Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Mimo pôvodnú myšlienku fóra
 Cirkev a rozdielne názory
 Čo je to Kristova Cirkev?
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Záruka spásy krstom nemluvniat Téma Next Topic: Sviatosti
Strana: z 4

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  11:46:50  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Tu môžme diskutovať o Cirkvi...

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora 

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  11:49:15  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Na začiatok bude dôležité si povedať, čo budeme rozumieť pod slovom Cirkev.

Cirkev sa všeobecne definuje ako spoločenstvo tých, ktorí uverili v Krista ako Boha a dali sa pokrstiť. (toto je bezpodmienečne nutné!)
Od toho, v akom rozsahu prijímame Kristovu náuku a ako sa zachovávajú Jeho prikazy a ustanovenia, závisí, ako ďaleko sme od Krista, centra, okolo ktorého sa sústreďujú všetci kresťania...

V najbližšom kruhu sú tí, ktorí vyznávajú celú a neporušenú Kristovu náuku.
V ďalších, akoby sústrených kruhoch, možno umiestňovať tých, ktorí, či už z vlastnej viny alebo viny iných, nepoznajú celého Krista a preto ani nepríjímajú jeho náuku, či už prakticky, alebo teoreticky, prípadne vypustili z jeho náuky alebo ustanovení to, čo im nebolo vhodné.

Všetky tieto skupiny tvoria Kristovu kresťanskú Cirkev. Patria do nej katolíci, evanjelici, kalvíni, baptisti, pravolsávni, anglikáni...

Pojem katolícka Cirkev je užší a okrem znakov kresťanskej cirkvi obsahuje ešte jeden typický znak:
Katolíci uznávajú rímskeho biskupa, pápeža, za neomylnú, viditeľnú Hlavu Kristovej Cirkvi, ktorý je právoplatným nástupcom sv. Petra, samým Kristom ustanoveným za túto viditeľnú Hlavu.

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  11:53:16  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Myslím, že prvá otázka, ktorá by mala byť zodpovedaná, je to, či Cirkev založil Kristus a aké má vlastnosti...

Cirkev je spoločenstvo - združenie ľudí, ktorá sa usiľujú dosiahnuť rovnaký cieľ - spásu. Toto je jediný cieľ a poslanie Cirkvi.

Predstavme si, že Ježiš by po zmŕtvychvstaní navždy zmizol z očí. Náuku, ktorú hlásal SLOVOM a PRÍKLADOM, by ponechal len hŕstke ľudí, ktorí ho videli po vzkriesení a na dvanástich galilejských rybároch!

Čo by zostalo z tejto náuky, keby sa nejako nepostaral, aby sa NEPORUŠENE podávala ďalej všetkým ľuďom na celej zemi a všetkým pokoleniam? Veď Boh chce spásu všetkých ľudí! A bez pravého poznania Boha je ťažké spasiť si dušu...

Viete si predstaviť, keby osud Kristovej náuky závisel len od nás, ľudí? Chaos a zmätok, zatemnenie pravdy ešte väčšie ako pred príchodom Pána. Každý by si vybral z jeho náuky to, čo by mu jeho vlastný "zdravý" rozum predkladal ako najvhodnejšie.

A pritom každý by mohol tvrdiť, že má pravdu...
Neveríme, že by to tak bolo?
No množstvo siekt aj napriek tomu, že Ježiš neponechal učenie len na ľudí, je toho jasným dôkazom...

Prečo je to tak?
Kristove pravdy sú príliš ťažké a nepochopiteľné pre náš ľudský rozum. Správny výklad tzv. tajomstiev viery, ktoré nám Ježiš zjavil, nemôže byť ponechaný len na ľudský rozum. Presahuje jeho schopnosti. A predsa, všetky zjavené pravdy sú potrebné pre našu spásu...
Ide o pravdy ako je napr. dogma o vtelení Božieho Syna, dogma o vykúpení, stvorení, o konci sveta a poslednom súde...

NIE! Kristus nemohol svoju božskú náuku ponechať napospas ľudskému rozumu. To by jeho vtelenie bolo úplne zbytočné! Bolo treba ustanoviť nejakú autoritu, ktorá by Kristovo učenie neomylne vysvetľovala a neporušene odovzdávala ďalším generáciám a chránila ho od všetkých nánosov a mylných podávaní...

No je tu, okrem rozumovej indispozície, aj rovina vášní... Keby sme boli vždy dokonalí, dobrí, vždy po pravde túžiaci, keby v nás nebola lenivosť, pohodlie a pudy, ktoré nás často zvádzajú k zlému a nepravdivému, všeličo by sa dalo pripustiť...

Len si všimnime, keď sme plní emócií a vášní a lákaní pudmi, ako ľahko si vieme ospravedlniť a zľahčiť mravné zásady. Vtedy si mnohí hovoria: Veď to tak robia všetci... Veď na tom nie je nič zlého...
Ako ľahko vtedy považujeme zlo za dobro a dobro za nezmysel a spiatočníctvo!

Kristus, okrem dogiem a vieroučných právd dal aj nemenné mravné normy - prikázania, bez zachovávania ktorých sa nedostaneme do neba!
A práve preto bolo nutné, aby sa postaral o autoritu, ktorá by tieto jeho mravné normy vysvetľovala, neomylne a nekompromisne, aj za cenu ťažkých obetí...

A ešte jeden aspekt: sociálny.
Jednotlivci, ktorí chcú dosiahnuť rovnaký cieľ, celkom prirodzene vytvárajú združenia a spolky. Spoločnými silami sa dá dosiahnuť viac.
Ak teda Kristus chcel, aby sa jeho náuka a mravné zásady, potrebné na spásu, natrvalo rozšírili po celom svete a po všetky časy - a Boh chce spásu všetkých - musel sa postarať o nejakú autoritu, ktorá by ľudí združovala i bezpečne a neomylne viedla na ceste k Bohu a k spáse duší.

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  11:56:46  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Aká musí byť táto autorita?

Musí byť VIDITEĽNÁ.
Autoritou neviditeľnou je sám Kristus. My ľudia máme okrem duše aj telo a preto potrebujeme kohosi, kto nám s istotou, jasne, rozhodne a bez pochybností bude môcť povedať, či veríme a konáme správne!
Spoliehať sa len na vnútorné (neviditeľné) "vnuknutia", či "osvietenia" by viedlo k hroznej neistote, pochybnostiam a k množstvu falošných náboženstiev. História je toho dôkazom, až bolestným... :(
Aj Luther vystúpil s požiadavkou a učením o voľnom výklade Písma. V dôsledku toho jestvuje v súčasnej dobe u protestantov niekoľko stoviek rozličných protestantských cirkví!

Musí byť JEDINÁ.
Pravda je len jedna a aj pravdivý výklad pravdy môže byť a musí byť len jeden. Táto jednota sa musí prejavovať v jednote učenia, jednote prikázaní a v jednote vysluhovanie týchto prostriedkov, ktoré nám Ježiš ustanovil.
Kormidelník na lodi je len jeden i vodca je len jeden a preto aj Cirev musí mať len jedného pastiera - nástupcu Krista.

Autorita musí byť SVATÁ.
Ten, kto nás vedie ku spáse, musí živo zobrazovať v sebe a vo svojom živote toho, za ktorým nás vedie. Učenie v Cirkvi je sväté. A toto sa prejavuje aj navonok rôznymi darmi proroctva, videniami, zázrakmi. Svätci robiaci zázraky sú i dnes ukážkou toho, kde je uložená Kristova náuka neporušene!

Autorita musí byť KATOLÍCKA - VŠEOBECNÁ.
- dostupná všetkým, bez rozdielov - rôzne pohlavia, vek, rasa, zamestnanie, postavenie...

Autorita musí byť APOŠTOLSKÁ.
Keďže zakladateľom Cirkvi je Kristus, jej korene by mali siahať až k apoštolom, ktorí ju šírili. Hlava tejto autority musí byť riadnym nástupcom tej hlavy, ktorú ustanovil Ježiš. Jej učenie sa musí zhodovať s učením apoštolov a ich učeníkov. Len vtedy máme istotu, že prijímame učenie Krista.

Kristova Cirkev teda, teda autorita, musí byť viditeľná, jedna, svätá, všobecná a apoštolská!
A táto Cirkev musí vyknávať úrad:
- učiteľský: musí vysvetľovať pravdu neporušene jasne a presvedčivo. Kázať vhod i nevhod! Či sa to ľuďom páči, či nie. Pravda nemôže mlčať, i keď by sa javila ako nemoderná (interupcie, eutanázia...)
- pastiersky: musí viesť, napomínať chrániť svoje ovečky. Presne podľa príkladu Ježiša.
- kňazský: Kristus vedel, že sme slabí na plnenie všetkých jeho príkazov a preto nám ustanovil sviatosti - ustanovil nám zvláštnu pomoc, ktorú z nich získavame...

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  12:00:08  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Je v dnešnej dobe takáto autorita?
Ak áno, tak tú, potom môžeme nazývať Kristovou Cirkvou.

Dnes je veľa rozličných kresťanských Cirkví. Vieme, že sa vadia, ktorá z nich je tá pravá. No nemávajme nad nimi len tak rukou... :)
Poďme radšej zistiť, sami, ktorá je tá Kristova Cirkev.

Najpohodlnejšie je zistiť, ktorá z cirkví siaha svojím vznikom až do apoštolských čias.
Tu treba ihneď vylúčiť všetky cirkvi, ktorých dejinný vznik siaha do obdobia reformácie v 16. storočí alebo obdoia rozkolu v 11. storočí.

Okrem rímskej cirkvi a pravoslávnych cirkví žiadna iná nesiaha do apoštolských dôb.

Iba rímska cirkev môže dokázať, že že jej terajšia viditeľná hlava, pápež Ján Pavol II. je 263. právoplatným nástupcom sv. Petra, apoštola, ktorý bol prvým rímskym biskupom a v Ríme aj zomrel.

Ona jediná v plnom rozsahu spĺňa známky pravosti Cirkvi. Ona jediná má neomylnú hlavu vo veci viery a mravov, ako to dokazujú aj 2000 ročné dejiny existencie.

Počas 2000 rokov nikdy nemusela opravovať, odvolávať učenie žiadneho z pápežov, ani učenie koncilov.
Táto skutočnosť je jasným dôkazom pravosti. Týmto sa nemôže pochváliť žiadna iná cirkev - stačí porovnať ich učenie a mravouku v dobe ich zakladateľov a dnes a hneď je to vidieť...

Ba katolícka Cirkev je tak sebavadomá a hrdá, že medzi základné pravdy zaraďuje aj dogmu o tom, že keby sa rímsky pápež čo len raz pomýlil vo veci viery a mravov, keď hovorí ako učiteľ celej Cirkvi, teda ex cathedra, nikto z ľudí nie je povinný veriť v ňu, ale ani v Krista!
Je to strašná trúfalosť, ale opodstatnená! Veď sa opiera o samotného Krista, ktorý Cirkvi priľúbil, že pekelné brány ju nepremôžu...!
To je obrovský dôkaz neomylnosti Cirkvi!

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  14:10:00  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Na začiatok bude dôležité si povedať, čo budeme rozumieť pod slovom Cirkev.

Spravne. Lebo tu narabas svojvolne s tymto terminom podla lubovole ako sa ti zachce.

quote:
Cirkev sa všeobecne definuje ako spoločenstvo tých, ktorí uverili v Krista ako Boha a dali sa pokrstiť. (toto je bezpodmienečne nutné!)

Spravne, a toto je Kristova Cirkev, spolocenstvo Svatych, ciako to nazveme.

quote:
Od toho, v akom rozsahu prijímame Kristovu náuku a ako sa zachovávajú Jeho prikazy a ustanovenia, závisí, ako ďaleko sme od Krista, centra, okolo ktorého sa sústreďujú všetci kresťania...

OK, zavadzame teda metriku a definujeme vzdialenost od Krista ako 1/{suma(vahai*kriteriumi; pre vsetky uvazovane i)}. Nie je to sice podporene Bibliou, ta skor hovori o tom, ze kazdy, kto uveri a prijme Spasitela konverguje k 0 vzdialenosti, avsak prijmime toto ludske hladisko ako mieru poznania ovocia viery.

Otazka, ktora nie je zatial zodpovedana je, ktore ze to kriteria su uvazovane a Kristom pozadovane?

quote:
V najbližšom kruhu sú tí, ktorí vyznávajú celú a neporušenú Kristovu náuku.

Hej. A ta je uvedena v Biblii.

quote:
V ďalších, akoby sústrených kruhoch, možno umiestňovať tých, ktorí, či už z vlastnej viny alebo viny iných, nepoznajú celého Krista a preto ani nepríjímajú jeho náuku, či už prakticky, alebo teoreticky, prípadne vypustili z jeho náuky alebo ustanovení to, čo im nebolo vhodné.

Krestanstvo je aplikovana disciplina, nie je mozne byt len teoretikom. Premenna krestan je rozsirena booleanovska: NULL, 0, 1. Bud nemas o niecom takom sajnu(NULL), alebo si prijal (1), alebo si neprijal (0).

Všetky tieto skupiny tvoria Kristovu kresťanskú Cirkev. Patria do nej katolíci, evanjelici, kalvíni, baptisti, pravolsávni, anglikáni...

quote:
Pojem katolícka Cirkev je užší a okrem znakov kresťanskej cirkvi obsahuje ešte jeden typický znak:
Katolíci uznávajú rímskeho biskupa, pápeža, za neomylnú, viditeľnú Hlavu Kristovej Cirkvi, ktorý je právoplatným nástupcom sv. Petra, samým Kristom ustanoveným za túto viditeľnú Hlavu.

Zrejme si chcel povedat RKC. Avsak, ako si prave uviedol, RKC je v dobrejsom pripade podmnozinou Kristovej Cirkvi. Mozno sa snu vsa len pretina...

quote:
Myslím, že prvá otázka, ktorá by mala byť zodpovedaná, je to, či Cirkev založil Kristus a aké má vlastnosti...

A toto mozme zodpovedat velmi jednoducho a jasne. Zalozil. Zalozil Kristovu Cirkev. Nie uz sice jej jednotlive podmnoziny (ako RKC, ECAV, ...), ale vseobecnu Cirkev Kristovu.

quote:
Cirkev je spoločenstvo - združenie ľudí, ktorá sa usiľujú dosiahnuť rovnaký cieľ - spásu. Toto je jediný cieľ a poslanie Cirkvi.

Ano, aj. Cirkev je vsak aj aspolocenstvo tych, co uz spasu dosiahli a chcu ju davat dalej.

quote:
Predstavme si, že Ježiš by po zmŕtvychvstaní navždy zmizol z očí. Náuku, ktorú hlásal SLOVOM a PRÍKLADOM, by ponechal len hŕstke ľudí, ktorí ho videli po vzkriesení a na dvanástich galilejských rybároch!

Problem je vsak v tom, ze On nezmizol. Ze tu stale je.

quote:
Viete si predstaviť, keby osud Kristovej náuky závisel len od nás, ľudí? Chaos a zmätok, zatemnenie pravdy ešte väčšie ako pred príchodom Pána. Každý by si vybral z jeho náuky to, čo by mu jeho vlastný "zdravý" rozum predkladal ako najvhodnejšie.

Ano. A preto minimalizujeme toto riziko tym, ze na ludske vyklady az taky doraz neberieme, le na istotu Jeho slova, Evanjelium uvedene, kde inde nez v Pisme.

quote:
A pritom každý by mohol tvrdiť, že má pravdu...
Neveríme, že by to tak bolo?

Ono to tak je.

quote:
Prečo je to tak?

Z viacerych dovodov, vzdy je to vsak komunikacny blok - nechceme, alebo nam niekto brani v pochopeni informacie, ktora sa nam dava.

quote:
Kristove pravdy sú príliš ťažké a nepochopiteľné pre náš ľudský rozum.

Ale kdeze, Kristove spravy su az prilis jasne.

quote:
Správny výklad tzv. tajomstiev viery, ktoré nám Ježiš zjavil, nemôže byť ponechaný len na ľudský rozum.

A Tajomstvo viery "vysvetli" aj inak zrejme rozpory. Stvorenie kamena, ktory Boh nezdvihne.

quote:
Kristus nemohol svoju božskú náuku ponechať napospas ľudskému rozumu.

Isteze nie. Nie len tak svojvolne.

quote:
To by jeho vtelenie bolo úplne zbytočné! Bolo treba ustanoviť nejakú autoritu, ktorá by Kristovo učenie neomylne vysvetľovala a neporušene odovzdávala ďalším generáciám a chránila ho od všetkých nánosov a mylných podávaní...

Omyl! Ustanovenie Kristovej Cirkvi malo uplne iny ucel: sirenie informacii (zrejmych a jasnych) dalej kazdemu cloveku. Samozrejme, nezmenenych.

quote:
No je tu, okrem rozumovej indispozície, aj rovina vášní...

Tie emocie to kazia. Ale zaroven z nas nerobia robotov, ale ludi so SV.

quote:
Keby sme boli vždy dokonalí, dobrí, vždy po pravde túžiaci, keby v nás nebola lenivosť, pohodlie a pudy, ktoré nás často zvádzajú k zlému a nepravdivému, všeličo by sa dalo pripustiť...

Dalsia otazka sa vynara - preco tomu tak je?

quote:
Len si všimnime, keď sme plní emócií a vášní a lákaní pudmi, ako ľahko si vieme ospravedlniť a zľahčiť mravné zásady. Vtedy si mnohí hovoria: Veď to tak robia všetci... Veď na tom nie je nič zlého...

A co je LASKA? Kedy je emocia a tuzba a pud dobre a kedy zle? Podla coho to rozlisit?

quote:
Kristus, okrem dogiem a vieroučných právd dal aj nemenné mravné normy - prikázania, bez zachovávania ktorých sa nedostaneme do neba!

A tymi su: Miluj Boha a blizneho svojho.

quote:
A práve preto bolo nutné, aby sa postaral o autoritu, ktorá by tieto jeho mravné normy vysvetľovala, neomylne a nekompromisne, aj za cenu ťažkých obetí...

Hlupost. Nic take Kristus neustanovil. Dodatocna domyslavost.

quote:
A ešte jeden aspekt: sociálny.

Iste, socialny aspekt je velmi dolezity a co sa tyka oblasti pomoci druhym, aj velmi vyznamny.

quote:

Aká musí byť táto autorita?

Este ani ppriadne nevieme, ze ma byt takato autorita, a uz urcujeme jej kriteria... Ale pozrime sa na ne.

quote:
Musí byť VIDITEĽNÁ.
Autoritou neviditeľnou je sám Kristus. My ľudia máme okrem duše aj telo a preto potrebujeme kohosi, kto nám s istotou, jasne, rozhodne a bez pochybností bude môcť povedať, či veríme a konáme správne!

Takze Boh je neviditelny a nepoznatelny? Sam o sebe? A co Duch svaty? Na polceste k uvedomeniu si, ze Boh vlastne ani neni.

Dusa je viazana na telo, na fyzicky nosic.

quote:
Spoliehať sa len na vnútorné (neviditeľné) "vnuknutia", či "osvietenia" by viedlo k hroznej neistote, pochybnostiam a k množstvu falošných náboženstiev. História je toho dôkazom, až bolestným...

Co je zaroven popretie Ducha svateho, lebo ten posobi vnutorne. Lebo aj na Cirkevnych otcov posobi Duch svaty, co je neviditelne vnutorne vniknutie, a teda nedoveryhodne. Ibaze by to bolo ich ludske rozhodnutie, cize zase nedoveryhodne.

quote:
Aj Luther vystúpil s požiadavkou a učením o voľnom výklade Písma. V dôsledku toho jestvuje v súčasnej dobe u protestantov niekoľko stoviek rozličných protestantských cirkví!

Este raz ta vyzyvam, aby si nepouzival termin protestanti v ich sprofanovanom vyzname a tak nenapadne posobil na psychiku.

quote:
Musí byť JEDINÁ.

Iste aj je: Boh je jediny.

quote:
Pravda je len jedna a aj pravdivý výklad pravdy môže byť a musí byť len jeden. Táto jednota sa musí prejavovať v jednote učenia, jednote prikázaní a v jednote vysluhovanie týchto prostriedkov, ktoré nám Ježiš ustanovil.
Kormidelník na lodi je len jeden i vodca je len jeden a preto aj Cirev musí mať len jedného pastiera - nástupcu Krista.

No a tu je uz evidentne, ze tu nieco nehra. Bud je Kristus pritomny a teda nastupca je zbytocny a falosny institut, alebo Kristus pritomny nie je, potom vsak pada krestanstvo.

Hla, tajomstvo viery!

quote:
Autorita musí byť KATOLÍCKA - VŠEOBECNÁ.
- dostupná všetkým, bez rozdielov - rôzne pohlavia, vek, rasa, zamestnanie, postavenie...

Jasne, autorita musi byt vseobecna. V pripade RKC to vsak neplati. V pripade RKC sa robi tato logicka chyba. RKC sa vola katolicka. Katolicka znamena vseobecna. Preto, RKC je vseobecna cirkev, co nie je platna implikacia.

quote:
Autorita musí byť APOŠTOLSKÁ.

Spravne, cize dalej predavajuca informaciu o spase.

quote:
Keďže zakladateľom Cirkvi je Kristus, jej korene by mali siahať až k apoštolom, ktorí ju šírili.

Nepodstatna a zavadzajuca podmienka. Nie je dovod nanej trvat.

quote:
Hlava tejto autority musí byť riadnym nástupcom tej hlavy, ktorú ustanovil Ježiš.

Vid predchadzajuce. Preco to tak musi byt?

quote:
Jej učenie sa musí zhodovať s učením apoštolov a ich učeníkov. Len vtedy máme istotu, že prijímame učenie Krista.

A zase mierny odklon. Ucenie musi byt v sulade so slovom Kristovym, vyjadrenym v Pisme. Aj co sa tyka celibatu, ked davaju apostoli odporucanie, zdoraznuju, ze ide o ich sukromny nazor, nie o prikazanie Krista.

quote:
Kristova Cirkev teda, teda autorita, musí byť viditeľná, jedna, svätá, všobecná a apoštolská!

Tato veta obsahuje kompilaciu a kondenzaciu viacerych poziadaviek, ktore doteraz budneboli vysvetlene, alebo boli spochybnene.

quote:
A táto Cirkev musí vyknávať úrad:

A zase to iste, pouzivanie terminov ako urad a podobne navodzuje dojem, ze RKC by mala byt autoritou. Ale RKC je autoritou umelou.

quote:
Kristus vedel, že sme slabí na plnenie všetkých jeho príkazov a preto nám ustanovil sviatosti - ustanovil nám zvláštnu pomoc, ktorú z nich získavame...

A ja som si doteraz naivne myslil, ze tuto silu dostavam priamo od Boha skrze Ducha svateho.

quote:

Je v dnešnej dobe takáto autorita?
Ak áno, tak tú, potom môžeme nazývať Kristovou Cirkvou.

Omyl. Kristovu Cirkev sme si uz na zaciatku vymedzili ako mnozinu tych, co prijali Krista ako spasitela a sli ho nasledovat. Teraz sa snazime tuto mnozinu umelo zuzi tak, aby vyhovovala istej skupinke mocnych.

quote:
Dnes je veľa rozličných kresťanských Cirkví. Vieme, že sa vadia, ktorá z nich je tá pravá.

Nie, to sa vadi iba RKC. Mozno ze nie je prava a lava cirkev. Mozno ze je iba Bozia a nie Bozia cirkev.

quote:
Poďme radšej zistiť, sami, ktorá je tá Kristova Cirkev.

Ved to sme uz zistili na zaciatku.

quote:
Najpohodlnejšie je zistiť, ktorá z cirkví siaha svojím vznikom až do apoštolských čias.

Teraz sa ukazuje preco bola tato poziadavka kladena. Aby sa eliminovala skupina vopred oznacenych (tzv. protestantskych) pvkov.

quote:
Tu treba ihneď vylúčiť všetky cirkvi, ktorých dejinný vznik siaha do obdobia reformácie v 16. storočí alebo obdoia rozkolu v 11. storočí.

Sa hned teda potvrdili moje slova bez toho, aby som o nich pri pisani prispevku vyssie vedel.

quote:
Okrem rímskej cirkvi a pravoslávnych cirkví žiadna iná nesiaha do apoštolských dôb.

No a? Neukazalo sa, zatial, ze toto je nutna a postacujuca podmienka.

quote:
Iba rímska cirkev môže dokázať, že že jej terajšia viditeľná hlava, pápež Ján Pavol II. je 263. právoplatným nástupcom sv. Petra, apoštola, ktorý bol prvým rímskym biskupom a v Ríme aj zomrel.

No a? A o tej pravoplatnosti by sa dalo olemizovat. Tazko poedat, ci je puc pravoplatne nastupnictvo, aj ked casto espektovane a akceptovane.

quote:
Ona jediná v plnom rozsahu spĺňa známky pravosti Cirkvi. Ona jediná má neomylnú hlavu vo veci viery a mravov, ako to dokazujú aj 2000 ročné dejiny existencie.

Nic nez zbozne zelanie. Neomylna hlava je predpoklad, nie dokazane tvrdenie. A ta historia, mali sa ti, ze ti ju furt oplieskavam o hlavu? Za co sa potom RC ospravedlnovala?

quote:
Počas 2000 rokov nikdy nemusela opravovať, odvolávať učenie žiadneho z pápežov, ani učenie koncilov.

Len sa ospravedlnovat...

quote:
Táto skutočnosť je jasným dôkazom pravosti. Týmto sa nemôže pochváliť žiadna iná cirkev - stačí porovnať ich učenie a mravouku v dobe ich zakladateľov a dnes a hneď je to vidieť...

Ano. Hned je vidiet, ze RKC je kade vietor - tade plast. Prisposobiva momentalnym politicko-mocenskym strukturam a situacii.

quote:
Ba katolícka Cirkev je tak sebavadomá a hrdá, že medzi základné pravdy zaraďuje aj dogmu o tom, že keby sa rímsky pápež čo len raz pomýlil vo veci viery a mravov, keď hovorí ako učiteľ celej Cirkvi, teda ex cathedra, nikto z ľudí nie je povinný veriť v ňu, ale ani v Krista!

Mozno aj preto, jeden z kardinalov, predseda Vatikanskeho observatoria, prehlasuje, ze Boh nie je.

quote:
Je to strašná trúfalosť, ale opodstatnená!

Cim?

quote:
Veď sa opiera o samotného Krista, ktorý Cirkvi priľúbil, že pekelné brány ju nepremôžu...!

Cim?

quote:
To je obrovský dôkaz neomylnosti Cirkvi!

To je len zbozne prianie.

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  14:32:58  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Na príspevok GMK nemá zmysel reagovať. Skôr by sa ho oplatilo vymazať, keďže neviem, koľkí sú zvedaví na odpovede na vety vyseknuté z kontextu...
Slobodne môžte prispievať aj ďalej, rád zodpoviem akékoľvek vaše námietky, či otázky.

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  17:26:01  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Na príspevok GMK nemá zmysel reagovať.

Lebo nevieme odpovedat...

quote:
Slobodne môžte prispievať aj ďalej, rád zodpoviem akékoľvek vaše námietky, či otázky.

Slobodne mozte prispievat aj dalej, teda pokial sa to bude zhodovat s nazorom veritasovym, inak to nebude hodne odpovede a bude zmazane...

Veritas CMD center ver.3.17
Command> IGNORE GMK
Command> DELETE GMK
Command> PRETEND EVERYTHING OK
Command> ADD SMILE

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  17:35:20  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
To: Veritas kontra GMK

quote:
Na príspevok GMK nemá zmysel reagovať.


Potom by nebolo o čom diskutovať... pripomína mi to časy spred 15 rokov. To bola bežná odpoveď na kritiku, neraz oprávnenú, tak ako je to aj v tomto prípade..... "nemá zmyseľ, odstrániť, zabudnúť, takto si debatu nepredstavujeme, debatovať sa má v duchu pritakávania, maximálne vyčítaním nepodstatných omylov, ktoré sa nesmú dotýkať priamo vedenia, podstaty"!

Zaujala ma táto veta, názor:
quote:
Ba katolícka Cirkev je tak sebavadomá a hrdá, že medzi základné pravdy zaraďuje aj dogmu o tom, že keby sa rímsky pápež čo len raz pomýlil vo veci viery a mravov, keď hovorí ako učiteľ celej Cirkvi, teda ex cathedra, nikto z ľudí nie je povinný veriť v ňu, ale ani v Krista!

Za prvé, tvrdiť, že sa rímsky kňaz ani raz nepomýlil vo veciach viery a mramov, je demagógia, lož, a zavádzanie i keď sa odvolávaš na ex cathedra. Môžem dokázať....viď príklad odpustky....
Za druhé, nikto na svete nemá povinnosť veriť v katolícku cirkev, ani v Krista, teda požadovať to od niekoho, podmieňovať to príslušnosťou ku rímskej cirkvi,to nikdy nebolo cieľom ani zámerom apoštolov! Naopak, pravým cieľom a zámerom je hlásanie evanjelia. To naznačuje už slovo apoštol,-át! Apoštol nikdy nebol násilný, tak ako cirkve pri svojich svätých vojnách, apoštol a veriaci iba hovoril, dôvodil!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  17:45:02  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Za druhé, nikto na svete nemá povinnosť veriť v katolícku cirkev, ani v Krista

Dakujem, Pavel, ze si mi pripomenul nieco, co som opomenul.

Jednak, Boh nam dal slobodnu volu, teda nikto nema povinnost verit Bohu, ma len moznost.

A za dalsie, jasne sa ukazalo, ze RKC ide o moc, ved preto sa snazi byt autoritou. Avsak su dva typy autority: prirodzena a z povinnosti (napr. uradna). Krestan ma byt autoritou prirodzenou, ako to Jezis aj Pavel niekolko krat velmi jasne explicitne vyjadrili. Po ovoci ich poznate.

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lajos

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  18:28:59  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Lajos  Pridať Lajos do zoznamu priateľov
quote:
Katolíci uznávajú rímskeho biskupa, pápeža, za neomylnú, viditeľnú Hlavu Kristovej Cirkvi, ktorý je právoplatným nástupcom sv. Petra, samým Kristom ustanoveným za túto viditeľnú Hlavu.


A to je dalsia vec ktora nesedi. Podla Pisma je jedinou hlavou Kristovej Cirkvi sam Kristus. Ten nikdy nedelil hlavy na viditelne a neviditelne...aspom o tom nic neviem. Ak by mala Cirkev dve hlavy, potom by nastala zasadna rozpoltenost, to ako keby Boh povedal, tu hore som Bohom ja a na zemi mam svojho zastupcu, tiez Boha (zasa schizofrenia). Ako moze byt papez neomylny, ked je iba clovek. Ved ti co boli Kristovi najlizie, ucenici, si nikdy nedovolili tvrdit, ze su neomylni, a ani Peter to o sebe netvrdil.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2570  ~  Člen od: 29 február 2004  ~  Posledná návšteva: 16 február 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  18:37:12  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
A to je dalsia vec ktora nesedi.

Nesedi a je dalsou z celej rady nekonzistentnosti RKC ucenia.

Zaroven je to vsak velmi dobrym znakom pri jej hodnoteni. Jasne sa ukazali priority, ktore RKC uznava:
1. Vlastna autorita, cize moc ako svetska, tak i nad duchovnym zivotom clenov
2. RKC ritualy, instituty a cojaviemcoeste.
3. Boh a Pismo (postavene do ulohy statutarov)
4. Ludia
5. vsetko ostatne.

Dajme si to do suladu s Kristovymi prikazaniami, nad ktore vraj niet:
Miluj Boha a blizneho svojho.

quote:
Podla Pisma je jedinou hlavou Kristovej Cirkvi sam Kristus. Ten nikdy nedelil hlavy na viditelne a neviditelne...aspom o tom nic neviem. Ak by mala Cirkev dve hlavy, potom by nastala zasadna rozpoltenost, to ako keby Boh povedal, tu hore som Bohom ja a na zemi mam svojho zastupcu, tiez Boha (zasa schizofrenia).

A zase si pomozme slovami Pisma, kedy Kristus hovori o rozpoltenom dome, teda o dome, o kralovstve, ktore ma dvoch kralov, taketo kralovstvo padne.

V suvislosti s predchadzajucim bodom sa ukazuje, ze si RKC uz svojho pana vybrala - je nim moc.

quote:
Ako moze byt papez neomylny, ked je iba clovek. Ved ti co boli Kristovi najlizie, ucenici, si nikdy nedovolili tvrdit, ze su neomylni, a ani Peter to o sebe netvrdil.

Naopak, stale o sebe hovorili ako o nehodnych. Zoberme do uvahy vyhlasenia RKC, ze je predovsetkym apostolska a preto musi mat autoritu... Je jasne, ze ze teda bud neni apostolska, alebo nema mat autoritu (nie v takom ponimani, ako naznacuje)...

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  20:52:40  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
quote:
Pôvodne poslal pavelba

To: Veritas kontra GMK

quote:
Na príspevok GMK nemá zmysel reagovať.


Potom by nebolo o čom diskutovať... pripomína mi to časy spred 15

Skoda, ze sa mi nechce hladat prispeok, v korom si Ty osobne tvrdil, ze s GMK nema zmysel diskutovat, preto ze pise stylom ako krasne predviedol Veritas na inom mieste a dokonale ignoruje celkovu myslienku prispevku. Ak si na to nepamatas, dam si tu namahu a najdem ho.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12062  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 11 november 2023 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 19 november 2004 :  22:41:37  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
To: Mato
Nemusíš si dávať tú námahu... viem o tom príspevku a dokonca si za tým dodnes stojím. Pokiaľ GMK, odpovedá rečou zrozumiteľnou aj mne, človeku jednoduchému a neodbočuje od danej témy, nikdy som proti jeho príspevkom nič nenamietal iba o nich diskutoval a polemizoval. Pokiaľ hovoril mne nezrozumiteľným jazykom a téma sa zvrtla úplne iným smerom, potom som jeho príspevky odmietal a chápal ich tak ako to opisuje Veritas.
Ide teraz o to, ako kto, ktorý príspevok hodnotí./Urážlivo, osočujúco, znevažujúco, alebo naopak zdravo kriticky, na posúdenie, k polemike, obohacujúco.../

V Tvojom prípade vidieť, že, hlavne moje /dúfam, že aj ostatné/ príspevky čítaš veľmi pozorne. To som nesmierne rád. I keď pravdepodobne s motívom hľadania rozporov a chýb, nie čo do obsahu, a to som nerád.
V podstate mi ale z celého mojho účinkovania a Tvojich reakcií vychádza poznanie, že aj Tvoja kontrola je k niečomu dobrá a preto oveľa viac dbám na to, čo hodím na papier, list, či to viem obhájiť... Vďaka.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lajos

Stav: offline

 Odoslaný - 20 november 2004 :  12:10:31  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: Lajos  Pridať Lajos do zoznamu priateľov
Prosim veritas, skus mi odpovedat nieco na moj clanok zaslany 19 Nov 2004 : 18:28:59 v tejto teme. Ja som napisal ako to vidim, napis aj ty svoj pohlad.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2570  ~  Člen od: 29 február 2004  ~  Posledná návšteva: 16 február 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 20 november 2004 :  17:25:12  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Jasné, Lajos, odpoviem, no až v pondelok...
Cez víkend, i keď som pri PC a Internete, mám mnoho iných povinností...
Neboj, odpoveď neodďaľujem umelo...

Zatiaľ Ti želám a vlastne všetkým krásnu nedeľu!

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 09 december 2004 :  13:33:23  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Zdravim, vsetkych, trochu sa pripojim do diskusie

Doplnil by som, ze cirkev je spolocenstvo ludi veriacich v Boha, pokrstenych v mene Jezisa Krista, nazho vykupitela, zjednocovanych Duchom Svatym.

Na margo katolickej cirkvi: niekedy mam pocit, ze nie vsetci nekatolici i rimo-katolici vedia ze RKC nie je jedina katolicka cirkev. Kam potom patria katolici armenskeho, kopskeho alebo byzanstko-slovanskeho obradu (greko-katolici, na slovensku sa k nim hlasi 5%)? Kazda katolicka cirkev (alebo patriarchat) ma svoj obrad, svoje jedinecne dedicstvo, ved kolko ludi tolko chuti , ale vieru v trojjedineho Boha a nauku o dogmach maju tu istu, katolicku, cize vseobecnu a uznavaju tu istu autoritu, papeza.

Na margo biblie: Svate Pismo je prava zverejnena pravda od Boha, spisana ludmi pod vnuknutim Ducha Svateho, ale v pisme je nie je uplne vsetko, je tam zakladna pravda, ved ako veritas niekde pisal jeden citat s Janovho evanielia, ze keby tam bolo vsetko co Jezis kazal a ucil, nebol by nikto schopny to spisat do jednej knihy. Pismo je neoddelitalna sucast katolickej nauky, ale nie jedina. V Pisme je neieln napisana nasa zakladna pravda o Bohu, ale aj odpovede pre zivot kazdeho z nas, kazdy tam najde to co potrebuje, ale musi sa viest tym kto dal vnuknutie, t.j. Duchom VSatym, teda samotnym Bohom. Lenze hriesny clovek nie vzdy sa nechava viest tym vnuknutim, moze sa hocikedy mylit, ved satan dokaze zviest a pomylit hocikoho kto zavaha, clovek potrebuje niekoho kto by ho aj ucil vo vykladoch pisma, a to je ucitelsky urad cirkvi a ta musi nejakym sposobom zabespecit neomylnost v uceni a tu prichadza dogma o neomylnosti papeza, hlavnej autority katolickej cirkvi. Neomylnost v uceni cirkvi je milost, dar od Boha a tym je pocteny papez.
Velmi som zvedavy, kto pomaha ucit pravdu v inych cirkvach, kto dokaze neomyslne vysvetlit pravdu v Svatom Pisme? Viem ze je to jednine Boh a ten komu Boha dava dar neomylnosti vykladu, ale mame ho my vsetci hriesnici tu na fore?

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 09 december 2004 :  13:53:16  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
quote:
Na margo katolickej cirkvi: niekedy mam pocit, ze nie vsetci nekatolici i rimo-katolici vedia ze RKC nie je jedina katolicka cirkev. Kam potom patria katolici armenskeho, kopskeho alebo byzanstko-slovanskeho obradu (greko-katolici, na slovensku sa k nim hlasi 5%)? Kazda katolicka cirkev (alebo patriarchat) ma svoj obrad, svoje jedinecne dedicstvo, ved kolko ludi tolko chuti , ale vieru v trojjedineho Boha a nauku o dogmach maju tu istu, katolicku, cize vseobecnu a uznavaju tu istu autoritu, papeza.


Múdro, sasulnik...
Pesne tak! Katolícka Cirkev nie je len Rímskokatolícka! No zatiaľ som ešte nemal silu o tom písať... Ja som si to už dávno všimo, že všetci píšu RKC (Rímsko katolícka).
No ako si aj Ty napísal, katolícka je oveľa bohatšia a krajšia (aj čo do rozmanitosti obradov) ako si vieme možno predstaviť...
Do katolíckej Cirkvi zahŕňame obrady koptského, etiópskeho, maronitského, sýrskeho, malankarského, chaldejského, malabarského arménskeho a byzantského obradu...
Takže, milý bratia nekatolíci, dosť ťažko vo svojej nevedomosti útočíte na niečo, čo ani trošku nepoznáte...

Sasulnik, dakujem za doplnenie...

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 09 december 2004 :  15:01:07  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
Dakujem veritasovi za podporu,
na tomto fore som tu clekom novy a v niektorych diskusiach som si vsimol ze nekatolici hovoria hlavne o RKC, aj ked sa zacalo hovorit o KC, tak som si dovolil trosku upresnit.

Este by ma zaujimalo, neviem ci netreba nahodou vyrvorit novu temu, ako je to vlastne so sviatostami v kristovych cirkvach. Katolicka a pravoslavna pozna 7 sviatosti, niektore sa udeluju raz za zivot, k niektorym mozeme pristupovat kazdy den aj viac ako raz (napr. prijmanie), u pravoslavnych je to tazsie, lebo clovek k prijmaniu moze pristupit len raz a to aj po tvrdom poste od rana.
Ako to vlastne funguje u protestantskych, teda evanjelickych cirkvach? Viem ze tam su dve sviatosti: krst a konfirmacia, ktore sa udelia len raz za zitot a sv. prijamnie je len symbolika. Nejak mi to nejde, ja by som bez sv. prijmania a spovede dlho nevydrzal, ved v Janovi sa pise, ze kto nebude pit moju krv a jest moje telo nebude mat vecny zivot. Je to velmi zaujimava problematika, lebo vdaka sviatostiam mozeme cerpat neuveritelne Bozie milosti, posilnovanie v sviatosti oltarnej a uzdravovanie v sviatosti pokania.
Rad by som pocul nejaky nazor, daujem Vam.

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ales

Stav: offline

 Odoslaný - 09 december 2004 :  15:12:32  Zobraziť profil  Pridať Ales do zoznamu priateľov
odpoved Lajosovi z 19. nov 18,28 atd-

Papez je hlavou viditelnej Cirkvi. Je ako otec a pastier. Je to autorita, ktora bola dana Panom Jezisom (po zmrtvychvstani). Volbe sveteho otca predchadza modlidba(cize vola Bozia), je to biskup, ktory nastupcom apostolov(priamych svedkov Pana Jezisa) a zaroven je svedkom Pana Jezisa v Duchu Svatom. On pomaha viest Bozi lud k Panu Jezisovi a ako biskup musi byt teda vedeny Duchom Svatym v rozhodovani. Neviem ostatne veci vyslovit, ale aj apostoli posluchali sv. Petra ako autoritu, hoci este nebol oficialne povereny. Ide tu o to, ze biskup je pastier a stadu bez pastiera hrozi vacsie nebezpecenstvo. Aj Pan Jezis viedol a vedie sv. otca, takze o ziadnej rozpoltenosti sa neda hovorit. Viditelna a neviditelna Cirkev? Tiez ziadne rozpoltenie, lebo tu pre nas neviditelnu tvoria vsetci svati ludia.....

Dostal som ban, nereagujte na moje prispevky prosim.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 10389  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 11 november 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 09 december 2004 :  15:21:09  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
To: sasulnik...
Ja súhlasím so založením takej témy a rád sa tam zapojím.
Bude však dôležité, aby sme vedeli o tom diskutovať a nie aby sa opakoval a "história", keď namiesto vzájomnej formácie budeme musieť využívať apológiu... :)

Ako to funguje u protestatských cirkví? To by aj mňa zaujímalo...
Tí "praví", tzv. biblický kresťania majú iba krst...
Evanjelici Augsbugského vyznania, sú na tom inak, ako najnovší "znovuzrodení" (bývalí katolíci), či nový znovuzrodení ľudia v "kresťanských cirkvách"...
Evanjelici majú sviatosti, dokonca aj navzájom uznané s KC... (budem už používať skratku KC a nie RKC...)
Biblickí kresťania nemajú žiadne sviatosti. (ak nerátame krst, ktorý je nutný ku spaseniu...)

A toto sa mi veľmi ale veľmi páči, čo si napísal:
quote:
Nejak mi to nejde, ja by som bez sv. prijmania a spovede dlho nevydrzal, ved v Janovi sa pise, ze kto nebude pit moju krv a jest moje telo nebude mat vecny zivot. Je to velmi zaujimava problematika, lebo vdaka sviatostiam mozeme cerpat neuveritelne Bozie milosti, posilnovanie v sviatosti oltarnej a uzdravovanie v sviatosti pokania.

A hlavne citácia Jána, ktorá jasne hovorí, prečo aj ja sa rád a pravidelne zúčastňujem Eucharistie...
P.S. Proste založme tú tému a tam sa o tom pobavme...

To: alesko...
A k odpovedi pre Lajosa - nemám čo dodať... iba ak AMEN!

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 10 december 2004 :  13:11:08  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
To: Alesko
quote:
ale aj apostoli posluchali sv. Petra ako autoritu, hoci este nebol oficialne povereny.


Na jednej strane posluchali, na druhej karhali...

Galatským 2:11  Ale keď prišiel Peter do Antiochie, priamo do tvári som sa postavil proti nemu, pretože bol hoden odsúdenia.
12  Lebo prv, než boli prišli niektorí od Jakoba, jedal spolu s pohanmi. Ale keď prišli, uťahoval sa a oddeľoval bojac sa tých z obriezky.
13  A s ním spolu pokrytecky robili aj ostatní Židia, takže aj Barnabáš bol spolu zavedený ich pokrytectvom.
Požehnaný čas...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

sasulnik

Stav: offline

 Odoslaný - 10 december 2004 :  13:17:36  Zobraziť profil  Pridať sasulnik do zoznamu priateľov
No myslim, ze je tu este par nedorozumeni aj z mojej strany. By som chcel povedat nieco o papezovi.
Hlavou Kristovej Cirkvi je samotny Kristus, nie papez, to som sa myslim zle vyjadril, a chcel by som to uviest na spravnu cestu. Papez je zastupcom Krista tu na Zemi, ktoremu dal dar neomylne vysvetlovat nauku cirkvi a ktoreho ustanovil samotny Jezis, ked tu bol na zemi. Ustanovil za svojho zastupcu Petra, ktoreho urad sa nazyva papezkym. Jezis urcite vedel ze Peter je clovek a raz zomrie a urcite by nezakladal cirkev aby hned zanikla. Preto sa po smrti papeza voli jeho novy zastupca. Bolo by hlupe keby po srmti sv. Petra tento urad zanikol, ved to by sa cirkev uz davno rozpadla.
O tom ako ustanovil sa pise v pisme Mt 16,13-20:
13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" 14 Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." 15 "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." 20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
a v Jn 21,15-19:
15 Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." 16 Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" 17 Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rad." Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?" a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" 18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš." 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!"

 Počet príspevkov: 1677  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 06 marec 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Ales

Stav: offline

 Odoslaný - 10 december 2004 :  13:43:43  Zobraziť profil  Pridať Ales do zoznamu priateľov
to: Pavelba

Jasne, tu islo skor o autoritu. Samozrejme, aj sv. Peter a aj papezi su ludia a ako ludia su omylni. No v otazkach viery to urcite nie je dana stylom "ja si myslim, ze by to mohlo byt takto." Pri sv. Petrovi, Barnabasovi a inych slo o ludske slabosti, najme predskudky a zvyky, ktore sa tazsie vykorenuju. urcite, keby sa narodili ako krestania, zili ako oni od mala apod. to by sa urcite tomu predislo. Ta doba bola ina a nemozme ju posudzovat z dnesneho hladiska.

Dostal som ban, nereagujte na moje prispevky prosim.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 10389  ~  Člen od: 09 december 2004  ~  Posledná návšteva: 11 november 2011 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 10 december 2004 :  14:11:09  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
Pohľad iný na verš Mat 16:18

Výkladom k tomuto slovu je 1Pet 2:4 kde sa hovorí o duchovnej stavbe: dejiny cirkvi sú neustálou stavbou. Aj Boh stavia svojím spôsobom. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, človek Ježiš Kristus, ktorého "stavitelia" ľudských dejín potupili a odmietli, bol Bohom učinený "úholným kameňom". Na tomto duchovnom kameni buduje Boh duchovný dom, skladajúci sa zo živého kamenia, ze živých osobností, zasvätených Bohu. Božia stavba je popisovaná i v Ef 2:20nn /základom je Kristus, na ňom spočívajú apoštolovia, proroci.../ Základné kamene nesú ďalšie a ďaľšie vrstvy. Rovnaký obraz nájdeme aj v Zj Jan 21:14, kde sa hovorí o dvanástich základných kameňoch, apoštoloch Ježiša Krista. Peter obdržal úlohu, ktorá nie je dedičná, ani prenosná a ani opakovateľná. Je jedným z prvých kameňov v základnej vrstve. Božia plná moc, nie je prenosná a platí, vzťahuje sa na tú osobu, ktorej bola udelená.
Nasledujúci verš o kľúčoch ku kráľovstvu, o zatváraní a otváraní majú objasňujúcu paralelu v rabínskej literatúre. Tu sú určené Petrovi, na iných miestach sa vzťahujú na všetkých apoštolov napr. Mat 18:18.
Samozrejme nedá sa popierať, že Peter bol v kľúčovom postavení ako z pohľadu Božieho, tak aj satanovho /Luk 22:31nn/, že bol prvým apoštolom medzi pohanmi...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 13 december 2004 :  06:28:46  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Pavelba, zvlastny vyklad Pisma, s tymto som sa este nestretol... Duchovna stavba, zakladny kamen(uholny) je Jezis, potom 12 kamenov-apostolov...a co dalej? V Pisme je pisame o stavbe, cize si predstavim nejaku budovu, a nie 13 polozenych kamenov...to je malo na akukolvek stavbu, nemyslis? Ved kazdy dalsi kamen nad tychto 13 by si mohol napadnut ako biblicky nesuladne, nepodlozene v Pisme...
Ano, duchovne kamene...ale ked umru, tak co s nimi? Ziadni svati, len dalsi a dalsi clenovia krestanskych zborov...no, neviem neviem... Tato budova mi akosi nerastie...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 4 Previous Topic: Záruka spásy krstom nemluvniat Téma Next Topic: Sviatosti  
 Verzia pre tlač
Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06