:34  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
citácia:
Myslím si, že "synovia Boží", sa líšia od "ľudí" tým, že oni boli viac ako "ľudia", ktorí sa rozmnožujú, samozrejme aj s "dcérami" mužov
!
Simon, mysli si co chces, samozrejme nemas pravdu, lebo iba katolicka cirkev vie spravne vykladat Bibliu.
[quote]

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  21:45:18  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Ja som tu dal argumenty, z ktorých je jasné, že "synovia Boží" sú "anjeli". Teraz čakám od druhej strany, že aj ona dokáže svoje tvrdenie. Žiaľ, nemôže, lebo sú to len špekulácie. Namiesto toho tvrdí, že len RKC vie správne vykladať Božie slovo. Nie RKC, ale Duch Svätý jediný vie vykladať Božie slovo správne, lebo je to Božie slovo.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  22:46:30  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
si katolik?

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 14 január 2012 :  23:17:58  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Si kresťan? Poznáš Krista?

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  01:27:16  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Si kresťan? Poznáš Krista?

Pôvodne zaslal Šimon - 14 január 2012 :  23:17:58
take podobné otázky davaju na tých charizmatických stretkách ne?

šimon - neodpovedajte na otázku otázkou.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  09:17:29  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Ak mi odpovie, aj ja mu odpoviem. (Mat 21,24)

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  11:04:41  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
citácia:
Nie RKC, ale Duch Svätý jediný vie vykladať Božie slovo správne, lebo je to Božie slovo.

Simon, odkial vies, ze ti tvoj vyklad Biblie o Bozich synoch vnukol Duch Svaty?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  13:54:21  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
som katolik, Krista poznám , snažím sa žiť podľa jeho učenia a chcem ťa vyviesť z bludov
tak a teraz odpovedz ty, co si zac?

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  14:42:09  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
Zdroj z ktoreho Simon kopiruje svoje bludy:

http://www.tajomstvo.eu/Documents/MiniBiblia7.pdf


Tipovala by som , ze Simon je zo sekty deti Matrixu.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  15:36:51  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
O tej som este nepocul, co to je zac?

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  16:05:32  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Zdroj z ktoreho Simon kopiruje svoje bludy:

http://www.tajomstvo.eu/Documents/MiniBiblia7.pdf


Tipovala by som , ze Simon je zo sekty deti Matrixu.


Pôvodne zaslal Lucia - 15 január 2012 :  14:42:09
good job lucia..

emanuel elijah????
od náboženstiev nezávislý biblický sprievodca?? šimon!!! toto čítate? zahoďte to do koša!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  17:38:01  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
Deti Matrixu veria podobnym nezmyslom ako Simon....

Neviem kto sa skryva za tymto, ale to je zrejme to comu Simon veri:

http://www.tajomstvo.eu/Default.aspx


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  17:58:24  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Aj ja sa snažím žiť podľa Ježišovho učenia. Preto čítam Božie Slovo a evanjelium, lebo to je jediný spôsob ako môžeme získať poznanie Jeho učenia. Pozorne počúvam, čo mi chce Duch Svätý povedať a snažím si to vtlačiť hlboko do srdca.

Všimol som si, že v podpise máš motto bl. Jána Pavla II. TOTUS TUUS. Bolo by to v poriadku, keby chcel byť celý Kristov, ale on chcel byť celý Máriin! Kto je Mária?! Veď Boh je Kristus! Ježiš učí: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho."
Ale namiesto jednoduchej Božej pravdy veríte radšej ľuďom, ktorí nás učia, že spasenie si musíme zaslúžiť. Bola to práve tá Pravda, že spasenie si nikdy nebudem môcť svojimi skutkami zaslúžiť, ktorá ma priviedla ku Kristovi.

"Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?"
"Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom."

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: "Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený."

Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?


Spasenie je veľmi vzácny DAR, o ktorý nechcem v žiadnom prípade prísť. Tak ho neodmietajte a konečne ho už prijmite.

Ježiš povedal toto podobenstvo:

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim." A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: "Vráť, čo mi dlhuješ!"

Spoznali ste sa v tomto podobenstve? Aj vy chcete Pánovi zaplatiť dlh, hoci vám ho už celý odpustil? Nikdy sa vám nepodarí nazbierať toľko denárov, aby sa vám to podarilo!

Mojím Pánom je len Ježiš a nikoho iného nebudem počúvať, ak nehovorí v Duchu Kristovej Pravdy. Amen!

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 15 január 2012 :  20:31:37  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
neodpovelal si mi na otazku, ale z tvojho postoja k panne Márii viem vydedukovat ze katolik asi niesi

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 4 Previous Topic: Naše denné starosti Téma Next Topic: Panna Mária a Boh  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06