Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Katolícka apologetika
 Apologetické pohľady
 KKC - drahy experiment, ktory nevysiel
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Sviatost krstu. Téma Next Topic: Ako som pocítila Božie milosrdenstvo...
Strana: z 7

Scipius

Stav: offline

 Odoslaný - 12 november 2011 :  09:24:16  Zobraziť profil  Pridať Scipius do zoznamu priateľov
rudy, nezaškodilo by Vám prečítať si aj detský katechizmus.


citácia:
0 obete svätej omše

333. Čo znamená obetu konať?
Obetu konať znamená: zrieknuť sa niečoho, čo má pre
nás cenu a zničením tej bytosti prejaviť, že za najvyššieho
pána všetkého jestvujúceho uznávame Boha.

a) Obetu konal Äbel, keď sa zriekol jedného zo svojich barán-
kov a zničil ho s úmyslom prejaviť navonok, že Boha uznáva
za najvyššieho pána. Obetu konal aj Noe, keď po potope vy-
šiel z korábu. Aj Abrahám konal obetu, keď prejavil ochotu
zrieknuť sa toho najcennejšieho, čo na svete mal: svojho sy-
na Izáka. 0 Melchizedechovi čítame v Písme svätom, že obe-
toval Bohu chlieb a víno. Izraelský národ, starozákonný ľud
boží, dostal od Boha predpisy skrze Mojžiša, čo má obetovať,
kedy a ako. Ešte aj modlári prinášali obety svojim modlám.
Obety, ktoré izraelskému národu nariadil konať Boh, sa me-
nujú ,zákonitýmľ obetami. Obety, ktoré prinášali modlári svo-
jim modlám, bolí .nezákonité'.
b) Obety boli prinášané so štvorakým úmyslom. Obetami ľudia
vyjadrovali, že sa Bohu k 1 a ň a j ú, t. j., že ho uznávajú za
najvyššieho pána; že mu ď a k u j ú za udelené dobrodenia;
že ho prosia o ďalšie dobrodenia; že ho z m i e r u j ú,
t. j. odprosujú za spáchané hriechy.
c) Žiadne obety, ani zákonité obety Starého zákona, nemali pred
' Bohom cenu. Boh ich nariadil a prijímal len preto, lebo pred-
obrezovali budúcu obetu Nového zákona, ktorú mal svojho
času priniesť Ježiš Kristus. Ústami proroka povedal Boh, že
nemá zaľúbenia v starozákonných obetách; predpovedal, že
ich zruší a nahradí novozákonnou obetou [Mal 1, 10—11]. Tú
novozákonnú obetu priniesol Bohu Ježíš Kristus na kríži a
sprístupňuje ju vo svätej omši.
d) My, kresťania, máme obetu svätej omše.• 334. Kto konal najväčšiu obetu?
Najväčšiu obetu konal Ježiš Kristus, keď Bohu sám seba
obetoval na kríži.

Obeta je tým dokonalejšia, čím dokonalejší je č 1 o v e k, kto-
rý ju koná a čím cennejší je d a r, ktorý Bohu dáva. Obeta Je-
žiša Krista na kríži je najdokonalejšia a najsvätejšia preto, lebo
ten, kto ju konal, je nielen opravdivý človek, ale aj opravdivý
Boh a obetný dar, ktorý priniesol Bohu, bol ľudský život vtele-
ného Boha.

• 335. Kde sa sprítomňuje obeta kríža?
Obeta kríža sa sprítomňuje v svätej omši.

336. Čo je svätá omša?
Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, v ktorej
Ježiš Kristus pod spôsobmi chleba a vína obetuje sám seba
Bohu.


Ježiš Kristus je opravdivý Boh a opravdivý človek v jednej
osobe. Ako opravdivý človek sa môže obetovať Bohu a keďže je
aj opravdivý Boh, má jeho obeta nekonečnú cenu.

337. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a obetou svätej omše?
Medzi obetou kríža a obetou svätej omše je tento rozdiel:
na kríži sa Ježiš Kristus obetoval krvavým spôsobom, v svä-
tej omši sa obetuje nekrvavým spôsobom.

• 338. Kedy ustanovil Ježiš Kristus obetu svätej omše?
Ježiš Kristus ustanovil obetu svätej omše pri Poslednej
večeri, vtedy, keď ustanovil Sviatosť Oltárnu.

Prečítaj si poznámku b), pod otázkou 326. Sú to slová, ktorými
Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu. Z týchto slov vyplýva,
že telo Ježiša Krista pod spôsobmi chleba, je obetné telo,
telo, ktoré sa za ľudí ,dáva', t. j. obetuje. Z týchto slov vyplýva,
že krv Ježiša Krista pod spôsobmi vína, je o b e t n á k r v, krv,
ktorá sa ,vyleje za mnohých', t j. obetuje za ľudstvo. Z týchto
slov vyplýva, že apoštoli dostali moc a rozkaz robiť to Isté, čo
urobil Ježiš Kristus, t. j. premieňať chlieb na jeho o b e t n é
telo a víno na jeho o b e t n ú krv: apoštoli teda dostali moc
a rozkaz konať obetu Nového zákona. Táto moc prešla z apošto-
lov na biskupov a na kňazov. Apoštoli tento rozkaz Ježiša Krista
plnili a plnia ho i biskupi a kňazi, keď konajú obetu svätej
omše.
339. Prečo ustanovil Ježiš Kristus svätú omšu?
Ježiš Kristus ustanovil svätú omšu:
1. preto, aby tú obetu, ktorú vykonal na kríži,
sprítomňoval v každom čase a na každom mieste
až do konca sveta;
2. preto, aby tých, čo neboli prítomní pri obete kríža,
robil účastnými milostí, ktoré na kríži získal.

Ustavičným sprítomňovaním obety kríža svätou omšou je Boh
,vždy a všade' (semper et ubique) dokonale oslavovaný,
,vždy a všade' sa mu dostáva dôstojného poďakovania za
dary, ktoré ľuďom preukazuje, ,vždy a všade' ho môžu ľudia,
zjednotení s Ježišom Kristom, účinne p r o s i ť o ďalšie dobro-
denia, ,vždy a všade' ho môžu zmierovať, t. j. odprosovať
za urážky, ktorými proti sebe popudil jeho spravodlivý hnev.
Lebo ako každá obeta, aj obeta svätej omše sa koná so štvorakým
úmyslom: zjednotení s Ježišom Kristom oslavujeme Boha:
(1) svojou poklonou, (2) svojou vďakou, (3) svojimi prosbami,
(4) svojím zmierovaním.

• 340. Z koľkých čiastok pozostáva svätá omša?
Svätá omša pozostáva z dvoch čiastok:
1. z bohoslužby slova,
2. z bohoslužby obety.

a) Syn Boží sa stal človekom: 1. preto, aby nás učil, 2. preto,
aby nás svojou obetou na kríži vykúpil. V bohoslužbe slova
[v liturgii slova) sa oboznamujeme s náboženským učením:
sprítomňuje sa nám slovo božie, zjavenie božie. V bohoslužbe
obety (v liturgii obety) sa nám sprítomňuje krížová obeta
Ježiša Krista.
b) Bohoslužba obety má tieto tri čiastky: 1. obetovanie
(chleba a vína), 2. premenenie (chleba na telo a vína
na krv Ježiša Krista), 3. prijímanie [tela a krvi Ježiša
Krista).

Medzi svetlom a tieňom nemôže dôjsť ku kompromisu.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 34  ~  Člen od: 11 november 2011  ~  Posledná návšteva: 29 január 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

rudy

Stav: offline

 Odoslaný - 12 november 2011 :  10:03:30  Zobraziť profil  Pridať rudy do zoznamu priateľov
Nemám žiadny problém prijať to, čo píše detský katechizmus o sv. omši. Ale Robel má problém prijať to, čo píše o omši KKC, čím sa odmieta podriadiť Magistériu Cirkvi.
Ďakujem, že ste uviedli aj bod 340, písmeno b. To by si mal prečítať Robel.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 286  ~  Člen od: 15 február 2010  ~  Posledná návšteva: 17 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 17 november 2011 :  20:44:16  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Čo je Sviatosť eucharistie? Ježiš Kristus pod spôsobom chleba a vína. On sám je však zároveň obetou Nebeskému Otcovi. Teda Sviatosť je obeta.


Táto sviatosť má funkciu obety len v omši, kedy je prinášaná ako obeť Otcovi. Eucharistia svojou podstatou nie je obetou.

citácia:
A ak Pius XII. nazýva túto sviatosť hostinou, potom eucharistická hostina je zároveň obeta. A teda omša (obeta) je (zároveň) hostinou. A to tvrdí KKC, 1382. Teda žiadna novinka zo strany KKC.


Eucharistická hostina nie je obeta, lebo pri prijímaní tejto sviatosti, ktoré sa môže diať aj mimo omše, sa žiadna obeta neuskutočňuje. Hostina je účasť na obete. KKC je na omyle.

citácia:
Aj Vami citovaná Katolícka encyklopédia z r. 1907 hovorí o neoddeliteľnosti sviatosti eucharistie a omšovej obety. Teda niet Sviatosti bez omše a niet omše bez Sviatosti.


Eucharistia a omša sú neoddeliteľné v tom zmysle, že omša nemôže byť bez eucharistie a eucharistia nemôže vzniknúť bez omše, ale existovať po jej skončení môže.

citácia:
Pre vysvetlenie: Podstatou omše je samotná Sviatosť.

Nie, podstatou omše je Kristova nekrvavá obeta.

citácia:
Sviatosť je teda hostinou a tým pádom aj omša je hostinou. (Lebo nemôže byť omša bez Sviatosti.)

Hoci omša nemôže byť bez sviatosti, nie je hostinou, omšová obeta sa uskutoční aj bez hostiny.

citácia:
Ďalej, omša bez prijímania by nemala zmysel.

Omša bez kňazovho prijímania by síce nebola úplnou obetou, ale zmysel by mala: stále by išlo o obetu.

citácia:
Ak by sme brali omšu ako obetu, ktorá sa deje pomimo nás, to by sme boli ako pohania, ktorí predhodia Bohu nejakú obetu (Krista) a majú postarané, pričom sa nemusia bytostne zjednocovať s touto obetou. No v kresťanskom ponímaní je omša tiež účasťou na Kristovom tele. (por. 1 Kor 10,16)

Laici nemajú brať omšu ako obetu dejúcu sa pomimo nich, ani keď neprijímajú.

citácia:
Ďalej, treba si uvedomiť, že Kristus slávil prvú svätú omšu pri večeri. Prečo asi? No aby ukázal, že samotná omša je hostinou.


To je vaša mylná dedukcia.

citácia:
Tradícia Cirkvi však hovorí , že prijímanie je integrálna súčasť omše.
„Napokon, kňaz musí prijať Eucharistiu pod oboma spôsobmi.“ (Thomas Aquinas: Summa, Ilia, q. 80, a. 12; cf. also ad 1)
„Kristus je prítomný pod spôsobom pokrmu a nápoja a to znamená, že je určený na konzumáciu.“ (Thomas Aquinas: Summa, Ilia, q. 80, a. 12; cf. also ad 1)
„Omša má tri hlavné čiastky: obetovanie, pozdvihovanie a prijímanie.“ (Spirago: Katolícky ľudový katechizmus III. diel 1.4.1)
„a zatiaľ čo(prijímanie) je naprosto nutné pre prisluhujúceho obetníka“ (Pius XII.: Mediator Dei)


Prijímanie kňaza je integrálnou časťou omše, no nie podstatnou ani spolupodstatnou, ako píše Dr. Špaček. Náleží k celistvosti obety tak, ako ruka náleží k celistvosti človeka. Čovek bez ruky je stále človek a omša bez prijímania kňaza je stále obeta.

„Prijímanie kňaza nie je podstatou obety, lebo nie je obrazom Pánovej smrti. Cirkev nikdy nevidela v prijímaní obetu, ale vždy účasť na obete.“ (prof. Žák)

citácia:
citácia:
Takže účelom omše vôbec nie je prijímanie veriacich


Tak to už je do očí bijúci blud.

Nie je to blud, ale náuka Katolíckej Cirkvi. Účelom omše je chvála Boha, ďakovanie Bohu, prosenie Boha a zmierovanie Boha. Omša je zameraná na Boha, nie na človeka.

citácia:
Ak sa vám zdá, že považovať omšu za hostinu je akási novota KKC, pozrite, čo písal biskup Ignác Antiochijský v 2. storočí:
„Tá eucharistická slávnosť nech platí ako spoľahlivá, ktorá je vedená biskupom alebo biskupovým poverencom. Kde je biskup, tam má byť spoločenstvo, ako tam, kde je Ježiš Kristus, je katolícka Cirkev. Bez biskupa sa nesmie ani krstiť ani konať hostina lásky.“ (List Smyrňanom, 8)

Alebo čo písal sv. Irenej (+ 202):
„Obeta Nového zákona je sv. večera Pána.“


Ani jeden netvrdí, že omša je hostina.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Renda

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2011 :  21:03:02  Zobraziť profil  Pridať Renda do zoznamu priateľov
Je odsouzená teze, že mše je neplatná, pokud přijímá jen kněz. Kněz má povinost přijímat, laik ne, těm se to jen doporučuje. Pokud by mše byla hostina, byla by povinnost jít k přijímání

Renda

 Krajina: Czech Republic  ~  Počet príspevkov: 140  ~  Člen od: 25 máj 2011  ~  Posledná návšteva: 26 február 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

rudy

Stav: offline

 Odoslaný - 21 november 2011 :  01:08:55  Zobraziť profil  Pridať rudy do zoznamu priateľov
citácia:
Je odsouzená teze, že mše je neplatná, pokud přijímá jen kněz. Kněz má povinost přijímat, laik ne, těm se to jen doporučuje. Pokud by mše byla hostina, byla by povinnost jít k přijímání
Pôvodne zaslal Renda - 19 november 2011 :  21:03:02


Áno, kňaz má povinnosť prijímať, aj z toho vidno, že omša je hostina. (Kňaz sa hostí.)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 286  ~  Člen od: 15 február 2010  ~  Posledná návšteva: 17 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

rudy

Stav: offline

 Odoslaný - 21 november 2011 :  02:41:54  Zobraziť profil  Pridať rudy do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Čo je Sviatosť eucharistie? Ježiš Kristus pod spôsobom chleba a vína. On sám je však zároveň obetou Nebeskému Otcovi. Teda Sviatosť je obeta.

Táto sviatosť má funkciu obety len v omši, kedy je prinášaná ako obeť Otcovi. Eucharistia svojou podstatou nie je obetou.

Sviatosť Eucharistie je živý Ježiš Kristus. On sám je obetou vždy, nie len počas omše. Sviatosť Eucharistie je obetujúci sa Kristus.
citácia:
citácia:
A ak Pius XII. nazýva túto sviatosť hostinou, potom eucharistická hostina je zároveň obeta. A teda omša (obeta) je (zároveň) hostinou. A to tvrdí KKC, 1382. Teda žiadna novinka zo strany KKC.


Eucharistická hostina nie je obeta, lebo pri prijímaní tejto sviatosti, ktoré sa môže diať aj mimo omše, sa žiadna obeta neuskutočňuje. Hostina je účasť na obete. KKC je na omyle.

V eucharistickom Kristovi sa spája prvok obety a zároveň pokrmu. A ak Sviatosť Eucharistie nevyhnutne patrí k omši, potom k omši patria oba prvky. Obeta i hostina.

citácia:
citácia:
Aj Vami citovaná Katolícka encyklopédia z r. 1907 hovorí o neoddeliteľnosti sviatosti eucharistie a omšovej obety. Teda niet Sviatosti bez omše a niet omše bez Sviatosti.


Eucharistia a omša sú neoddeliteľné v tom zmysle, že omša nemôže byť bez eucharistie a eucharistia nemôže vzniknúť bez omše, ale existovať po jej skončení môže.

Existovať po omši môže, to ale nič nemení na skutočnosti, že bez omše by nejestvovala. Teda niet Sviatosti bez omše.
citácia:
citácia:
Pre vysvetlenie: Podstatou omše je samotná Sviatosť.

Nie, podstatou omše je Kristova nekrvavá obeta.

Kristova krvavá obeta sa uskutočnila pred 2000 rokmi.
Kristova nekrvavá obeta sa uskutočňuje (existuje) pod spôsobom chleba a vína a to je samotná Sviatosť.
Nemožno oddeľovať obetu Krista od samotného Krista. Inými slovami obeta Krista je obetujúci sa Kristus. On obetuje seba samého.
citácia:
citácia:
Sviatosť je teda hostinou a tým pádom aj omša je hostinou. (Lebo nemôže byť omša bez Sviatosti.)

Hoci omša nemôže byť bez sviatosti, nie je hostinou, omšová obeta sa uskutoční aj bez hostiny.

Omšová obeta bez prijímania (minimálne kňaza) je zmrzačená obeta. Tak to nemá byť. Preto aj Pius XII. hovorí, že prijímanie je naprosto nutné pre prisluhujúceho obetníka. KKC preto správne píše, že omša je zároveň hostinou.
citácia:
citácia:
Ďalej, omša bez prijímania by nemala zmysel.

Omša bez kňazovho prijímania by síce nebola úplnou obetou, ale zmysel by mala: stále by išlo o obetu.

Zmysel celého Kristovho vykupiteľského diela (obety) je, aby ľudia mali na ňom (na nej) účasť.
citácia:
citácia:
Ak by sme brali omšu ako obetu, ktorá sa deje pomimo nás, to by sme boli ako pohania, ktorí predhodia Bohu nejakú obetu (Krista) a majú postarané, pričom sa nemusia bytostne zjednocovať s touto obetou. No v kresťanskom ponímaní je omša tiež účasťou na Kristovom tele. (por. 1 Kor 10,16)

Laici nemajú brať omšu ako obetu dejúcu sa pomimo nich, ani keď neprijímajú.

Už sv. Pius X. horlil za časté prijímanie laikov. Ak laici považujú neúčasť na eucharistickej hostine za niečo normálne, niečo nie je v poriadku. KKC sa pokúsil urobiť nápravu.
citácia:
citácia:
Ďalej, treba si uvedomiť, že Kristus slávil prvú svätú omšu pri večeri. Prečo asi? No aby ukázal, že samotná omša je hostinou.


To je vaša mylná dedukcia.

Omša bola vnímaná ako večera aj apoštolom Pavlom. (1 Kor 11,20)

citácia:
citácia:
citácia:
Takže účelom omše vôbec nie je prijímanie veriacich


Tak to už je do očí bijúci blud.

Nie je to blud, ale náuka Katolíckej Cirkvi. Účelom omše je chvála Boha, ďakovanie Bohu, prosenie Boha a zmierovanie Boha. Omša je zameraná na Boha, nie na človeka.

Účelom omše nie je len oslava Boha, ale aj spása človeka.
Boh je oslávený aj tým, že dáva človeku spásu.
Kristus pri ustanovení omše povedal: „jedzte“. To je jednoznačná odpoveď na Vašu mylnú tézu.

citácia:
citácia:
Ak sa vám zdá, že považovať omšu za hostinu je akási novota KKC, pozrite, čo písal biskup Ignác Antiochijský v 2. storočí:
„Tá eucharistická slávnosť nech platí ako spoľahlivá, ktorá je vedená biskupom alebo biskupovým poverencom. Kde je biskup, tam má byť spoločenstvo, ako tam, kde je Ježiš Kristus, je katolícka Cirkev. Bez biskupa sa nesmie ani krstiť ani konať hostina lásky.“ (List Smyrňanom, 8)

Alebo čo písal sv. Irenej (+ 202):
„Obeta Nového zákona je sv. večera Pána.“


Ani jeden netvrdí, že omša je hostina.
Pôvodne zaslal Robel - 17 november 2011 :  20:44:16


Ste slepý?

„Tá eucharistická slávnosť nech platí ako spoľahlivá, ktorá je vedená biskupom alebo biskupovým poverencom. Kde je biskup, tam má byť spoločenstvo, ako tam, kde je Ježiš Kristus, je katolícka Cirkev. Bez biskupa sa nesmie ani krstiť ani konať hostina lásky.“
Eucharistcká slávnosť = omša
hostina lásky = hostina

Obeta Nového zákona je sv. večera Pána.“
Obeta Nového zákona = omša
sv. večera Pána = hostina


PS: Medzi kresťanmi sa bludy vždy vyskytovali, vyskytujú a budú vyskytovať. Kristus však ustanovil Magistérium Cirkvi, aby veriaci mali k dispozícii v každej dobe útočisko pravdy a bludom sa vyhýbali. V súčasnej dobe je prejavom Magistéra okrem iného aj KKC. Ja ho ako katolík bezvýhradne prijímam. Ak ho vy neprijímate, je to váš problém, ale potom sa nehláste ku katolíkom.
Kristus zveril najvyššiu pastiersku moc a tým aj dohľad nad náukou Cirkvi svätému Petrovi (a nie laikovi Robelovi) a ja to rešpektujem. Na KKC je podpis Petrovho nástupcu Jána Pavla II., preto prijímam náuku KKC.

A pokiaľ ide o sedevakantistov, ak si myslia, že Boh ponechal svoju Cirkev bez viditeľnej hlavy celé desaťročia, je to prejav ich slabej dôvery v Božiu prozreteľnosť. Že riadne zvolených pápežov svojvoľne neuznávajú, je ich problém. Raz sa budú za to zodpovedať. Ak chcú, nech si teda čakajú na „pravého pápeža“ hoc aj do smrti.

Robel, upozornení ste boli, viac sa k tomuto problému nemienim vracať a strácať tak čas.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 286  ~  Člen od: 15 február 2010  ~  Posledná návšteva: 17 apríl 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 21 november 2011 :  11:03:48  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Satanska praca Parscha , Guardiniho a podobnej sebranky, ktora ideovo pripravila podu pre tzv. liturgicke hnutie, precpateho neologizmami a pojmami s vyznamovymi posunmi (opakovane rudym a KKC pozitivnymi modernistami), v priamom prenose.Suum cuique.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

thorah

Stav: offline

 Odoslaný - 17 december 2011 :  22:41:22  Zobraziť profil  Pridať thorah do zoznamu priateľov
citácia:
KKC pozitivnymi modernistami

Pôvodne zaslal Rarach - 21 november 2011 :  11:03:48zaujimavy vyraz

morituri te salutant

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 337  ~  Člen od: 15 december 2011  ~  Posledná návšteva: 30 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 10 január 2012 :  20:27:16  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
... kniha označovaná skratkou KKC má veľa praktického využitia. Okrem už spomínaného záchoda a podkurovania, sa ešte dá napríklad aj využiť na záhrade a inde ako ťažítko, ktoré podrží pod sebou rôzne papiere a iné predmety aby ich neuchytil vietor, proste KKC má nepopierateľnú váhu, to sa tiež musí uznať ...
Pôvodne zaslal rytier - 10 január 2012 :  13:48:10Čo ešte treba napísať na katolíckom fóre aby bol udelený BAN ?

Keď nie vy čo by ste mali, tak ja sa hanbím.
Som smutný, kam to dospelo ...

Je toto ovocie Ducha Svätého ?

Pôvodne zaslal baránok - 10 január 2012 :  17:27:37Da sa velmi dovodne pytat, pracou akeho "Ducha" je vznik KKC.

Povedane inak, ak sa je za co hanbit, tak za vznik toho paskvilu na katechizmus, zvany KKC. Systematicke nivelizovanie a destruovanie doktrinalnej i mravoucnej latky v KKC je vybornym predmetom na studium istych specializovanych odborov, KKC aneb jak se dela demagogie.


Otazka pre baranka a spol, KKC pozitivnych: poznate toto?


apoteoza KKC je syndrom nekatolicky, aj ked ako dosledky konzumacie ovocia KKC ery, je to logicky pochopitelne, preco sa tohto dopustaju mnohi, v domneni, ze tym brania KC. Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

baránok

Stav: offline

 Odoslaný - 10 január 2012 :  21:33:17  Zobraziť profil  Pridať baránok do zoznamu priateľov
citácia:

Otazka pre baranka a spol, KKC pozitivnych: poznate toto?
Pôvodne zaslal Rarach - 10 január 2012 :  20:27:16Priznám, že nepoznám.

K označeniu "KKC pozitívny" si dovolím poznámku.

Seba sa, svoje ego, či podstatu vnímam ako konzervatívny bohém, s jemným nádychom hedonizmu.
Tvrdé s pivom nemiešam. Liehoviny nepijem, ak už musím tak iba borovičku. Ináč iba destilát.
Víno iba suché, preferujem Merlot či Shiraz, ale s vhodných pohárov a v žiadnom prípade nie s kolou. Nepohrdnem ani Tramínom či Veltlínskym, sódou ho nekazím.
Rýchle občerstvenie nevyhľadávam, preferujem chudé mäso,najmä jelenie alebo mladé diviačie.
Mám rád ak sa zachová dekórum, úroveň, keď sa zachovajú pravidlá.

Preto v inej časti fóra spomenuté narážky na KKC, hoc som k výhradám nezaujal jednoznačný postoj mi pripadajú primitívne, hulvátske, grobiánske. Nevypovedajú o katechizme, ale o človeku ktorý takéto "perly" vypustil.

Analogicky s o odstavec vyššie uvedenými pôžitkami, ako keby niekto rezal pivo s rumom, Calibernet s kolou, či Millera so sódou. A zajedal to hamburgerom s MC Donaldu. Skrátka primitív a k takému by som do krčmy k jednému stolu určite nesadol.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 521  ~  Člen od: 26 apríl 2011  ~  Posledná návšteva: 16 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 10 január 2012 :  23:51:55  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:

Otazka pre baranka a spol, KKC pozitivnych: poznate toto?
Pôvodne zaslal Rarach - 10 január 2012 :  20:27:16Priznám, že nepoznám.
Pôvodne zaslal baránok - 10 január 2012 :  21:33:17
V zasade nevadi. Jedna sa len o to, ze ked uz niekto nevie inak odvodit co je KKC zac a aku ma relevanciu, tak sa to da docitat aj exaktne predlozene priamo z kuchyne jeho zodpovednych tvorcov. Proste ze je nezdrave a nespravne a veru aj skodlive, vidiet v tomto experimente nieco zhodujuce sa s Bozou volou (leda tak s Bozim dopustenim). Niet doleziteho parametra, v ktorom by KKC daleko nezaostaval za uz existujucimi katechizmami, ci pravidlami fruktuoznej pastoracie. Prax je toho najlepsim dokazom, neodskriepitelne podciarkujucim skodlivost KKC.
O debakli tohto KKC experimentu je pisane v teme vyssie.

citácia:
K označeniu "KKC pozitívny" si dovolím poznámku.

Seba sa, svoje ego, či podstatu vnímam ako konzervatívny bohém, s jemným nádychom hedonizmu.
Tvrdé s pivom nemiešam. Liehoviny nepijem, ak už musím tak iba borovičku. Ináč iba destilát.
Víno iba suché, preferujem Merlot či Shiraz, ale s vhodných pohárov a v žiadnom prípade nie s kolou. Nepohrdnem ani Tramínom či Veltlínskym, sódou ho nekazím.
Rýchle občerstvenie nevyhľadávam, preferujem chudé mäso,najmä jelenie alebo mladé diviačie.
Mám rád ak sa zachová dekórum, úroveň, keď sa zachovajú pravidlá.

Jednak z toho nijako nevyplyva suvislost s KKC pozitivitou, jednak Vas toto lacne pozerske exhibe nie je dostojne.

citácia:
Preto v inej časti fóra spomenuté narážky na KKC, hoc som k výhradám nezaujal jednoznačný postoj mi pripadajú primitívne, hulvátske, grobiánske. Nevypovedajú o katechizme, ale o človeku ktorý takéto "perly" vypustil.


Analogicky s o odstavec vyššie uvedenými pôžitkami, ako keby niekto rezal pivo s rumom, Calibernet s kolou, či Millera so sódou. A zajedal to hamburgerom s MC Donaldu. Skrátka primitív a k takému by som do krčmy k jednému stolu určite nesadol.


Lenze pravda je, ze KKC sa naozaj da pouzit na ucely, ktore nezneju gustiozne. Bohuzial, KKC naozaj ma vlastnosti, ktore su vyuzitelne sposobom, ktory sa Vam nepaci. Ale za to moze sam KKC a jeho autori - ti v nom totiz, vazeny baranok, prvi precedentne pomiesali houno s medom a vystlali cukrovou vatou, namixujuc vysledny koktail stravitelny len s digestivami a pripadne rovno s laxativami. KKC je vo svojej podstate formalne uhladne, ale noeticky a obsahom odporne slizke, nevyzivne, nezazivne, nafuknute polyvalentne a vyznamovo ambivalentne dielo, vyznamne jednostranne a striktne vypitvane v zaujme cenzury takych vyjadreni, ktore by zneli tomuto svetu, nekatolikom a sfajnovenym katolikom "nevhodne pravdivo". Vsak ho dostali na starost vybrane kapacity, ktore sa podpisali aj pod take monstruozne antikatolicke nepodarky, ako bol tzv. holandsky katechizmus a pod. Zorientovany katolik nevezme KKC do ruk z ineho dovodu, nez jedine z archivno-dokaznych ucelov pre pripad potreby podlozit opravnenost svojej averzie ku KKC. Tym sa dostavame k odpovedi vychadzajucej analogicky z Vasej poznamky, ze ak Vy poukazujete na "dielo chvali autora", aky asi tak obraz o autoroch a schvalovacoch KKC poskytuje sam KKC.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 11 január 2012 :  09:19:09  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Rarach na svoj názor máš právo, ale neviem prečo tieto protikatolícke postoje prezentuješ na katolíckom fóre. Neuznávať učenie cirkvi je upadnúť do schizmy a učenie Cirkvi je KKC. Zahŕňa učiteľský úrad cirkvi a Cirkev je vedná Duchom sv. Teda vyjadrovať sa pohrdlivo o KKC a jeho autoroch môže byť hriechom proti duchu sv. Snažíš sa byť autoritou, ale si len manipulátor - rovnako ako ten po kom máš nick

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

hadec

Stav: offline

 Odoslaný - 12 január 2012 :  02:41:03  Zobraziť profil  Pridať hadec do zoznamu priateľov
citácia:
Rarach na svoj názor máš právo, ale neviem prečo tieto protikatolícke postoje prezentuješ na katolíckom fóre. Neuznávať učenie cirkvi je upadnúť do schizmy a učenie Cirkvi je KKC. Zahŕňa učiteľský úrad cirkvi a Cirkev je vedná Duchom sv. Teda vyjadrovať sa pohrdlivo o KKC a jeho autoroch môže byť hriechom proti duchu sv. Snažíš sa byť autoritou, ale si len manipulátor - rovnako ako ten po kom máš nick

Pôvodne zaslal mak - 11 január 2012 :  09:19:09Mohli by ste prosim vysvetlit, preco ste pouzili slovo "moze"???, alebo aspon dokazat svoj vyrok :" Neuznávať učenie cirkvi je upadnúť do schizmy a učenie Cirkvi je KKC. Zahŕňa učiteľský úrad cirkvi a Cirkev je vedná Duchom sv. Teda vyjadrovať sa pohrdlivo o KKC a jeho autoroch môže byť hriechom proti duchu sv." ????

Ps: Bolo by ale fain otvorit si na to vlastnu temu:) Velka vdaka

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 196  ~  Člen od: 06 február 2010  ~  Posledná návšteva: 05 júl 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 12 január 2012 :  08:29:22  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
Použil som slovo "môže" pretože či niekto skutočne spáchal hriech je vec jeho svedomia a objektívne posúdiť to môže iba Boh. Nám sa niekedy veci javia aké jasný hriech a predsa dotyčný nemusí mať hriech = nevedomosť nepácha hriech. Hriech je vedome a dobrovolne prestúpiť Boží príkaz, ťažký hriech vedome a dobrovolne vo veľkej (vážnej) veci.

Dôkaz: podla učenia KC:
Kto učí v cirkvi neomylne? - Pápež a zhromaždenie biskupov
Prečo učí cirkev neomylne? - Lebo je vedená Duchom sv.

Čo je to schizma?
Schizma znamená odštiepenie sa od jednoty Cirkvi.
(Podľa ThDr. Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Charita, 1963).


Podla toho neuznávať učenie Cirkvi je odštiepenie od jednoty Cirkvi a teda schizma

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 12 január 2012 :  08:57:17  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
287. Kto pácha všedný hriech?
       Všedný hriech pácha:
 
         1. kto prestúpi prikázanie len v malej veci;
         2. kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie celkom vedome;
         3. kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie cel-
           kom dobrovoľne.

Veta nevedomost nepacha hriech nie je teda presna.

Co sa tyka definicie schizmy, tak je definovana iba velmi povrchne a zaver, ktory mak vyvodzuje je uplne nespravny.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 18 máj 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mak

Stav: offline

 Odoslaný - 12 január 2012 :  09:32:43  Zobraziť profil  Pridať mak do zoznamu priateľov
citácia:
287. Kto pácha všedný hriech?
       Všedný hriech pácha:
 
         1. kto prestúpi prikázanie len v malej veci;
         2. kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie celkom vedome;
         3. kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie cel-
           kom dobrovoľne.

Veta nevedomost nepacha hriech nie je teda presna.

Co sa tyka definicie schizmy, tak je definovana iba velmi povrchne a zaver, ktory mak vyvodzuje je uplne nespravny.

Pôvodne zaslal Mato - 12 január 2012 :  08:57:17ale čo? a v čom je nesprávny a povrchný to sa už neobťažuješ napísať. Odo mna si pýtal dôkazy a citáty ked som ti tu uviedol aj zdroj tak nemáš reč len subjekívne konštatovanie. -typický postoj sektára

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 606  ~  Člen od: 28 október 2011  ~  Posledná návšteva: 05 apríl 2017 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

radar

Stav: offline

 Odoslaný - 12 január 2012 :  17:53:18  Zobraziť profil  Pridať radar do zoznamu priateľov
KKC je vo svojom uvode vydania oznaceny za orientacny text, a v zavere sa pripomina, ze"... KKC nie je urceny k tomu,aby nahradil miestne katechizmy, riadne schvalene cirkevnymi autoritami..."

Neznamena to, teda, ze KKC je vzor noveho lepsieho katechizmu,v zmysle , ze podrobné predchadzajuce katechizmy, ktore vysli pred KKC su zle. Kto chce podrobné katechizmy, moze si ich kupit, normalne vychadzaju, moze si kupit aj detsky katechizmus i pre mladych a moze si aj kupit KKC Takze naozaj vsetky katechizmy su dovolene/samozrejme tie schvalene/ a nech si z nich kazdy vyberie podla svojich znalosti, veku a naturelu.
Kritizovat preto KKC, ze neobsahuje podrobnejsie definicie, ako v podrobnejsich katechizmoch, ktore su na to urcene, je zcestne a chybne. Neobsahuje ich preto, lebo KKC je orientacny text.
Niektori sa dali tak oklamat, ze neveria, ze schvalene katechizmy, cize aj KKC su inspirovane Duchom Svatym. a myslia si, ze cirkev ide dolu vodou a ze oklliestuje svoju nauku.Porovnavaju jednotlive definicie z podrobnejsich katechizmov a z KKC, co nema ziadny zmysel, lebo KKC je orientacny text.
V konecnom dosledku, omyly vzdy kopia dalsie omyly, preto niektori dokonca skoncili tak,ze neuznavaju 2VK a papezov po nom, upadaju do schizmy.

Schizma je odmietnutie podriadiť sa rímskemu pápežovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.“

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1564  ~  Člen od: 25 november 2007  ~  Posledná návšteva: 14 február 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  10:21:23  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov


Maly katechizmus, jasne a strucne.


Pozrime sa vsak, ako to formuluje KKC:
1355 Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána(1382) a lámanie chleba, veriaci prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za život sveta“ (Jn 6,51):
Pretože tento chlieb a toto víno boli podľa starodávneho vyjadrenia „eucharistizované“, „tento pokrm sa u nás volá Eucharistia a nesmie sa na nej zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda,(1327) čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a na znovuzrodenie a žije tak, ako [nám] to zanechal Kristus“.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  11:55:00  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
citácia:

1355 Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána(1382) a lámanie chleba, veriaci prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za život sveta“ (Jn 6,51)

Po odstránení nepodstatných slov z tohto dostaneme:

"Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána a lámanie chleba, veriaci prijímajú telo a krv Krista"

Mám tomu rozumieť azda tak, že pokiaľ sa pred prijímaním nemodlím Otčenáš, tak prijímam len oplátku? Pretože z uvedeného to podľa mňa jednoznačne vyplýva. To ako môžem ja, ako laik ovplyvniť, či v minulosti (hostia mohla byť konsekrovaná predsa kľudne aj pol roka dozadu) prebehlo premenenie? Poprípade, odkedy sa táto modlitba pokladá za podmienku platnosti vysluhovania sviatosti Eucharistie?

A ak môže byť takto platné prijímanie mimo omše?

Somethig went wrong... terribly wrong...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

maaajo

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  13:54:16  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: maaajo  Pridať maaajo do zoznamu priateľov
Neviem, ja na tom nejak nevidím nič zlé. Je tam explicitne vyjadrené, že ide o telo a krv Krista, toho istého Krista, ktorý dal seba "za život sveta". Problém je možno len v druhej vete, keďže po premenení už nie je chlieb chlebom a víno vínom.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 721  ~  Člen od: 25 marec 2011  ~  Posledná návšteva: 30 január 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  14:00:14  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
Ja vidím problém najmä v tom, že sa píše, čo tomu predchádza a pritom toto tomu predchádzať nemusí. Netvrdím, že autor to zrovna tak myslel, ako som to ja napísal v predchádzajúcom príspevku (čo by bolo mimoriadne zlé), no v každom prípade je to napísané katastrofálne a tak nesmierne dôležitú vec si môže človek vysvetliť mylne. A pritom by stačilo, aby sa tam autor toľko nerozpisoval a žiaden problém by azda nenastal...

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

maaajo

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  14:05:06  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: maaajo  Pridať maaajo do zoznamu priateľov
Paragraf, ktorý dal Rarach, pochádza z časti, ktorá opisuje slávenie Eucharistie. Takže sa tam popisuje následnosť obradov, ktoré tvoria omšu. A pred prijímaním je predsa v omši Otče náš a lámanie chleba. Pre lepší prehľad, pozrite sem:
http://katechizmus.sk/?action=getk&kid=1881

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 721  ~  Člen od: 25 marec 2011  ~  Posledná návšteva: 30 január 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Reconquistador

Stav: offline

 Odoslaný - 09 február 2012 :  14:27:00  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Reconquistador  Pridať Reconquistador do zoznamu priateľov
Ďakujem za upozornenie. Unáhlil som sa a dospel o omylu.

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1877  ~  Člen od: 16 apríl 2010  ~  Posledná návšteva: 27 november 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 10 február 2012 :  00:30:52  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
Neviem, ja na tom nejak nevidím nič zlé. Je tam explicitne vyjadrené, že ide o telo a krv Krista, toho istého Krista, ktorý dal seba "za život sveta". Problém je možno len v druhej vete, keďže po premenení už nie je chlieb chlebom a víno vínom.

Pôvodne zaslal maaajo - 09 február 2012 :  13:54:16
Povazujete za explicitne vyjadrenie toto:

"Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána(1382) a lámanie chleba, veriaci prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za život sveta“ (Jn 6,51)"


?


vcelku zaujimave ponatie vyznamu pojmu "explicitny"...ale dobre.

V KKC najdete aj vyroky akoby vystrihnute z tradicnej teologickej spisby, ale vzdy v takych kontextoch, ze si ich sam musite spajat do katolickych vyznamov. jednoduchu jasnu vetu, co sa prijima pod sposobom chleba a vina, tam nenajdete, ale kecing vaty najdete habadej.

To uz ten uryvok z maleho katechizmu je explicitnejsi - a to si zoberte, ze sa jedna o ukazku z maleho katechizmu odtialto:

Protestantsky maly katechizmus formuluje vec v porovnani s KKC "katolickejsie", a to je docela tragikomedia. Tak daleko sa KKC vzdialil KC, ze jeho exaktne vyroky spoji do katolickych vyznamovych tvrdeni len katolik, ktory uz katolicku nauku pozna odinakial. Cim sa pre takeho KKC stava zbytocny, a vlastne skodlivy. Co potom maju povedat ti, ktori KKC pouzivaju ako autoritativny zdroj obsahujuci katolicku nauku? Prax ukazuje, za co stoja vedomosti tych, ktori sa na KKC odvolavaju.

A toto je len jeden minipriklad, ze KKC je pretkany obojetnymi vyrokmi, do ktorych si kazdy napasuje to svoje, od katolickych vyznamov az po tie najnekatolickejsie. Ze vo formulaciach je uz na tom horsie, ako explicitne nekatolicky katechizmus. Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 23 február 2012 :  11:41:13  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
http://sites.google.com/site/eireneredemptio/Home/moj-prvy-katechizmus

Katechizmus katolíckej Cirkvi, ktory prisiel na svet v roku 1994 je obrovskym darom pre Cirkev, veriacich a ludstvo. Sväty Otec Ján Pavol II. v jeho úvode píse, ze katechizmus je urceny "kardinálom, patriarchom, arcibiskupom, biskupom, knazom, diakonom a vsetkému Boziemu ludu". Laickí veriaci sú menovaní na poslednom mieste, lebo nie vsetko v katechizme je lahko zrozumitelné pre vsetkych veriacich. Katechizmus má slúzit predovsetkym hierarchii, aby ho ona dalej "lámala" na mensie zrozumitelnejsie kúsky pre lud Bozí. Hoci mnohé miesta sú lahko zrozumitelné pre kazdého, predsa nie vsetko je lahko zrozumitelné. Preto kratsí katechizmus pre lud Bozí by sa velmi hodil, ba i ziadal, ako to vyssie hovorí aj kardinál Schoenborn. Nakoniec sa teda vrátime okruhom spät k nasim starym známym katechizmom, ktoré si my starsí, dobre pamätáme z detstva. Tu na tejto stránke je jeden z nich, ktory, myslím si, je geniálny a plne odpovedá duchu i litere terajsieho Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Tento katechizmus bol na Západnom kontinente velmi rozsíreny a padlo mi velmi dobre, okrem iného, ked som sa dozvedel, ze jeho autorom je slovensky knaz, teraz uz na zaslúzenom odpocinku v nebi.

Aj najmensia pravda (skutocnost) zjavená Bohom je viac ako vsetka ludska múdrot spolu. Preto chcem upozornit, ze TEXT tohto katechizmu je pre vsetkych ludí na svete, mladych i starych, deti i prestarlych. Mozno mnohé veci v nom sú mnohym známe, ale divili by ste sa, ze este "mnohejsí" o nich len sotvaco vedia. A aj tí, ktorí si myslia, ze tieto veci vedia, pretoze vedia o prvych stránkach stvorenia, môzu byt prekvapeny, kolko toho nevedia, keby mali odpovedat napríklad na otázku, kolko a ktoré sú sviatosti, co je to milost Bozia, cirkevné prikázania a iné. Opakujem, text tohto katechizmu je pre kazdého cloveka na svete. Nuz ak OBRÁZKY sú zamerané na deti, nech vás to neodvedie od velkych právd Bozích.

Tento katechizmus môze dobre poslúzit aj ako základ pre prvoprijímajúcich.

Dalsia chvala detskemu katechizmu, pred KKC, od isteho relativne znameho "redemptoristu".

My na to: urcite a pre KKC pozitivnych


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 04 september 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 7 Previous Topic: Sviatost krstu. Téma Next Topic: Ako som pocítila Božie milosrdenstvo...  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06