Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Katolícka apologetika
 Teológia tela
 Čo robí manželstvo sviatosťou?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Sex v manželstve Téma Next Topic: Zeny podriadujte sa svojim muzom  

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 02 apríl 2008 :  19:46:18  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
Jednoduchou odpoveďou je krst. Ako povedal Ján Pavol II.: „Krstom sa muž a žena stávajú raz a navždy účastnými na ... zásnubnej zmluve Krista s Cirkvou. A práve nezmazateľné včlenenie do tejto zmluvy [manželstvo] povznáša a zjednocuje so zásnubnou láskou Krista, ktorá je podporovaná a obohacovaná jeho výkupnou silou.“

Zo všetkých siedmych sviatostí (krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo) sa manželstvo javí na prvý dojem najmenej ako sviatosť. Manželstvo nie je jedinečné pre kresťanstvo, ale je bežné vo všetkých kultúrach a náboženstvách. Takže čo robí takú „pozemskú“ vec, akou je manželstvo, sviatosťou? Aby sme na túto otázku mohli dať hlbšiu odpoveď, musíme si najprv objasniť, čo je to sviatosť.

Ak ste v svojom detstve navštevovali hodiny náboženstva, možno si spomeniete, že vás učili, že sviatosť je „vonkajším znakom ustanoveným Kristom ako prostriedok milosti“ Väčšina ľudí v tejto učebnicovej definícii nezachytí nádheru a hĺbku sviatostí. Cez tieto „viditeľné znaky ustanovené Kristom“ sa v skutočnosti stretáme s večným Bohom v tomto časnom svete a stávame sa účastnými na jeho Božskom živote.

Stvoriteľa a stvorenie predeľuje neprekonateľná priepasť. Krásou sviatostí je to, že túto nekonečnú hlbinu preklenujú. Sviatosti sú miestom, kde sa „bozkajú“ nebo a zem, kde sa Boh a ľudstvo stávajú jedným telom.

Boh je neviditeľný. Sviatosti nám umožňujú vidieť ho za závojom viditeľných vecí. Boh je nehmatateľný. Sviatostí nám umožňujú sa ho dotknúť. Boh je nezdieľateľný. Sviatosti sú naším spoločenstvom s ním.
Toto spoločenstvo Boha s ľudstvom sa v osobe Ježiša Krista stáva živou skutočnosťou. Preto sviatostný život Cirkvi pramení priamo z dynamiky Vtelenia, z tajomstva Slova, ktoré sa stalo telom, z Boha, ktorý sa stal človekom. V Kristovi sa Boh navždy spojil s našim telom a do telesného sveta vtlačil pečať svojej spásonosnej moci. Ako povedal Tertulián, ranný kresťanský spisovateľ: „Telo sa stalo pántom spásy.“

Na rozdiel od autentickej sviatostnej spirituality existuje široko rozšírený, avšak hlboko pomýlený názor, ktorý telo podceňuje, pozerá sa ne neho s podozrievaním, alebo ním dokonca opovrhuje. Katolicizmus, ktorý má ďaleko od podceňovania tela, je hlboko zmyslovým náboženstvom. Inak povedané, práve v tele a skrze telo (zmyslovo) sa stretáme s Božským.

Boh sa s nami nespája pomocou nejakej duchovnej osmózy. Stretá sa s nami tam, kde sme ako pozemské, telesné bytosti. Toto je veľký dar sviatostí.

Obmytím tela vodou (krstom), pomazaním tela olejom a vkladaním rúk (birmovanie, posvätné stavy, pomazanie chorých), vyznaním svojimi perami a prijatím vyslovených slov rozhrešenia (pokánie), jedením a pitím Tela a Krvi Krista (Eucharistia) a áno, celoživotným spojením muža a ženy v „jedno telo“ (manželstvo) sa naozaj stávame účastnými Božieho života.

Manželské objatie má byť stretnutím sa s Kristom a účasťou na jeho božskom živote. Manželia pohlavným stykom realizujú svoju sviatosť. Tam sa slová manželského sľubu stávajú telom a pohlavný akt sa spolu s celým manželským životom stáva viditeľným znakom sviatosti manželstva. Ako povedal pápež Ján Pavol II.: „Sviatosť, ako viditeľný znak, je vysluhovaná človekom, jeho telom, pomocou jeho viditeľnej mužskosti a ženskosti. V skutočnosti telo, a iba telo, môže zviditeľniť neviditeľné – duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prinášalo tajomstvo skryté od večnosti v Bohu do viditeľnej skutočnosti sveta, a tým bolo jeho znakom.“

Vyjadrujme sa, prosím, po slovensky. Pápež tu hovorí, že Boh stvoril naše telá ako mužské a ženské, aby boli znakom zjavujúcim vo svete Jeho večné tajomstvo, a to sa deje najmä vtedy, keď manžel a manželka spájajú svoje telá „v jedno“. Čo je tým tajomstvom skrytým v Bohu od večnosti? V kocke (akoby sme mohli Boha uložiť do kocky) je ním život Boha ako Trojice a jeho úžasný plán zdieľať tento život skrze Krista s nami, ako s členmi Cirkvi. Toto symbolizuje a zjavuje manželstvo.

Sviatosti sú účinné znaky, čo znamená, že to, čo symbolizujú, naozaj aj vyjadrujú. Láska manžela a manželky teda nie je iba symbolom lásky Krista a Cirkvi. Pre pokrstených je ozajstnou účasťou na nej. Je to „hlboké tajomstvo“, ako hovorí svätý Pavol (alebo podľa niektorých prekladov, to je „veľká sviatosť“ – pozri Ef 5, 32).

Všetky sviatosti nás majú hlbšie vtiahnuť do manželstva Krista a Cirkvi, preto Ján Pavol II. nazýva manželstvo v istom zmysle „prototypom“ všetkých sviatostí. Ako hovorí Katechizmus, „Celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a Cirkvi ako lásky ženícha a nevesty. Už krst ... je svadobným tajomstvom; je takpovediac svadobným kúpeľom, ktorý predchádza svadobnú hostinu – Eucharistiu.“

Jednota manželov poskytuje priestor na pochopenie celého kresťanského života, a preto Ján Pavol II. povedal, že manželstvo poskytuje „základ celého sviatostného poriadku do tej miery, do akej poukazuje na jednotu Krista a Cirkvi. Toto robí manželstvo sviatostným. To je pôvodným zjavením večného Božieho tajomstva v stvorenom svete.

Christopher West. Radostna zvest o manzelstve a sexe

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora 

handulka

Stav: offline

 Odoslaný - 11 máj 2011 :  01:56:13  Zobraziť profil  Pridať handulka do zoznamu priateľov
Svadobná zmluva medzi Bohom a jeho ludom Izraelom pripravila novú a večnú zmluvu,v ktorej Boží Syn svojim vtelením a obetou svojho života určitým sposobom zjednotil so sebou celé ludstvo, ktoréspasil a tak pripravil Baránkovu svadbu(Zjv 19,7,9) Manželský súhlas:Hlavnými účastnikmi manželskej zmluvy sú muž a žena,pokrstení a slobodní uzavriet manželstvo,ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas,,Byt slobodným" znamená - nepodliehat prinuteniu, nemat prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok,ktorý dáva vznik manželstvu. Ak chýba súhlas manželstvo nejestvuje. Súhlas spočíva v ludskom ukone, ktorým sa manželia navzájom odovzdavajú a prijimajú ,,Beriem si tea......za manžeku" ,,Beriem si teba za manžela......"Tento súhlas vzájomne viaže, nachádza svoje završenie v tom, že sa dvaja stavajú jedným telom(Gn2,24) vypisané z KKc

handulka

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 96  ~  Člen od: 16 jún 2008  ~  Posledná návšteva: 10 november 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucius

Stav: offline

 Odoslaný - 03 august 2011 :  20:44:24  Zobraziť profil  Pridať Lucius do zoznamu priateľov
Ak je manželstvo ustanovené mimo cirkvi a bez sviatostí je platné pred Bohom a je možné, že sa ten pár dostane do neba ?

Zlo je dôsledok neznalosti toho, čo je dobré. Nikto dobrovoľne nekoná zlo.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 21  ~  Člen od: 03 august 2011  ~  Posledná návšteva: 22 august 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ales

Stav: offline

 Odoslaný - 04 november 2011 :  12:01:38  Zobraziť profil  Pridať Ales do zoznamu priateľov
Ak chcú ísť do neba prečo ho neuzavreli sviatostne. Je to jedno z cirkevných prikazani.

Dostal som ban, nereagujte na moje prispevky prosim.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 10389  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 11 november 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Sex v manželstve Téma Next Topic: Zeny podriadujte sa svojim muzom  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06