Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Duchovná časť
 Duchovný život
 Katolicky rozvod
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Alkohol v poste Téma Next Topic:
Strana: z 7

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 27 november 2011 :  15:31:57  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Alebo slovo je zakazane, skutkova podstata ostava.

Zaciatkom 60ich rokov sa v USA vyhlasila nulita u asi 300 manzelstiev rocne. Medzi rokmi 1984 a 1994 sa vyhlasila nulita u 638,000 manzelstiev, co je cca 59,000 rocne (R. Jenks, Divorce, Annulments, and the Catholic Church, Haworth Press: 2002, p. 48, aj http://www.canonlaw.info/a_annulments.htm).

Tento obrovsky vzostup zodpoveda uvedeniu noveho CIC v ktorom (oproti predchadzajucemu CIC) figuruju aj tieto zneplatnujuce priciny:

Kán. 1095 - Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:
1. ktorým chýba dostačujúce používanie rozumu;
2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
3. ktorí z dôvodov psychickej prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.

V bode jedna sa nehovori o nesvojpravnosti na podklade dusevneho ochorenia, interpretacia sa opiera najma o nejdnoznacne slovo dostatocne a teda kazdy sudca moze rozhodnut podla svojho subjektivneho hdnotenia.

Bod dva nedostatok rozoznávacieho úsudku je opat otvoreny na siroky vyklad. Moze sa tykat osoby, ktora si romanticky predstavovala, ze manzelstvo bude nieco uzasne a ono nebolo, alebo moze hovorit o osobe, ktora v istom case prezivala rozrusenie mysle. Tento druhy pripad bol skutocne pouzity na anulaciu manzelstva na zaklade predmanzelskej gravidity, pretoze zena trpela prechodnym rozrusenim mysle.

Bod tri zasa umoznuje anulaciu kvoli fyzickemu sexualnemu defektu (inemu ako impotencia), kvoli moralnemu defektu ako napriklad mimomanzelsky vztah (ktory sa da velmi dobre kvalifikovat ako satyriaza u muza ci nymfomania u zeny), kvoli neurcenemu psychologickemu defektu, napriklad neschopnosti otvorit sa partnerovi a pod.

Okrem toho svata stolica udelila plne pravo dieceznym trobunalom anulovat kazde manzelstvo, ktore za take uznaju.

Skutkova podstat je (aspon v USA) teda taka, ze sa jedna o prakticke zavedenie rozvodu, avsak bez tohoto oznacenia.

Je to chyba interpretacie cirkevnych sudcov v USA, ci sa jedna o systemovu chybu?

P.S: V tejto suvislosti davam do pozornosti aj dokument GAUDIUM ET SPES, najma body 48-52, kde dochadza k predefinovaniu cielov manzelstva tak, ze spolocne dobro manzelov sa dostava pred plodenie deti. Mozno je koren problemu uz niekde tu...

Spracovane podla Are Present Day Annulments To Be Taken Seriously?

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora 

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 27 november 2011 :  19:18:59  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
ja pre úplnosť iba doplním:

Manželský súhlas sa vyjadruje slovami predpísanými liturgickými predpismi, prípadne akýkoľvek prejav vôle, z kt. je zrejmé, že snúbenec chcel vyjadriť manž,. súhlas.

Neschopní uzavrieť manželstvo sú tí, kt.:
- nemajú dostačujúce používanie rozumu - osoba dostatočne nerozumie podstate manželstva, najčastejšie je to duševná choroba, alebo aj iné dôvody- stav opitosti, hypnóza.. nespôsobilosť dostatočne užívať rozum bráni tomu, aby rozhodovací proces rpešiel do svojej 2 fázy - usudzovanie
- tí, kt. majú vážny nedostatok rozpoznávacieho úsudku - vada spôsobená psychickou poruchou alebo nezrelosťou, kt. spôsobuje vážny nedostatok v hodnotení zmyslu povahy a významu manželských práv a povinností
- tí, kt nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodov psychickej prirodzenosti – osoby, kt. trpia psychickými vadami, nie sú schopné dať platný manželský súhlas. Napr. homosexualita..
Manž. súhlas musí byť úkonom slobodným – je výsledkom činnosti, na kt. sa zúčastňuje rozum a vôľa. Tieto činnosti sú:
- poznávanie predmetu (vzájomných manželských práv a povinností)
- usudzovanie o predmete v teoretickej rovine (osoba posudzuje podstatu a význam manželských práv a povinností)
- voľba o predmete (fáza rozhodnutia ako praktického výsledku)

Prejav vôle musí byť vykonaný osobne, slobodne, vážne a bez omylu alebo aj prostredníctvom splnomoceného zástupcu.
Prejav vôle vyjadrujú teda manželia vôľu osobne – ženích teda nemôže byť zastúpený niekým iným. Môže tu však byť splnomocnený zástupca, kt. musí byť osobitné povolenie a v tom splnomocnení všetky náležitosti, no splnomocnenec sa nemôže už dať zastúpiť ďalšou osobou.
Vady manželského súhlasu:
Sú to subjektívne okolnosti, kt. ak existujú, podľa normy práva spôsobujú neplatnosť manželstva. Musia existovať v čase uzavierania manželstva. Delíme ich na:
1) vady poznávacej schopnosti:
a) nevedomosť - z iných, ako psychických príčin, absentuje minimálne poznanie o tom, čo je podstatou manželstva, jeho obsahom a cieľom.

b) Omyl – je nevedomá nezhoda vôle s prejavom spôsobená nesprávnym poznaním skutočnosti bez úmyselného ovplyvnenia inou osobou. Rozlišujeme omyl:
- v osobe – omyl v totožnosti manželského partnera.
- vo vlastnostiach osoby – osoba vedome a úmyselne urobí z určitej vlastnosti svojho partnera (kt. sa však partner nevyznačuje) nevyhnutný predpoklad svojho manželského súhlasu. Vlastnosť musí byť priamo a zásadne chcená – musí byť navonok vyjadrená a ak táto vlastnosť neexistuje, tak by požadujúca osoba manželstvo neuzavrela.
- v podstatných vlastnostiach manželstva – je to nevedomý rozpor medzi osobným názorom osoby vstupujúcej do manželstva a tým, čo o manželstve ustanovuje katolícka cirkev v záležitostiach jednoty, nerozlučiteľnosti a sviatostnej povahy manželstva. Osoba sa chce vedome zaviazať k vlastnostiam manželstva, kt. sú však bez jej vedomia iné, než tie, kt. požaduje katolícka cirkev na platný manž. súhlas a kt. táto osoba nepozná.
- Omyl spôsobený podvodom – podvod je vedomá a úmyselná nezhoda vôle s prejavom konajúceho – aby druhá osoba, konajúca v omyle, urobila určitý pr. úkon. Podvod a ním spôsobený omyl sa musí týkať vlastnosti osoby, kt. podvádza a má vstúpiť do manželstva, pričom vlastnosť musí byť svojou povahou objektívne spôsobilá vážne narušiť manželské spolužitie. Cieľom podvodu musí byť vylákanie manželského súhlasu. Manželstvo bude neplatné, ak bude uzavreté v dôsledku podvodu, kt. viedol k omylu.

2) vady vyplývajúce z vôle
- simulácia – osoba navonok prejavuje vôľu, kt. je v rozpore s jej skutočnou vôľou – manž. Súhlas vyjadruje zdanlivo. Skutočnú vôľu chce zatajiť, lebo jej obsahom je odmietanie manželstva alebo niektorých podstatných prvkov manželstva. Pri simulácii teda osoba pozitívnym úkonom vnútornej vôle vylučuje samo manželstvo alebo podstatné náležitosti manželstva alebo niektorý iný prvok manželstva – napr. deti.
- neprípustná podmienka pripojená k manželskému súhlasu – manželstvo je neplatné, ak 1 zo snúbencov alebo obaja podmieňujú svoj manželský súhlas skutočnosťou, kt. má nastať v budúcnosti – po uzavretí manželstva. Je teda podmienený nastúpením možnej, no neistej udalosti v budúcnosti. Pripojenie takejto podmienky je však neprípustné a manželský súhlas je daný neplatne. Podmienka do minulosti alebo prítomnosti tvorí súčasť pozitívneho prejavu vôle k uzavretiu manželstva, preto sa akceptuje.
- Násilie a veľký strach – neplatne je uzavreté manželstvo, pri kt. bol manželský súhlas dosiahnutý pomocou násilia spôsobujúceho veľký strach, kt. konajúceho priviedol k prejavu manž. Súhlasu. Podstatou je vonkajší nátlak a môže byť fyzický alebo psychický. Psychický nátlak = pôsobenie a myseľ a vôľu iného pod hrozbou veľkého zla vedúcemu k veľkému strachu – osoba tak prejaví manželský súhlas no s vnútornou výhradou – teda tak, že inak by ho nebola uzavrela. Veľkosť strachu sa posudzuje podľa závažnosti následkov, kt. sa hrozí, tie môžu byť zamerané voči životu, fyzickej integrite, slobode, morálnej cti. Medzi rozhodnutím uzavrieť manželstvo ovplyvneným strachom z veľkého zla a násilnými hrozbami musí byť príčinná súvislosť – tak je manželstvo neplatné. Strach musí byť o. i. vyvolaný z príčiny, kt. neoprávnene zasahuje do práv a povinností a slobodnej vôle osoby.Manželská odluka bez zániku manželstva (separácia)
- je to tzv. odluka od stola a lôžka, je to dočasné prerušenie alebo trvalé ukončenie manželského spolužitia v platnom manželstve na základe oprávneného dôvodu s vedomím, že manželstvo podľa práva trvá ďalej – nezaniká. Manželia majú právo a povinnosť zachovávať manželské spolunažívanie, ak ich neospravedlňuje zákonný dôvod.
Dôvody manželskej odluky:
- Cudzoložstvo – nevinná manželská strana môže dočasne alebo trvalo prerušiť manželské spolužitie ak bolo vykonané slobodne, vedome a chcene, ak bolo dokonané, ak bolo isté a ak mu druhá strana neodpustila, ak 2. strana neposkytla na cudzoložstvo svojho manžela príčinu a ak nesúhlasila s cudzoložstvom svojho manželského partnera a sama sa ho nedopustila. Nevinná strana tak preloží kauzu separácie kompetentnej cirkevnej vrchnosti na posúdenie. Cudzoložstvo je jediným dôvodom trvalej odluky manželov zároveň. Jeho odpustenie sa predpokladá vtedy, ak nevinná strana do 6 mesiacov od okamihu, keď sa dozvedela o cudzoložstve, neprerušila manželské spolužitie ani nepredložila návrh separácie.
- vytváranie vážneho nebezpečenstva pre dušu alebo telo manžela alebo deti – také konanie 1 z manželov, kt spôsobuje reálne nebezpečenstvo pre fyzickú, resp. psychickú integritu 2. manžela alebo deti, napr. alkoholizmus s násilím
- iné veľké sťaženie spoločného života – spočíva na vonkajšom porušení mravného zväzku voči spoločnému životu alebo také správanie 1 z manželov, kt. vážne sťažuje spoločný život manželov.
Separácia môže byť dočasná alebo trvalá. Dočasná separácia zanikne odpadnutím dôvodu, pre kt. bolo manželské spolužitie prerušené, alebo odpustením cudzoložstva – ako jednej z príčin separácie výslovne alebo konkludentne.

Právne účinky odluky nastávajú rozhodnutím diecézneho biskupa o separácii pokrstených manželov dekrétom, rozsudkom cirkevného súdu, rozhodnutím nevinného manžela ak hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia alebo rozsudkom civilného súdu.


Manželské prekážky podľa kánonického práva:
Manželskými prekážkami sú objektívne skutočnosti ustanovené zákonom, kt. bránia určitej osobe alebo osobám uzavrieť platné manželstvo – táto osoba je teda nespôsobilá uzavrieť manželstvo –a to absolútna nemožnosť alebo relatívna nemožnosť. Podľa KP je 12 manželských prekážok. Ak sa manželská prekážka dá dokázať vo vonkajšom fóre, pokladá sa za verejnú, ak sa vo vonkajšom fóre dokázať nedá, je tajná.
Od manželských prekážok možno udeliť dišpenz – milosť kompetentnej autority, kt. výnimočne umožňuje uzavrieť platné manželstvo.
1) Nedostatočný vek – muž min. 16 rokov a žena min. 14. rokov. Ak chce uzavrieť manželstvo osoba mladšia ako 18 rokov a rodičia o tom nevedia alebo sú proti tomu, musí sa vyžiadať povolenie miestneho ordinára – teda dišpenz udelený miestnym ordinárom. Snúbenci však musia mať rozpoznávací úsudok
2) Impotencia – prirodzená neschopnosť sexuálneho spojenia spôsobujúca neplatnosť manželstva, ak je táto neschopnosť absolútna lebo relatívna, aj je táto neschopnosť trvalá, organická alebo funkčná, je predchádzajúca a istá. Táto prekážka je nedišpenzovateľná.
3) Platný manželský zväzok – existencia iného platného manželstva znemožňuje obom manželom uzavrieť iné manželstvo, je to prekážka prirodzeného Božieho práva. zaniká právoplatným rozsudkom o nulite manželstva, smrťou 1 z manželov, rozlúčením manž. Zväzku...
4) Rozdielne náboženstvo – ak je jedna strana pokrstená v katolíckej cirkvi a druhá nie. Dišpenz sa môže udeliť, ak je oprávnený a rozumný dôvod pre udelenie dišpenzu, ak katolícka strana vyhlási, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvo svojho odpadnutia od viery a vyhlási, že urobí všetko preto, aby ich deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi a ak obe strany budú poučené o podstatných vlastnostiach manž. a jeho cieľoch.
5) Posvätný rád – manželstvo nemôžu prijať tí, kt. prijali hociktorý stupeň sviatosti posvätného rádu. Dišpenz tu udeľuje Apoštolská stolica.
6) Verejný večný sľub v rehoľnom inštitúte – sľub sa poníma ako prísľub daný Bohu v záujme možného a vyššieho dobra. Verejný sľub je vtedy, ak ho prijíma zákonný rehoľný predstavený v mene cirkvi. Večný sľub je taký, kt. je urobený až do smrti, musí byť urobený slobodne, po 21. roku života a po uplynutí aspoň 3 rokov od urobenia dočasných sľubov. Rehoľný inštitút = spoločnosť pozostávajúca z osôb prijímajúcich sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Zaniká udelením dišpenzu udelením Apoštolskou stolicou. Rehoľný stav sa aj môže stratiť a to opustením rehoľného inštitútu alebo prepustením z rehoľného inštitútu.
7) Únos – zadržiavanie ženy proti jej vôli s tým úmyslom, aby unesená žena uzavrela manželstvo. Zaniká zánikom situácie únosu alebo dišpenzom.
8) Zločin – podstatou je úmyselná vražda manželského partnera v záujme uzavretia manželstva s inou osobou, alebo ak 3. osoba zavraždí manžela osoby, s kt. chce uzavrieť manž. Zaniká dišpenzom, kt. vydáva Apoštolská stolica
9) pokrvné príbuzenstvo – vzťah medzi osobami, kt. pochádzajú jedna od druhej alebo majú spoločného predka. Poznáme pokrvné príbuzenstvo v priamej a bočnej línii. V bočnej línii - až do 4. stupňa pokrvenstva. Bočná línia má 4 stupne, kt.. 1 a 2 sú nedišpenzovateľné, 3 a 4 - dišpenz dáva miestny ordinár.
10) Švagrovstvo – vzťah medzi manželom a príbuzným manželky / manžela. Prekážka nastupuje v podstate až po smrti jedného z manželov – táto prekážka je dišpenzovateľná a to aj miestnym ordinárom.
11) Verejná mravopočestnosť –vzniká z neplatného manželstva po začatí spoločného života týchto osôb alebo vzniká začatím spoločného života vo verejne známom konkubináte –medzi mužom a ženou v 1. stupni priamej línie al. príbuzným v tom istom stupni. Prekážka je dišpenzovateľná, no nezaniká prerušením konkubinátu.
12) Osvojenie – vznik príbuzenského vzťahu medzi určitými osobami založený rozhodnutím súdu o osvojení. Prekážka teda vzniká medzi osvojeným a jeho zákonnými príbuznými v priamej línii a v 2. stupni bočnej línie. Táto prekážka zaniká udelením dišpenzu a aj zrušením osvojenia.

Takže maťo - je podstatné rozlišovať, kedy je manželstvo nulitné, kedy už bolo právoplatne uzavrené, ale je potrebné a pre dobro manžela rozviazať, odlúčiť, a to už či za trvania zväzku alebo bez neho (kán. 1151) . ´dalej je podstatné ktoré subjekty vôbec nemôžu uzatvárať manželstvo a ktoré môžu po udelení dišpenzu.. Ešte - ludia o tom málo vedia, sa dá formálne vykonať i konvalidácia manželstva (ak prekážky pominú, kde sa obnovenie súhlasu vykoná novým úkonom vôle) alebo sanácia neplatného manželstva..
Čo sa týka tých rozpoznávacích schopností, resp. duševného zdravia a používania rozumu - tam sa z hľadiska cirkevného práv nevyžaduje, aby táto osoba bola občianskoprávne zbavená svojprávnosti, alebo jej bola svojprávnosť formálne obmedzená, pretože nie každý "slabomyseľný" je svojprávnosti pozbavený a toto občianskoprávne pozbavenie by malo význam len pri uzatváraní manželstva úradne. Takže na uzatvorenie riadneho cirkevného manželstva postačuje už len samotný fakt prítomnej duševnej choroby alebo poruchy.
Poukazujete na kán. 1095 - o tomto sme sa dosť bavili na prednáškach.. proste - kedysi si ludia viac všímali jeden druhého, príbuzní boli kritickejší a ani nedovolili, aby sa psych. chorý príbuzný ženil/ vydával. Teraz sa ludia chcú zbaviť zodpovednosti za chorého a kludne mu dovolia a schália sobáš, čo však nie je správne, pretože je dôležité, aby sa psych. choroby nešírili a nededili, a je podstatné, aby z manželstiev vzišli deti, ktoré budú schopné porozumieť kresťanstvu, náboženstvu..
Verte neverte - ak by ste sa vy mýlili v osobe alebo v predmete, takisto by ste hladali možnosť, ako zo zväzku vystúpiť, lebo taký zväzok nemôže naplniť podstatu manželstva.

a na záver - uvádzate, že v Gaudium et spes sa predefinovali ciele manželstva tak, že na prvom mieste je spoločné dobro manželstva a potom plodenie detí.
pozrite - kán. 1055 hovorí: manželskú zmluvu, kt muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou ovahou je zameraná na dobro manželov ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
Teda aj v tomto kán. je najskôr uvedené spoločné dobro manželov a potom plodenie detí - v cirkevnom práve však nerozlišujeme na postupnosti slov uvedených v jednotlivých ustanovniach zákona, ako napr. v občianskom práve. Teda - tieto dva podstaty a zamerania sú na rovnakej hierarchickej úrovni, kludne ich môžeme aj vymeniť a budú maá právne znova ten istý význam


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  10:59:10  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Dakujem Mortinia za úplnú citáciu. Z uvedeného vidno ako Mato manipuluje, vytrhuje z kontextu len aby očiernil RKC.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  12:07:07  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Dakujem Mortinia za úplnú citáciu. Z uvedeného vidno ako Mato manipuluje, vytrhuje z kontextu len aby očiernil RKC.

Pôvodne zaslal mak - 28 november 2011 :  10:59:10to je v poriadku mak :) nie je zač..
netreba vytrhávať články z kontextu ani meniť ich obsah, lebo stále sa nájde niekto, koho bolo cirkevné právo a kán. právo oblúbený predmet a CIC vie v podstate naspamäť..
Hoci - všetci vieme, že počet rozvodov (aj tých cirkevných) stúpa. Cirkev však ani v jednom prípade (nikdy) nerozviazala manželský zväzok zo zábavy alebo bez vážneho dôvodu uvedeného v ustanoveniach CIC (ako to často vykoná občianskoprávny súd) -- nie je o čom.. cic je správne a spravodlivé.
na záver ešte raz zdôrazním - v gaudium et spes neboli predefinované ciele manželstva - sú presne také, ako v cic.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  12:26:06  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Skoda len, ze ste popri tom oblubenom predmete necitali oficialny vyklad tychto pragrafov ( mozem poskytnut presne citacie) a ze prax dava za pravdu mne a nie Vam, ale inak pohoda.
A znova opakujem ze gaudium obratl poradie cielov manzelstva a CIC to tiez reflektuje.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  12:37:55  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Skoda len, ze ste popri tom oblubenom predmete necitali oficialny vyklad tychto pragrafov ( mozem poskytnut presne citacie) a ze prax dava za pravdu mne a nie Vam, ale inak pohoda.
A znova opakujem ze gaudium obratl poradie cielov manzelstva a CIC to tiez reflektuje.

Pôvodne zaslal Mato - 28 november 2011 :  12:26:06môžete sa spoľahnúť, že mám naštudované aj oficiálne výklady cit. paragrafov (komntáre a výklady, vysvetlivky - nazvite to ako chcete)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  14:10:29  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov


V období po Druhom vatikánskom koncile podstatne oslabla viera, morálka a poslanie medzi severoamerickými katolíkmi. Do očí obzvlášť bije ostro rastúce percento katolíkov, ktorí sa rozviedli alebo právne oddelili.
Počas asi desaťročného obdobia, od začiatku sedemdesiatych rokov do začiatku osemdesiatych rokov, sa pomer zmenil od jedného prípadu spomedzi siedmich na jedného zo štyroch katolíkov.
Hoci percento tých, ktorí sa zosobášili a rozviedli alebo sa oddelili, v celkovom počte populácie v tom istom období narástlo o 50 percent.
Percentuálna časť rozvedených a oddelene žijúcich katolíkov narástla o 90 percent. Výsledkom je, že percento rozvedených a oddelene žijúcich katolíkov je dnes vyššie, ako bola percentuálna časť rozvedených a oddelene žijúcich obyvateľov USA desaťročie predtým.(1)1 Joseph E. Davis, Kevin Perrotta: „Finally, Figuies on Divorce among Christians", Pastoral
Renewal, 4/1984, s. 120-122.Otázka anulácií tiež hlboko znepokojuje mnohých bežných katolíkov, ktorí boli verní
svojim manželstvám aj napriek veľkým ťažkostiam.
Takmer každý teraz pozná niekoho, kto bol dlhé roky v manželstve a mal štyri, päť alebo viac detí, kto po dvadsiatich piatich rokoch manželstva sa rozvedie a dostane anuláciu a potom sa opäť zosobáši v kostole.
Kým anulácie sú legitímnym súdnym výkonom autority Cirkvi, ktorým vyhlasuje, že v čase uzavretia manželstva boli také vážne nedostatky v úmysloch alebo schopnostiach jednej alebo oboch stránok, že neboli schopní alebo
neboli ochotní vstúpiť do celoživotného kresťan-ského manželstva, pápež a vysokí
vatikánski predstavitelia vyjadrili hlboké znepokojenie nad častou anuláciou manželstiev v Spojených štátoch:

Stávajú sa americké cirkevné tribunály Renom alebo Lás Vegasom univerzálnej Cirkvi?
Americké cirkevné tribunály podľa vatikánskeho predstaviteľa poskytujú priveľa anulácií a podkopávajú úctu voči manželstvu...

Je to názor, ktorý bolo často počuť už aj predtým.
Ale arcibiskup Vincenzo Fagiolo, prezident Pápežskej rady pre interpretáciu právnych textov, na stretnutí rokujúcom o právach rodiny a sponzorovanom Vatikánom, poskytol argument mimoriadne nepoddajným a provokatívnym spôsobom.
Povedal, že počet anulácií v Spojených štátoch zapríčinil „hrozný škandál" a že americké cirkevné tribunály sú príliš laxné pri udeľovaní rozluky manželstiev zo psychologických dôvodov.
Fagiolo poznamenal, že 70 percent všetkých cirkevných prípadov čakajúcich na anuláciu pochádza zo Spojených štátov a že 98 percent vypočutých amerických prípadov sa končí anuláciou.
Bolo to odsudzujúce obvinenie systému tribunálov, ktoré ročne udelia asi 43 tisíc anulácií a amerických katolíkov stoja, v rámci dotácií z diecéz a poplatkov platených čakateľmi, 22,5 milióna dolárov.13


Americkí predstavitelia hovoria, že tieto štatistiky, hoci sú presné, odrážajú väčšiu
efektívnosť amerických tribunálov.
Niektorí kánonisti tvrdia, že také vysoké percento anulácií sa udeľuje preto, lebo slabšie prípady sa sledujú od začiatku.
Nieje to úplne presvedčivá odpoveď ani pre bežných katolíkov, ani pre Rím.
Bolo by oveľa lepšie, keby sa pripustilo, že dochádza k zneužívaniu a je úsilie napraviť ich, než predstierať, že všetko bolo vždy v poriadku.
Ralph Martin (autor je sucasny katolik, textove ukazky su z diela Co hovori duch cirkvi, uverejneneho inym slovenskym sucasnym kat cir knazom na inky.sk)


(Toto o Amerike plati aj o Europe atd.
Obkecavat to, ze sa v anulaciach uhniezdila anarchia vdaka vypusteniu dzina (vid Matov uvodny prispevok), to mozete.
Dnes si uz nikto nemoze byt isty tym, ze ked kat cir nieco anuluje, je to platne aj pred Bohom.
Neplatne manzelstva su davno mensim problemom, ako neplatne anulacie.)


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Scipius

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  16:26:24  Zobraziť profil  Pridať Scipius do zoznamu priateľov
chcel by som doplniť zopár úryvkov z Casti Conubii:

citácia:
46. Neboť svátost manželství je šlapána a v posměch uváděna nikoli již jen potají a v temnotě, nýbrž zřejmě, beze všeho studu, v divadlech všeho druhu, v románech, v milostných a "humoristických" povídkách, v kině, přednáškách v rozhlase, zkrátka všemi vynálezy moderní vědy; rozluky, cizoložství, ba i nejhanebnější neřesti se buď vychvalují nebo aspoň se podávají v takových barvách, že se úmyslně vyvolává dojem, jako by na nich nebylo žádné viny nebo hanebnosti.
Bojuje se i ve jménu "vědy"
Nechybí ani knih, které jsou drze prohlašovány za vědecké, které však ve skutečnosti nemají než jen vědecký nátěr, aby se mohly tím snáze vetříti i tam, kam by se bez tohoto vědeckého nátěru nedostaly. Nauky však, které jsou v nich šířeny, jsou vychvalovány jako vymoženosti moderního hádavého ducha, to jest onoho ducha, který vraj, zprostiv se všech starých předsudků, jde jedině za pravdou..., a který mezi tyto zastaralé názory odkazuje a zahazuje také zděděnou křesťanskou nauku o manželství.


citácia:
49. Aby bylo možno vyhnouti se nástrahám nepřítele, je nutno napřed je odhaliti; a tu se velmi osvědčuje upozorniti na jeho prohnané léčky zvláště ty, kdo se oddávají bezstarostnosti. Proto ačkoli by nám bylo věru milejší ani nejmenovati takových ohavností, "jak se sluší na věřící", (K Efes. 5, 3) než přece naprosto nemůžeme o nich pomlčeti pro dobro a spásu duší.

mak, toto tvrdí pápež. Budete aj jemu oponovať, že sa správa anarchisticky?

citácia:
Důsledky těchto bludů v praksi
51. Velice však tito všichni bloudí a hanebné odbočují od počestnosti. To je patrno již z toho, co jsme vyložili v této své encyklice o původu a povaze manželství, o jeho účelech, o jeho požehnaných vlastnostech a účincích. - Že však tyto smyšlenky jsou krajně nebezpečné, vysvítá také z důsledků, které z nich vyvozují sami jejich obhájci: že zákony, zřízení a mravy, kterými se řídí manželství, mají svůj vznik jediné ve vůli lidí, podléhají vraj tedy jediné této vůli lidí, a mohou a musejí vraj proto býti zaváděny, měněny a odvolávány podle lidského uznání a podle měnících se poměrů; plodivá síla však vraj má základ v samé přirozeností a je tedy něčím posvátnějším než manželství a také obor její sahá vraj dále: může vraj tedy působiti právě tak mimo hranice manželství jako uvnitř těchto hranic, také bez ohledu na účely manželství, jako by totiž nevázanost nestydaté ženy požívala téměř týchž práv jako čisté manželství zákonné manželky.
Volání po nových formách manželství
52. Vycházejíce z těchto zásad někteří dospěli tak daleko, že si vymyslili nové druhy soužití, lépe vraj přizpůsobené nynějším potřebám lidi a časovým poměrům, a chtějí, aby všechny byly pokládány za nové druhy manželství: manželství na čas; manželství na zkoušku; manželství kamarádské, které si osobuje plnou manželskou volnost a všecka práva manželská, vyjímaje nerozlučilelnost a s vyloučením potomstva, leda že by strany později proměnily své soužití v plnoprávné manželství.
Volání po novém zákonodárství manželském
53. Někteří dokonce důrazně žádají a naléhají, aby také zákonodárstvím byly uznány takové nebezpečné smyšlenky, aneb aspoň aby přešly ve zvyk a v praksi v životě národů a tak aby byla s nich sňata pohana; a patrně při tom ani nemají tušení, že takové snahy jsou nejen v naprostém rozporu s moderní kulturou, na které si tolik zakládají, nýbrž je to ohavná zkáza, která by nepochybně i vzdělané národy zatlačila do barbarských zlořádů některých divošských kmenů.


citácia:
Rozluka se stále více usnadňuje
88. Avšak jak jsme již uvedli, ctihodní bratří, největší překážkou této obnovy a dokonalosti manželství, ustanovené Kristem Vykupitelem, jest co den vzrůstající usnadněnost rozluky. Ba dokonce stoupenci novopohanství, nic nedbajíce smutných zkušeností, den ode dne rozhořčeněji pokračují ve svých útocích proti posvátné nerozlučitelnosti a proti zákonům, které jsou jí příznivé, a tvrdí, že musí býti prohlášena dovolenost rozluky, to jest, že mají býti zastaralé zákony nahrazeny zákonem jiným, vraj lidštějším.
Kterými důvody bývá nutnost rozluky dokazována
89. Uvádějí sice mnoho důvodů pro rozluku, a rozmanitých; jedny, mající svůj zdroj v chybě nebo vině osob, jiné, spočívající ve věcech (prvé nazývají subjektivní příčiny, druhé objektivní); pak vše, co manželský život činí příliš tvrdým a odporným. Tyto příčiny a zákony se snaží rozmanitě odůvodňovati. Především blahem obou manželů a každého z nich, buď že jeden je nevinen a tedy požívá práva odejíti od vinného, nebo dopustil se těžké viny a proto musí pryč, aby soužití nebylo odporné a z donucení. Dále zájmem dítěte, které jest olupováno o správné vedení nebo s cesty ctnosti, na niž dřív bylo uvedeno, velmi snadno je strženo dolů, když bývá svědkem zhoubného příkladu hádek mezi otcem a matkou a jiných špatnosti. Konečně blahem společnosti, které žádá, předně aby vůbec byla zrušena ta manželství, která již nic neznamenají pro dosažení cíle, pro něž jsou zřízena; za druhé, aby manželům zákonem byla dána možnost odejíti, i z toho důvodu, aby se předešlo zločinům, jichž by se bylo snadno obávati při společném soužití takových manželu z toho důvodu, aby nebyl co den více na smích soudcovský úřad a státní autorita, protože manželé, aby dosáhli vytouženého soudního prohlášení rozluky, buď úmyslně se dopouštějí zločinů, pro které může soudce podle zákona rozloučiti manželství, nebo drze lhou a křivě přisahají před soudcem, že se jich dopustili (ačkoli soudce sám dobře vidí, co se tu děje).
Proto vykládají, že zákony se musejí stůj co stůj přizpůsobiti všem těmto potřebám a změněným poměrům časovým, názorům lidstva, státním zařízením a mravům; každá z těchto příčin, a hlavně, vezmeme-li je všechny dohro-mady, více, než dostatečně vraj dosvědčují, že z určitých důvodů je naprosto nutno povoliti možnost rozluky.
Cíle radikálních stoupenců rozluky
90. Jiní v nepochopitelné opovážlivosti zašli ještě dále. Míní, že manželství jakožto čistě soukromá smlouva musí býti úplně ponecháno souhlasu a soukromé libovůli obou smluvních stran, jak je tomu při ostatních soukromých smlouvách. Proto vraj může býti rozloučeno bez jakékoli příčiny.


je tu len pár úryvkov. Rozluke je toho venované viac.Medzi svetlom a tieňom nemôže dôjsť ku kompromisu.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 34  ~  Člen od: 11 november 2011  ~  Posledná návšteva: 29 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  19:51:00  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
citácia:

Dnes si uz nikto nemoze byt isty tym, ze ked kat cir nieco anuluje, je to platne aj pred Bohom.
Pôvodne zaslal Rarach - 28 november 2011 :  14:10:29


Vaša myšlienka je nebezpečná.
Myslím si, že je nekatolícka, nakoľko na takéto tvrdenie nemáte mandát.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  19:53:39  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
no - tak teda v rýchlosti k téme doplním:
svoje príspevky som tu dala preto, aby aj vám maťo, aj všetkým čítajúcim, bolo jasné, že dôvodov na akékoľvek oddelenie/ rozlúčenie manželstva je x. je ich proste fakt veľa - ale sú spravodlivé a správne.
už aj R. vo svojom príspevku naznačil, že v posledných rokoch padá morálka.. ale je tu aj iný problém - to, že sa odvtedy veľmi zvýšilo právne povedomie ľudí, a to aj v oblasti cirkevného práva - ľudia proste vedia, že cirkevne rozlúčiť manželstvo je možné. Aj v 50-tych rokoch bol napr. alkoholizmus a aj vtedy bolo možné rozlúčiť manželstvo pre dobro druhého manžela a kresťanskú výchovu detí - ale vtedy to druhý manžel nejak strpel, ak prežil vyčíňanie manžela alkoholika bol rád, že je rád.. - pretože sa o rozluke manželstva tak nevedelo..

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ela

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  20:03:28  Zobraziť profil  Pridať Ela do zoznamu priateľov
Mortinia, rozluka a anulovanie je podla Vas to iste? necham sa poucit.
ela

 Počet príspevkov: 745  ~  Člen od: 13 november 2003  ~  Posledná návšteva: 21 november 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  20:27:48  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Mortinia, rozluka a anulovanie je podla Vas to iste? necham sa poucit.
ela

Pôvodne zaslal Ela - 28 november 2011 :  20:03:28nie - ani podľa mna ani podľa cirkevného práva :)

anulovanie manž. v zmysle cirkevného práva = ak boli subjekty absolútne alebo relatívne nespôsobilé manželstvo uzavrieť.

rozluka - manželstvo vzniklo právoplatne, ale pre dobro manžela alebo z iných vážnych dôvodpv je nutné a potrebné ho prerušiť.. (niektorí autori však aj pri tomto prípade uvádzajú, že sa jedná o anuláciu, čo formálne a gramaticky sedí ..)

každopádne - v oboch prípadoch sa pred cirkvou vzťah muža a ženy rozlúči / oddelí / anuluje/ , rovnako sa oddelí - natrvalo alebo na čas, kým nepominú prekážky - ich spolužitie (nemajú voči sebe práva a povinnosti - to sa nevzťahuje na povinnosti a práva starostlivosti o deti, kt. z manželstva vzišli)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ela

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  21:44:32  Zobraziť profil  Pridať Ela do zoznamu priateľov
Vazena Mortinia,ta moja otazka bola tak trocha ironicka, totiz cela debata bola v tejto teme o anulacii a nie o rozluke. Ja o voze, Vy o koze...Je rozdiel ci Cirkev povoli rozluku, resp. odluku od stola a lozka,( ako sme sa kedysi my ucili spravny vyraz),alebo ako na "beziacom pase" manzelstva anuluje. Toto ste tusim nepochopili Vy, o co v tejto debate islo. A Vy vo Vasom vysvetlovani splietate jedno s druhym... . Totiz pri odluke manzelstvo nadalej trva, len su odluceni z niektoreho dovodu (alkoholizmus a pod., co aj Vy uvadzate ako jeden z dovodov), anulacia je, laicky povedane "vyhlasenie", ze to manzelstvo nikdy platne uzavrete nebolo, lebo nesplnilo... a to boli tie dovody, ktore presne mala Cirkev stanovene. Dnes napr. p. Danko jeden den vyhlasi, ze zili s manzelkou roky sobaseny civilne a po revolucii si dali "veci do poriadku" aj cirkevne, potom si najde mladu pipku a zrazu je jeho manzelstvo vyhlasene za neplatne a cuduj sa svete, svoju "mladuchu" si vedie k oltaru!... takze tak. a boli tu aj prilozene aj statistiky poctu anulovanych manzelstiev... O tom bola cela debata. Ze teraz je to jednoducho TAK.... A Vy tu splietate cosi o rastucom "pravnom povedomi" ludi... Skutocne k veci
ela
ela

 Počet príspevkov: 745  ~  Člen od: 13 november 2003  ~  Posledná návšteva: 21 november 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  22:54:44  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:
Vazena Mortinia,ta moja otazka bola tak trocha ironicka, totiz cela debata bola v tejto teme o anulacii a nie o rozluke. Ja o voze, Vy o koze...Je rozdiel ci Cirkev povoli rozluku, resp. odluku od stola a lozka,( ako sme sa kedysi my ucili spravny vyraz),alebo ako na "beziacom pase" manzelstva anuluje. Toto ste tusim nepochopili Vy, o co v tejto debate islo. A Vy vo Vasom vysvetlovani splietate jedno s druhym... . Totiz pri odluke manzelstvo nadalej trva, len su odluceni z niektoreho dovodu (alkoholizmus a pod., co aj Vy uvadzate ako jeden z dovodov), anulacia je, laicky povedane "vyhlasenie", ze to manzelstvo nikdy platne uzavrete nebolo, lebo nesplnilo... a to boli tie dovody, ktore presne mala Cirkev stanovene. Dnes napr. p. Danko jeden den vyhlasi, ze zili s manzelkou roky sobaseny civilne a po revolucii si dali "veci do poriadku" aj cirkevne, potom si najde mladu pipku a zrazu je jeho manzelstvo vyhlasene za neplatne a cuduj sa svete, svoju "mladuchu" si vedie k oltaru!... takze tak. a boli tu aj prilozene aj statistiky poctu anulovanych manzelstiev... O tom bola cela debata. Ze teraz je to jednoducho TAK.... A Vy tu splietate cosi o rastucom "pravnom povedomi" ludi... Skutocne k veci
ela
ela

Pôvodne zaslal Ela - 28 november 2011 :  21:44:32ela.. toto snáď nemyslíte vážne..
ved som to tu dala - a v úvode som aj napísala, že iba doplňujem údaje - lebo maťo tu dal 3 body - tých, kt. sú absolútne alebo relatívne nespôsobilý uzavrieť manželstvo (to je tá vaša slávna anulácia) možno zhrnúť spolu do 15 bodov - nie iba do 3. (to by sa anulovali iba manželstvá, kt. uzavreli psychopati alebo impotenti - tak zo seba prosím nerobte vasilisu premúdru). tie 3 body vyjadrujú absolútnu neschopnosť - manželské prekážky - tých 12 bodov - sú zväčša relatívne.
a čo - závidíte pánovi primátorovi, že má takú kočku?? vedel si to vybaviť a hotovo. Boli na to dôvody (uvedené v CIC)- ako vravím - má práve povedomie - vedel ako na to a vedel že môže

len tak mimochodom doplním, že údaje z USA sú preto také vysoké, lebo tam je velmi vela cudzincov a tam sa ludia berú pre "green card" - nie z lásky, nie pre peniaze - ale pre legalizáciu. Za 2 roky trvania manželstva sa rozvedú (sobáše v kostoloch sú viac dôveryhodné pre imigračné úrady, ako sobáše úradné)
dobrú noc -

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 28 november 2011 :  23:23:06  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov

citácia:a čo - závidíte pánovi primátorovi, že má takú kočku?? vedel si to vybaviť a hotovo. Boli na to dôvody (uvedené v CIC)- ako vravím - má práve povedomie - vedel ako na to a vedel že môže


Pôvodne zaslal mortinia - 28 november 2011 :  22:54:44
Mortinia.. toto snáď nemyslíte vážne...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  06:08:31  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Mysli, ved naco by to inak pisala? Podobne ako dalsie perly, ktorymi nas tu castuje

Ked niekto napise nieco taketo, vzdy ma napadne jeden film, v ktorom islo o to, ze po smrti nejakeho vplyvneho bohaca v jeho pozostalosti nasli film, na ktorom bola natocena brutalna, sexualne motivovana vrazda zeny. Vysetrovanie zistilo, ze to bolo tocene na objednavku pre neho.

A ked si vysetrovatel polozil otazku, ze preco to urobil, ved mal vsetko, peniaze moc, vplyv, tak dostal odpoved - LEBO MOHOL...

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  08:08:52  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:

Dnes si uz nikto nemoze byt isty tym, ze ked kat cir nieco anuluje, je to platne aj pred Bohom.
Pôvodne zaslal Rarach - 28 november 2011 :  14:10:29


Vaša myšlienka je nebezpečná.
Myslím si, že je nekatolícka, nakoľko na takéto tvrdenie nemáte mandát.

Pôvodne zaslal baránok - 28 november 2011 :  19:51:00


Azda ste chceli povedat, ze nemam mandat na pravoplatne vyhlasovanie nejakeho konkretneho zvazku za platne uzavrete alebo neuzavrete.

Moje ostatne vyroky su uplne legitimne, na ne nam udeluje mandat nieco ine, nepotrebujeme k tomu status poverenej osoby. Ten isty mandat mate aj Vy, ked mozete tvrdit, ci vyroky ineho su alebo nie su katolicke, napriklad.

Teda treba rozlisovat.
Pravdivost vyrokov ajtak na ziadnych mandatoch nezavisi.
Tvrdim, ze Vas vyrok nie je pravdivy, a tvrdim, ze moj vyrok je pravdivy, lebo vychadza z tvrdeni vid text. Ak v nom Ralph Martin, citovany kardinal a cirkevne statistiky klamu, tak okej, moj vyrok pravdivy nie je.
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

tornero

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  08:38:37  Zobraziť profil  Pridať tornero do zoznamu priateľov
neviem preco zase z toho robite "z Danka objav roka" ....

je jasne kazdemu kto ma otvorene oci co sa deje. Primator Danko si to vybavil a co je natom zvlastne? kedysi si ludia v niektorych pripadoch zvratene vybavovali (kupovali) odpustky.

Papier ma, jeden sud tu na zemi vyhral, vedel ako nato .... no caka ho ten posledny sud. Ten je rozhodujuci ci tam prejde stym papierom co dostal ... aj tych ktori na sude rozhodovali....
Tu na zemi sa da ziskat hocico, nezavidme....

Ak sa niekto citi ukrivdeny ze nemoze vymenit manzelku za krajsiu... alebo manzela za lepsieho .... tak v JKS ked otvorite je napisane ... "krivdu trpezlivo znasat".

Uz tu ta tema raz a mozno aj viac krat rozoberana bola .... a uz to tym padom zacina byt otom, ze brvno vo svojom oku nevidime ....
Ci ste bez viny ze hadzete stale kamenom?

p.s.: odpovedam pre tych co maju na mysli klasicky protiargument.

Ani ja nie som zato aby sme boli ticho a o tychto veciach sa nehovorilo. Len veci uz boli prebrate a ti co vedia ... vedia ... a ti co nechapu ... tak im treba opatrne... iste niekto si mysli ze treba priamo a natvrdo... No nedivte sa potom ze ste oznacovani za nekatolikov ... a ze tu katolik katolikovi hovori ze nieje katolik a opacne ....

Aufer a nobis, quaésumus ,Domine, iniquitátes nostras; ut ad sancta sanctórum puris mereámur méntibus introíre. Amen

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 408  ~  Člen od: 13 október 2009  ~  Posledná návšteva: 15 október 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  10:04:42  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:


Zaciatkom 60ich rokov sa v USA vyhlasila nulita u asi 300 manzelstiev rocne. Medzi rokmi 1984 a 1994 sa vyhlasila nulita u 638,000 manzelstiev, co je cca 59,000 rocne (R. Jenks, Divorce, Annulments, and the Catholic Church, Haworth Press: 2002, p. 48, aj http://www.canonlaw.info/a_annulments.htm).Pôvodne zaslal Mato - 27 november 2011 :  15:31:57
Ludia su sice cim dalej tym sprostejsi jak bagance, sak je znamy fakt vseobecneho upadku vzdelanosti, dokonca i vo veciach patriacich ku vseobecnej inteligencii, specialne americania pozivaju povest nevelmi lichotivu v tomto smere

ale zazracne akurat tu stuplo pravne povedomie, prave v tomto obore (jednom z najnarocnejsich oborov i v ramci prava) a prave v tomto case a mieste - no nekup to, takyto argument


mortiniu nebite, vsak iba dava to, co ma - a co ma, nema zo seba, ale od inych, ktori ju takymito nejapnostami krmia. Tam treba smerovat sekeru, ku korenom. Alespon vsak uz netrhat ziadne ovocie zo stromu, ktory nesie hentake hnilicky.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

jarmok

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  11:16:49  Zobraziť profil  Pridať jarmok do zoznamu priateľov
citácia:
... Dnes napr. p. Danko jeden den vyhlasi, ze zili s manzelkou roky sobaseny civilne a po revolucii si dali "veci do poriadku" aj cirkevne, potom si najde mladu pipku a zrazu je jeho manzelstvo vyhlasene za neplatne a cuduj sa svete, svoju "mladuchu" si vedie k oltaru!...

Pôvodne zaslal Ela - 28 november 2011 :  21:44:32Takemu Dankovi sa to podarilo, to je king, nie ako chudak anglicky kral Henrich VIII.

Pokoj a dobro medzi nami.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 178  ~  Člen od: 18 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 10 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  11:22:21  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Dankovi a statisicom inych sa to podarilo len preto, ze niet na stolci takeho papeza, ako bol v case Henricha.

Slabi su silni len preto, ze silni zoslabli.

Do pekiel poputuju together. Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  13:24:48  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:


Mortinia.. toto snáď nemyslíte vážne...


Pôvodne zaslal Lucia - 28 november 2011 :  23:23:06lucia - neviem, či si rozumieme - uviedla som, že na to bol dôvod uvedený v cic - doslova. Nebudem tu toto konanie rozmazávať, ani nemôžem - ale bol dôvod. Netreba veriť všetkému, čo sa v novinách popísalo.. Konanie bolo riadne (neboli tam žiadne úplatky ani nič také, čo písali v svetovom časopise +Xdní), lehoty boli dodržané, žiadna strana sa neodvolala. Formálne všetko ok. Urobilo sa z toho haló, lebo sa jedná o známu osobnosť - na ostatné prípady nedovidíte čo? sú taj také, čo neprejdu a ľudia bežia do iného mesta alebo do zahraničia, aby sa zobrali druhý krát kostole po úradnom rozvode - toto už je problém.... Či sa vám zdá, že by bolo lepšie, keby primátor s tou ekonomkou žil doteraz len tak nadivoko? Mne nie.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  15:49:57  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
citácia:


Či sa vám zdá, že by bolo lepšie, keby primátor s tou ekonomkou žil doteraz len tak nadivoko? Mne nie.

Pôvodne zaslal mortinia - 29 november 2011 :  13:24:48..toto je tiez zart, ze ?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  17:48:11  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
citácia:

Azda ste chceli povedat, ze nemam mandat na pravoplatne vyhlasovanie nejakeho konkretneho zvazku za platne uzavrete alebo neuzavrete.

Moje ostatne vyroky su uplne legitimne, na ne nam udeluje mandat nieco ine, nepotrebujeme k tomu status poverenej osoby. Ten isty mandat mate aj Vy, ked mozete tvrdit, ci vyroky ineho su alebo nie su katolicke, napriklad.

Teda treba rozlisovat.
Pravdivost vyrokov ajtak na ziadnych mandatoch nezavisi.
Tvrdim, ze Vas vyrok nie je pravdivy, a tvrdim, ze moj vyrok je pravdivy, lebo vychadza z tvrdeni vid text. Ak v nom Ralph Martin, citovany kardinal a cirkevne statistiky klamu, tak okej, moj vyrok pravdivy nie je.

Pôvodne zaslal Rarach - 29 november 2011 :  08:08:52Nie, mám na mysli to, že nemáte mandát na výrok:
Dnes si uz nikto nemoze byt isty tym, ze ked kat cir nieco anuluje, je to platne aj pred Bohom.

Pretože kto iný ako Cirkev(prostredníctvom kompetentných osôb) má na základe poverenia právo niečo rozviazať, resp. zviazať na Zemi s tým, že to bude rozviazané/zviazané aj v nebi.

My dvaja to právo nemáme a ja si myslím, že Vy nemáte ani mandát toto právo Cirkvy spochybňovať, resp. jej ho odnímať.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  17:53:03  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Myslim, ze ste to nepochopil - Rarach toto pravo Cirkvi nespochybnuje a uz vobec jej ho neodnima.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mortinia

Stav: offline

 Odoslaný - 29 november 2011 :  18:25:15  Zobraziť profil  Pridať mortinia do zoznamu priateľov
citácia:

..toto je tiez zart, ze ?

Pôvodne zaslal Lucia - 29 november 2011 :  15:49:57nie - toto nie je žart..

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 997  ~  Člen od: 07 júl 2011  ~  Posledná návšteva: 13 máj 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 7 Previous Topic: Alkohol v poste Téma Next Topic:  
 Verzia pre tlač
Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06