Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Kresťania a svet
 Nástenka a ankety
 Sv. Brigita: žít pravé ženství
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: CELOSLOVENSKÁ AKCIA proti pochodu PRIDE Téma Next Topic: Katechézy pre mládež a dospelých v Bratislave 2010  

rad.ek

Stav: offline

 Odoslaný - 24 júl 2007 :  15:28:50  Zobraziť profil  Pridať rad.ek do zoznamu priateľov
Sv. Brigita: žít pravé ženství

Vatikán 23.7.2007. Církev dnes slaví svátek svaté Brigity Švédské, spolupatronky Evropy. Její duchovní závěť mluví o ekumenismu, jednotě a vnitřní obnově. Prorokyně nové doby, žijící ve 14. století, pracovala neúnavně pro mír v Evropě v době, která byla poznamenaná náboženským rozdělením, válkami a politickou nerovnováhou.

Celý článek tady:
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8136

rad.ek

 Počet príspevkov: 2120  ~  Člen od: 02 január 2006  ~  Posledná návšteva: 08 jún 2021 Upozorniť moderátora 

Code

Stav: offline

 Odoslaný - 27 apríl 2010 :  15:37:22  Zobraziť profil  Pridať Code do zoznamu priateľov
nieco pre vas, z potuliek po nete


SME ZACHRÁNENÍ

MODLITBY
k nášmu PÁNU JEŽIŠOVI KRISTOVI
o Jeho utrpení,


vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme
svätého Pavla


Preložil © Dr. Mikuláš Havrilla
DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PLA IX.


Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu oprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti. Jeho Svätosť pápež Pius IX tieto modlitby poznal, 31 mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktoré túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza naozaj z neba.VEĽKÉ PRISĽÚBENIE


Svätá Brigita dlho prosila Pána, aby jej oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov." Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodli, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milo¬vanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby nevykonajú. Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje. Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou." Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte. Ak je len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.


POBOŽNOSŤ TRVAJÚCA 1 ROK

1. Utrpenie Kristovo na Olivovej hore až po korunovanie tŕním
Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú; Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti; Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej pri¬rodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou, z lásky k nám, prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom, najmä však počas svojho svätého, bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán.
Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a naj¬svätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu. Spomeň si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli, keď si sám priznal: „Smutná je moja duša až na smrť." Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí Ťa obžalovali a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili. Spomeň si na chvíle, kedy Ta hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami.
Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa, udeľ mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpus¬tenie všetkých mojich hriechov, amen.


2. Vysmievame a hanobenie Krista

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery.
Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako divoké levy obkľúčili a mučili tisí¬cami urážok, údermi, spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre. S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i nevidi¬teľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.


3. Priklincovanie Krista na kríž

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klin¬cami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žia¬dúcej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie.
Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.


4. Kristus sa modlí za svojich nepriateľov

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľ¬né s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia." Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov. Amen.


5. Kristovo milosrdenstvo voči hriešnikom

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachrá¬není skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty, pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov. Pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji," prosím Ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.


6. Kristov testament na kríži

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný kráľ. Spo¬meň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmil¬šej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn" a k Jánovi: „Hľa, Tvoja matka!"
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v tých¬to okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a staros¬tiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všet¬kých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Amen.


7. Kristov smäd

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spo¬meň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný." Bol to Tvoj smäd za več¬nou spásou všetkých ľudí.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach. Amen.


8. Kristov nápoj

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spo¬meň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.


9. Kristovo úzkostlivé zvolanie

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše.
Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.

10. Kristove rany

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život, Ty si čistota.
Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvo¬jich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.

11. Kristove hlboké rany

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spo¬meň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel.
Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán.

12. Kristove krvácajúce rany

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, naj¬milší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?!
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez pre¬stania zbožňoval Tvoje utrpenie a lásku. Spomienka na krížovú cestu a Tvoje utrpenie nech prinesie účinné ovo¬cie v mojej duši, aby moja láska k Tebe rástla zo dňa na deň a aby som raz dosiahol život večný. Spravodlivý Ježišu, veď Ty si prameň všetkého dobra a všetkých radostí. Amen.

13. Posledná Kristova úzkosť

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si najmocnejší pán, nesmrteľný a nepo¬raziteľný kráľ.
Spomeň si na svoje utrpenie, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané, Ty si sklonil hlavu a zvolal: „Dokonané je!"
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Amen.

14. Kristova smrť

Otče náš; Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty Jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a Tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!"
Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať všetkej zlobe zmyselnosti, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u Teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe. Amen.

15. Kristovo úplné vykrvácame

Otče náš; Zdravas Mária.

O, Ježišu! Ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu.
Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako kúsok myrhy.
Záverečná modlitba
Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojím bolestným utrpením a vyliatou drahocennou krvou poraň moje srdce, aby som sa k Tebe úplne obrátil. Moje srdce nech je Ti večným prí¬bytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť budem Ťa chváliť a velebiť. Amen.

POBOŽNOSŤ TRVAJÚCA 12 ROKOV

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po dvanásť rokov denne pomodlia sedem ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1. Neprídu do očistca.
2. Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru.
3. Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.
4. Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchrá¬nim od pekla.
5. Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto dvanástich rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené."
Pápež Inocenc X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca.
Táto pobožnosť bola schválená Svätou Kongregáciou -Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Kle¬mentom XII. K uvedeným siedmim modlitbám Otče náš a Zdravas Mária možno pridať nasledujúce modlitby:

7 OTČENÁŠOV A 7 RÁZ ZDRAVAS MÁRIA

Pred začatím pobožnosti

Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepší a zdoko¬naľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

1. Obriezka

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä vo svojom príbuzenstve.

2. Olivová hora

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore. Obetujem Ti každú kvapku Jeho krvi ako náhradu za hriechy moje i všetkých ľudí. Ježišu, ochraňuj nás od každého hriechu a rozmnož v nás lásku k Bohu i blížnemu.

3. Bičovanie

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní, za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.

4. Korunovanie tŕním

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti, a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.

5. Krížová cesta

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene ako zmie¬renie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hrie¬chy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.

6. Ježišovo ukrižovanie

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem Ti Tvojho Božského syna na kríži, jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obe¬tujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho pre¬svätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chu¬dobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, Jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov; za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete.

7. Prebodnutie kopijou

Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi a ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.
Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.

Ku knižočke „SME ZACHRÁNENÍ" pripájame i brožúrku „KORUNKA". Je to vlastne ruženec Božieho milo¬srdenstva.

Pán Ježiš povedal svätej Faustíne „Aj najzatvrdlivejší hriešnik, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva v živote i v hodine smrti."


KORUNKA
RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA TVOJA ZÁCHRANA


Podľa Denníčka sv. sestry M. Faustíny Kowalskej upravil: PhDr. Mikuláš HAVRILLA
KORUNKA - Ruženec Božieho milosrdenstva

Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil Máriu Faustínu Kowalsku dňa 18. apríla za blahoslavenú a dňa 30. apríla 2000 za svätú. Svätý otec pri beatifikácii povedal: „Kristus si vybral práve teba, jednoduché a chudobné dievča poľského ľudu, aby si ľudstvu hlásala tajomstvá Božieho milosrdenstva.

Jedným z týchto článkov retaze Božieho milosrdenstva je KORUNKA, čiže ruženec Božieho milosrdenstva. Korunku je treba sa modliť na zrnkách zvyčajného ruženca.

. Pri krížiku, na začiatku je treba sa pomodliť Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha.
. Na zrnkách Otčenáša je treba hovoriť nasledujúce slová: Večný Otče, obetujem Ti telo i krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
. Na zrnkách Zdravasov je treba sa modliť: Pre jeho bolestivé umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
. Na zakončenie je treba trikrát hovoriť tieto slová: Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný - zmiluj sa nad nami i nad celým svetom."

Pán Ježiš povedal Faustíne: „Modlí sa neustále túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len RAZ pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrden¬stva v živote a zvlášť v hodine smrti.
Každú dušu, ktorá sa pomodlí túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu.
Ak sa pri zomierajúcom budú modliť túto korunku, uzmieri sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu. Pohne sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho syna."

Na Vianoce roku 1936 povedal Pán Ježiš Faustíne:

., Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Hlbiny môjho milosrdenstva sa dávajú do pohybu pre tých, ktorí odriekajú túto korunku. Zapíš si tieto slová, dcéra moja. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreskúmateľné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných časov, po ňom príde deň spravodli¬vosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milo¬srdenstva, nech načierajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla.
Faustína pokračuje: „Ó ľudské duše, kde sa ukryjete v deň Božieho hnevu? Utekajte teraz k prameňu Božieho milosr¬denstva. O, aké veľké množstvo duší vidím -vidím -zvelebili Božie milosrdenstvo a naveky budú spievať pieseň chvály. Poznávam stále viac, ako veľmi potrebuje každá duša Božie milosrdenstvo v celom živote a zvlášť v hodine smrti. Táto korunka je na zmiernenie Božieho hnevu, ako sám povedal.

„ V každej duši konám dielo milosrdenstva. Čím väčší hriešnik, tým väčšie má právo na moje milosrdenstvo. V kaž¬dom diele mojich rúk je upevnené moje milosrdenstvo. Kto dôveruje môjmu milosrdenstvu, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi, a jeho nepriatelia stroskotajú pri pod¬nožke mojich nôh."
28. januára 1938 povedal Pán Ježiš Faustíne: „Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. Keď sa ju budú modliť tvrdošijní hriešnici, naplním ich duše pokojom a hodina ich smrti bude šťastlivá.

Napíš to kvôli utrápeným dušiam. Keď duša uvidí a spoz¬ná ťarchu svojich hriechov, keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť biedy, do ktorej je ponorená, nech nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky. Tieto duše majú prednosť v mojom ľútostivom srdci, ony majú väčší nárok na moje milo¬srdenstvo. Povedz, že žiadna duša, ktorá vzývala moje milo¬srdenstvo, sa nesklamala ani nebola zahanbená. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby po ľudsky povedané, už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stra¬tené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi dušu v celej plnosti.

Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dob¬rotivosti. Napíš, že keď sa túto korunku budú modliť pri zomierajúcich, postavím sa medzi Otca a zomierajúcu dušu nie ako spravodlivý sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ."
3. februára 1938 v kaplnke jej Pán Ježiš povedal: „Dcéra moja, pomôž mi spasiť istého zomierajúceho hriešnika, pomodlí sa za neho korunku, ktorú som ťa naučil." Keď som sa začala modliť korunku, uzrela som toho zomierajúceho v strašných mukách a bojoch.

Bránil ho anjel strážny, ale voči veľkej biede tejto duše bol akoby bezmocný. Veľké množstvo satanov čakalo na túto dušu, ale počas modlitby korunky som uzrela Ježiša v takej podobe, ako je namaľovaný na obraze. Lúče, ktoré vyšli z Ježišovho srdca, sa dotkli chorého a temné moc¬nosti utiekli v panike. Chorý poslednýkrát pokojne vydýchol.

4. apríla 1937, keď som išla na adoráciu, počula som tieto slová: „Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, túžim ich vyliať na ľudské duše. Dcéra moja, rob, čo je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k môjmu milosrdenstvu. Povedz ubolenému ľud¬stvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho na¬plním pokojom. Povedz, že som láska a milosrdenstvo samo."

Pri inej príležitosti jej Pán Ježiš povedal: „Povzbudzuj duše k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo. Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva."

Aká to milosť, aké to šťastie, aká to moc Božieho milosrdenstva!
Aká to sila korunky, ktorá je našou istou spásou!
Modlitba sv. Faustíny k Božiemu milosrdenstvu
Obraciam sa k tvojmu milosrdenstvu, dobrotivý Bože, lebo len ty jediný si dobrý. Hoci moja bieda je veľká a previ¬nenia tak početné, dôverujem v tvoje milosrdenstvo, lebo ty si Boh milosrdenstva a Boh útechy.
Nikdy nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša dôverujúca v tvoje milosrdenstvo bola sklamaná. Ó, Bože súcitu, ty jediný ma môžeš ospravedlniť, ty ma neod¬mietneš, keď sa obrátim k tvojmu milosrdnému srdcu, hoci by som bol najväčším hriešnikom.

Ó láskavý Spasiteľu, ty sám si prisľúbil, že skôr sa zrúti nebeská klenba a zem sa obráti v nič, než by dôverujúca duša nedosiahla tvoje milosrdenstvo.

Korunka

Na zvyčajnom ruženci je treba sa modliť takto: Pri krížiku je treba sa pomodliť: jeden Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha.

Na zrnkách Otčenáša je treba hovoriť nasledujúce slová: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na zrnkách Zdravasov je treba sa modliť: pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na zakončenie sa treba pomodliť tieto slová: „Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný - zmiluj sa nad nami i nad celým svetom."

Hodina milosrdenstva

Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu -milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsv. sviatosti, a ak ne¬môžeš vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Žiadam si úctu k môjmu milosrden¬stvu od každého stvorenia, ale najprv od teba, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo."
„O tretej hodine pokorne pros moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj zvlášť o mojej opustenosti vo chvíli zomie¬rania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovo¬lím ti preniknúť do môjho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie."

Kto na sviatok Božieho Milosrdenstva pristúpi k svätej spovedi a k svätému prijímaniu a pomodlí sa „Korunku" ¬ruženec k Božiemu Milosrdenstvu, dosiahne odpustenie viny i trestov.
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 119  ~  Člen od: 03 august 2009  ~  Posledná návšteva: 10 máj 2010 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

MartinQo

Stav: offline

 Odoslaný - 30 apríl 2010 :  11:00:13  Zobraziť profil  Pridať MartinQo do zoznamu priateľov
:) ja mam tiez presne taku knizku z ktorej sa to modlim

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 159  ~  Člen od: 15 november 2009  ~  Posledná návšteva: 23 marec 2012 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: CELOSLOVENSKÁ AKCIA proti pochodu PRIDE Téma Next Topic: Katechézy pre mládež a dospelých v Bratislave 2010  
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06