Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Mimo pôvodnú myšlienku fóra
 Polemiky, filozofovanie
 Sexualita aj po vskriesení
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Naše denné starosti Téma Next Topic: Panna Mária a Boh
Strana: z 4

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 04 január 2012 :  19:51:03  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Viem, že tu je nikde téma ohľadom vlastností osláveného tela. Mňa však zaujíma, či nám po vzkriesení ostane naše pohlavie alebo budeme bezpohlavné bytosti? Bude naďalej existovať ľudská sexualita a teda možnosť pohlavného styku? Budeme sa aj v nebi môcť rozmnožovať?

PS: Je to možno trochu filozofická otázka a tiež ma zaujíma názor RKC, ak nejaký zaujala, preto som túto tému vytvoril tu. Dúfam, že som sa s umiestnením témy trafil.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora 

rudy

Stav: offline

 Odoslaný - 04 január 2012 :  20:09:53  Zobraziť profil  Pridať rudy do zoznamu priateľov
Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. (Mt 22,30)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 286  ~  Člen od: 15 február 2010  ~  Posledná návšteva: 17 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 04 január 2012 :  20:34:16  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
To je síce pravda, ale:

Pozrime sa na biblický text, na základe ktorého si cirkvi vytvárajú mienku
o zrušení sexuality v nebi. Tú istú udalosť podobne opíše Matúš a Lukáš (Matúš 22,23-34;
Lukáš 20,27-39). Obidve správy píšu o tom, že najskôr sa farizeji radili, ako chytiť
Ježiša do pasce, pretože Ježiš stále rozprával proti týmto najväčším nábožným.
Potom farizeji poslali svojich učeníkov spolu s Herodesovou rímskou stranou,
aby Ježiša pokúšali a chytili v rozprávaní. Chceli ho chytiť v Jeho učení; tak
nábožensky, ako v oblasti politiky hľadali na Ježišovi dôvod, aby ho mohli lapiť.
Najskôr Mu dali otázku, či sa smie cisárovi platiť daň.


Keď im Ježiš odpovedal obdivuhodnou pravdou, saduceji išli k nemu s tým, že
hádankovou otázkou, ich podobenstvom, si z Ježiša urobia posmech. Saduceji
boli takí neveriaci veriaci, ktorí neverili zmŕtvychvstaniu.

"V ten deň prišli k Nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania,
a pýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho
brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka,
zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho.
Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou
pri vzkriesení? Veď ju mali všetci.

Ježiš im povedal: Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc. Pri vzkriesení
sa nebudú ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako anjeli Boží v nebi.

A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: Ja som
Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba? On nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
Keď to počuli zástupy, žasli nad Jeho učením. Keď sa farizeji dopočuli, že
umlčal saducejov, zišli sa dovedna"
a pokúšali Ho novšou otázkou.

O čom tu rozpráva Ježiš? Aký bol problém saducejov? Kvôli čomu išli
k Ježišovi? Aká bola Ježišova odpoveď a aké Jeho učenie?
Saduceji neuverili
tomu, že mŕtvi budú raz vzkriesení,
hoci to mohli vedieť z Biblie. Ježiš im
aj vyhadzuje na oči: "Nepoznáte Písma". Ale v Písmach, ktoré vtedy oni mali
k dispozícii, nie je písané o tom, že v nebi by nebolo manželstvo – to znamená,
že Ježišova výčitka, že nepoznajú Písma, sa nemohla vzťahovať na toto.


Prejavila by sa Božia moc v tom, že človeku by zobral sexualitu? Božia moc sa prejaví skôr v tom, že
vzkriesi – toto bolo potrebné, aby im Ježiš dokazoval svojimi slovami – a že
vzkriesi ľuďom aj ich milovaných a aj cit lásky ponechá, skrášli a zosilní ho –
keď to bol dar v Edene.

"Nepoznáte Písma ani Božiu moc"! Z písma mohli prísť na niečo iné. I na
to, čo bolo pre nich veľkým problémom: Totiž na vzkriesenie.
Mohli to čítať
v úplnom svetle u Jóba:

"Ale ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.
A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, zo svojho tela uzriem Boha,
ktorého uvidím pri sebe, moje oči, nie cudzie Ho uvidia."
(Jób 19,25-27)
Text vysloví aj to, že nie v tomto tele, ale v neporušiteľnom tele budeme vzkriesení,
tak ako Nový zákon jasne učí, napr. I.Kor. 15.

Ohľadom vzkriesenia mali dospieť k záveru aj z tých slov, že Boh seba nazval
Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba, pretože Boh je Bohom živých.
Ježiš od nich
očakával, aby pri čítaní Biblie používali svoje hlavy a iba z tohto citovaného
Božieho mena sa dostali k poznaniu, že je vzkriesenie
(II.Mojžišova 3,6.15 atď.).

Mohli čítať aj to, že aj Dávid čaká na vzkriesenie: "Ja chcem v spravodlivosti
hľadieť na Tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa prebudím, Tvojím obrazom."
(Žalm 17,15)

Pravdu vyhlásenú prorokom Danielom v jeho spise mohli tiež poznať – Daniel
12,2.13: "Mnohí z tých, ktorí spia v zemi prachu, sa zobudia, a to jedni na večný
život a druhí na potupu a na večný hnus... Ty iď ku koncu a budeš odpočívať,
a vstaneš ku svojmu lósu – pri konci tých dní."
Z mnohých strán sa mohli
dozvedieť, že vzkriesenie bude. Čiže Ježišova výčitka bola oprávnená.

Ľudia síce zomrú, ale Boh má takú moc, že ich vzkriesi. Aj preto tu Ježiš
hovorí, že "Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo Jemu všetci žijú." (Lukáš
20,38) Nám je mŕtvy mŕtvym, ale pre Boha je živý, lebo za okamih ho môže
prebudiť, tak ako my spiaceho človeka.
Preto je v mnohých prípadoch smrť
z Božieho hľadiska nazvaná "spánkom". Ale Ježiš jasne nazýva smrť "smrťou"
z ľudského hľadiska (napr. pri Lazarovej smrti – Ján 11,11-14).

V prejednávanom texte rozpráva Ježiš o vzkriesení a o tom, že ľudia po vzkriesení
"viac nezomrú: Lebo budú podobní anjelom", totiž budú nesmrteľní
(Lukáš 20,35; Izaiáš 25,8). A k ich rozprávkovej hádanke, ktorá hovorila o tom, čo sa nikdy
nestalo a je iba teoreticky predstaviteľné, pridal Ježiš aj toto: "Pri vzkriesení
sa nebudú ani ženiť, ani vydávať."


Zo Starého zákona na to prísť nemohli. To im iba teraz vyhlásil Ježiš
na ich otázku.
Ale ako tomu máme rozumieť? V žiadnom prípade nie tak, že
keďže nebude manželstvo, nebude ani sexualita (veď v našich dňoch je veľa
takých, ktorí žijú sexuálny život a nie sú zosobášení). Sobášna inštitúcia je
ľudský výmysel – Lukáš 20,34-35: "Synovia TOHTO VEKU sa ženia a vydávajú.
ALE tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť TAMTOHO VEKU a vzkriesenia
z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať..."
Jednoducho sobášna inštitúcia
bude zotrená v
TAMTOM VEKU, v nebi. Ale láska je božský "vynález",
a preto zostane naveky. Ježišovo vyhlásenie nijakým spôsobom nevyslovuje to,
že ľudia by stratili v nebi sexualitu.


Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  09:41:49  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Stratia ľudia v nebi svoje pohlavie? – to je vždy horúca otázka.
"Od počiatku stvoril Boh človeka ako muža a ženu" – obdaril ich citom lásky
a sexuálnou príťažlivosťou (Matúš 19,4; I.Mojžišova 1,27-28; 2,24). Je otázne, ktorý muž
by bol rád bez pohlavia a vzdal by sa svojej mužskosti. A ktorá žena by bola
rada bez pohlavia a vzdala by sa svojej ženskosti a sexuality v rozkvete svojej
mladosti? Vieme, čo znamená pre mužské duše stať sa impotentom, alebo keď
u žien nastane klimax! Či by bol vôbec človek človekom bez oboch pohlaví
a bez sexuality?
Veľa spomedzi kresťanských veriacich sa pokúša neveriacim nebeské
kráľovstvo a novú Zem podať ako vábivé a žiaduce. Je pochopiteľné, že prvotnou
otázkou týchto ľudí je to, čo ich najviac zaujíma, či tam bude sex, a vtedy
veriaci rozhodne odpovedajú: NIE. Čo z toho vyplynie pre zdravého človeka? –
No prosím, keď nebudú v nebi ani najkrajšie zážitky z môjho života, tak načo mi
ho ponúkate? Potom sa chcem vyžiť tu a vôbec netúžim do neba v nejakom
duchovnom tele! – V tomto majú čiastočne aj pravdu.

Veriaci tvrdia, že v nebi bude všetko dobré: bude sa môcť jesť, piť, podľa vôle;
cestovať, leňošiť, bez únavy pracovať... – Žeby práve sexualita, ktorá je pre
ľudstvo najväčšou hybnou silou, v nebi nebola alebo by jednoducho zmizla?

Veriaci môžu hovoriť: Boh zoberie človeku sexualitu, lebo človek ju zneužil!
To ale nie je žiaden rozumný dôvod. Veď človek zneužil tiež každý iný zmysel:
napr. svoju chuť – tučnie a prejedá sa do choroby a opíja sa do ožrania. Svoj
zrak a sluch zneužil tiež, keďže chce vidieť a počuť napr. porno obrázky,
kriminálky, násilnosti, trýznenie, vraždy, životu nebezpečné ukážky, atrakcie,
ako napr. cirkusové arény, býčie zápasy, adrenalínové športy, preteky na motorkách,
autách... Potom počúva silnú, sluch kaziacu a do extázy privádzajúcu
hudbu, čím si vyčerpá nervy, poškodí sluchový orgán – čím aj druhým spôsobí
obtiaže, škodu a náklady! Prečo by Boh olúpil človeka práve o tento najželanejší,
najkrajší, najžiaducejší pocit, o pocit lásky a ostatné zmyslové orgány by požehnal?
To nie je logické.

Chudobných, hladných a chorých vo všeobecnosti utešujú tým – a v skutočnosti
aj môžu utešovať – že na novej Zemi budú mať hojnosť všetkého dobrého;
budú žiť bez choroby, trápenia, smrti a bez duševných bolestí, ktoré spôsobujú
žiaľ a plač; nebude pocitu zimy alebo horúčavy, ale nastanú príjemné klimatické
podmienky: "Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich
dorážať Slnko ani nijaká horúčava... a Boh zotrie každú slzu z ich očí." (Zjav. 7,16-

17; Izaiáš 25,8 a 29,19) Všetko dobré by sme dostali, ale citovo najbohatší, najkrajší
zážitok a príťažlivosť zamilovanej osoby by sme stratili?

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

carolus

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  12:49:47  Zobraziť profil  Pridať carolus do zoznamu priateľov
Neviem ako to bude so sexom. Ale pohlavie určite zostane, to má aj iné funkcie než len sex.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 91  ~  Člen od: 16 december 2011  ~  Posledná návšteva: 20 marec 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

carolus

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  12:57:52  Zobraziť profil  Pridať carolus do zoznamu priateľov
Po zmŕtvychvstaní telo bude mať určite všetko čo má mať, všetko čo k nemu patrí.
Asi budeme takí ako je teraz Pán Ježiš a Panna Mária, ktorí sú už v nebi aj so svojim telom. Zo zjavení je vidieť, že Panna Mária má stále aj prisia, hoci už asi nikdy v budúcnosti nebude mať žiadne dieťa, ktoré by kojila.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 91  ~  Člen od: 16 december 2011  ~  Posledná návšteva: 20 marec 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  13:34:50  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Taktiež prostredníctvom Izaiáša nám predpovedá Boh o novej Zemi, kde
v skutočnosti budú nemluvňatá a ženy, ktoré koja nemluvňatá alebo ich práve
odstavili. Izaiáš 11,6-9: "Vlk bude bývať s baránkom a leopard bude ležať s kozľaťom,
teľa a mladý lev
a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich bude
vodiť; krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať,
lev bude žrať slamu – ako vôl – a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad
dierou jedovatého hada a odstavené dieťa siahne svojou rukou na dieru
baziliškovu. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo Zem
bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more."

Podľa Božieho slova, na novej Zemi a v nebi budú aj matky, ktoré budú
kojiť, a aj zvieratá budú mať maličké, budú sa množiť.


V nebi každý muž a každá žena bude žiaduca a bude žiť v rozkvete svojho
života; deti vyrastú, starí omladnú a takto si každý, kto chce, nájde partnera.
Z vyššie uvedeného textu vyplýva aj to, že na novej Zemi zostane človeku aj
schopnosť plodiť a závisle od svojej vôle môže priviesť na svet aj deti.

V Malachiášovi 3,17-18 však čítame, že Boh sa zľutuje nad vykúpenými, Jeho
synmi, bude ich láskať darmi a ukáže im Svoju dobrotu.
V predošlom texte zase
to, že prv, než by sme prosili, On dá. Keby si niekto prosil sexualitu a milovaného
spoločníka, to by mu Boh nevedel dať? Zachoval by sa hádam k Svojim
synom tak, že by zobral človeku niečo dobré, čo už pred pádom do hriechu
daroval? Tomuto sa nedá nijako uveriť.


Keby človek stratil po zomretí nejakú fyzickú alebo duchovnú hodnotu, Satan
by dosiahol úspech a oslabil by vykúpenie. Nepochopiteľné by bolo aj Ježišovo
vyhlásenie "nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť
dušu..."
(Matúš 10,28) Keby sme v stave smrti stratili nejakú hodnotnú funkciu
nášho tela, potom by sme mali dôvod báť sa tých, ktorí zabíjajú telo.

V prvej smrti človek nestratí nič zo svojej kvality.

Počas dejín sa udialo množstvo tragédií. Boli aj také zamilované páry, ktoré sa
dali v čase prenasledovania pre svoju vieru upáliť na hranici. A títo by po svojom
vzkriesení nikdy nemali ochutnať rozkoše lásky? Títo by nikdy nemohli
mať svoje dieťa?
Prečo nie? Práve vtedy, keď už nebude smrť a bude panovať
život, vtedy by pominul zrod života a zážitok privedenia na svet? Toto je veľmi
falošný a nelogický výmysel.

Ježiš je ŽIVOT (Ján 14,6), každý život je od Neho (Kol. 1,16-17) a On je "Chlieb
života"
(v abstraktnej forme On je aj Voda života (Ján 6,48; 4,10; Jeremiáš 17,13). Teda
treba, aby aj z vnútra veriaceho človeka vytekala "životodarná voda" (Ján 7,37-38).
Druhý obraz je názorným pripodobnením aj k "úrodu prinášajúcemu stromu".
Ježiš povedal: "Kto zostáva vo mne a Ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia" (Ján 15,5.16);
"Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš." (Lukáš 13,9)

Pokiaľ sme na tejto Zemi, životy zachraňujeme a nové životy privádzame na
svet. Na tento hriešny svet môžeme plodiť a môžeme rodiť?! Vo večnom
šťastí by sme nemohli rodiť?
Do tejto veľkej biedy a trápenia, vychádzajúc aj
z nášho pudu, sme nútení priviesť životy. A v nebi, v svete ŽIVOTA, by sa
zastavil život a privádzanie k životu?
Toto sa nijako nehodí do toho prostredia,
čo nám Boh zjavil o nebeskom kráľovstve!

Veriaci nielen teraz na tejto Zemi rozdávajú večný život skrze ich zachraňujúcu
prácu (ako živé listy stromu života), ale aj cez večnosť iste budú môcť priniesť
nové životy. Životná Esencia nám nezoberie možnosť privádzania života.

Zamyslime sa ďalej nad situáciou, že po vzkriesení by sme už viac nemali
pohlavie. Sú matky, ktoré kojili svoje nemluvňatá a vplyvom prírodnej katastrofy
alebo následkom vojny stratili svoj život. Veľa veriacich žien zomrelo počas
pôrodu alebo následkom nehody, choroby atď. – všetky tieto by stratili prsia
a nemohli by kojiť svoje nemluvňatá?

Stratili by aj svoju sexualitu i milovaného manžela? Takáto predstava je úplne
nemožná. Pre mnohé Bohabojné zamilované páry by bolo spasením všetko iné,
len práve nebeské kráľovstvo nie? Pre ľudí verným Ježišovi a Jeho prikázaniam,
pre milujúcich ľudí by nebolo nebeské kráľovstvo vo večnom živote, v Božom
kráľovstve? A ľudia, ktorí ich nenávidia a vraždia, ako aj smilní ľudia s mnohými
hriechmi, by na zemi prežili svoje "nebeské kráľovstvo" v malom?

Strašne veľa detí zomrelo spolu s rodičmi, ktorých cirkvi a náboženskí fanatici
zavraždili pre ich vieru. Ostatne, aj najviac spasených v nebi bude detí,
ktorým Boh ešte nepočíta hriechy
– podľa Ježišových slov: "Takých je
kráľovstvo Božie".
"Nechajte dieťatká ísť ku mne... lebo takých je kráľovstvo
Božie."
(Lukáš 18,16) "Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti,
nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva."
(Matúš 18,3)
Slovom, v Božom kráľovstve budú deti, ktoré tam budú vyrastať.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  14:13:36  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
Šimon.. no vás aké veci napadajú..
ja Vám dam adekvátnu odpoveď - Uvidíme, nechajme sa prekvapiť

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  14:46:25  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Pevne verím, že nám Boh nevezme sexualitu, veď to bol jeden z Jeho darov pri stvorení.

Viďme predovšetkým, aký dôležitý a veľký bol dar lásky od Stvoriteľa.
V.Mojžišova 24,5. verš – môžeme čítať Božie nariadenie vzťahujúce sa na novomanželov:
"Keď si niekto vezme novú ženu, nepôjde von do vojny ani sa neuloží
na neho nijaká vec. Slobodný bude pre svoj dom 1 rok a bude sa radovať so
svojou ženou, ktorú si vzal."
Jeden celý rok: medové týždne! Stvoriteľ Boh
dal toto ako príkaz pre izraelský ľud a v čase vydania príkazu zaistil aj možnosť,
aby nový muž urobil šťastnou svoju ženu, nech ju pozná a zvyknú si na seba.
Ako zázračne bolo prostredníctvom tohto nariadenia upevnené ich manželstvo!
Aké citové bohatstvo si nazbierali na celý život!

Bola to jednoročná dovolenka použitá na milovanie sa, daná ako nariadenie od
Toho, Ktorý človeka "od počiatku ako muža a ženu stvoril". Navzájom zamilovaní
sa mohli jeden celý rok bezstarostne vyžívať na nariadenie milujúceho
Boha. To nám dovoľuje pochopiť, čo znamená pre Boha naša sexualita, ukazuje,
akú hodnotu má pre Neho ľudská láska a sexuálne nároky, ktoré veľa veriacich
ľudí pokladá za menejcenné. Oni tento Boží dar podceňujú a nároky partnera
nechávajú bez povšimnutia. Týmto však potupujú aj Stvoriteľa, Ktorý tieto pocity
do nás vložil a utvoril pohlavné ústrojenstvá.


I.Kor. 12,22-24 čítame toto: "... Boh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu,
ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť." "... ktoré sa vidia byť slabšími,
nevyhnutne potrebné. A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej
čestnými údmi tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné
údy majú hojnejšiu počestnosť."

Zvláštne, že Stvoriteľ spojil pohlavný orgán práve s takým, ktorým sa nechtiac
musíme denne viackrát zaoberať. Úplná nezmyselnosť je nechať to bez povšimnutia
alebo sa tomu vyhnúť. Sme nútení, aby sme na to mysleli, zakrývame si ho,
a musíme poskytovať najdôkladnejšiu čistotu, naozaj treba tomu pripisovať
veľkú úctu.
Na porovnanie môžeme spomenúť napr. ucho – kto naň myslí?
Ak len v ňom nehučí alebo nesvrbí, alebo nebolí, skoro ani nevieme, že vôbec
existuje. V čase Starého zákona bolo treba vykonať obriezku na mužskom
pohlavnom ústroji
zaiste s tým cieľom, aby si muži viackrát denne v sebe
uvedomili, že oni sú Boží snúbenci krvi, ktorých Ježišova krv vykúpi
(II.Mojžišova 4,25).

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  15:53:35  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
a načo nam potom bude sexualita?

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

amerika1

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  16:26:15  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: amerika1  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: amerika1  Pridať amerika1 do zoznamu priateľov
Aby mal kto klast hlupe otazky Po vzkrieseni je muz muzom a zena zenou , ale clovek uz nema telesne pudy Napriklad potrebu jest , spat , a ani sexualnu ziadostivost

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Jud 1,3

 Počet príspevkov: 8817  ~  Člen od: 15 február 2005  ~  Posledná návšteva: 24 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  17:56:12  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Sväté písmo jednoznačne tvrdí, že v raji budeme jesť, ako jedli Adam aj Eva. Veď, keď jeme nejaké dobré jedlo je to pôžitok, a prečo by sme mali oň prísť? I keď to nebude, samozrejme, nutné k prežitiu.

Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo." (Luk 22,15-18)

Naozaj povedal Boh: "Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?" Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: "Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!" (Gn 3,1-3)


Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  18:14:11  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Uvedomili ste si, aký zhubný vplyv má nesprávne učenie, že v nebi nebude sexualita?

Veľa mladých, ktorí veria v Ježišov blízky príchod, by najradšej Ježišov návrat
oddialilo; nechcú a neželajú si, aby v čase ich mladosti prišiel naspäť. Veľa ľudí
sa, zámerne alebo podvedome, neteší z celého srdca Ježišovmu návratu, veď –
podľa nich – najkrajší zážitok, pocit, lásku a zamilovanú osobu definitívne stratia.
Kto by rád stratil svoju lásku a postrádal milostné zážitky? Ani jediný
zdravý človek.

Mladí veriaci sa predčasne usilujú vstúpiť do manželstva výlučne preto,
aby mohli žiť svojou sexualitou.
Rozmýšľajú tak, že ak nebodaj príde Ježiš
čoskoro späť, aby nepremeškali tento zážitok. Svoju mladú silu, čas odnímu
od Božej služby a zahĺbia sa len do telesnosti,
lebo sa boja toho, že im Boh
čoskoro zoberie možnosť zosobášenia sa – či presnejšie – dar sexuality. Ak sme
úprimní, toto úsilie pri takomto učení by bolo rozumné a prirodzené, lenže toto
je falošné učenie,
a ako každé falošné učenie, tak aj toto vedie k falošnému
životnému chápaniu a nesprávnemu spôsobu života.

Ani starší veriaci sa nelíšia spôsobom uvažovania v tejto oblasti. Zvlášť tí,
ktorí sú v svojom manželstve trochu sklamaní, smelšie vojdú do nových milostných
dobrodružstiev. Ich hlavami môžu brázdiť myšlienky, ktorými svoje činy
oprávnene kvalifikujú: "Tu, na tejto Zemi, musím dohnať to, čo som doteraz
zanedbal; roky bežia; teraz treba využiť z každej strany lásku a sexualitu, lebo
v nebi to navždy stratím; teraz treba dosiahnuť šťastie, čo som si v sebe predstavil,
pretože na toto nebude viac príležitosť; keď nevyužijem príležitosť teraz,
prídem o také zážitky zo svojho života, ktoré sa nikdy nevrátia..."

Pod tlakom takýchto myšlienok sa ponoria do zakázaného dobrodružstva lásky
a nasledovne sa pokúsia upokojiť: "Neskôr oľutujem, čo som urobil, a navrátim
sa k Bohu..." Skúsenosť ukazuje, že aj v staršej vekovej skupine sa nachádzajú
slabší, ktorí sú ľahko pokušiteľní v sexuálnej oblasti. Celkom znenazdajky príde
jeden návrh na novú lásku a veľa starších mužov alebo žien stratí svoj triezvy
úsudok. Ani pri najstarších nie je isté, či pri tomto pokušení v skúške obstoja.

Nuž, ak aj sú takí, ktorí predsa zostali verní – vo všeobecnosti kvôli nejakej
zásade alebo pre istú okolnosť – pravdepodobne aj oni už boli nespokojní
a upadli do takýchto myšlienok, keď snívali o novej, milujúcej osobe, o nejakej
úplnej šťastnej láske, a v mysli nezostali verní svojmu partnerovi. Takéto
myšlienky pravdepodobne ani jediného človeka v nejakom období jeho života
neobišli. Žiadna veková skupina veriacich nie je schopná úplne čistého života.

Ale prečo sú aj veriaci takí slabí v tejto oblasti?
Preto, lebo v cirkvách zasadili
do nich "poznanie", že ľúbostné zážitky lásky sú obmedzené len na terajší život.
Avšak z tohto vyplýva, že horúčkovito hľadajú ľúbostné potešenia – nech to
stojí hocičo – a očakávajú, že všetky hriešne činy v tomto smere im Boh
oprávnene odpustí. Falošná teológia a nedostatočná znalosť Biblie vedie
k falošnému spôsobu života.

Táto mylná predstava, že v nebi nebude sexualita, je Satanova myšlienka,
nie Božia.
Boh pripravil to najlepšie a najkrajšie pre ľudí Jemu dôverujúcich
a veriacich a nechce im v nebi a na novej Zemi odňať nič dobré a pekné. Nedá
človeku menej, ako čím ho obdaril pri stvorení, ale ešte skôr dá viac a krajšie.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 05 január 2012 :  22:08:20  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
citácia:
Veľa mladých, ktorí veria v Ježišov blízky príchod, by najradšej Ježišov návrat
oddialilo; nechcú a neželajú si, aby v čase ich mladosti prišiel naspäť.


taky clovek do neba nepatri

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  07:03:47  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Je az neuveritelne, co dokazu riesit sektary...

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

tornero

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  10:37:52  Zobraziť profil  Pridať tornero do zoznamu priateľov
citácia:
Je az neuveritelne, co dokazu riesit sektary...

Pôvodne zaslal Mato - 06 január 2012 :  07:03:47

"nezavisly od nabozenstiev"

Aufer a nobis, quaésumus ,Domine, iniquitátes nostras; ut ad sancta sanctórum puris mereámur méntibus introíre. Amen

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 408  ~  Člen od: 13 október 2009  ~  Posledná návšteva: 15 október 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  14:08:48  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Z vašich komentárov cítim, že sexualita je niečo podradné, čo nemá nič spoločné s láskou, a o čom sa netreba radšej baviť. Podceňujete silu lásky.

Cit lásky je niečo obdivuhodné a neprechádza len cez telo ako príjemné
impulzy, ale aj cez rozum. Láska sa prejavuje v obrovskej sile a je podivuhodná,
často spôsobuje činy nad našu silu. Pomyslime len na takmer nadprirodzené
činy, rozhodnutia zamilovaných, ktoré sú schopní priniesť pre dobytie milované-
ho, na jeho ochranu alebo na dokázanie svojej lásky. Veľké výkony v mnohých
prípadoch vznikajú v dôsledku rodinnej náklonnosti a z pohnútok lásky.
Hlavnou témou umenia v každom odvetví je zväčša láska a erotika. Maliarstvo,
spev, tanec, poézia, komponovanie hudby, šport, móda, odievanie atď. slúžia
hlavne láske.

Ani zvieratá nie sú ukryté pred naším zrakom, ako sa výnimočne a zvláštne
prekrásnymi ľúbostnými hrami navzájom približujú jeden k druhému. tak
cicavce, ako aj vtáky, ryby a hmyz: spievaním,
svadobnými tancami, bozkami, hryzením, jedny
svadobným darom, druhé zvláštnym staviteľským
umením pri výzdobe hniezda... Vábia, dobývajú sa
navzájom a ponúkajú seba. Bez pohlavia by ani len
cvrčky nespievali. Tak krása, sila, ako aj rôzne
zvláštnosti živočíchov stoja v službe pohlaviu.

Kvety voňajú a sladkým nektárom vábia preto, aby
k sebe lákali hmyz potrebný na svoje opelenie. Ba čo
viac, existuje taký kvet, ktorý sexuálne vábivou
vôňou oklame chrobáky. Na pomýlenie využíva aj
svoj vzhľad. Podobá sa samičke chrobáka, čím privábi a podnieti k páreniu
samčeka. Ten opätovným vzlietaním zabezpečí opelenie kvetu.

Keď Boh podával správu o tom, že On stvoril zvieratá podľa ich druhu (I.Mojžišova
1,21), za Jeho slovami stála obdivovaná skutočnosť, že formou pohlavného
ústrojenstva sú rasy natoľko individuálne, že iba rovnaká rasa zvnútra pasuje
k druhej – ako kľúče do svojich zámkov. Napr. sto a sto druhov pavúkov nie je
schopných sa navzájom pomiešať. Krížence koňa a somára – mulice, ale už nie
sú schopné rozmnožovania. Táto skutočnosť zabezpečuje zvieracím rasám čisté
udržanie sa. Vo vnútri rás majú príležitosť na mutáciu, zvieratá môžu prejsť
premenou, je možné ich vhodne dochovať na rôzne ciele. Napr. psy s agresívnou
alebo krotkou povahou, s rôznymi farbami, mačky, zajace s menším alebo
väčším vzrastom, srstnaté domáce zvieratá, dobré dojné kravy, zvieratá chované
na mäso, alebo kŕmené na masť atď.

Každé zviera si nájde pár, tak slimáky, ako hady, korytnačky, slony, ba aj
veľryby s obrovským telom. Ľúbostná hra veľryby trvá viac ako jednu hodinu,
láskajú sa, šantia, milujú sa s veľkým pôžitkom. Doteraz len Boh a Jeho anjeli
mohli mať pôžitok z krásnych a zvláštnych ľúbostných hier Svojho stvorenstva,
ale dnes ich stále viac a viac vie pozorovať, nafilmovať a dať na všeobecnú
známosť aj človek.

Všetko toto by mohol vidieť aj človek na novej Zemi, ale on, koruna
stvorenia, by bol zo sexuálnych potešení vylúčený! – Ako si môžeme takéto
niečo predstaviť?
A ako si môžeme predstaviť milujúceho Boha, ktorý by človeka
obral o najkrajší zázrak stvorenia, o sexualitu? Ľudské telo je presne to, čo
Boh – doslova od hlavy po päty – posypal tŕpnucimi, šteklivými, cítiacimi nervami,
úplne posial erotickými zónami. V protiklade s väčšinou zvierat (ktoré majú
ohraničený čas párenia), človek môže prežívať erotické pocity v každom čase.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

guest636

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  17:03:13  Zobraziť profil  Pridať guest636 do zoznamu priateľov
citácia:

... Podceňujete silu lásky...

Každé zviera si nájde pár, tak slimáky, ako hady, korytnačky, slony, ba aj
veľryby s obrovským telom. Ľúbostná hra veľryby trvá viac ako jednu hodinu,
láskajú sa, šantia, milujú sa s veľkým pôžitkom. Doteraz len Boh a Jeho anjeli
mohli mať pôžitok z krásnych a zvláštnych ľúbostných hier Svojho stvorenstva,
ale dnes ich stále viac a viac vie pozorovať, nafilmovať a dať na všeobecnú
známosť aj človek.

Pôvodne zaslal Šimon - 06 január 2012 :  14:08:48:)

pocul si uz o korovcovi nazyvanom sacculina? tento tvor ma zaujimavy sposob prejavovania "lasky"; ako larva najde kraba a cez jeho klby na koncatinach splynie s jeho telom, potom "vyrastie" na jeho tele vo forme vaku s vajickami, este predkym kraba chemicky vykastruje aby nemrhal energiou na tvorbu vlastneho potomstva, potom u neho zapne matersky instinkt tak aby sa krab staral o vak s potomstvom parazita a ak je krab samec, tak ho prerobi na samicu

tu je dalsi priklad zaujimaveho sposobu prejavu lasky

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypodermic_insemination

povodny GUEST635

He will learn... no king rules forever...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2291  ~  Člen od: 16 november 2010  ~  Posledná návšteva: 04 február 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  18:22:21  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
aj ked tarantula zozere samca ked ju oplodni je tiez velmi milé a romantické :D

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

guest636

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  19:31:14  Zobraziť profil  Pridať guest636 do zoznamu priateľov
citácia:
aj ked tarantula zozere samca ked ju oplodni je tiez velmi milé a romantické :D

Pôvodne zaslal slavom - 06 január 2012 :  18:22:21tarantula ani nie, to skor ine mensie a "modernejsie" druhy pavukov, napr snovacky

ale tarantula sluzi casto ako zivy inkubator pre potomstvo parazitickych os

povodny GUEST635

He will learn... no king rules forever...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2291  ~  Člen od: 16 november 2010  ~  Posledná návšteva: 04 február 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  19:41:04  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
Samce niektorých šidielok radšej riskujú utopenie samičky počas kladenia vajíčok, ako by jej mali dať možnosť vynoriť sa a tak riskovať jej spárenie s iným samcom.

Samce jedného druhu vodomeriek zas, pokiaľ sa s nimi samička nechce páriť, udierajú nohami do vody a lákajú tak predátory, aby ju prinútili poddať sa (hoci, občas im to nevyjde a korisťou sa stanú oni...).

U našich divých kačíc je zas známe hromadné znásilnenie...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  19:55:33  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/technologie/mravce-v-thajsku-sa-spravaju-ako-zombie.html

dalsi milí tvor, aj ked neviem kolko je na tom pravdy kedze to je od markizi :D

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  20:39:38  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
Aj napriek tomu, že je to od Markízy, tak prinajmenšom to hlavné je pravda. zaujímavý článok, odporúčam pozrieť hlavne video na konci článku:

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=5602

Mimochodom, takéto huby, hoci len pár druhov rastú aj u nás, len tie naše sa živia iba mŕtvymi larvami motýľov. Sú vraj nesmierne drahé, majú afrodiziakálne účinky a využívali/využívajú sa pri liečbe AIDS - aspoň jeden mykológ mi tak tvrdil...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

guest636

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  20:40:32  Zobraziť profil  Pridať guest636 do zoznamu priateľov
citácia:


dalsi milí tvor, aj ked neviem kolko je na tom pravdy kedze to je od markizi :D

Pôvodne zaslal slavom - 06 január 2012 :  19:55:33ale je to pravda

tu mas panoptikum nejakych krasavcov u ktorych laska ma uplne iny vyznam nez u ludi; mimochodom, inteligentny konstrukter (ak nejaky je), ktory je zodpovedny za nieco taketo, nemoze byt uplne normalny

http://blogs.scientificamerican.com/science-sushi/2011/10/31/everyday-zombie/

povodny GUEST635

He will learn... no king rules forever...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2291  ~  Člen od: 16 november 2010  ~  Posledná návšteva: 04 február 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

slavom

Stav: offline

 Odoslaný - 06 január 2012 :  21:46:40  Zobraziť profil  Pridať slavom do zoznamu priateľov
cize simonovi to kus nevyslo

TOTUS TUUS (motto bl. Jana Pavla II)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 261  ~  Člen od: 02 november 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Šimon

Stav: offline

 Odoslaný - 07 január 2012 :  09:14:25  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Šimon  Pridať Šimon do zoznamu priateľov
Neviem, prečo sa silou mocou snažíte poškvrniť silu lásky. Veď čistá láska je nadovšetko. Samozrejme, láska na tomto svete je často poškvrnená, ale to kvôli tomu, že kniežaťom tohto sveta je satan (napr. Ef 2,2), ktorý sa snaží zničiť všetko, čo je od Boha a teda i dar sexuality.

V Biblii však nájdeme dôkazy ako to bolo v raji a aké to bude, keď zavládne na zemi Kristovo kráľovstvo. Živočíchy si už nebudú navzájom škodiť, dokonca predátory budú žrať trávu!

Genezis 1,30: „Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak.“

Izaiáš 11,6-9: "Vlk bude bývať s baránkom a leopard bude ležať s kozľaťom,
teľa a mladý lev a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich bude
vodiť; krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať,
lev bude žrať slamu – ako vôl – a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad
dierou jedovatého hada a odstavené dieťa siahne svojou rukou na dieru
baziliškovu. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo Zem
bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more."


Keď Boh utvoril človeka, vysadil mu čarokrásnu záhradu, do ktorej ho umiestnil,
obklopil nádhernou krajinou, prekrásne sfarbenou, voňavými kvetmi,
chutným ovocím, štebotavými vtákmi, kožušinovými zvieratami na hladkanie.
Boh obdaril človeka 5 rôznymi zmyslovými orgánmi: zrakom, sluchom,
čuchom, chuťou a hmatom.
Svoje okolie mohol hneď skúsiť a vyžívať sa
každým z týchto orgánov. Mohol vidieť okolité krajiny, počuť žblnkot vody,
vyžívať sa v zamatovom, voňavom, výdatnom, aromatickom a prekrásnom ovocí,
v speve vtákov, v hudbe hmyzu... a predsa mu niečo chýbalo. Aj Boh videl, že
človek má predsa pocit nedostatku. Adam potreboval zakúsiť tento pocit strádania,
aby mal o to väčšiu radosť, keď dostane vedľa seba druha, pomocného
druha a milujúceho druha, druha k nemu patriaceho.


Boh ich obdaril láskou a sexualitou
pričom človek môže použitím všetkých
5 zmyslových orgánov cítiť a vyžívať sa.

Aký pocit môže mať človek bez očí
alebo bez uší, ako môže existovať
bez pocitu hmatu? Mal by človek veľa
radosti bez chuti a bez iných pôžitkov?
Láska, erotika a sexuálne zážitky sú
celkom iste najvyjadrenejšie, najpreni-
kavejšie, najsilnejšie a zároveň najob-
divuhodnejšie alebo najzvláštnejšie
spomedzi ľudských citov, a máme ich
čulé od začiatku drobného detstva až po
smrť.


Pri láske sú všetky zmysly v činnosti. Zrak: Aký fantastický pocit prebehne
celým telom, už len keď muž a žena pozrú jeden druhému do očí, a čo ešte, keď
svoje telá môžu pozorovať "neúplne" oblečené alebo nahé! Aj obchody veľmi
využívajú dráždenie cez oči, teda cez obrazy, filmy, spodnú bielizeň atď. môžu
zobudiť lásku a predávať.

Erotickým impulzom sme vystavení takmer nepretržite predovšetkým cez
oči.
Ženský krk, od krku vypnuté vlasy, hlboký výstrih na chrbte alebo odkryté
brucho, vypnuté prsia, odhalené nohy v rôzne dlhých šatách alebo v prilieha-
vých nohaviciach; telo v minišatách alebo v bikinách atď. Cestou očí sa vyvolá-
vajú rôzne stupne vzbudeného pôžitku. Ale tiež súmerné, silné mužské telo a hra
svalov môžu byť pastvou pre oči.

Sluch: Keď človek nielen vidí, ale aj počuje reč svojho milovaného, ním
hranú muziku, spev, zážitok a nadšenie z počutého stupňujú jeho erotické pocity.
Čuch, hmat a chuť vyvolávajú v láske ďalšie stupnovanie, napr. vôňa tela,
vlasov, dychu vzbudzuje túžbu po bozkávaní, hladkaní, objímaní, vzájomnom
priľnutí dvoch tiel a spojení sa...

Stvoriteľ do každej časti tela roztrúsil, nasadil erotogénne zóny: od špičky
prstov po uši, od hlavy po päty. O čo viac zmyslových orgánov je v láske
obsiahnutých, tým silnejší účinok a obdivuhodnejšia je sexuálna rozkoš,
uspokojenie a spokojnosť.


Keď sa starších ľudí opýtajú, čo by chceli v živote ešte raz prežiť, väčšina, ak
sú úprimní, odpovie toto: "Rád by som mal ešte raz 20 rokov.“ Tým chcú
povedať, že ešte raz by chceli prežiť takú intenzívnu, plnohodnotnú lásku, ako
keď mali 20 rokov – a to je pochopiteľné.Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (Pavol Korinťanom)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 66  ~  Člen od: 20 október 2011  ~  Posledná návšteva: 15 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 4 Previous Topic: Naše denné starosti Téma Next Topic: Panna Mária a Boh  
 Verzia pre tlač
Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06